Uyanan Gençlik

Tarih 6 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 6 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 15:49:01 »
1.   İlahi dinlerin sonuncusu ve Hz. Muhammed’in peygamber olarak tebliğ ettiği din aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet   
B) Hristiyanlık
C) Musevilik   
D) Budizm
 
2.   Aşağıdaki dönemlerden hangisine aynı zamanda “Hülafa-i Raşidin” de denir?
A)   Hz. Muhammed Dönemi’ne
B)   Dört Halife Dönemi’ne
C)   Emeviler Dönemi’ne
D)   Abbasiler Dönemi’ne

3.   Hazarlar, Kıpçaklarla miladi 718 yılında birleşerek Kür – Aras boyunda, kimleri bozguna uğratmışlardır?
A) İranlıları   
B) Moğolları
C) Abbasileri   
D) Emevileri

4.   • Cemel ve Sıffın savaşları yapıldı.
•   Müslümanlar arasında bölünmeler oldu.
Yukarıda verilenler, İslam halifelerinden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
A)   Hz. Ali   
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman   
D) Hz. Ebu Bekir

5.   İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kırgızlar   
B) Kimekler
C) Karluklar   
D) Kumanlar

6.   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletleri birlikte verilmiştir?
A)   Tolunoğulları - Akkoyunlular
B)   Fatımîler - İhşidoğulları
C)   Tolunoğulları - İhşidoğulları
D)   Timurlular - Eyyubiler

7.   Gazne Devleti’nin son başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
A) Kaşgar   
B) Şiraz
C) Gazne   
D) Lahor

8.   Aşağıdaki savaşlardan hangisi Memluk Devleti ile İlhanlılar arasında yapılmıştır?
A) Ayn-ı Calûd   
B) Mercidabık
C) Ridaniye   
D) Katvan

9.   Halifelik makamı, aşağıdaki hangi olay sonrasında Bağdat’tan Mısır’a geçmiştir?
A)   I. Haçlı Seferi
B)   Şii Fatımi Devleti’nin baskısı
C)   Hülagü’nün Abbasi Devleti’ne son vermesi
D)   Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması
 
10.   Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)   Türkiye Selçukluları
B)   Kirman Selçukluları
C)   Salgurlu Selçukluları
D)   Suriye Selçukluları

11.   Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak kabul edilen Ali Şir Nevaî’nin, Türkçenin Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu ispatlamak amacıyla yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kitabü’l Cebr ve’l- Mukabele
B)   Muhakemet’ül Lügateyn
C)   Divan-ı Lügat-it-Türk
D)   Şehname

12.   Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti’nin özelliklerinden biridir?
A)   Gazneliler tarafından yıkılması
B)   Anadolu’yu Türk yurdu yapmaları
C)   Hakanlarının “Sultan” unvanını taşımaları
D)   Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması

13.   Aşağıdaki topluluklardan hangisi, Karahanlı Devleti’nin kurucu unsurlarından değildir?
A) Çiğil   
B) Kırgız
C) Karluk   
D) Yağma

14.   Moğolların, Tebriz - Tahran şehirleri arasında kurdukları kent, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemedan   
B) Sultaniye
C) Herat   
D) Rey

15.   Cengiz Han Döneminde Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabar   
B) Karluk
C) Kırgız   
D) Avar

16   Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da kurulan Türk devletlerinden biridir?
A)   Babür Devleti
B)   Safevi Devleti
C)   Memluk Devleti
D)   Karahanlı Devleti

17.   Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesini kullanmamıştır?
A) Moğollar   
B) Babürlüler
C) Timurlular   
D) Karahanlılar

18.   Hindistan’da kendi adıyla anılacak bir devlet kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cihangir   
B) Babür
C) Alemgir   
D) Bahadır

19.   Aşağıdaki hangi devlette sosyal yapının kumanda zinciri “Kağan - Köbegün - Noyan - Nöker” şeklinde oluşmuştur?
A)   Moğollarda
B)   Timurlularda
C)   Memluklerde
D)   Babürlülerde

20.   Aşağıdaki devletlerden hangisi İngilizler tarafından ortadan kaldırılmıştır?
A)   Akkoyunlu Devleti
B)   Karakoyunlu Devleti
C)   Timur Devleti
D)   Babür Devleti


CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. D
4. A
5. C
6. C
7. D
8. A
9. C
10. C
11. B
12. D
13. B
14. B
15. C
16. A
17. D
18. B
19. A
20. D


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
823 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 12:11:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
849 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 14:20:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
863 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:59:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
954 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:05:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
825 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:14:00
Gönderen: Uyanan Gençlik