Uyanan Gençlik

Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 ... 10
1
1. Günlük hayatta kullandığımız kelime ve ifadelerin bazılarının kaynağı dindir. Bu ifadeler dilimize
ve kültürümüze yerleşmiş, hayatımızın ayrılmaz parçaları olmuştur.
Buna göre hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dinî ifadelerden biridir?
A) Kolay gelsin
B) Günaydın
C) MaşAllah
D) Merhaba

2. Babaannesiyle pazar alışverişine giden Aysun,
— Babaanne, alışveriş yaptıktan sonra pazarcı teyzelere ve amcalara ne dememiz gerekiyor,
diye sordu.
Babaannesinin Aysun’a verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah bereket versin.
B) Allah şifa versin.
C) Allah sabır versin.
D) Allah rahatlık versin.

3. Allah’ın yüceliğini ve tüm varlıklardan üstün olduğunu vurgulama ifadesi hangisidir?
A) Salavat
B) Şükür
C) Hamd
D) Tekbir

4. İnsanlar konuşmalarına genellikle selamlaşma ile başlar.
Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda bir dua olan ve İslam dininin tavsiye ettiği
selamlaşma ifadesidir?
A) Merhaba
B) Günaydın
C) İyi günler
D) Selamün aleyküm

5. Dördüncü sınıf öğrencisi Ömer, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ödevini yapmaktadır. Ödevinde
iki tane boşluk doldurma sorusu vardır. Sorular şunlardır:
• Yüce Allah’ın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlara - - - - denir.
• Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlara - - - - denir.
Ömer’in yukarıdaki soruları doğru cevaplaması için boşluklara sırasıyla yazması
gereken kavramlar hangileridir?
A) helal - haram
B) haram - sevap
C) helal - sevap D) haram - helal

6. Ceren Öğretmen: Günlük hayatımızda dinî ifadeleri doğru ve yerinde kullanırsak hem Allah’ın
sevgisini kazanmış hem de insanlarla olan ilişkilerimizde doğru bir yol izlemiş oluruz.
Ahmet: Yolculuğa çıkan birine “Allah’a emanet ol!” derim.
Ali: Bebeği olan bir aileye “Allah bağışlasın.” derim.
Ayşe: Yapacağım bir iş için “İnşAllah.” derim.
Fatma: Yemeğe başlarken “Allah korusun!” derim.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi dinî ifadeyi yanlış yerde kullanmıştır?
A) Ahmet
B) Ali
C) Ayşe
D) Fatma

7. Allah’ı yüceltmek amacıyla söylenen “tekbir” ifadesi, günlük hayatımızda farklı durum ve
amaçlarda kullanılır.
Aşağıdakilerin hangisi bunlardan biri değildir?
A) Namaza başlamak için
B) Kurban Bayramı günlerinde
C) Hz. Peygamber’in adı anılınca
D) Ezan sözlerinde

8. “Rabb’inizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabb’im çok merhametlidir,
çok sevendir.” (Hûd suresi, 90. ayet)
Bu ayette, yapılması istenen dua hangisi olabilir?
A) Elhamdülillah
B) İnşAllah
C) Estağfirullah
D) SübhânAllah

9. Elif: Allah en büyüktür.
Mehmet: Allah ona (Hz. Muhammed) slata ve selam eylesin.
Elif ile Mehmet’in söylediği ifadeler, aşağıdaki kavramlardan hangilerinin anlamıdır?
A) Tekbir - Salavat
B) Salavat - Sübhaneke
C) Tekbir - Sübhaneke
D) Salavat - Selam

10. Eymen, öğle arası arkadaşlarını yemeğe davet etmişti. Hepsi yemeğe besmele ile başladı.
Yemekten sonra da verdiği bu nimetlerden dolayı Allah’a şükrettiler.
Bu metinde kastedilen iki dinî ifade aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Bismillâhirrahmânirrahîm - Estağfirullah
B) SübhânAllah - Elhamdülillah
C) Bismillâhirrahmânirrahîm - Elhamdülillah
D) SübhânAllah - Estağfirullah

11. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın
nankörlük etmeyin.” (Bakara suresi, 152. ayet) ayetiyle kendisine şükredilmesini ve böylece
nankörlükten uzak durulmasını emretmektedir.
Buna göre hangisi Allah’a şükür için kullanılan ifadelerdendir?
A) Elhamdülillah B) İnşAllah
C) Estağfirullah D) MaşAllah

12. Hayvanları korumak .... SEVAP
Yukarıdaki şemada noktalı yerlere hangisi getirilemez?
A) Başkaları ile iyi geçinmek
B) Yaşlılara yardım etmek
C) Çevreyi korumak
D) Düşüncesizce davranmak


13. Aşağıdaki şemada günlük konuşmalarda kullandığımız bazı dinî kavramlar ve onlarla ilişkili
açıklamalar verilmiştir.


Şemadaki kavramlarla açıklamaların doğru eşleşmesi için ortada verilen şekil,
ok yönünde (saat yönünde) kaç çeyrek tur döndürülmedir?
A) 1    B) 2     C) 3     D) 4

14. Seçeneklerde verilen Allah’ın isimlerinden hangisi besmelede geçmektedir?
A) Selam
B) Kerim
C) Rahim
D) Aziz

15. ● Bismillâhirrahmânirrahîm
● SübhânAllah
● Elhamdülillah
● Allâhu ekber
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki dinî ifadelerden birinin anlamı değildir?
A) Allah en büyüktür. B) Hamd, Allah içindir.
C) Allah’tan başka ilah yoktur. D) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

16.
I. Allah kabul etsin.
III. Allah zihin açıklığı versin.
II. Allah bereket versin.
IV. Allah bağışlasın.
Yukarıdaki “görsel ve ilgili olduğu dinî ifade” eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

17. Din, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallardır.
Bu kurallar davranışlarımızı etkilediği gibi dilimizi de etkiler. Günlük konuşma dilimizde, kaynağını
dinden alan birçok ifade vardır. Bunlara “dinî ifadeler” denir.
Bu metinde hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Dinî kuralların neler olduğundan
B) Dinin özet bir tanımından
C) Günlük dildeki dinî ifadelerin kaynağından
D) Dinin konuşma dili üzerindeki etkisinden

18. Hz. Muhammed (sav.), bir gün arkadaşlarına besmele ile yemeğe başlanması durumunda
yemeğin, yiyenler açısından daha doyurucu olacağını ifade etmiştir.
Buna göre Hz. Peygamber “besmele”nin hangi özelliğini vurgulamıştır?
A) Allah’ı hatırlatma
B) Dua olma
C) Bereket getirme
D) Ayet olma

19.
Irmak, katıldığı satranç turnuvasında birinci olduğu için altın madalya ve kupa kazandı. Irmak,
madalya ve kupa almanın mutluluğuyla eve dönerken yolda, çok susadığı belli olan bir köpek
gördü. Hemen kupasına su doldurdu ve onu köpeğe içirdi. O sırada köpeğin sahibi geldi ve bu
davranışından dolayı Irmak’a çok teşekkür etti. Irmak’a “Allah senden razı olsun kızım. Allah da
sana yaptığın bu güzel davranışın karşılığını kat kat versin.” diyerek dua etti.
Buna göre yukarıdaki duada kastedilen ve Allah’ın, insanların güzel davranışlarının
karşılığı olarak vereceği mükâfat hangisidir?
A) Helal
B) Haram
C) Günah
D) Sevap

20. Sübhaneke duasının içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Seni daima överim. B) Senin adın kutludur.
C) Senden bağışlanma dilerim. D) Senin şanın her şeyden üstündür.

21.
Sevap Kişinin iman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Yüce Allah
tarafından kendisine verilen mükâfattır.
Günah Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır.
Helal Yüce Allah’ın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlardır.
Haram İslam dininin emir ve yasaklarına aykırı davranılmasının karşılığıdır.
Tabloda verilen kavramlar ve anlamlarının doğru eşleştirilmesi için hangi iki kavramın
yer değiştirilmesi gerekir?
A) Günah - Helal
B) Haram - Sevap
C) Sevap - Helal
D) Günah - Haram

22. Elif: Aras, yaz tatili sona erdi. Bu akşam yola çıkacağız.
Aras: Güle güle arkadaşım. Hayırlı yolculuklar. İnşAllah iki hafta sonra tekrar görüşürüz.
Elif: Âmin. - - - -.
Bu karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere yazılması gereken ifade hangisidir?
A) Allah’a şükürler olsun.
B) Allah’a emanet ol.
C) Allah eksik etmesin.
D) Allah sabır versin.

23. “Verdim onu, aldım onu
Selamettir başı sonu
Mutluluğun odur yolu
Her çeşidi rahmet dolu.”
Bu dörtlükte hangi dinî ifadeden bahsedilmektedir?
A) Besmele
B) Salavat
C) Tekbir
D) Selam

24.
● Hz. Peygamber’in öğrettiği dualardandır.
● Allah’ın yüceliğini ifade eder.
● Tekbir ile namaza başladıktan hemen sonra ilk okunan duadır.
● Çocuklara öğretilen ilk dualardandır.
Yukarıda sözü edilen duanın adı hangisidir?
A) Âmentü
B) Sübhaneke
C) Salavat
D) Eûzü besmele

25. Hz. Peygamber, bir gün Enes b. Malik’e şu tavsiyede bulunmuştur: “Yavrucuğum! Kendi ailenin
yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun.”
Hz. Peygamber’in Enes b. Malik’e tavsiye ettiği dinî ifade hangisidir?
A) Estağfirullah B) SübhânAllah C) Elhamdülillah D) Selamün aleyküm

26. “Allah’ım! Sen tüm eksikliklerden uzaksın.”
Bu ifade aşağıda adları verilen dualardan hangisine aittir?
A) Salavat
B) Sübhaneke
C) Âmentü
D) Eûzü besmele

27. Ahmet öğle yemeğini yemek için sofraya oturdu. Bir iki lokma yedikten sonra kardeşi Veysel onu
uyardı:
 Abi bir şeyi unuttun, fark ettin mi?
 Neyi unuttum Veysel?
 “Allah’ın adıyla” yemeğe başlamayı.
Hangisi kardeşinin Ahmet’e hatırlattığı ifadedir?
A) Selamün aleyküm B) Elhamdülillah C) Allâhu ekber D) Besmele

28. Hz. Peygamber’in adı anıldığında veya duyulduğunda söylenen dua ifadesidir.
Sözü edilen ifade hangisidir?
A) Salatüselam
B) SübhânAllah
C) Besmele
D) Tekbir

29. Minarelerden günde 5 vakit okunan ezanın başında “Allâhu ekber, Allâhu ekber!” sözlerini
duyarız. Bu sözler, “Allah en büyüktür.” anlamına gelir.
Bu dinî ifade hangisidir?
A) Selam
B) Hamd
C) Besmele
D) Tekbir

30. Hangisi günlük konuşmalarımızdaki dinî ifadelerden biridir?
A) Allah razı olsun. B) Gözün aydın!
C) Güle güle kullan. D) Kendine iyi bak!

31. Aşağıdakilerden hangisi dinî ifadelere örnektir?
A) Ne de güzel söylediniz!
B) İnşAllah yarın görüşürüz.
C) Lütfen şöyle buyurun.
D) Hoş geldiniz!

32. I. Allah yardımcınız olsun.
II. Allah mübarek eylesin.
III. Allah kazalardan korusun.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri “dua” niteliğindedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

33. Hz. Peygamber biz Müslümanlara bir işe başlarken besmele çekmeyi öğütlemiştir. Böylece
işimize Allah’ın adını anarak başlamış ve gücü her şeye yeten Allah’a sığınıp ondan yardım
dilemiş oluruz.
Buna göre hangisi günlük hayatta besmele ile başlanan durumlardan biri değildir?
A) Sabah yataktan kalkarken B) Yemeğe başlarken
C) Bir arkadaşla karşılaşırken D) Ders çalışmaya başlarken

34. Bugün Can ve Özge’nin okulda ilk günleri. Babaanneleri onları okulun kapısına kadar uğurlayıp
onlara güzel dileklerde bulunup dua etti.
Buna göre hangisi Can ve Özge’nin babaannesinin, onlar için söylemiş olduğu
dualardan biri olamaz?
A) Allah kabul etsin. B) Allah kolaylık versin.
C) Allah’a emanet olun. D) Allah zihin açıklığı versin.

35. Hz. Muhammed (sav.) bir gün altı arkadaşı ile birlikte yemek yiyordu. Bu sırada dışarıdan bir kişi
gelip yemeğe oturdu. Yemeği iki lokmada hemen bitirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle
dedi: “Şayet o besmele çekseydi, yemek hepimize yeterdi.”
Bu hadiste Hz. Muhammed’in (sav.) vurguladığı dinî ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bismillâhirrahmânirrahîm B) Selamün aleyküm
C) Elhamdülillah D) MaşAllah

36.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam.
Hangisi, yukarıdaki iki arkadaşın karşılıklı selamlaşmalarında birbirlerine verdikleri
mesajlardan biri olamaz?
A) Barış ve güven B) Sabır ve başarı
C) Sevgi ve saygı D) Dostluk ve samimiyet

37. Arkadaşlarının veya büyüklerinin yanına her gittiğinde selam veren Ayhan’a arkadaşları
neden sürekli selam verdiğini sormuştur. Ayhan “- - - -.” diyerek selam vermenin öneminden
bahsetmiştir.
Bu metinde boş bırakılan yere, hangisinin yazılması uygun değildir?
A) Selam, insanlar için iyi dilekte bulunmaktır
B) Selamlaşmak, Müslümanlığın güzelliklerindendir
C) Selamlaşmak, kişinin kendini düşünmesidir
D) Selam; huzur, barış ve sevginin bir ifadesidir

38.
Sevgili arkadaşlar!
Günlük hayatta çevremizdeki insanların birçok
güzel ifade kullandıklarına şahit oluyoruz. Bu
ifadelerden önemli bir bölümü, İslam dininin
etkisiyle dilimize yerleşmiştir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek olan dinî bir ifade kullanılmıştır?
A) Birinden ayrılırken ona “Allah’a emanet ol.” deriz.
B) Yeni araba alan birine “Güle güle kullan.” deriz.
C) Hasta ziyaretine gittiğimizde “Geçmiş olsun.” deriz.
D) Yatmaya giderken evdekilere “İyi geceler.” deriz.

39. ● Allah’ın her şeyden üstün olduğunu vurgulama ifadesidir.
● Namaza başlama sözüdür.
● Günlük konuşmalarda sevinçli veya coşkulu durumlarda Allah’ın yüceliğini dile getirmek
için kullanılır.
Sözü edilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salavat B) Besmele C) Tekbir D) Selam

40. Müslümanlar Hz. Muhammed’e (sav.) olan sevgilerini, ona dua ederek ve selam göndererek
gösterirler. Bu amaçla yapılan güzel dualara “salavat” denir. Salavat, “Dua, bereket ve selam
onun üzerine olsun.” gibi anlamlara gelir.
Hangisi bir salavat ifadesidir?
A) Sallallâhu aleyhi ve sellem
B) Selamün aleyküm
C) Radiyallâhu anh
D) Hamdolsun

41. I. Her fırsatta Allah’ı anmak
II. Allah’tan yardım dilemek
III. Her şeye gücü yeten Allah’a sığınmak
Yaptığı işlere besmele çekerek başlayan biri, yukarıdakilerden hangilerini yapmış olur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

42.
Hz. Peygamber, bir hadisinde “Bir Müslüman ağaç diker de o ağaçtan bir insan, hayvan ve
kuşlar faydalanırsa bu faydalanılan şey, Müslüman için sadaka olur.” buyurmuştur.
Bu hadis doğrultusunda hareket eden bir Müslüman’ın, bu davranışının karşılığında elde
edeceği mükâfat hangi dinî terim ile ifade edilir?
A) Sevap
B) Helal
C) Ödül
D) Puan

43. Bizler günlük yaşantımızda kendimiz veya başkaları için çeşitli dualar ederek iyi dileklerimizi
belirten dinî ifadeler kullanırız. Bu dinî ifadeleri, yerinde kullanmamız gerekir.
Aşağıdakilerden hangisinde dinî ifade doğru yerde kullanılmıştır?
A) Zehra yolculuğa çıkan arkadaşına “Allah zihin açıklığı versin.” dedi.
B) Meral Teyze karşıya geçerken kendisine yardım eden Murat’a “Allah razı olsun.” dedi.
C) Hatice, arkadaşının yeni doğan kardeşi için “Allah kavuştursun.” dedi.
D) Ahmet oyuncak alan arkadaşına “Allah analı babalı büyütsün.” dedi.

44. “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” (Alak suresi, 1. ayet)
Müslümanlar, Allah’ın bu öğüdüne kulak verir ve bir işe başlarken Allah’ın adını anarlar.
Buna göre, bir işe Allah’ın adını anarak başlamak için kullanılan ifade hangisidir?
A) Lâ ilâhe illAllah
B) Bismillâhirrahmânirrahîm
C) Elhamdülillah
D) Selamün aleyküm

45. Allah’ın tüm eksiklik ve kusurlardan uzak, en yüce olduğunu ifade eden dinî ifadedir.
Yukarıda açıklaması verilen ifade hangisidir?
A) Salavat
) Estağfirullah
C) SübhânAllah
D) Şükür

46. “- - - -” diyerek sofraya oturan Ayşe, yemekten sonra Allah’a “- - - -” yemeği yapan teyzesine
“- - - -” demiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler
hangileridir?
A) Bismillah - sabrederek - Eline sağlık.
B) Estağfirullah - şükrederek - Gözün aydın olsun!
C) Bismillah - hamdederek - Eline sağlık.
D) Elhamdülillah - dua ederek - Afiyet olsun.

47. ■ Salavat
■ Tekbir
■ Tövbe
■ Hamd
▲ Elhamdülillah
▲ Allâhu ekber
▲ Sallallâhu aleyhi ve sellem
Kare ile belirtilen kavramlar, üçgen ile belirtilen ifadeler ile doğru eşleştirildiğinde
hangisi dışarıda kalır?
A) Salavat B) Tekbir C) Tövbe D) Hamd

48. Öğretmen, derste öğrencilerine, “Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür ederken hangi ifadeleri
kullanırız?” sorusunu yöneltmiş ve öğrenciler şu cevapları vermişlerdir:
Ayşe: “Allah’a şükürler olsun.”
Sevgi: “Bismillâhirrahmânirrahîm.”
Mete: “Estağfirullah.”
Ahmet: “Elhamdülillah.”
Buna göre hangi öğrenciler öğretmenin sorusunu doğru cevaplamıştır?
A) Ayşe - Ahmet B) Ahmet - Sevgi C) Sevgi - Mete D) Ayşe - Mete

49. I. Bismillâhirrahmânirrahîm. (Besmele)
II. Selamün aleyküm. (Selam)
III. Allâhu ekber. (Tekbir)
IV. Sallallâhu aleyhi ve sellem. (Hamd)
Yukarıdaki dinî ifadelerden hangisinin yay ayraç ( ) içinde verilen adı yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV

50. Hz. Muhammed’e (sav.) duyulan sevgi ve saygıyı belirten dua ifadesi hangisidir?
A) Tekbir
B) Selam
C) Salavat
D) Şükür

51. “İnsanın tüm samimiyetiyle Rabb’ine yönelmesi, isteklerini O’na iletmesi, O’ndan yardım dilemesi
ve O’na güvenmesi”, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Helal
B) Dua
C) Salavat
D) Sevap

52. “Sallallâhu aleyhi ve sellem (sav.)” ifadesi, Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi ve saygıyı
göstermek için kullanılan dua ifadesidir.
Bu ifadeyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekbir
B) Hamd
C) Tevhid
D) Salavat

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. D
4. D
5. A
6. D
7. C
8. C
9. A
10. C
11. A
12. D
13. B
14. C
15 C
16. D
17. A
18. C
19. D
20. C
21. D
22. B
23. D
24. B
25. D
26. B
27. D
28. A
29. D
30. A
31. B
32. D
33. C
34. A
35. A
36. B
37. C
38. A
39. C
40. A
41. D
42. A
43. B
44. B
45. C
46. C
47. C
48. A
49. D
50. C
51. B
52. D

Bu çalışma fasikülü, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2
Kelime Oyunu / Çok anlayışlı ve sezgili kimse
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:37:05  »
Cevap: Arif

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)"

"arif" kelimesinin kökeni; Arapça ʿārif

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rif

arif olan anlar veya anlasın ne demek?
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenen bir söz"

arifane ne demek?
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı)"

"arifane" kelimesinin kökeni; Arapça ʿārif + Farsça -āne

2. Anlamı :
"Arif olana yakışacak bir biçimde.

tecahülüarifaneden gelmek ne demek?
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"bilmez gibi davranmak"

3
Kelime Oyunu / Soya çekim nedir?
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:30:34  »
CEVAP: Kalıtım

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları aracılığıyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irs, irsiyet, veraset"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-lı-tım
4
Kelime Oyunu / Vatikan'da kullanılan antik bir dil
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:27:57  »
Latince, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik koluna ait ölü bir dildir. Latin alfabesinin kökeni Etrüsk alfabesi ile Yunan alfabesine dayanır.

Latince, Roma'nın da yer aldığı Orta İtalya'daki Latium bölgesinin dilidir.

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Latin dili"

2. Anlamı :
"Bu dille yazılmış olan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
la-tin-ce
5
Kelime Oyunu / Argoda gözetleme
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:25:26  »
CEVAP: Erkete

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Gözetleme. (Gözetlemek işi, dikiz, dikizleme)"

"erkete" kelimesinin kökeni; Rumca erkete

Hecelenişi / Hecelemesi;
er-ke-te
6
Kelime Oyunu / Ateşli hastalık anlamında Arapça kökenli bir sözcük
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:23:43  »
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Ateşli hastalık"

"humma" kelimesinin kökeni; Arapça ḥummā

Cümle içinde kullanımı; "Kardeşimi humma yüzünden acile götürdük."

2. Anlamı :
"Sıtma nöbeti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
hum-ma
7
Kelime Oyunu / Batıdaki ortaçağ feodelitesinin simgesi olan yapı
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:21:43  »
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Avrupa'da soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konak."

"şato" kelimesinin kökeni; Fransızca château

2. Anlamı:
"Geniş toprağı olan büyük konut."

Hecelenişi / Hecelemesi;
şa-to
8
Kelime Oyunu / Danimarka'nın resmi dili
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:19:37  »
Danca: Danimarka'da konuşulan, İskandinavca olarak da bilinen Kuzey Cermen dil ailesinden bir dildir. Dünya çapında, 5,5 milyon kişi tarafından konuşulur.

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Danimarka dili"

2. Anlamı :
"Bu dille yazılmış olan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
Dan-ca
9
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / Hint ve Çin Dinleri Test 2
« Son İleti Gönderen: D®agon 13 Haziran 2021, 21:53:17  »
1. • Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir.
• Belli bir kurucusu, inanç ve ibadet sistemi yoktur.
• Yoga, karma ve reenkarnasyon önemli kavramlardır.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?
A) Yahudilik
B) Budizm
C) Hinduizm
D) Taoizm
E) Konfüçyanizm

2. Hinduizm’e göre toplum, her biri tanrı Brahma’nın bedeninden yaratıldığına inanılan sınıflara ayrılmıştır. Kast sistemi denilen sosyal sınıflar kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır ve kastlar arası geçiş mümkün değildir. Bu sistemde insanlar kastlardan birine mensup olarak doğarlar
ve hayatlarını o kast içerisinde sürdürürler. Kişi, içinde bulunduğu kastın gereklerine göre davranmak zorundadır.
Bu metinden, kast sitemiyle ilgili;
I.   İnsanlar niteliklerine göre kategorilere ayrılmışlardır.
II.  Farklı kast sınıfındaki kişiler birbirleriyle evlenemezler.
III. Toplumsal tabakalaşmayı dini bir temele dayandırmaktadırlar. durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

3. Kast sistemini oluşturan sınıflarla ilgili;
I.   Vaisyalar - Çiftçiler ve esnaflar
II.  Paryalar - Nirvana’ya ulaşmış olanlar
III. Kşatriyalar - Hükümdar ailesi ve savaşçılar
eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

4. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in özelliklerinden biridir?
A) Veda’lar, kutsal kitaplarıdır.
B) Ruhun varlığına inanılmaz.
C) Tek tanrı inancına sahiptir.
D) İbadet toplu yapılmalıdır.
E) Brahman kurucu peygamberleridir.

5. Hindular ruhun ölmezliğine, bir bedenden diğerine geçerek sürekli yaşadığına inanırlar. İnsanın ölümünden sonra ruhunun başka bir bedene geçmesinde, bir önceki bedende yaptığı iyilik ve kötülükler etkili olur. Ruh eğer iyilik yapmışsa yeniden doğuşunda derecesi yüksek, kötülük yapmışsa derecesi düşük olur. İnsan, eylemlerinin iyi ya da kötü olmasına göre hayvan, bitki, insan veya tanrı şeklinde doğabilir. Dolayısıyla insan, geçmişte ne yapmışsa gelecekte onun karşılığını görecektir. Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sözü edilen inancın adı reenkarnasyondur.
B) İçine doğdukları ortamın aslında bir sonuç olduğuna inanırlar.
C) Daha güzel bir yaşama kavuşmak isteyen Hindular güzel davranışlar sergiler.
D) Ölüm sonrası hayatla ilgili inançları İslam’ın ahiret inancına benzer bir yapıdadır.
E) Yaptıkları eylemlerin bir karşılığı olacağını bilmeleri sorumluluk duygusu kazandırır.

6. • Kurucusu saray hayatını terk etmiştir.
• Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılmaktadır.
• Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Taoizm
B) Hinduizm
C) Konfüçyanizm
D) Caynizm
E) Budizm

7. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm’in ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ölüleri yakmaları
B) Reenkarnasyona inanmaları
C) Aynı kutsal kitaba inanmaları
D) İbadetlerini bireysel yapmaları
E) Aynı coğrafyada ortaya çıkmaları

8. • Hayat ızdıraptır.
• Izdırabın kaynağı arzulardır.
• Arzulardan kurtulmak için “Sekiz dilimli yol” olarak nitelenen ilkelere uymak gerekir.
Bu görüşler aşağıdaki şahısların hangisinindir?

A) Buda
B) Brahman
C) Konfüçyüs
D) Lao Tzu
E) Matta

9. “Beni hor gördü, beni üzdü, beni yendi, beni soydu… Böyle düşünceleri olmayanlar nefretten kurtulurlar. Çünkü nefretin üstesinden nefret gelmez, nefretin üstesinden gelen sevgidir. Bu ebedi bir gerçektir.” Buda’ya atfedilen bu söz ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı aynı doğrultudadır?
A) “Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!”
(Nahl suresi, 58. ayet)
B) “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!” (Hümeze suresi, 1-2. ayetler)
C) “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)
D) “Kötü duygularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen, bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin?” (Furkan suresi, 43. ayet)
E) “Görenle görmeyen, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz!” (Mü’min suresi, 58. ayet)

10. Hinduizm’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Milli dinlerden biridir.
B) Tanrıların sayısı bilinemez.
C) Ganj Nehri kutsal kabul edilir.
D) Ruhun ölümsüz olduğuna inanılır.
E) Kurban ibadeti için büyükbaş hayvanlar seçilir.

11. Aşağıdakilerden hangisinde Budizm’le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Tanrı’nın varlığı veya yokluğuyla ilgilenilmez.
B) Kişi Nirvana’ya ulaşmaya çalışmazsa ruhu ıstırap içinde kalır.
C) Çokça rağbet görmesinin sebebi kast sistemini reddetmesidir.
D) Buda’nın kaleme aldığı kutsal kabul edilen metinler önemli yer tutar.
E) Buda’nın aydınlanmaya ulaştıktan sonra Tanrı hâline geldiğine inanılır.

12. Buda’ya göre dinsel yaşamın amacı, dünya yaşamına ve dünya işlerine duyulan arzuyu sona erdirmektir. Bunu başaran birey aydınlanmaya ulaşabilir. Aydınlanmış insanın durumunu dile getiren sözcük “Nirvana”dır. Bu sözcük, “sönmek” anlamına gelir. Çünkü aydınlanma; hırsın, kötü
niyetin ve aşırı arzuların insan yüreğinde yaktığı ateşin sönmesi demektir. Bu metinden,
I.   Nirvana olgunluğa erişmiş insanı ifade eder.
II.  Din insanları kötülüklerden alıkoyan bir mekanizmadır.
III. Nirvana’ya ulaşabilmek için bütün dünya işleri terkedilmelidir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III

CEVAPLAR:
1. C
2. E
3. D
4. A
5. D

6. E
7. C
8. A
9. C
10. E

11. D
12. C
10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / Hint ve Çin Dinleri Test 1
« Son İleti Gönderen: D®agon 13 Haziran 2021, 21:45:30  »
1. Kral, halkın ihtiyaçlarını yerine getirecek; bakanlar ona  bu hususta yardım edecek, sıradan halk ise, üstündekilere itaat edecektir. Ailede babanın görevi, ailenin geçimini temin etmek, eşinin görevi, ev işlerini çekip çevirmek ve kardeşlerin görevleri hem birbirlerini sevmek hem de
kendisinden büyüklere itaat etmektir.
Bu metinden, Konfüçyüs'ün yönetim ve toplum anlayışıyla ilgili;
I. Toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için bireysel gelişimin önü açılmalıdır.
II. Toplumdaki hiyerarşik düzenin getirdiği kurallara herkes uymalıdır.
III. Devlet, sosyal devlet anlayışıyla yönetilmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

2. Konfüçyüs, öğretilerini bir tanrı fikrine dayandırmamış, ancak zamanındaki yaygın inanca da saygılı olmuştur.  Çin’de yaygın olan ve "Şangti" diye adlandırılan yüce Tanrı inancı Konfüçyanizm'de de devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilebilir?
A) Öğretilerinin halk tarafından benimsenmesi kolaylaşmıştır.
B) Devlet yöneticileri tarafından takdirle karşılanmıştır.
C) Farklı görüşlerin gelişmesine zemin hazırlanmıştır.
D) Tanrı inancı felsefenin ilgi alanına girmiştir.
E) Çin’deki dini değerler zamanla zayıflamıştır.

3. Konfüçyüs tarafından ileri sürülen görüşler, o öldükten sonra bir araya toplanıp kitap hâline getirilmiştir. Beş Klasik ve Dört Kitap’tan oluşan bu görüşler Konfüçyaniz’min kutsal metinlerini oluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu “Beş Klasik”ten biri değildir?
A) Tarih kitabı
B) Şiirler kitabı
C) Orta yol kitabı
D) Törenler kitabı
E) Değişiklikler kitabı

4. Konfüçyüs’ün Çin halkı tarafından olumlu karşılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Çin’in devlet geleneğini bilmesi
B) Güzel ahlaklı olmayı önemsemesi
C) Dualarının kolay ve anlaşılır olması
D) Çin’de birçok tanrı inancının olması
E) Eski Çin törelerini canlandırmaya çalışması

5. Taoizm, Tao kavramı üzerine kuruludur. Tao, ezeli ve ebedîdir. O, kendiliğinden vardır. Her şeyin başlangıcıdır. Sadece tek bir gerçek vardır o da Tao’dur. Tao görünmez, tam anlamıyla bilinemezdir. O, ancak düşünce yoluyla kavranabilir.
Buna göre, Taoizm’in tanrı anlayışı;
I.    İslam,
II.   Hinduizm,
III. Hristiyanlık
dinlerinden hangileriyle benzerlik göstermektedir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

6. Dinler özelliklerine göre belli sınıflara ayrılmış ve genellikle bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlere millî  dinler denilmiştir.
Buna göre aşağıdaki dinlerden hangileri millî dinlerden biri değildir?
A) Taoizm
B) Yahudilik
C) Hinduizm
D) Hristiyanlık
E) Konfüçyanizm

7. Çin’de yaygın olan dinlerden Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tseng-Tzu
B) Lao Tzu
C) Tzu-Ssu
D) K’ung Futzu
E) Mensiyüs

8. Konfüçyüs’ün hayatı yoksulluk içinde geçmiştir. On beş yaşından itibaren kendini ilme vermiş ve yirmi yaşında iken açtığı okulda öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Onun hedefi yeni görüşler ortaya koymak değil, eskilerin hikmetli sözlerini aktarmaktır. Konfüçyüs, eski bilgelerin erdemlerini yeni nesillere aktarmak suretiyle geçmişin seçkin idarecilerinin, Çin’e barış ve huzuru nasıl getirdiğini
göstermeyi amaçlamıştır.
Bu metinden Konfüçyüs ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Azimli ve çalışkan bir insandır.
B) Atalarının mirasına sahip çıkmıştır.
C) Geçmişin irfanını geleceğe taşımıştır.
D) Toplumsal birliktelik için çaba sarf etmiştir.
E) Fikirleri ölümünden sonra etkisini göstermiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisinde Taoizmin tanrı anlayışıyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Tao somut bir varlık olarak düşünülmemelidir.
B) Tao’ya dileyen herkes çeşitli yollarla ulaşabilir.
C) Hem varlığın hem de yokluğun temelini teşkil eden ezelî güçtür.
D) İsimsizdir, görülemez, işitilemez ve maddi olarak kavranılamaz.
E) İnsan Tao’ya benzemeye çalışmalı ve O’nun kanunlarına tabi olmalıdır.

10. Lao-Tzu’ya göre, insanların bu dünyada acı, yoksulluk, üzüntü içerisinde olmasının sebebi yaptıklarının karşılığıdır. O, insan ömrünün giderek kısalmasını, insanın kötülüklerinden dolayı yıldızlar tarafından saldırıya uğramasına bağlamaktadır. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu metinde  anlatılandan farklı bir konuyla ilgilidir?
A) “Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur…” (Nîsa suresi, 111. ayet)
B) “Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir…”  (Nîsa suresi, 79. ayet)
C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şûrâ suresi, 30. ayet)
D) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu…” (Rûm suresi, 41. ayet)
E) “Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.”
(Yunus suresi, 44. ayet)

11. “On beş yaşında iken kendimi öğrenmeye verdim. Otuz yaşında irademe sahip olabildim. Kırk yaşında şüphelerden uzaklaştım. Elli yaşında Gök’ün emrini öğrendim. Altmış yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım. Yetmiş yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim.” Konfüçyüs’e atfedilen bu sözden;
I.   Genç insanlar iradelerini kontrol edemezler.
II.  Yaş ilerledikçe insan daha erdemli davranır.
III. Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III

CEVAPLAR
1. E
2. A
3. C
4. E
5. A

6. D
7. B
8. E
9. B
10.
A 11.
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 ... 10