Uyanan Gençlik

Gizli ilimler sözlüğü

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11629
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
Gizli ilimler sözlüğü
« : 29 Mayıs 2009, 00:29:41 »
- A -

Ahfa : En gizli
Ahid : Yemin
Ahir : En son
Ahkam : Hükümler
Ahmer : Kırmızı
Ahşa : Bölgeler
Ahval : Haller,Durumlar
Ahvef : En korkunç
Akaid : İnançlar
Akid : Anlaşma
Akim : Kısır
Aksa-yı emel : İdeal
Asker : En kısa
Aktab : Kutuplar,Azizler
Akur : Kısır
Ali : Yüksek
Alaim : Alametler
Alak : Sülük
Alam : Acilen
Allame : Büyük bilgin
Amal : İşler
Amel : İş
Ameliye : İş
Amil : Yapan
Anasır :Unsurlar
Anasır-Erba'a : 4 Unsur
Araz : İşaret
Arş : Gök
Arz : Yeryüzü
Arzu : İstek
Asa : Değnek,Sopa
Asakir : Askerler
Asfer : Sarı
Asnam : Putlar
Aşer : On
Aşere : Onlar
Aşikar : Açık seçik
Avn : Yardım
Ayat : Ayetler
Ayat-ı Hamse : Beş Ayet
Azad : Kurtuluş
Azimet :Yemin

- B -

Bab : Bölüm
Ba'dehu : Daha sonra
Bahr : Deniz
Bahuretmek : Tütsülemek
Bakiye : Kalan,Baki
Baliğ : Erişkin
Basar : Görüş
Basiret : İleriyi görme gücü
Bast : Yayma
Bast-ı Adedi : Sayı yayma
Bast-ı Hurufi : Harf yayma
Batıl : Boş,Hükümsüz
Bedr : Dolunay
Beka : Kalıcı
Beliyyat : Belalar
Bend : Bölüm
Beşer : İnsan
Beşeri : İnsanlıkla ilgili
Beşir : Müjde
Bevl : İşemek
Beyan : Açıklama
Beyn : Ara
Beyneyn : İki kişinin arası
Beyt : Ev
Beyza : Beyaz
Bidayet : Başlangıç
Bila adet : Sayısız
Bin : Oğlu
Bint : Kızı
Bu vecihle : Bu şekilde
Buhur : Tütsü
Buse : Öpücük
Burhan : Delil
Buzur :Tohumlar
Büyut : Evler

- C -

Cabir : Zorlayan
Cah : Makam
Caiz : Uygun

Cami' : Toplayan
Camid : Cansız
Canib : Taraf
Cebbar : Zorba
Cebr : Zor
Cedavil : Çizelgeler
Cedi : Oğlak Burcu
Cedid : Yeni
Cefa : Eziyet
Cefr : Gaipten haber
veren ilim
Cehd : Çalışma
Cuhela : Cahiller
Cehren : Açıkça
Celal : Ululuk
Celb etmek : Çağırmak

Celb-i muhabbet : Kendini
sevdirmek
Cemad : Cansız
Cemal : Güzellik
Cemi' : Tümü
Cemetmek : Toplamak
Cenub : Güney
Cenub-i garb : Güney batı
Cenub-i şark : Güney doğu
Ceraim : Suçlar
Cevaz : İzin
Cevr : Haksızlık
Cevşen : Zırhlı giysi
Cevval : Çok hareketli
Cevza : İkizler burcu
Ceyş : Asker
Cezb : Etkilemek
Cezbe : Kendinden geçmek
Cidal : Mücadele
Cihan : Dünya,Alem
Cima : Cinsel ilişki
Cismani : Cisimle ilgili
Cunud : Askerler
Cüz : Parça
Cüz'i : Çok az

 

- D -

Dafi' : Uzaklaştırma
Daim : Sürekli
Delalet : Sapkınlık
Dar-ı beka : Ahiret yurdu
Darü- fena : Dünya
Darb : Vurma,dövme
Defn : Gömmek
Delalet : Delil etmek
Delv : Kova burcu
Dem : Kan
Derc : İçine almak
Derecat : Dereceler
Derk etmek : Anlamak
Deruni : İçten gelen
Derya : Deniz
Desais : Hileler
Desise : Hile
Dessas : Hileci
Destur : İzin
Devair : Daireler
Devr : Dönme,Devir
Devran : Felek
Dıl : Sütun
Dimağ : Bilinç
Duçar : Maruz kalmış
Duhul : Giriş

- E -

Ebyaz : Bembeyaz
Efdal : En iyi
Efkar : Fikirler
Eflak : Gökler
Efrenc : Batılı
Efsun : Büyü
Ehven : En iyi
Ehzap : Gruplar
Ekabir : İleri gelenler
Ekber : En büyük
Ekseriyet : Çoğu kez
El Acele : Acil olarak
Elf : Bin

Elfaz : Sözler
Elvah : Tablolar
Elvahen : Acilen
Emare : Belirti
Emmare : Emredici
Emraz : Hastalık
Emsal : Örnekler
Emval : Mallar
Erbaa : Dört
Erbain : Kırk
Erkam : Rakamlar
Ervah : Ruhlar
Esami : İsimler
Esbab : Sebepler
Esed : Aslan Burcu
Esfel : En aşağı
Eshab : Dostlar
Eslaf : Geçmişler
Esma : İsimler
Esrar : Sırlar
Esrar-ı acibe : Acaip esrarlar
Esvap : Giysiler
Eşraf : Seçkinler
Evail : İlkler
Evkat : Vakitler
Evla : En iyi
Evrad : Dualar
Evsaf : Vasıflar
Eyyam : Günler
Ezkar : Dualar,zikirler
Ezvac : Çiftler

- F -

Facir : Günah işleyen
Fakih : İslam hukukçusu
Falname : Fal kitabı
Faraza : Örneğin
Fariza : Farzlar
Fasık : Günahkar
Fasıl : Bölüm
Fecir : Tan ağarması
Fehm : anlama
Felah : Kurtuluş
Felek : Gökyüzü
Fenni : Teknik
Feraiz : Farzlar

 

Feraset : Sezgi
Ferec : Rahatlama
Fesat : Bozukluk
Feshetmek : İptal etmek
Fevaid : Faydalar
Fevk : Üst
Feyiz : Bereket
Fıkra : Bölüm
Fıtrat : Yaratılış
Fıtri : Yaratılıştan gelen
Firak : Ayrılış

- G -

Gadr : Zulüm
Gaib : Hazır olmayan
Galip : Yenen
Galebe çalmak : Yenmek
Garb : Kuzey
Gark olmak : Boğulmak
Gurabet : Gariplik
Gasl : Yıkamak
Gayb : Göze görünmeyen
Gayri ihtiyari : İstek dışı
Gayri Kabil : Mümkün olmayan
Gazel : Ceylan
Gılman : Köle,genç
Gıyab : Yokluk
Giriftar : Yakalanmış
Gurre : Başlangıç
Gurub : Güneşin batması

- H -

Habais : Kötüler
Habbe : Tane
Habis : Kötü
Habit : Batan,inen
Hacat : İhtiyaçlar,istekler
Hacer : Taş
Hacet : İstek
Hacet namazı : İstek namazı
Hadim : Hizmetkar
Hafa : Gizli
Hafaya : Gizli şeyler
Hafi : Gizli

 

Hafiz : Koruyan
Haiz : Sahip olan
Hak etmek : Kazımak
Hakaik : Gerçekler
Halas : Kurtuluş
Halis : Saf
Halli müşkülat : Problem çözme
Hamel : Kova Burcu
Hamil : Taşıyan
Hamsin : Elli
Hane : Ev
Hannas : Şeytan
Hanuman : Evler
Harab : Yıkık
Haricen : Dışarıdan
Harici Kısmet : Kalan
Hasais : Özellikler
Hased : Kıskançlık
Hasenat : İyilikler
Hasene : İyi,güzel
Hasım : Düşman
Haset : Kıskançlık
Hasıl : Sonuç
Hasid : kıskanç
Hasis : Kıskanç,pinti
Haslet : Özellik
Hasm : Düşman
Hassa : Özellik
Haşr : Kıyamet günü
Hataen : Yanlışlıkla
Hatem : Mühür
Hatim : Bitirmek
Havf : Korku
Haya : Utanma
Hayz : Regl
Hazain : Hazineler
Hıfzetmek : Ezberlemek
Hicab : Utanma
Hicret : Göç etmek
Hisab : Hesap
Hitam : Son
Huddam : Hizmetkarlar
Hulasa : Özet
Hulefa : Halifeler
Huruf : Harfler
Hurufu Mukatta' : Harf harf yazmak

 

Husul : Gerçekleşme
Hususiyet : Özellik
Hut : Balık Burcu
Huzme : Demet

- I – İ -

Islah : İyileşme
Islahı nefs : Nefsi Düzeltme
İbad : Kullar
İbin : Oğul
İbtida : Başlangıç
İcbar : Zorlama
İcma' : Bir araya getirme
İcmalen :Toplam olarak
İctima : Bir araya getirme,toplanma
İfa : Yapmak
İflah : Kurtulma
İfna : Yok etme
İfrat : Aşırıya kaçma
İftitah : Açılış
İhata : Kuşatma
İhda : Hidayet verme
İhfa : Gizleme
İhlak : Helak etme
İhraç : Çıkarma
İhtimam : Özen
İkbal : Baht açıklığı
İkmal : Tamamlama
İktisab : Kazanma
İlga : Kaldırma
İlka : Kazanma
İllet : Hastalık
İltibas : Giydirme
İmtizac : Uyuşmak
İnayet : İlahi yardım
İnbisat : Kazançlar
İnkilabat : Devrimler
İnkişaf : Ortaya çıkma
İntihab etmek : Sınamak
İnziva : Yalnız kalmak
İrsal : Gönderme
İrsali hatıf : Hızlı gönderme
İrşad : Hidayete erme
İslah : Düzeltme

 

İslahı beyn : Ara düzeltme
İstihare : Bir şeyin sonucunu öğrenmek için yatmak
İstiğfar : Tövbe etmek
İstimdad : Yardım istemek
İstimrar : Sürekli
İstinadgah : Dayanacak yer
İstinzal : İndirmek
İsraf : Men etme
İsrafı imar : Bulunduğun yerdeki cinleri uzaklaştırma
İsrafı umumi : Genel dağıtma
İşrak : Güneşin doğuşu
İta : Verme
İyal : Aile
İzale etmek : Yok etmek
İzdivaç : Evlenme
İzhar : Gösterme

- K -

Kabih : Çirkin
Kadim : Eski
Kahrı a'da : Düşmanı kahretmek
Kaide . Kural
Kamer : Ay
Karib : Yakın
Kasavet : Üzüntü
Kasem : Yemin
Kavaid : Kurallar
Kavs : Yay burcu
Kebir : Büyük
Kelam : Söz
Kemiyet : Özellik
Kenz : Hazine
Kerubi : Büyük melek
Kesif : Yoğun
Kevkeb : Yıldız,gezegen
Kevakib : Yıldızlar
Keyfiyet : Özellik
Kibriti ahmer : Altın yapan madde
Kifayet : Yeterlilik
Kıraat : Okuma
Kısmet : Bölme
Kubur : Mezarlar

 

Kudsi : Kutsal
Kulub : Kalpler
Kurb : Yakınlık
Kübra : En büyük
Künuz : Hazineler
Küre-i Arz : Yeryüzü
Küsuf : Güneş tutulması

- L -

Lafız : Söz
Lafza-i celal : Allah ismi
Lahuti : İlahi
Layemut : Ölümsüz
Leyl : Gece
Libas : Giysi
Lihye : Sakal
Lika : Buluşma
Lime : Parça

- M -

Maraz : Hastalık
Maada : Dışında
Mağdur : Haksızlığa uğrayan
Mağlub : Yenik
Mağrib : Batı
Mah : Ay
Mahasin : İyilikler
Mahbub : Sevilen
Mahfi : Gizli
Mahfuz : Korunmuş
Mahir : Becerikli
Mahluk : Yaratılmış
Mahlukat : Yaratılmışlar
Mahsub : Hesap edilen
Mansıb : Makam
Mahzur : Sakınca
Mai : Su ile ilgili
Maişet darlığı : Geçim sıkıntısı
Makabir : Kabirler
Malik : Sahipler
Mansıp : Makam
Maraz : Hastalık
Maruf : Bilinen
Masiyet : Kötülük
Masiva : Dünyaya özgü şey
Maslahat : İş

Maşrik : Doğu
Matlub : İstenen
Mazarrat : Zarar
Medfun : Gömülü
Mecmu : Toplam
Mecnun : Deli
Medine : Şehir
Mefluç : Felçli
Meleke : Kabiliyet
Melekut : Ruhlar alemi
Memat : Ölüm
Menzil : Konak,ev
Menazil : Menziller
Meratib : Rütbeler
Merhale : Aşama
Merih : Mars
Mertebe : Derece
Mesh : Silme,sıvama
Meshur : Büyülenmiş
Meskun : İskan edilmiş
Mesruk : Çalınan şey
Mestur : Gizli
Meş'um : Uğursuz
Meşahir : Ünlüler
Meşakkat : Sıkıntı
Meşayih : Şeyhler
Meşru : Yasal
Metruk : Terkedilmiş
Mevud : Vaat edilmiş
Mevad : Maddeler
Mevt : Ölüm
Mevzi : Yer
Mevzu : Konu
Meyus : Umutsuz,üzgün
Mezkur : Anılmış
Miftah : Anahtar
Mihver : Eksen
Miladi sene : Miladi yıl
Minval : Tarz,yol
Misak : Söz alma
Misli : Kat
Mizac : Özellik
Mizan : Terazi burcu
Muadil : Eşdeğer
Muahede : Anlaşma
Muahhar : Geciktirilmiş
Muallim : Öğretmen

 

Muannit : İnatçı
Muğayir : Aykırı
Muğlak : Karmaşık
Muluk : Krallar
Murabba : Dörtgen
Musahhar : Büyülenmiş
Muti : İtaat eden
Muttali kılmak : Vakıf olmak
Muttasıf : Vasıflanmış
Muvaffak : Başarılı
Muvakkat : Vakitli
Mübtela : Tutulmuş
Müekkil : Vekil
Müessir : Etkili
Müdavemet : Devam etmek
Müfit : Yaralı
Mühlet : Süre
Mükerrer : Tekrar edilen
Mümarese : Uzmanlık
Mümeyyiz : Ayıran
Mümteziç : Uyuşan
Münacat : Allah'a yalvarış
Mündemic : İçine almak
Müneccim : Astrolog
Münezzeh : Kusursuz,pak
Münife : Ulu
Münkad : Boyun eğmek
Müsadif : Tesadüf
Müsavi : Eşit
Müselles : Üçgen,üçlü
Müstağni : Zengin
Müteaddid : Birçok
Mütebaki : Kalan
Mütela'a : Görüş
Mütenasip : Uygun

- N -

Nail : Ulaşan
Nar : Ateş
Nas : İnsan
Nazil : İnen
Nebat : Bitki
Necaset : Pislik
Necm : Yıldız
Nezih : Temiz
Nikab : Peçe
Nisa : Kadınlar
Nurani : Işıklı
Nutk etmek : Sayıların harf karşılığını yazmak
Nucum : Yıldızlar
Nüzul : Felç

- P – R -

Pir : Tarikat kurucusu
Rabıta : Bağ,ilişki
Ram : İtaat eden
Recul : Erkek
Rehavet : Gevşeklik
Remil : Toprak
Remz : İşaret
Riayet : Uymak
Ribat : Bağlamak
Rical : Erkekler
Riyazet : Nefsin isteklerine karşı gelmek
Rumi Takvim : Osmanlı Takvimi
Rumuz : Semboller
Rucu : Geri dönme
Rufeka : Arkadaşlar
Rükn : Esas

- S -

Sabık : Eski
Sabir : Sabredici
Sacid : Secde eden
Safha : Aşama
Sahih : Doğru
Sahir : Büyücü
Sağir : Küçük
Said : Yükselen
Sala vakti : Cuma günü sala verilen vakit
Salib : Haç
Sarfiye : Dağıtmak
Sarik : Hırsız
Secaye : Karakterler
Sehab : Bulut
Sehhar : Büyücü
Sekr : Sarhoşluk
Selef : Öncekiler

 

 

 

 Sema : Gökyüzü
Semavat : Gökler
Semere : Ürün,sonuç
Senei hicriye : Hicri sene
Seratan : Yengeç burcu
Sevr : Boğa burcu
Seyf : Kılıç
Sibyan : Çocuklar
Siyanet : Koruma
Sual : Soru
Sufli : Aşağı,bayağı
Sükkan : Sakinler
Sünbüle : Başak burcu
Sureti isti'mal : Kullanış şekli

- Ş -

Şaki : Haydut
Şakird : Öğrenci
Şark : Doğu
Şedid : Şiddetli
Şehavat : Şehvetler
Şer : Kötülük
Şerh : Açıklama
Şerefinde : Güçlü konumunda
Şerif : şerefli
Şerir : Kötü
Şeyatin : Şeytanlar
Şifayab : İyileşme
Şimal : Kuzey
Şua : Işın
Şükran : Teşekkür
- T -

Taat : İbadet
Tacil : Acele etmek
Tadad : sayı sayma
Tafsil : Ayrıntı
Tahareti Kamile : Tam temizlik
Tahassun : Korunma Tahdid : Sınırlama
Tahvil : Çevirme
Taife : Kabile
Talak : Boşanma
Tali': Yükselen
Tali'i vakt : Yükselen burç

 

 

 

 Talib : İsteyen,öğrenci
Taksim : Bölmek
Tard : Kovmak
Tarh : Çıkarma
Tasarruf : Kullanma
Taslit : Musallat etme
Ta'yini evkat : Vakit tayini
Tayyib : İyi
Tazib: Azap vermek
Tazim : Hürmet
Tebahhur : Tütsülemek
Tebeyyün : Görünür
Tebdil : Değiştirmek
Teberrük : Bereketlendirmek
Tecelli : Görünme
Tecziye : Cezalandırma
Tedrici : Azar azar
Tefeül : Fal açma
Teferruat : İncelikler
Tefrik : Ayırma
Tehakküm : Hükm etme
Tekabül etmek : Denk gelmek
Tekamül : Olgunluk
Teksif : Sıklaştırma
Teksir : Çoğaltma
Telbis : Giydirme
Te'lif : Düşmanlığı uzaklaştırma
Te'lifi beyn : Ara yapma
Tenzil : Çıkarma
Terraki : Yükselme
Terhil : Yerinden uzaklaştırma
Teskin : Durdurma
Teshir : Büyüleme
Teşfiye : İyileştirme
Teveccüh : Yönelme
Tilavet : Okuma
Tülu : Doğuş,yükselme
Türab : Toprak

- U -

Uhra : Diğerleri
Ukubet : Akibetler
Ulum : İlimler
Ulvi : Yüce
Umde : Prensip
Umur : İşler

 

 

 

 


Unsur : Özellik
Uruc : Yükselme
Usul : Metot
Usulu vech : Bu şekilde
Uzlet : Köşeye çekilme
Uzma : Çok büyük
Uzvu teksir : Erkeklik organı

- V – Y -

Varak : Yaprak
Vareste : Kurtulmuş
Varis : Miras kalan
Vasat : Orta
Vasatüs sema : Gök ortası
Vasıl : Ulaşan
Vebal : Günah
Veciz : Özlü
Vefk : Uyum,tesirli Dua
Vehim : Kuruntu
Vesile : Sebep
Vird : Dua
Vukuf : Bir şey bilme
Yekün : Toplam
Yevm : Gün
Yevmiye : Günlük
Yüksük : Yüzük
- Z -

Zahir : Açık,aşikar
Zaid : Artı,artan
Zail : Boşa gitmek
Zakir : Zikreden
Zamime : Ek
Zamm : Eklemek
Zarb etmek : Vurmak
Zaruret : Yoksulluk
Zayi : Kaybolan
Zevat : Kişiler
Zevc : Nikahlı erkek
Zevce : Nikahlı kadın
Zillet : Aşağılık
Ziyade : Fazla
Zuhr : Öğle
Zuhur etmek : Meydana gelmek
Zuhurat : Belirtiler
Zühre : Venüs gezegeni

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1957 Gösterim
Son İleti 29 Kasım 2013, 14:29:08
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
1319 Gösterim
Son İleti 06 Nisan 2016, 09:11:43
Gönderen: kardelen
0 Yanıt
522 Gösterim
Son İleti 02 Nisan 2018, 10:25:51
Gönderen: busegül
0 Yanıt
454 Gösterim
Son İleti 02 Mayıs 2018, 17:52:07
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
891 Gösterim
Son İleti 11 Mayıs 2018, 10:52:14
Gönderen: Uyanan Gençlik