Uyanan Gençlik

Tarih 3 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11629
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
Tarih 3 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar
« : 28 Şubat 2021, 03:29:59 »
• Türkler için sınır boylarında Avasım adı verilen şehirleri oluşturan devlet:
İLHANLI - ABBASİLER
• İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türkmenler olarak anılan Türk topluluğu: OĞUZLAR
• İlk Türk deniz filosunu kuran Türk beyi – İzmir ve çevresinde bağısız beylik kurdu İlk Türk denizcisi : ÇAKA BEY
• Türkiye Selçuklu Devleti Hükümdarı Süleyman Şah, Dragon Antlaşması’nı yaptı: BİZANS İMP.
• Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti, Hakimiyet Türklerin eline geçti: MİRYOKEFALON
• Türkiye Selçuklu Devleti’nde askeri işlerden sorumlu divan: DİVAN-I ARZ.

• Haçlı seferi sonucu değil: AVRUPA’DA MEZHEP BİRLİĞİNİN BOZULMASI
• Kösedağ Savaşı’ndan sonra Balıkesir merkezli olarak kurulmuş: KARESİOĞULLARI
• Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından kuruldu: ALTINORDA
• Osman Gazi Dönemi’nde fethedilen değil: EDİRNE
• I. Kosova Muharebesi – Acemi Ocağı ortaya çıktı: I.MURAT
• Yenilgiyle sonuçlanan Osmanlı savaşı: ANKARA
• Yaya ve müsellem adında piyade ve süvari kuvveti kuruldu: ORHAN GAZİ BEY
• Pençik kanunu hangi alanın ihtiyacını karşılamak için: ASKERİ
• Osmanlıdaki eyalet askerleri değil: YENİÇERİLER
• Öğretileri Mevlevilik olarak adlandırılan mutasavvıf: MEVLANA C. RUMİ
• Osmanlının ilmiye sınıfının sorumlu olduğu konu değil: ASKERLİK
• Divan-ı Hümayun’da sadrazam ve vezirler tarafından temsil edilen sınıf – Osmanlıda askeri işlerle uğraşır: SEYFİYE

• Osmanlıda güzel yazı yazma sanatı ve sanatıyla uğraşan: HAT - HATTAT
• Malazgirt’ten sonra Erzurum merkez olmak üzere kurulan Türk Beyliği: SALTUKLULAR
• 1. Haçlı seferinin başladığı dönemde Selçuklunun hükümdarı: 1. KILIÇARSLAN
• Selçuklu Miryokefalon Savaşını yaptı: BİZANSLILAR
• Selçukluda devleti idare edenlerin görevlerini kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol eden- tapu sicil
kayıdını tutan-istihbarat faaliyeti gösteren: DİVAN-I İŞRAF
• Haçlı Seferleri’nin ekonomik nedenidir: AVRUPALILARIN DOĞU’NUN ZENGİNLİKLERİNE ULAŞMAK
İSTEMELERİ
• Selçuklu tarafından yapılan medrese değil: TOKAT YAĞIBASAN MEDRESESİ
• Hakimiyeti ile Osmanlı hazır bir donanmaya sahip oldu: KARESİOĞULLARI
• İstanbul ilk kez kuşatıldı: YILDIRIM BAYEZİT
• Osmanlının Haçlılarla yaptığı savaş değil: ANKARA MUHAREBESİ
• Kapıkulu süvarilerindendir: SİLAHTARLAR
• Osmanlıda yönetici sınıf dışında kalan tüm tebaa: REAYA
• Osmanlıda ilk yeniçeri kışlası açılan şehir: EDİRNE

• Tımar sisteminin Osmanlıya katkısı değil: ACEMİ OCAĞI’NIN ASKER İHTİYACINI KARŞILAMIŞTIR.
• Debbağlık(Dericilik) mesleğinin piri: AHİ EVRAN
• Osmanlıda adalet, eğitim ve din işleriyle uğraşan sınıf: İLMİYE
• Osmanlıda Kalemiye sınıfındadır: DEFTERDAR
• Semerkand Rasathanesi’nin kurucusu: ULUĞ BEY
• Sivas merkezli, ilk kurulanlardan, en güçlü, geniş alanda etkili, Malatya-Kayseri dolaylarındadır:
DANİŞMENTLİLER
• Selçukluyu kuran: SÜLEYMAN ŞAH
• Haçlı seferlerinin dini nedenlerinden: HRİSTİYANLARIN KUTSAL KABUL ETTİKLERİ KUDÜS, URFA,
ANTAKYA’YI MÜSLÜMANLARDAN GERİ ALMAK İSTEMELERİ

• Selçukluda ilk altın para ve Miryokefalon savaşı dönemi: 2.KILIÇARSLAN
• Osmanlının Bizans’la yaptığı savaş değil: ÇİRMEN MUHAREBESİ
• Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı: 1. BAYEZİT
• Hangi savaş sonrası Fetret Devri yaşandı - Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu - : ANKARA MUHAREBESİ
• Osmanlı İskan Politikası ile neyi amaçladı: TÜRKLEŞME-İSLAMLAŞMA
• Osmanlı askeri teşkilatlanmanın temelleri atıldı: ORHAN GAZİ
• Kapıkulu piyadelerinden değil: SİPAHİLER
• Yeniçerilerin askeri malzemelerini tedarik eder, levazımatı cepheye taşır, savaştan sonra tekrar toplarlar: CEBECİ
OCAĞI
• Osmanlıda yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaş: ULUFE
• Mesnevinin sahibi yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
• Orta Asya Türklerinin dini-tasavvufi hayatında etkili olan ve Pir_i Türkistan olarak anılan: AHMET YESEVİ
• İlmiye sınıfında yer alan görevli değil: VEZİR
• Osmanlıda ilk medrese açıldı: İZNİK
• Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini kolaylaştıran faktör: TAHT KAVGALARI VE İÇ İSYANLAR NEDENİYLE
BİZANS’IN ANADOLU’DAKİ OTORİTESİNİN ZAYIFLAMIŞ OLMASI.
• Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden değil: MEMLÜKLER
• Selçukluya karşı yaptıkları 1230 Yassıçemen savaşını kaybederek tarih sahnesinden silinen devlet:
HARZEMŞAHLAR

• Selçukluda ülke toprakları kime aittir: HÜKÜMDAR VE AİLESİNE
• Selçukluda belirli yerlerde kervansaraylar yapılması ile gelişen: TİCARET
• Kösedağ Savaşı’nın sonuçlarından değil: ANADOLU’YA HAÇLI SEFERLERİ SON BULMUŞTUR.
• Bursa hangi Osmanlı padişahı tarafından fethedilmiştir: ORHAN BEY
• Osmanlıda yeni fethedilen Rumeli topraklarına Anadolu’dan nüfusun getirilerek yerleştirilmesi: İSKAN
POLİTİKASI
• Osmanlıda Fetret Devrinde kardeşler arasındaki taht mücadelesinden galip çıkarak Osmanlının başına geçen:
ÇELEBİ MEHMET
• Osmanlının hafif süvari kuvveti olup uçlarda görev yapan birlik: AKINCILAR
• Osmanlıda tımar sistemi devletin güçlü olmasını sağlar: ASKERİ ALANDA
• 13. YY’da Anadolu’da faaliyet gösteren mutasavvıf değil: GAZALİ
• Şeyhülislam hangi konularda divan üyelerine görüş bildirir: DİNİ
• Fatih Sultam Mehmet’in hocası, doktor, mikrop meselesi ilk: AKŞEMSEDDİN
• Osmanlıda divan teşkilatı içerisinde bürokrasi ile ilgili işlerden sorumlu: KALEMİYE
• Osmanlıda imaret, medrese, hamam ve hastane yapıları: KÜLLİYE

• 1. Haçlı seferinden sonra Selçuklunun devlet merkezi: KONYA
• Selçukluda maliyeden sorumlu divan: DİVAN-I İSTİFA
• Kösedağ savaşından sonra bağımsızlığını ilan eden devlet değil: ARTUKLULAR
• Mısır’da kurulan beylik: MEMLÜK DEVLETİ
• Orhan bey dönemi gelişmelerinden değil: ÇİRMEN MUHAREBESİ
• Osmanlı Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzalamıştır: MACARLAR
• Varna Muharebesi – 2. Kosova Muharebesi padişahı: 2.MURAT
• Osmanlıda toprağın sürekli ekilip dikilmesi sağlanmıştır: TIMAR SİSTEMİ
• Divan teşkilatını oluşturan sınıflardan değil: REAYA
• XII. Yy sonlarında Orta Asya’yı istilası sonucunda Anadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başladı: MOĞOLLAR
• Osmanlının kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan: GÜRCİSTAN KRALLIĞI
• Osmanlının kuruluşunda etkili, ahlakla zanaatı birleştiren meslek: AHİLİK
• Osmanlının Bizans’la yaptığı Koyunhisar Savaşının özelliği: BİZANSLA İLK ŞAVAŞ
• Siyasi birlik bozuldu Osmanlı dağılma tehlikesi yaşadı: ANKARA SAVAŞI
• Fethedilen yerlere Türk nüfusu yerleştirme: YENİ YERLERİN FETHEDİLMESİNE ZEMİN HAZIRLANMASI

• Osmanlı kuruluşunda eyalet, sancak, kazalarda davaya bakan: KADI
• 2. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle aldığı unvan: FATİH
• Osmanlı yönetiminde görülen özellik değil: DEVLET İŞLERİNİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI
İÇİN KURULTAY KURULMUŞTU.
• İpek ve baharat yollarını denetim altına alan Osmanlı beklediği ekonomik kazancı elde edememiştir nedeni:
COĞRAFİ KEŞİFLERLE YENİ TİCARET YOLLARININ BULUNMASI.
• Reform hareketlerinden Osmanlıda yaşayan Hristiyanların olumsuz etkilenmemelerinin nedeni: OSMANLININ
GAYRİ MÜSLİM HALKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIMASI.
• Rodos adası fethedilen padişah: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
• Osmanlı zamanında yaşamış tasavvuf önderlerinden değil: AHMET YESEVİ
• 1538’de Osmanlıda baş mimarlığa kadar yükselmiş, kendine özgü olarak eserler veren, Türk mimarisini doruk
noktasına ulaştıran: MİMAR SİNAN

• Mısır’ın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlamak isteyen Osmanlı yöneticisi: SOKULLU
MEHMET PAŞA
• Kanuni döneminde Avrupa’da kurulacak olan Haçlı ittifaklarından koparmak için kapitülasyonlar verilen devlet:
FRANSA
• Fatih Sultan Mehmet döneminde Ayasofya müderrisliğine atanan, matematik ve astronomi kitapları bulunan bilim
adamı: ALİ KUŞÇU
• Bulgaristan Osmanlı topraklarına katıldı: NİĞBOLU
• 14. Yy başlarında baklanlar ve Avrupa ile ilgili yanlıştır: BALKAN MİLLETLERİ ARASINDA DİNSEL
BİRLİKTELİK VARDI
• 1. Kosova Savaşı’nda Anadolu beylikleri ilk defa asker göndererek Osmanlıya yardım etmeleri önemli bir adım
olmuştur: TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİN KURULUŞUNA
• Niğbolu Zaferini kazanması üzerine Anadolu’nun Sultanı unvanını alan: YILDIRIM BAYEZİT
• 1.Murat döneminde ülke hanedanın ortak malıdır yerine ülke padişah ve oğullarınındır anlayışına geçilmesinin
temel gerekçesi: TAHT KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇME
• Orhan bey döneminde adalet, yönetim, askerlik, eğitim ve maliye alanında kurumların oluşturulması neyin
göstergesidir: DEVLETLEŞME SÜRECİNE GEÇİLDİĞİNİN
• Osmanlıda çıraklıktan kalfalığa ,kalfalıktan ustalığa yükselme ve gedik adı verilen dükkan açma izni gereken:
LONCALARIN
• Bosna-Hersek Osmanlı topraklarına katıldı: FATİH SULTAN MEHMET
• Hamlet-Romeo ve Jülyet , Rönesans temsilcisi: WİLLİAM SHAKESPEARE
• Rönesansın sonuçlarından değil: YENİ TİCARET YOLLARI KEŞFEDİLDİ
• 28Eylül Türk Denizcilik Günüdür Barbaros H. Paşa: PREVEZE DENİZ SAVAŞI
• Osmanlının 16.yy’da Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaç değil: AVRUPA’DAKİ BİLİM TEKNİKTEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEK

• Osmanlıda minyatür sanatçılarına verilen isim: NAKKAŞ
• 17.yy’da Osmanlıda çıkan isyanların ekonomik sonuçlarından: DEVLET GELİRLERİNİN AZALMASI
• Merkantilizm adı verilen ekonomik modeli benimseyen devletlerin temel amacı: DIŞ TİCARET FAZLASI
OLUŞTURMAK.
• IV. Mehmet döneminde getirdiği şartlarla sadrazamlık yapan: KÖPRÜLÜ MEHMET
• Genç Osman 1621 yılında çıktığı Lehistan Seferi sırasında ordudaki yeniçerilerin isteksizliği üzerine ıslahata karar
verdiği alan: ASKERİ
• Mavi Cami olarak adlandırılan cami: SULTAN AHMET CAMİİ
• Seyahatname adlı eser: EVLİYA ÇELEBİ
• Osmanlıda el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimlerin adı: MİNYATÜR
• Kitab-ı Bahriye eserinin sahibi: PİRİ REİS
• Mercidabık ve Ridaniye ile Memlük Devletine son veren padişah: YAVUZ SULTAN SELİM
• Don Kişot ile Orta Çağ Feodal düzenini eleştiren yazar: MİGUEL DE CERVANTES
• 15.yy Avrupa’sında feodalitenin zayıflamasına neden olan olaylardan değil: ROMA İMPARATORLUĞUNUN
YIKILMASI
• İtalya’da ortaya çıkıp Rönesans’a zemin hazırlayan akım: HÜMANİZM
• Seyfiye sınıfı üyelerinden değildir: ŞEYHÜLİSLAM
• İstanbul fethi için yapılan hazırlıklardan hangisi ile Bizans surlarını aşmak amaçlanmıştır: TEKERLEKLİ
KULELERİN YAPILMASI
• 14.yy başlarında Yakın Doğu’da bulunan devletlerden değil: BÜYÜK SELÇUKLU D.
• Kayılar tarafından kurulan devlet: OSMANLI
• İlk Osmanlı medresesi açıldı: ORHAN BEY
• Osmanlıda geliri padişah anneleri, eşleri ve kızlarına ayrılan topraklar: PAŞMAKLIK
• Osmanlı taşra teşkilatında yer alan yönetim birimi değil: KADI
• Mohaç M.M-Rodos-Cerbe : 1.SÜLEYMAN
• Osmanlı Zitvatoruğu imzaladı: AVUSTURYA
• Osmanlıya katılan ilk beylik: KARESİOĞULLARI

• İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır: KOYUNHİSAR
• Sazlıdere Savaşından sonra Osmanlıya başkent olan şehir: EDİRNE
• Şehir olan ilk Osmanlı padişahı: 1. MURAT
• Yıldırım Bayezit zamanında Osmanlıya katılan Anadolu beyliği değil: RAMAZANOĞULLARI
• Kara Yusuf Bey hangi devletin hükümdarıdır: KARAKOYUNLU
• Osmanlının kuruluş döneminde meydana gelen savaşlardan hangisi Haçlılarla yapılmamıştır: ANKARA
• Asıl adı Hızır Reis olan: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA
• Osmanlının ilk beylerbeyliği: RUMELİ
• Karadeniz Türk gölü haline geldi:2.MEHMET
• Köprülüler döneminin ilk sadrazamı kimdir: MEHMET PAŞA
• İpek: BURSA, Tiftik: ANKARA, Çuha: SELANİK
• Coğrafi keşiflerin sebepleri değil: KATOLİK KİLİSESİ’NDE GÖRÜLEN BOZULMALAR.
• Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaştı: FERHAT PAŞA
• Avrupa’da mezhep birliği bozulmuştur: REFORM HAREKETLERİ
• Ocak devlet içindir değişip devlet ocak içindir olması neye ortam hazırlamıştır: İSTANBUL İSYANLARINA

• Anadolu’da önce Selçuklu sonra Osmanlıyı kuran Türk boyu: OĞUZ
• Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan: VOYVODA
• Sultanıiklimirum ünvanı aldığı savaş: NİĞBOLU SAVAŞI
• Osmanlıda esnafa zanaatlarını uygulayabilmeleri için verilen ayrıcalıktır: GEDİK
• Amasra’daki Ceneviz egemenliğine son veren: 2.MEHMET
• Anadolu beylerbeyliğinin merkezi: KÜTAHYA
• Osmanlının duraklama döneminde bozulan düzeni kuvvete başvurarak kurmaya çalışan: IV.MURAT
• Nasuh Paşa-Amasya-Serav antlaşmalarının ortak özelliği: İRAN İLE İMZALANMA
• Osmanlı toprak yönetimiyle ilişkilendirilir: SİPAHİ
• İlmiye sınıfının özelliği değil: ASKERİ EĞİTİM ALIRLAR
• Osmanlıda ilk kez bütçe çalışması yapan: TARHUNCU AHMET PAŞA
• İlk Osmanlı – Rus antlaşmasıdır: ÇEHRİN
• Akçe ilk Osmanlı parası kim zamanında: OSMAN BEY
• El yazması kitapları süsleme sanatı: TEZHİP
• XVII.yy’da varlığından söz edilmeyen devlet: BİZANS

• Osmanlının duraklama döneminde ıslahat hareketleri hangi alanda yapılmıştır: ASKERİ
• Osmanlının XVII.yy Avusturya’ya karşı üstünlüğünü kaybettiği antlaşma: ZİTVATOROK
• Osmanlıda gelişme göstermeyen sanat dalı: HETKELCİLİK
• Kişilerin sahip oldukları menkul ve gayrimenkul malların tamamı veya bir kısmını halkın yararına sunmasıyla
ortaya çıkan sistem: VAKIF
• Devlet hazinesi zenginleşmiş aynı zamanda halifelik Osmanlıya geçmiştir: RİDANİYE
• Coğrafi keşiflerin Osmanlıyı olumsuz etkilemesinin nedeni: TİCARET YOLLARININ YÖN DEĞİŞTİRMESİ
• Enderun okulunun açılması ile ne hedeflenmiştir: DEVLET ADAMLARININ İYİ EĞİTİM ALMASI
• Kapitülasyonların verilmesinin ekonomik amaçlarından değil: AVRUPA’DA OSMANLIYA KARŞI HRİSTİYAN
BİRLİĞİNİN KURULMASINI ENGELLEMEK
• Osmanlıda denizcilik faaliyeti başlamıştır: KARESİOĞULLARI

• Fatih döneminde Osmanlıya katılmıştır: İSTANBUL
• Bizansla yapılan savaşlar: Koyunhisar – Pelekanon
• Edirne’yi fethederek burayı başkent yapan padişah: 1. MURAT
• Kuruluş döneminde Osmanlı Türk beylikleri ile savaşmaktan kaçınmış, Bizans ve Balkanlar yönünde
yğunlaşmasının sebebi: BATI YÖNÜNDE GENİŞLEME POL.
• Osmanlı Balkanlara kesin olarak yerleşmiştir: 2. KOSOVA
• Osmanlının kısa zamanda büyümesinde kolaylaştırıcı etkisi yoktur: DİĞER TÜRK BEYLİKLERİNE GÖRE
NÜFUSUNUN AZ OLMASI – EGEMENLİKLERİ ALTINDAKİ MİLLETLERE BASKICI YÖNETİM
UYGULAMALARI
• XII.yy sonlarında Anadolu’daki mevcut siyasi yapı içerisinde yer almayan devlet: İZNİK RUM İMP.
• Osman Bey döneminde fethedilmemiştir: BURSA
• Niğbolu, Edirne – Segedin, 1. Viyana, Kıbrıs Fethi kronolojik sıralama
• Osmanlının ikinci kurucusu sayılır: 1.MEHMET
• Orta-Yeni ve Yakın çağ boyunca bağımsızlığını koruyan devlet: OSMANLI
• Müderrisleri atar, adalet-eğitim-kültür işlerine bakar: KAZASKER
• Dirlik topraklarından değildir: MUKATAA

• Osmanlıda iç ticaretin gelişmesindeki nedenlerden değil: YABANCI TÜCCARLARA TİCARİ AYRICALIKLAR
TANINMASI
• Osmanlının dirlik sistemini uygulamasındaki kazanımlarından değil: ÜLKEDE BASILMIŞ YAYINLARI
ÇOĞALTMAK
• Reaya sınıfı ile ilgili değildir: VERGİDEN MUAFTIRLAR
• Reform hareketleri sonucunda İngiltere’de ortaya çıkan mezhep: ANGLİKANİZM
• Kötüye gidişin tedbirleri için Koçi Bey’e rapor hazırlatan padişah: IV. MURAT
• Enderun mektebinin kuruluş amacı: DEVLETİN YÖNETİM VE ASKERLİK GÖREVLERİNİ YERİNE
GETİRECEK KADROLARI YETİŞTİRMEK
• Kutsal İttifak içerisinde yer alan devlet değil: FRANSA
• 17.yy’da Avrupa devletleri arasında yaşanan din merkezli savaşlar: OTUZ YIL SVŞ
• Rusya Karadeniz’e inme politikasında ilk adımı attı: İSTANBUL ANT.
• 1. Murat dönemi siyasi olaylarındandır: ÇİRMEN – SIRPSINDIĞI
• Osmanlıda sancağa gönderilen şehzadelere yardımcı bilge: LALA
• Fetret devrine son veren padişah: MEHMET ÇELEBİ
• Osmanlının İstanbul’u fethetmek için yaptığı hazırlıklardan değil: HALİǒİN GİRİŞİNE KALIN ZİNCİRLERİN ÇEKİLMESİ

• Hüdavendigar unvanını alan padişah: 1. MURAT
• Osmanlıda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklar: YURTLUK
• Osmanlı donanması Trabzon İmp. Tehdit edecek güce ulaştı: 2.MURAT
• Celali isyanlarının başladığı yüzyıl: 17.yy
• Yavuz Sultan Selim dönemi olaylarından değildir: 1.VİYANA KUŞATMASI
• Karlofça Antlaşması ile Osmanlıdan toprak alamayan kutsal ittifak devlet,: MALTA
• Osmanlının 17.yy’da savaştığı devlet değil: FRANSA
• Osmanlının batıda toprak kazandığı son antlaşma: BUCAŞ
• Orhan bey döneminde fethedilen yerlerden değil: EDİRNE
• Osmanlının Rumeli’ye geçişinden sonra Haçlılarla yaptıkları ilk savaş: SIRPSINDIĞI
• Anadolu Hisarını yaptıran padişah: YILDIRIM BAYEZİT
• Küçük bir prenslik olan Moskova Knezliği’nin güçlenmesini sağladı: ALTIN ORDA
• İsfendiyaroğulları beyliğine son veren hükümdar: FATİH SULTAN MEHMET
• Osmanlı ordusunun eyalet askerleri bölümündedir: AZAPLAR
• İtalya’da Rönesans en çok hangi alanda ön plana çıkmıştır: SANAT
• Osmanlı taşra teşkilatının en büyük yönetim birimi: EYALET

• Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak ve Safevi tehdidini önlemek için yapmıştır: ÇALDIRAN SAVAŞI
• Edirne – Segedin antlaşması imzalandı: MACARLAR
• Ridaniye savaşının sonuçlarındandır: KUTSAL EMANETLERİN İSTANBUL’A GETİRİLMESİ.
• Malta Kuşatmasında şehit düşen Osmanlı denizcisi: TURGUT REİS
• Tekke edebiyatı denir: TASAVVUF EDEBİYATI
• Kalvenizm resmen mezhep olan ülke: FRANSA
• Karlofça Antlaşması ile ilgili değildir: OSMANLI BU ANTLAŞMAYLA DOĞUDA EN GENİŞ SINIRLARA
ULAŞMIŞTIR.
• Bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengindir anlayışı: MERKANTİLİZM
• Osmanlının ilk resmi tarihçisi: NAİMA
• Kösedağ savaşında Selçukluyu yenilgiye uğratan devlet: İLHANLI
• Osmanlı Bizans ile mücadele ederken gaza ve cihat anlayışıyla gelen hangi topluluğun desteğini sağladı:
GAZİYANIRUM
• Ankara savaşında Yıldırım Bayezit’i esir alarak Osmanlıya yıkılma tehlikesi yaşatan: TİMUR
• Devlet geleneğinin büyük bir etkisi vardır: TÜRK
• Osmanlıda yasama, yürütme, yargı yetkisi toplanmıştır: PADİŞAH
• Dirlik sahibi kişilerin beslemek zorunda oldukları askerlerin adı: CEBELÜ
• 2. Bayezit devrinin askeri başarılar açısından sönük geçmesinin nedeni: CEM OLAYI
• Padişahların Divanıhümayun toplantılarını izledikleri yer: KASRIADL
• Bizans hangi olay sonrasında yıkılmıştır: İSTANBUL’UN FETHİ
• Reform hareketi ilk hangi ülkede ortaya çıktı: ALMANYA
• Medreselerde ders veren öğretmenlerin adı: MÜDERRİS
• Ticareti korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan teşkilatlardan değil: TULUMBACILAR
• Yzvuz Sultan Selim’in ölümü sonrasında tahta geçen: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
• Osmanlının Avusturya’ya karşı üstünlüğü sona erdi: ZİTVATOROK
• Yeniçeriler tarafından katledilen padişah: GENÇ OSMAN

• Avrupa’da mezhep savaşı sona erdi: VESTFALYA ANT.
• Rumeli’ye geçişte üs olarak kullandığı ve ilk toprağı: ÇİMPE KALESİ
• 1. Murat’ın Hatimoğulları’ndan para karşılığı toprak almasıyla ulaşmak istediği temel hedef: ANADOLU’DA
SİYASİ BİRLİĞİ KURMAK
• Ankara savaşından sonra Yıldırım bayezitin oğulları arasında iktidar mücadelesine sahne olan dönem: FETRET
DEVRİ
• Osmanlının kuruluş yeri: SÖĞÜT VE DOMANİÇ
• Mülkiyeti devlete ait olan topraklar: MİRİ ARAZİ
• Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları Osmanlının kontörlüne geçti: İSTANBUL’UN FETHİ
• Örfi ve şeri hukuk sistemi kanyaklık eden faktörler: GELENEKLER – İSLAM DİNİ
• Sancakların güvenlik ve hukuk işlerinden sorumlu olan görevlileri: SUBAŞI – KADI
• Osmanlıda eğitim ve öğretimin ilk basamağı: SIBYAN MEKTEBİ
• Coğrefi keşifleri kolaylaştıran değil: BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI
• Avusturya kralının protokol bakımından Osmanlı veziriazamına denk sayılacağı antlaşma: İSTANBUL ANT:
• Ankara savaşının sonuçlarından değil: TİMUR İMP. SONA ERDİ

• Batu han tarafından Karadeniz ve Hazar denizi kuzeyinde kurulan devlet: ALTIN ORDA DEVLETİ
• Osmanlının Balkanlara kesin olarak yerleştiği savağ: 2.KOSOVA SAVAŞI
• Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar: OCAKLIK
• Yeniçeri ocağını kuran padişah: 1. MURAT
• Matrakçı Nasuh hangi alanda çalışma yaptı: MİNYATÜR
• Osmanlının en küçük yönetim birimi: KÖY
• Avrupa ekonomisini güçlendirirken Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişme: COĞRAFİ KEŞİFLER
• Safevi tehlikesini önemsememesi üzerine babasını tahttan indirerek tahta çıkan padişah: YAVUZ SULTAN SELİM
• Tarımla uğraşan köylünün yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden değil: DEVLETE ASKER YETİŞTİRMEK
• İlmiye sınıfının divandaki temsilcilerindendir: ŞEYHÜLİSLAM
• İstanbul’un fethinin sonuçlarından değil: Bizans doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı.
• Haçlılar Türkleri Balkanlardan atma ümitlerini kesin kaybetti: 2. KOSOVA
• Fatih döneminde ilişkisi olmamıştır: SAFEVİ DEVLETİ
• İstanbul kuşatılmaya başlandı: 1. BAYEZİT
• Kanuni döneminde Akdenizde üstünlük kurma amacı güdüldüğü düşünülemez: GÜCERAT SULTANLIĞI’NA YARDIM EDİLMESİNDE

• Coğrafi keşiflerin sonuçlarından hangisi Osmanlıyı ekonomik yönden etkilemiştir: AKDENİZ LİMANLARININ
ÖNEMİNİ KAYBETMESİ
• Avrupa’daki Protestanlar inanç serbestliği kazandı: OSBURG ANT.
• Kusal ittifak oluşturuldu: 2.VİYANA
• Balkanlar Rus tehlikesine karşı açık bir duruma gelmiştir: KÜÇÜK KAYNARCA
• Girit fatihi köprülü fazıl Ahmet paşa sadrazamlık yaptı: IV. MEHMET
• Kasrı Şirin ant. Denince akla gelen: BUGÜNKÜ TÜRKİYE – İRAN SINIRININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ
BELİRLEYEN ANT.
• 2. Mahmut Ruslarla Hünkar İskelesi ant. İmzaladı: MEHMET ALİ PAŞA AYAK.
• Hareket ordusunun Nisan ayında İst. Gelmesi: 31 MART OLAYI ADI VERİLEN İSYANIN ÇIKMASI
• 1. Dünya savaşında Osmanlılar kutsal yerleri kurtarmak amacıyla İngilizlerle imzaladı: HİCAZ – YEMEN
• 19.yy’ın sonuna doğru Mısır’a sömürgecilik amacıyla yerleşen devlet: İNGİLTERE
• Napolyon savaşları sonunda olan kongre: VİYANA KONGRESİ
• Anadolu, suriye, filistin, iran, mısır, arap yarımadası ve Mezopotamya’nın tamamını içine alan coğrafi bölge:
YAKIN DOĞU
• Fransız İhtilali’nin Osmanlı üzerindeki olumsuz etkilerindendir: AZINLIKLAR ARASINDA BAĞIMSIZLIK
FİKİRLERİNİN YAYILMASI
• 19.yy’da bankacılıktaki gelişme, sigorta şirketleri kurulması, kağıt para ve çeklerin kullanılması neden oldu:
TİCARETİN GELİŞMESİNE
• Coğrafi keşifler ile sanayi devrinin ortak sonuçlarındandır: AVRUPA’NIN ZENGİNLEŞMESİ
• Osmanlının 1. Dünya savaşına girme nedeni değil: OSMANLININ İTİLAF DEVLETLERİ’NİN SALDIRISINA UĞRAMASI

• Osmanlının Avrupa devleti sayılacağı, genel hukukundan yararlanacağı: PARİS
• 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir: İLK DEFA DIŞARIDAN BORÇ PARA ALINMASI
• İngiltere’nin Mısır konusunu Avrupa platformuna taşıyarak b konuyu bir Avrupa sorunu haline dönüştürmek
istemesindeki amacı: DOĞU AKDENİZ’DEKİ ÇIKARLARINI VE SÖMÜRGELERİNE GİDEN YOLLARIN
GÜVENLİĞİNİ KORUMAK
• Karlofça Ant. Kazançlı çıkan ülkeler: AVUSTURYA-VENEDİK-LEHİSTAN
• Fransız devriminin generali, ilk başkanı, imp ve italya kralı oldu: NAPOLYON
• Bucaş antlaşması imzalandı: LEHİSTAN
• Rönesans ilk olarak başladığı ülke: İTALYA
• Osmanlının jeopolitik önemini arttırmıştır: ÖMÜRGECİLİĞİN HIZLANMASI – SÜVEYŞ KANALININ
AÇILMAS
• Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’daki sonucu: DEREBEYLİK REJİMİ SONA ERDİ - ORTA
ÇAĞ AVRUPASI’NIN SİYASİ YAPISININ DEĞİŞMESİNE NEDEN OLDU
• Sokullu Mehmet paşanın ölümüyle Osmanlının hangi döneminin sona erdiği düşünülür: YÜKSELME
• Hicaz bölgesi hangi savaş sonrasında Osmanlı himayesine girdi: RİDANİYE
• Osmanlı – Memlük ilişkisi ilk hangi padişahla bozuldu: 1. Bayezit
• Doğu Roma İmp. Son veren devlet: OSMANLI

• Osmanlı Hamitoğullarından satın alarak Türk birliğini sağlamaya çalıştığı yerler: ISPARTBEYŞEHİR-YALÇAVKARAAĞAÇ
• Osmanlıların Selçuklu yönetiminden bağımsız hareket etmelerini sağlayan sebepler arasında gösterilemez:
SELÇUKLULARIN OSMANLILARA BAĞIMSIZLIK VERMESİ.
• Bizans valilerine verilen isim: TEKFUR
• Fatihin İstanbulu kuşatmadan önce yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz: İSTANBUL SURLARINI TAMİR
ETTİRMESİ – HALİÇİN AĞZINI ZİNCİR VE GEMİLERLE KAPATMASI
• İlk ticari imtiyaz ayrıcalık alan devlet: VENEDİK
• Kanuni Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak için hangi devletten yararlanmıştır: FRANSA
• Kayılar 1. Aleaddin Keykubat tarafından nereye yerleştirildi: KARACADAĞ
• Osmanlı en geniş sınırlara ulaştı: 3. MURAT
• Türklerin Avrupalılar karşısındaki geri çekilişi sona erdi: SAKARYA
• Celali isyanların çıkmasında etkili olmamıştır: YENİÇERİLERE MAAŞLARININ GEÇ ÖDENMESİ.
• Napolyon’un Cezzar Ahmet Paşa’ya karşı yenildiği ordu: NİZAMI CEDİT
• Milliyetçilik fikrini yayan olay: FRANSIZ İHTİLALİ
• Şark meselesinin doğru sıralanışı: Osmanlının toprak büt. Korunması – Avrupadaki topraklarının paylaşılmasıbütün topraklarının paylaşılması
• Osmanlının savaştığı devletler arasında değildir: ROMA
• Osmanlı ilk dış borcunu aldı: İNGİLTERE

• İngiltere’nin Osmanlının toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtiği antlaşma: BERLİN
• Osmanlının dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir: EMPERYALİZM
• Osmanlı 1. Dünya savaşından hangi antlaşmayı imzalayarak ayrıldı: MONDROS
• Sanayi inkılabı ilk hangi ülkede ortaya çıktı: İNGİLTERE
• Mustafa çelebi isyanı – şeyh Bedreddin isyanı hangi padişah: 1. MEHMET
• Safevi etkisi kırılmıştır: ÇALDIRAN
• Yükselme döneminde görülen, Suriye ve Mısır’ın fethi, Kıbrıs’ın alınması, Preveze deniz zaferi gelişmelerinin
ortak sonucu: AKDENİZ’DE OSMANLI EGEMENLİĞİNİN GÜÇLENMESİ
• Kanuni çıktığı ilk deniz seferinde hangi adayı fethetti: RODOS
• Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonuçlarından değil: Karadenizin bir türk gölü olması
• Coğrafi keşiflerin yapılmasına öncülük eden devletler: İSPANYA – PORTEKİZ
• Avrupa’daki krallar mutlak egemenliklerini korumak için topun yıkıcı gücünü öncelikle hangisine karşı
kullanmışlardır: DEREBEYLERE
• Celali isyanlarının nedenlerinden değil: ISLAHAT FERMANININ İLAN EDİLMESİ
• Lehistan’ın bucaş ile bırakması gereken toprak: PODOLYA

• 1645 te kuşatılmaya başlanıp 1669 da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sadrazamlığı döneminde alınabilen ada: GİRİT
• Osmanlı 1876 İstanbul Konferansını etkisiz hale getirmek için ilan etti: 1. MEŞRUTİYET
• !. Balkan Savaşı hangi devletin Osmanlıya saldırmasıyla başladı: KARADAĞ
• Fransız İhtilalinin Osmanlıdaki olumlu etkisi: DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİNİN BAŞLAMASI
• Sanayi inkılabı ile doğrudan ilgilidir: İNSAN GÜCÜNÜN YERİNİ MAKİNELERİN ALMASI
• Hammadde ve Pazar arayışının sonucunda gerçekleştiği iddia edilemez: BALKAN SAVAŞLARI
• Aydınlanma kaçıncı yy’a damgasını vurdu: 18.yy
• Osmanlının kuruluş dönemi ile yanlış: OSMANLILAR ÇİMPPE KALESİ’Nİ CENEVİZLİLERDEN
ALMIŞLARDIR.
• Balkanların fethi için yapılan savaşlardan değil: TURNADAĞ
• Fatih Sultan Mehmet’in Anadolu’da aldığı ilk yerleşim yeri: AMASRA
• İstanbul’un fethinin sonuçlarından değil: KUTSAL EMANETLER İST. GETİRİLDİ
• Don-Volga kanal projesinin Osmanlıya sağlayacağı faydalardan değil: BAHARAT YOLU’NA EGEMEN
OLUNACAK.
• Kıbrıs’ın 1571 de Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonra Osmanlı tarihinde meydana gelen ilk tarihi olay:
OSMANLI İNEBAHTI BOZGUNUNDA DONANMASINI KAYBETTİ.
• Otlukbeli hangi ülke ile karşı karşıya geldi: AKKOYUNLU
• V. Yuannis ile taht mücadelesine giren Kantakuzen bu mücadelesinde Osmanlı hükümdarlarından hangisinden
yardım istedi: ORHAN BEY
• Girit adası hangi devletle savaş ile kazanıldı: VENEDİK
• Osmanlının ilk toprak kaybettiği antlaşma: KARLOFÇA
• Tarihi Grek ve Latin kaynaklarında Karadeniz’i ifade etmek için terim: PONTUS EUXİNOS
• 1. Meşrutiyet hangi hükümdar zamanında yürürlüğe konuldu: 2.ABDÜLHAMİT
• Ege denizi ve Balkanlardaki Osmanlı varlığı sona erdi: BALKAN SAVAŞLARI
• Osmanlının 1. Dünya savaşına katılma nedenlerinden değil: HAMMADDE VE PAZAR İHTİYAÇLARININ
KARŞILAMAK
• Yakınçağda Avrupa’da meydana gelen sömürgecilik hareketlerinin hız kazanmasında diğerlerinden daha çok etkisi
olan: SANAYİ İNKILABI

• Milliyetçilik düşüncesinin yayılması doğrudan etkilemiştir: İMPARATORLUKLARIN PARÇALANMASI
• Magna Carta(büyük şartı) nın kabul ve ilan edildiği ülke: İNGİLTERE
• Kocaeli yarımadası fethi, iznik kuşatması Bizans Osmanlı hangi savaş oldu: MALTEPE SAVAŞI
• Memlüklerle Mercidabık savaşını yapan: YAVUZ SULTAN SELİM
• Osmanlının Balkanlarda genişlemesine neden olmamıştır: ANKARA SAVAŞI
• Çelebi Mehmet döneminde çıkan isyan: ŞEYH BEDREDDİN İSYANI
• Turnadağ savaşı ile Osmanlıya katılan beylik: DULKADİROĞULLARI
• Varna savaşı hangi padişah döneminde yapıldı: 2. MURAT
• Osmanlının 17.yy’da Avusturya-Lehistan ve Venedik ile imzaladığı antlaşma: KARLOFÇA ANTLAŞMASI
• Orta çağı kapatıp yeni çağı açan olay: İSTANBUL’UN FETHİ
• Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değil: OKUR YAZAR SAYISININ ARTMASI
• Reform hareketi ilk hangi kıtada başladı: AVRUPA
• Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma: FERHAT PAŞA ANT.
• Ümit burnunu keşfeden denizci: BARTELMİ DİYAZ
• Osmanlının İran’la yaptığı ilk antlaşma: AMASYA ANT.
• Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlıda kaldı – yıllık vergi kaldırıldı – protokol olarak Osmanlı padişahına denk
sayılan antlaşma: ZİTVATOROK
• Osmanlının Avrupa’daki ilerleyişi sona erdi: 2.VİYANA KUŞATMASI
• İlk Osmanlı anayasası olan kanuniesasi hangisi iel yürürlüğe girdi:
1.MEŞRUTİYETİN İLANIYLA
• Osmanlı Yunanistan arasında yaşanan 12 adalar sorununu n ortaya çıkmasına neden olan savaş: TRABLUSGARP SAVAŞI

• Milliyetçilikten en çok Osmanlı ve Avusturya-Macaristan etkilenmiştir. Bu etkilenmeye sözü geçen devletlerin
hangi özelliğinin neden olduğu savunulur: ÇOK ULUSLU OLMALARI
• Aydınlanma çağı bilim insanı ve düşünürü değil: KOPERNİK
• Otuz Yıl savaşlarına katılmayan devlet: İNGİLTERE
• İstanbul’un alınmasıyla yıkılan devlet: DOĞU ROMA İMP.
• Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna bağlı Türkler tarafından kurulmuştur: OSMANLI DEVLETİ
• Bulgaristan’ın tamamı Osmanlı hakimiyetine girdi: NİĞBOLU SAVAŞI
• 14.yy Avrupası’nda görülmeyen mezhep: PROTESTANLIK
• Koyunhisar savaşı ile doğru değil: ORHAN BEY DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARINDANDIR
• Gelibolu fatihi olarak Türk tarihine geçti: SÜLEYMAN PAŞA
• Fransız ihtilalinin yaydığı fikir akımlarından değil: KİŞİSEL EGEMENLİK
• Rusya’nın 1. Dünya savaşından çekilmesine etkili: ÜLKEDE MEYDANA GELEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ
• Trablusgarp sona erdiren antlaşma: UŞİ
• 1882 yılında Mısır’ı işgal eden devlet: İNGİLTERE
• Avrupa’nın üretim şeklinde değişiklik yaşanan olay: SANAYİ İNKILABI
• Teleskobu bulan bilim insanı: GALİLEO

• Osmanlı 2. Balkan savaşında geri almayı başardı: KIRKLARELİ
• 2. Meşrutiyeti ilan eden padişah: 2. ABDÜLHAMİT
• Fas sultanlığı Osmanlı himayesine girdi: VADİÜS SEBİL SAVAŞI
• Orta çağ Avrupası’nın yönetim şekli: FEODALİTE
• İtalya’da Rönesans hangi alanda başladı: EDEBİYAT
• Osmanlıda görülen ayaklanmaların çıkış sebeplerinden değil: TİCARETİN AZINLIKLARIN ELİNDE
BULUNMASI
• Napolyon hakimiyetini Hindistan yönünden genişletmek için hangi Osmanlı toprağını işgal etmiştir: MISIR
• Küçük kaynarca ile Rusya’ya kapitülasyonlardan yararlanma, İst. Süreki elçi bulundurma haklarının verilmesi
durumu: RUSYA’NIN SİYASAL AÇIDAN GÜÇLENDİĞİ
• Çanakkale Antlaşması kimle imzalandı: İNGİLTERE
• Tazminat Dönemi: 1839 – 1876
• Vasko dö Gama hangisini buldu: HİNDİATAN DENİZ YOLUNU
• Mora ve Dalmaçya hangi antlaşma ile Venediklilere bırakıldı: KARLOFÇA
• Osmanlı Rus İstanbul Antlaşmasında hangi devletin toprakları paylaşıldı: İRAN
• Gayrimüslime ilk defa belediye ve il genel meclislerine üye olma hakkı: ISLAHAT F.
• Timur’un saldırısı sonucu dağılan ve Moskova Knezliğinin güçlenmesine neden olan : ALTIN ORDA DEVLETİ

• Kayı boyunu Karacadağ havalisine yerleştiren Selçuklu sultanı: 1. ALEADDİN KEYKUBAT
• Savaş sırasında öldürülen padişah: 1.MURAT
• Fetret devri sonrasında tahta çıkan ilk padişah: 1. MEHMET
• Bizans’ı yıkan Osmanlı padişahı: 2. MEHMET
• 2. Mehmet döneminde fethedilmemiştir: BELGRAD
• Osmanlı Kıbrıs’ı 1571 yılında kimlerden aldı: VENEDİKLİLER
• Feodalite rejiminin yıkılmasında etkili: BARUTUN SİLAH OLMASI
• Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen padişah: 2. OSMAN
• Bağdat’ı fetheden Bağdat Fatihi: IV: MURAT
• Celali isyanlarına karşı Osmanlının temel politikası: BASKI VE ŞİDDET YOLUYLA İSYANLARI BASTIRMAK

• Hünkar iskelesi antlaşmasının çıkardığı sorun: BOĞAZLAR MESELESİ
• Doğu Rumeli eyaletinin valiliği bulgar prensliğine verildi: 1886
• 1877-1878 Osmanlı Rus savaşına kadar Osmanlının toprak bütünlüğünü savunmuştur: İNGİLTERE
• 1. Dünya savaşını bitiren antlaşmaların taslağı hazırlandı: PARİS BARIŞ KONF.
• Yeni çağın bittiği kabul edilen olay: FRANSIZ İHTİLALİ
• Sanayi inkılabının Osmanlıya olumsuz etkisi değil: DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİNİN BAŞLAMASI

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
273 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:28:37
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
244 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:40:19
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
249 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:59:39
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
309 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 17:57:18
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
674 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 18:24:50
Gönderen: D®agon