Uyanan Gençlik

Türk Dili ve Edebiyatı - 8 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11629
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
1) Oysa şimdi karıncaları düşünüyordu sinemaya gitse biliyordu başının ağrısı
artacak içinde hep o bir yere geç kaldığı duygusu olacaktı o yer belki de
burasıydı neden olmasın onu bu şehrin bir yerinde görmeyecek miyim işlerine
çabuk varmak telaşında ki şu karınca sürüsünün arasına karışmaktan şaşırmış
neden bu camın önünden geçmesin kulakları caddenin gürültüsü ile doluydu.
Bu parça verilen roman anlayışlarının hangisi ile yazılmıştır?
Cevap bireyin iç dünyasını esas alan

2)
I. Makale
II. Fıkra
III. Tiyatro
IV. Roman
Numaralanmış türlerinin hangilerinde öyküleyici anlatım kullanılır?
Cevap III VE İV

3)Türk edebiyatında,........ Orhun yazıtlarında Türk milletine seslenişi ilk söylev
kendisi de ilk Hatip olarak kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Cevap Bilge Kağan’ın

4)Cumhuriyet dönemi Türk romanında bireyin iç dünyasını esas alan eserler
verilen sanatçılardan en tanınmış olanları, Peyami Safa (İ) , Sabahattin Ali (İİ),
SEMİHA AYVERDİ (III) ve Tarık Buğra (İV) dir.
Bu cümledeki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Cevap II

5)Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren
sanatçılardan değildir?
Cevap Oğuz Atay

6)romandaki olaylar 1903 yılında Nazilli de başlar Edremit'te devam eder ve 1.
Dünya savaşı yılları içinde sona erer romanda olaylar ilerledikçe bir Anadolu
kasabasının ı Dünya Savaşı’ndan önceki yaşayışını düşün düşünü hayat
şartlarını görüşürüz roman kahramanları o çağın o çevrenin insanlarıdır birbirleri
ile ilişkileri de o dönemde belirli şartların biçim verdiği ilişkilerdir roman
birbirini tamamlayan şehir doğa Yapı insan doğal insan yozlaşmış lık masumiyet
şehvet aşk gibi bir takım karışıklıklarla örülmüştür.
Bu parçada sözü edilen Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap kuyucaklı Yusuf

7)Hanımlar bu kadar acı dan sonra bu kadar ayrılıktan sonra yan yana çektiğimiz
bu kadar hasretten sonra Kurtuluş günleri geldi siz bu Kurtuluş günlerini bize
kazandıran Aziz şehitlerin gazilerin anıları arkadaşları kızkardeşleri artık sevinin
sevinmek hakkınızdır Bayram edin en büyük Bayram eğer Deniz büyük
bayramınız mübarek olsun!
Bu parça verilen Metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Cevap söylev

8)Dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır
Amerika’dan hindistan’a Arabistan’dan Ümit burnuna Kırım’dan Yunanistan’a
italya’dan iskandinavya kadar ister küçük ister büyük ister okyanuslarda ister
kapalı denizlerde olsun bütün yarımadalara bakınız hepsi üzüm dalları gibi
salkım salkım kuzeyden güneye doğru uzanırlar yalnız Anadolu Yarımadası
turkey tek başına garba bakar.
Bu parça ile ilgili hangisi söylenemez?
Cevap tanık göstermeye yer verilmiştir

9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Cevap Arka sokakta açılan oyuncakcı dükkanının satışları artıyor

10)Uzun zamandır rüyasında bir çocuğun kendisini Mısır piramitleri’ni
götürdüğünü ona hazinenin göster yerini gösterdiğini görür Santiago bu rüyanın
anlamını öğrenmek üzere tarif Ada yaşayan bir falcı kadının yanına gider falcı
kadın rüyayı yorumlayarak Mısır’da bir hazine olduğunu ve bu hazineyi orada
bulabileceğini söyler.
Verilenlerden hangisi bu romandan alınmış olamaz?
Cevap delikanlı olayın heyecanlı yaşıyordu peki iyileşebilir dimi Mustafa
İnan dedi profesör mahsun ulaştı kim bilir belki de ömrü boyunca da
sarsıntının izlerini taşımıştır.

11)Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir
hem güzel hem de güldüren olaylar konu edilir
Üç birlik kuralına uygun olarak kaleme alınır
Bu cümleler dramı ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama
hangisi olur?
Cevap D-D-Y

12)Bir edebiyat profesörü öğrencilerine bir edebi görüşle ilgili bilgilendirmek
amacıyla bir seminer düzenleyecektir.
Bu seminerde aşağıdaki söylev türlerinden hangisi kullanılabilir?
Cevap akademik

13)Birleşmiş milletler’in 2013 milenyum raporuna göre tüm dünyada 123
milyon genç okuma yazma becerilerinden yoksun bu gençlerin %61 ini de kızlar
oluşturuyor. Üstelik eğitim konusu kız çocuklarının maruz kaldığı
eşitsizliklerden yalnızca biri bu kapsamda Birleşmiş Milletler kız çocuklarının
haklarını ve karşılaştıkları özel sorunlara dikkat çekmek için 11 ekim’i dünya
kız çocukları günü ilan etti
Bu parçada ağır basan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap sayısal verilerden yararlanma

14)Verilen cümlelerden hangisi paragrafın ilk cümlesi olabilir?
Cevap bir duyguyu düşünceyi konuyu söz veya yazı ile belirlemeye anlatım
denir.

15)Hangisi söylev in amaçlarından değildir?
Cevap bir bilimsel bilgiyi insanlara açıklamak

16)Verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap Güngör Dilmen ayak bacak fabrikası

17)Dramda;
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır
Konu günlük yaşamdan ve tarihten alınır
Olaylar çirkin dahi olsa sahnede gösterilir
bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
Cevap Y-D-D

18)herhangi bir konu üzerinde yazarın kesin yargılara varmadan görüş ve
düşüncelerini samimi bir üslupla serbestçe kaleme aldığı birkaç sayfayı
geçmeyen yazılara ...... denir
Bu cümlede boş bırakılan Yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap deneme

19)Hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
Cevap ekonomik durumu hayat tarzı yaşı cinsiyeti ne olursa olsun insanları
aynı duygu’da buluşturan yegane araçtır bisiklet

20)Hangisi deneme türündeki eserlerden değildir?
Cevap İstanbul hatırası

21)Resim mi yapmak istiyorsunuz dünyada renkten ve boyadan çok ne var
hakiki bir ressam konu bakımından da sıkıntı çekmez bütün tabiat ve hayat
işlenecek konu ile doludur önemli olan herhangi bir konu etrafında bir renk
kompozisyonu oluşturabilmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
Cevap (?) (!) (!) (;)

22)İşlenen bir cinayet ve bu cinayeti nasıl işlediğini çözmeye çalışan bir
dedektif veya polis etrafında şekillenir
Türk edebiyatında ilk telif polisiye roman Ahmet Mithat Efendi’nin 1884’te
yayınladığı esrarı cinayat tır
Dünya edebiyatında polisiye kurgu ile yazılan ilk eser sör Arthur Conan doyle
Sherlock Holmes eseridir
Bu cümleler polisiye roman ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap D-D-Y

23)
I. Manzum olarak yazılır
II. Kaba şakalara söz oyunlarına imaları yer verilir
III. Üç birlik kuralı gözardı edilir
IV. Kahramanlar soylu ve yüksek tabakalardan kimselerdir
Numaralanmış cümlelerin hangileri trajedi ile ilgili söylenebilir?
Cevap I VE IV

24)Herhangi bir konu üzerine yazılabilir
Samimi bir üslup kullanılır
Anlatılanların kanıtlama zorunluluğu vardır
Bu cümleler deneme türü ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap D-D-Y

25)ilk telif polisiye roman Ahmet Mithat Efendi'nin yayınladığı esrarı cinayat
adlı eserdir
1980 sonrası Türk romanında postmodernizmin etkileri görülür
Cengiz aytmatov bir bilim adamının romanında kendi kültüründen gelenek ve
göreneklerin den sıkça bahseder
Bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?
Cevap D-D-Y

26)SELVİ: ayağa kalkarak isterseniz oyunu biraz keselim de size çay getireyim
Rahime izinli
Vezan : sümbül de öyle Pazar günü evde tutabilirsen tut
Sabri : nasıl isterseniz....
Vezan: ayağa kalkar ben de yardıma geleyim Selvi ile vezan çıkarlar
Sabri : bizden gizli konuşacakları vardır da...
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap trajedi tiyatrosu’na ait bir metindir

27)Şairimizde ruh durumu bakımından tutarlılık çelişmezlik aramayacak sınız
onda tutarlı olan tek şey üsluptur birbiriyle çelişen durumları anlatırken kendisi
olarak kalır hep bu da şair için bir yerde her şey demektir ondan kalacak ve
dünyayı insanlığı zenginleştirecek yaşamaya çeşni katacak olan da budur ancak
Bu parçada yazarın savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap şair varlığı kendince algılayıp kendine göre dile getirdiği için
başkalarından ayrılır

28)Bir türkü duyulur gecede başka bir türlü gündüz de başka türlüdür çocuk
söylerse başka tahta kadın söylerse genç söylerse başka türlü olur yaşlı söylerse
daha da söylenirse başka ovada ormanda Denizde başka türlüdür hep ayrı ayrı
tatlıdır sabahleyin başka öyle ikindi akşamleyin başkadır
Bu parçada verilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
Cevap karşılaştırma

29)Hangisi geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinden biridir?
Cevap meddah

30)Bir komutanın askerlerine cesaret Vermek için yaptığı söylev türü
hangisidir?
Cevap askeri

31)Koçyiğit Köroğlu beş mevsim bir Pazar günü adlı eserler aşağıdaki
sanatçılardan hangisine aittir?
Cevap Ahmet Kutsi Tecer

32)Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
Cevap tüm uygarlık öğeleri birbirlerini karşılıklı olarak etkileyip bir
uyuma varmaya çalışırlar

33)
I. Aynı gün boyunca aralıklarla yapılan konuşmadır
II. Meydana gelen önemli olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlatır
III. gelecek nesil leri karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı uyarmak
amaçlarından biridir
IV. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında bilgi verir
Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk adlı eseri ile ilgili numaralanmış cümlelerden
hangileri yanlıştır?
Cevap I ve IV

34)İstanbul hatırası adlı eser 2010 yılında yayınlanmıştır İstanbul hakkında
tarihi pek çok bilgi içeren İstanbul hatırası polisiye türünün geçirdiği değişimi
göstermesi bakımından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen Eser verilen sanatçılardan hangisine aittir?
Cevap Ahmet Ümit

35)Halit ayarcı nın akrabasından olduğunu bildiğim kalem şefimiz Nermin
hanım beni görür görmez 40 yıllık ahbap gibi sevindi iş için elindeki örgüyü bile
bırakmıştı Nermin Hanım’ın daha o gün ya örgü ördüğünü yahut konuştuğunu
öğrendim daha doğrusu daima konuşur yalnız kalınca örerdi.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap öyküleme

36)Taşbaş oğlunun evi bir gözcuktu ocağı büyüktü kamıştan örtmüştü ocakların
üstünü çamurla sıvanmış tı duvarlarda Aktoprak nasıl bağlıydı öteki evlerin
örülmüş gelişigüzel üst üste konmuş duvarlarına hiç benzemiyordu yerden beş
karış yukarısına kadar da türlü türlü nakışlamişti taşbaşoğlu bir dünya koymuştu
duvarına.
Bu parçada Romanın yapı unsurlarından hangisinde yer verilmemiştir?
Cevap zaman

37)Bir köylü kadın bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş sonra da bunu
adet edinmiş her gün danayı kucağına alır taşırmış sonunda buna o kadar alışmış
ki dana büyük koskoca öküz olduğu zaman onu yine kucağında taşıya bilmiş bu
hikayeyi kim uyutur duysa alışkanlığın büyük bir güç olduğunu çok iyi anlamış
olacak gerçekten alışkanlık pek Yaman bir hocadır ve hiç yakası yoktur yavaş
yavaş seni sesinizi içimize ilk adımını atar başlangıçta kuzu gibi sevimli alçak
gönüllüdür ama zamanla oraya yerleşip kökleş timi öyle azılı öyle amansız bir
yüz takılır ki kendisine gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez.
Bu parça verilen Metin türlerinden hangisine örnektir?
Cevap tiyatro

38)Kaynar kükürt havuzlarındaki balıklar yüksek radyasyon altında ölüp sonra
dirilen bakteriler hayat kavramına yeni anlamlar getiren organizmalar son
araştırmalar bilim insanlarını daha önce yaşamın olmayacağına inanılan
ortamlarda yeni canlılarla tanıştırdı.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
Cevap (,) (,) (...) (.)

39)Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrası eser veren tiyatro yazarlarından
değildir?
Cevap Abdülhak Hamit Tarhan

40)Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır?
Cevap Kerim yanağının kanamasını aldırmadan demircan’ın eski savaşçı
olmalarında giydi silahları kuşandı anasını artık ona acımıyordu
kızmıyordu da

41)Türk tiyatrosunun 1960'lardaki gelişimi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Cevap oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk Yaşar

42)Biz de hemen bütün okuryazarlar düşünün ki kültür sadece bilgidir bilgi ne
demek insanın kafasının her gün ve her şubede meçhuller aleminden fethedip
çerçevelediği şeyleri baştan başa bilmeye imkan mı var o halde kültürlü olmak
yeterli değildir
Bu parça verilen Metin türlerinden hangisinden alınmıştır?
Cevap deneme

43)Efendiler iki Ordu çarpışıyor mu çarpışan iki fikirdir aylarca senelerce
müddet bu yamaçlarda bu boğazlarda bu bellerde Yunanlı lık fikri ile Türklük
Fikri 2 pehlivan gibi çarpışıp durdu 30 Ağustos sen bir inhidama ama şahitsin!
31 Ağustos Türk'ün demirinde musallat olmuş ne kadar pas varsa senin umumi
tasfiye yapan mübarek ateşinde eridi.
Bu parça verilen söyler türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
Cevap siyasi

44)  Orhan Pamuk
 İhsan Oktay anar
 Bilge Karasu
Bu sanatçılar belden anlayışlardan hangisinin temsilcileridir?
Cevap postmodernizmi esas alan

45)Uzun yıllar var insanı gürültüden sokaktan koparıp kendi derinliklerine
götüren şiirler pek görünmüyor neden sessizlikler mi çekildi neredesiniz içimizi
birer Ateş damlası gibi düşerek bizi düşle gerçeğin birleştiği acının bile lezzet
olduğu yerlere götüren şiirler?
Bu parça verilen Metin türlerinin hangisine örnektir
Cevap deneme

46) John steinbeck the pearl (inci) adlı yapıtında kayıtsız bir dünyayı
anlatmaktadır doğa koşulları acımasız olduğundan insanlar ve ilişkileri de
katıdır ama steinbek bu acımasız dünyayı anlatırken umudu elden bırakmaz
özellikle insanoğlunun zalim çevresine uyum sağlayabilmesi ne öyküler yağdırır
inci’de yaşamın sürekliliğini vurgu yapılıryaşamın kalıpları değişebilir bireyler
güçlükler yaşayabilir fakat yaşam temelde asla yok edilemez sulara gömülen
devinci ile yenilenir yalnızca.
Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin
hangisi ile başlar?
Cevap IV

47)Geldiği ilk günlerde kimseyle konuşmak istemiyordu iş gösterilmediği
zamanlar uzaklara doğru bakar bulutların arka tarafından bir şeyler görmek ister
fakat içerisi birisi girer girmez derhal başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul
olurdu.
Bu parçada Roma’nın yapı unsurları ndan hangisi yoktur?
Cevap mekân

48)Hacivat : şarkı söyleyerek perdeye gelir gördüğünde beni bendettin,
Ne suçum aman terk ettin
Ağyar ile Ülfet ettin
Ne suçum aman terk ettin!
Off hay hak!
Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmıştır?
Cevap Karagöz

49)Türk edebiyatındaki ilk Hatip hangisidir?
Cevap Bilge Kağan

50 ) Her yazar kendi elinden çıkanın güzel kendi düşündüklerinin doğru
olduğuna inanır güzelliğe o doğruluğu sezmek için uğraşma yanlarına
anlamadıkları anlamayacaklar kanısındadır ama bir kısmı kendileri için
beklediklerini başkaları için neden yapmıyorlar ben sizin yazdığınızı okuyayım
ilgileneyim sizinle peki siz benim yazdıklarımı neden okumuyorsunuz
birbirlerinin yazdıklarını neden okumuyorlar?
Bu parçada bazı yazarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır?
Cevap başkalarının eserlerini yaklaşımlarının yanlı olduğundan

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
335 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 13:59:40
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
386 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:11:21
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
310 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:20:22
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
319 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:28:37
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
281 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:40:19
Gönderen: D®agon