Uyanan Gençlik

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 8 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11629
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
1- Budizm hinduzm tarihi gelişim süreci içiresinde 4 dönemde incelenmektedir. Verilenlerden
hangisi bu dönemlerden değildir ?
 Cevap : CAHİLİYE

2- Hiç kimse kendi el emeğinin kazancından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir.
Bu hadis ile seçeneklerde verilen hadislerden hangisinin mesajı aynı doğrultudadır. ?
Cevap : Sizin biriniz sırtında odun satması, dilenmesinden hayırlıdır.

3- Budizm Hindu dinsel geleneği içerisinde ortaya çıkmasına rağmen hinduzme tepki olarak
gelişmiştir. Verilenlerden hangisi tepki duyulan konulardan biri değildir. ?
Cevap : Meditasyon

4- Hinduizm de kast sistemi ile ilgili seçeneklerde verilenlerden hangisi söylenemez ?
Cevap : Hiçbir hakkı olmayan kast grubu taraflanamamıştır.

5- Hayatın akışı içerisinde Müslümanların karşılaştığı problemlere ilişkin sahasında uzman
olan fıkıh alimlerince gösterilen çözüm yoludur.
Tanımı yapılan kavram verilenlerden hangisidir ?
Cevap: Fetva

6- Buda’nın sözlerinden oluşan Budizmin kutsal kitabı hangisidir.?
Cevap : tripitaka

7- Verilenlerden hangisi çinin milli dinlerindendir ?
Cevap : Konfüçyanizm

8- -hinduizme ait dini bir sistemdir.
-kişinin iradesine ve tercihine bağlı değildir.
-topluluğa alt üyeler yalnızca bir birleri ile evlene bilmektedir.
Bu bilgiler seçeneklerdeki kavramlardan hangisi ile ilgilidir. ?
Cevap : Kast

9- İslam dininde yapılması hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerlede yasaklanmayan
davranışlara …. Denir
Boş bırakılan yere kavramlardan hangisi getirilmelidir ?
Cevap : mekruh

10- Verilenlerden hangisi dini meselelerinin çözümünde gözetilmesi gereken temel ilkelerden
biri değildir. ?
Cevap : Özel Konuların Çözümünde Genel Hümlere Başvurulması

11- Verilenlerden hangisi Budizm in inanç esaslarından olan ‘sekiz dilimli yol’ arasında yer
almaz ?
Cevap : doğru yazmak

12- Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın biz onlarında siiznde rızkınızı veririz.
Onları öldürmek gerçekten büyük günahtır zinaya yaklaşmayın zira o bir hayasızlıktır ve çok
kötü bir yoldur ( isra suresi 31-32. ayetleri)
Bu ayetlerden İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerin hangisine ulaşılamaz ?
Cevap : Akıl

13- Dünyanın 7 harikasından oluşan … şah cihan tarafından vefat eden eşinin adına
yaptırmıştır.
Bu metinde boş bırakılan yere verilenlerden hangisi getirilmelidir ?
Cevap : Tac Mahal

14- Mensupları tarafından ‘ sanatana dharma’ veya ‘ dharma’ olarak adlandırılan din
hangisidir ?
Cevap : Hinduizm

15- Helaller ve haramlarla ilgili aşağıdaki temel ölçütlerden hangisi yanlış verilmiştir. ?
Cevap : Süpheli şeylerden sakınılması gerekmez .

16 – Taoizm deki ‘ wu wei’ prensibinin anlamı nedir. ?
Cevap : İş Yapmamak

18- Verilen hadislerden hangisi işvernin işçiye karşı sorumluluğu ile ilgilidir. ?
Cevap : işçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz.

19- Milletleri ayakta tutan inançlardır. Bu nedenle toplumlar, varlıklarını inançlarını koruyarak
muhafaza ederler, inancı korumak ; teblile, dinin emirlerini yaşamakla, öğrenmek ve
öğretmek ile olur .
Bu metin ^ zarüratı dinniye’ nin konularından hangisi ile ilgilidir ?
Cevap: Dinin korunması

20 - - Çözüm önerileri fıtratı bozmamalıdır
- Temel ahlaki değerleri ihlal etmemelidir.
- İnsan onur ve haysiyetini zedelememelidir.
- Neslin korunması ve Allahın korunması ve Allahın koyduğu dengeyi korumak ana gaye
olmalıdır.
Bu maddeler verilenlerden hangisinin belirlenmesinde ölçü olarak kabul edilemektedir. ?
Cevap : Yeni Uygulamalarla ilgili problemlerin çözülmesi

21- Lao Tzu nun iki kısımdan ve beşbin kelimeden ibaret bulunan kitanı bu güne kadar bütün
Taoizm düşüncesinin kaynağı olmuştur. Anlaşılması oldukça zordur. Çinin büyük
klasiklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Hakkında bilgi verilen bu kitap hangisidir.?
Cevap : Tao Te King

22- Kuran Sünnet veicma ile hükmü açıkca ortaya konulmamış dini bir meselenin hükmüne
ulaşmak için elden gelen çabanın sarf edilmesine … , bu çabayı gösteren din bilgilerinede ..
denir.
Yapılan tanımlamalarda boş bırakılan yerlere seceneklerden hangisi getirilmelidir. ?
Cevap: içtihat - müctehit

23: Budizmin kurucusu olan Siddharta Gautama Sakyamuni nin altında aydınlandığı ‘ bothi’ adı
verilen ağaç hangisidir ?
Cevap : İncir

24 – Verilenlerden hangisi İslam dininin sağlık ve tıpda uygun görmediği uygulamalardan biridir. ?
Cevap : Ötenazi

25- Bu görseldeki zıtlıkların uyumunu ifade eden yin-yang-sembolü seçeneklerde verilen dinlerden
hangisine aittir. ?
Cevap : Taoizm

26 - Hinduizmin kutsal metinlerine verilen isim hangisidir ?
Cevap : Vedalar

27- Konfüçyanizm de ‘ beyefendi ‘ anlamına gelen ve ‘ kendi için istemediğin şeyi başkasına yapma ‘
Kuralına göre davranan kişiler seçeneklerdeki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir.?
Cevap : Junzi

28 – konfüçyüzün tanrıyı ifade etmek için kullandığı kavram hangisidir. ?
Cevap : Tien

29- Hinduizmde ‘ sudralar’ ile ifade eilen kast sistemi sınıfı hangisidir ?
Cevap : İşçiler

30- Eli sıkı olma, büsbütün eli açıkta olma. Sonra kınanır çaresiz kalırsınız. ( isra suresi 29. ayet)
Bu ayette seçeneklerde verilenlerden hangisi yasaklanmaktadır.
Cevap : cimrilik ve israf

31- ‘ eşyada aslolan ibahtır’ sözü seçeneklerden hangisini ifade etmektedir. ?
Cevap : aksi yönde hüküm bulunmadıkça herseyin helal olduğu

32- Verilenlerden hangisi İslam dininin meşru ve helal kabul ettiği kazanç yollarından biridir ?
Cevap : Hibe

33 – Sangha teşkilatı dünyanın en eski rahipler topluluğudur. Rahipler manastırda bir köşeye çekilip
insanlardan uzak yaşarlar budizmde ruhban hayatı fakirlik bekarlık ve sessizliğe dayanır.
Rahiplik teşkilatına giren saç ve sakalını keser. Sarı elbiseler giyer yetkili rahibin önünde 3 defa ‘
iman ikrarında’ bulunur .
Bu metinde Budizm ile ilgili seçeneklerden hangisine ulaşılmaz. ?
Cevap : İbadetler Belirli gün ve zamanlarda yapılır

34- İslam dini seceneklerde verilenlerin hangisine izin vermemiştir. ?
Cevap : kurtulma ümidi olmayan hastaların ötenazi isteklerinin uygulanması

35- Din akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olanşeylere sevk eden ilahi kanunlar
bütünüdür .
Bu tanımda din ile ilgili seceneklerde verilenlerden hangisine değinilmemiştir. ?
Cevap : Açık ve sadedir.

36- Alkollü iç ki içimenin haram kılınması öncelikle verilen ilkelerden hangisinin korunması ile
ilgilidir. ?
Cevap : aklın

37- seçeneklerden hangisi zarürati diniye kapsamında değildir ?
Cevap : Bir dine yerleşmiş bulunan batıl inançlar

38- ( Ey Muhammed ) Deki : Gelin rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım;
Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın!(1) Anaya babaya iyi davranın Fakirlik endişesi ile çocuklarınızı
öldürmeyin (2) sizide onlarıda biz rızklandırırız zina ve benzeri çirkinlikleri bunların açık ve
gizlisinede yaklaşmayın. (3) meşru bir hak karşılığı olmadıkca Allahın haram dokunulmaz kıldıgı
canı öldürmeyin işte size Allah bunu emrettiki aklınızı kullanasınız(4) ) ( müminun suresi 151 ayet)
Bu ayette altı çizili ifadelerin hangisinde dinin korunmasına vurgu yapılmıştır.
Cevap : 1

39- Hangisi Zarurati diniye arasında yer almaz _?
Cevap : Dilin Korunması

40- ‘ beş klasik’ ve 4 kitap adı verilen kutsal metinler hangi dine aittir. ?
Cevap : Konfüçyanizm

41- Verilenlerden hangisi insanın ilahi kitaba mazhar olmasının sebeblerinden biri değildir. ? ,
Cevap : Biyolojik ihtiyaçlara sahip olması

42- iktisadi hayatta dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biride israftan uzakdurmaktır.
İsraf; insanın harcamalarında orta yoldan sapması sahip oldugu nimetleri gereksiz ve aşırı
tüketmesidir.
Bu tür bir davranış İslam tarafından uygun görülmemiş ve insanın yeme içme ve harcama
konusunda belirli bir denge içerisinde olması vurgulanmıştır.
Bu metin seçeneklerindeki ayetlerden hangisine örnek olmuştur ?
Cevap : Eli sıkı olma büsbütün eli açıkta olma sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker
durursun.

43- sizden biriniz bir mesele ile karşılaşırsa Allahın kitabındaki hükümlere göre karar versin.orada
bulamasa hz. Peygamberin hükümleri ile meseleyi çözmeye çalışsın bunlarda bulunmaz ise kendi
görüşüne göre karar versin.
Bu metinde dini meselelerin çözümü ile ilgili temel ilke ve yöntemlerden hangisine
değinilmemiştir.?
Cevap: sünnet

44- İslam çağın getirdiği sorunlara cevap vere bilecek yapıdadır.
Bu durum İslam dininin seçeneklerde verilen yönlerinden en çok hangisi ile ilgilidir?
Cevap : evrensel olması ile

45- Verilenlerden hangisi hinduizmde kabul edilen tanrılardan biri değildir. ?
Cevap : Hürmüz

46- Açık kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yapılması dinen yasaklanmış tutum ve davranış anlamına
gelewn kavram aşağıdakilerden hangisidir. ?
Cevap : Haram

47- Verilenlerden hangisi Taoizm deki yang İlkersini oluşturan ögelerden biridir _?
Cevap : Karanlık

48- verilenlerden hangisi çin in milli dinlerindendir ?
Cevap : Konfüçyanizm

49- Sizden birinizin odun küfesi taşıması dilenmesinden daha hayırlıdır.
Bu hadiste islamın meşru saydığı gelir saydığı gelir sağlama yollarından hangisi teşfik edilmektedir.
Cevap : Alınteri ile kazanmak

50- Budizm mabetleri için kullanılan kavram hangisidir ?
Cevap : vihara

51- -insanoğlu; vücut duyular idrakler eğilimler ve bilinçlilik adı verilen 5 unsurdan oluşur. –
-Nirvanaya ulaşmak için sekiz dilimli yolu takip etmek gerekir.
Bu görüşler hangi din kurucusuna aittir?
Cevap : Buda

52- Verilenlerden hangisi budizmin inanç esaslarından olan sekiz dilimli yol arasında yer almaz ?
Cevap : Doğru Yazma

53- İslam tüm zamanlar ve şartlarda geçerli evrensel bir dindir. Dolayısı ile çağın getirdiği tüm
sorunlara cevap vere bilecek yapıya sahiptir. Bu konuda bireylere düşen görev öncelikle kuranı
kerımı ve hz. Peygamberi sünnetini okuyarak anlamaya çalışmaları ve birinceil kaynakalrı esas
almalarıdır.daha sonra supheye düştükleri konuyu alımlere ve kendı vıcdanlarına sormaları en
uygun olandır.
Bu metne en uygun konu başlığı hangisidir ?
Cevap : Dini Meseleleri Çözümleme Yöntemi

54- verilenlerden hangisi hinduizmde doğum ölüm yeniden doğuş döngüsünü ifade eden
kavramlardan biri değildir. ?
Cevap: Reenkarnasyon
55- İslam dininde mülkiyet anlayışı ile ilgili hangisi söylenemez ?
Cevap : Elde etmek için heryer mübahtır

56- Konfüçyanizm seçeneklerdeki ülkelerden hangisinin milli dinidir ?
Cevap : Çin

57-Kuran ve sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koya bilme bilgi ve becerisine sahip
kimseye ne ad verilir ?
Cevap: Müctehit

58- yin ve yang iki zıt ilkeyi temsil eder. Buna göre Taoizm de .. ilkesi denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir.?
Cevap: Görecellilik

59- Tanrı şivanın evi olarak görülen ..’ beranes’ hangi dinde kutsal kabul edilen bir mekandır ?
Cevap : Konfüçyanizm

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
986 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:11:06
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
1032 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:20:16
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
1013 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:29:01
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
382 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 13:59:40
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
408 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 17:57:18
Gönderen: D®agon