Uyanan Gençlik

Tarih 5 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 5 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 16:14:00 »

1.   Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurdunu belirleyen sınırlardan biri değildir?
A)   Aral Gölü’nün çevresi
B)   Tanrı Dağları’nın kuzeyi
C)   Mezopotamya’nın kuzeyi
D)   Altay - Sayan Dağları’nın kuzey- batısı

2.   “- - - - kültürü, geniş bir bölgeyi etkileyerek Orta Asya uygarlığının temelini oluşturmuştur.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun ifade, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Afanasyevo   
B) Andronova
C) Karasuk   
D) Anav

3.   Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenleri arasında gösterilemez?
A)   Tabii afetler
B)   Nüfus artışı
C)   Otlak yetersizliği
D)   Coğrafi keşifler

4.   Aşağıdaki bilgilerden hangisi, milattan sonraki tarihlerde Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin özellikleriyle ilgilidir?
A)   İlk Çağ’da Yakut ve Çuvaşlar, Sibirya’ya doğru göç etmişlerdir.
B)   Göçler bu dönemde daha çok güneye ve batıya doğru yapılmıştır.
C)   Türk boylarının ilk göçleri daha çok Çin’in Kansu ve Ordos bölgelerine olmuştur.
D)   MÖ 1000 yılı başlarında Türk boylarından bazıları Hindistan’ın İndus – Pencap bölgesine doğru yayılmıştır.

5.   Asya Hunlarının yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)   Dış baskıların
B)   Çin entrikalarının
C)   Taht kavgalarının
D)   Kürşad ayaklanmasının
 
6.   Mete Han;
I.   Onluk sistemi oluşturmak
II.   Orta Asya Türk siyasi birliğini sağlamak
III.   İpek Yolu’nu denetim altına almak
gibi faaliyetlerinden hangileriyle doğrudan devletinin ekonomik gücünü artırmayı hedeflemiştir?
A) Yalnız I   
B) Yalnız II
C) Yalnız III   
D) I, II ve III.

7.   Aşağıdaki devletlerden hangileri arasında Anatolyos Antlaşması imzalanmıştır?
A)   Peçeneklerle Türkiye Selçukluları
B)   Avrupa Hunları ile Bizanslılar
C)   Avrupa Hunları ile Sasaniler
D)   II. Kök Türklerle Çinliler

8.   Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Kök Türk - Sasani ittifakı sonucunda yıkılmıştır?
A) Kırgız   
B) Kıpçak
C) Avar   
D) Akhun

9.   Sarı Uygurlar günümüzde varlıklarını hangi bölgede sürdürmektedirler?
A)   Gürcistan
B)   Güney İran
C)   Doğu Türkistan
D)   Kuzey Hindistan

10.   Aşağıdaki Türk boylarından hangisi, II. Kök Türk Devleti’nin yıkılışında ve Karahanlıların kuruluşunda etkili olmuştur?
A) Karluklar   
B) Kırgızlar
C) Kıpçaklar   
D) Kimekler

11.   • Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmidir.
•   Bayan Han zamanında Macaristan’a yerleşmişlerdir.
•   Hristiyanlığı benimmseyerek millî benliklerini kaybetmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgar   
B) Avar
C) Avrupa Hun   
D) Hazar

12.   İlk Türk devletlerinde toplumun oluşumunda etkili olan unsurlar, aşağıdakilerin hangisinde küçük-en büyüğe doğru sıralanmıştır?
A)   Oguş - Urug - Boy - Budun
B)   Boy - Urug - Oguş - Budun
C)   Budun - Boy - Urug - Oguş
D)   Urug - Budun - Boy - Oguş

13.   I. Uygurlar
II.   Kök Türkler
III.   Hunlar
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri kendilerine özgü alfabe kullanmışlardır?
A) Yalnız I   
B) I ve II.
C) II ve III.   
D) I, II ve III.

14.   Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun savaş taktiklerinden olan Turan Taktiği’ne verilen isimlerden biridir?
A) Hücum   
B) Çevirme
C) Hendek   
D) Kurt kapanı

15.   Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerin sözlü edebiyat ürünlerindendir?
A) Anıtlar   
B) Efsaneler
C) Kitabeler   
D) İlahiler

16.   Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türklerin ölümden sonraki hayatın varlığına inandıklarına kanıt olarak gösterilemez?
A)   Mezarların çevresine balbal taşlarının dikilmesi
B)   Ölen kişinin atı, silahları ve sevdiği eşyalarla gömülmesi
C)   Ölünün hatırası için “yuğ” adı verilen cenaze törenlerinin yapılması
D)   İyi insanların “uçmag” dedikleri cennete, kötülerin ise “tamu” adını verdikleri cehenneme gideceklerine inanmaları

17.   Hazarlarla Müslüman Araplar arasında ilk ciddi mücadeleler, aşağıdaki hangi İslam halifesi döneminde başlamıştır?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer   
D) Hz. Ali
 
18.   Orta Asya Türklerinin;
I.   atı evcilleştirmeleri,
II.   tekerlekli arabalar kullanmaları,
III.   konar - göçer hayatı benimsemeleri
özelliklerinden hangilerinin Orta Asya Türk göçlerini kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I   
B) I ve II.
C) II ve III.   
D) I, II ve III.

19.   Orhun Nehri civarında devlet adamları Bilge Kağan ve Kültigin ile vezir Tonyukuk adına diktirdikleri anıtlarla kendi tarihlerini anlatan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutluk   
B) Uygur
C) I. Kök Türk   
D) Asya Hun

20.   “Fezâilül-Etrâk” adlı eserinde Türklerin askerî özelliklerinden övgüyle söz eden Arap edebiyatçısı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu Müslim   
B) Tirmizi
C) Ebu Talip   
D) El Cahiz


CEVAP ANAHTARI:
1. C
2. A
3. D
4. B
5. D
6. C
7. B
8. D
9. C
10. A
11. B
12. A
13. B
14. D
15. B
16. C
17. B
18. D
19. A
20. D


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
831 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 12:11:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
855 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 14:20:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
894 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:49:01
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
867 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:59:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
957 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:05:32
Gönderen: Uyanan Gençlik