Uyanan Gençlik

Tarih 4 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 4 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 16:05:32 »
1.   Avrupa karşısında Osmanlı Devleti’nin saldırı gücünün sona erdiği ve ilk toprak kaybettiği antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Küçük Kaynarca Antlaşması
B)   Pasarofça Antlaşması
C)   Karlofça Antlaşması
D)   Uşi Antlaşması

2.   Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl Osmanlı tarihine ait bir özellik değildir?
A)   Osmanlı’da anayasal hareketlerin başlaması
B)   İstanbul’da saray bahçeleri ve parklarının lale çiçekleriyle donatılması
C)   Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkelerinin açık pazarı durumuna gelmesi
D)   Avrupa’dan bilim, teknik ve askerlik alanlarında geri olunduğunun kabul edilmesi

3.   Aşağıdakilerden hangisi, Küçük Kaynarca ve Yaş antlaşmalarında değinilen ortak konulardan biridir?
A)   Kutsal Emanetlerin İstanbul’a getirilmesi
B)   Fransa’ya verilecek kapitülasyonlar
C)   Boğazlar Sorunu
D)   Kırım Sorunu

4.   Kanuni Dönemi’nde başlayan Osmanlı – Fransız dostluğu, 18. yüzyılın sonunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda bozulmuştur?
A)   Fransız İhtilali’nin çıkması
B)   Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
C)   Osmanlı yöneticilerinin Ruslara yaklaşması
D)   Fransa’nın kapitülasyonların artırılmasını istemesi
 
5.   Avusturya’nın 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Ziştovi Antlaşması’nı imzalayıp Rusya’nın yanında girdiği savaştan çekilmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Rusya’nın güçlenmesi
B)   Fransa’nın Mehmet Ali Paşa isyanını desteklemesi
C)   Osmanlı’nın, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu onaylaması
D)   Fransız İhtilali’nin kendi ülkesini etkilemesinden çekinmesi

6.   Osmanlı Devleti, Fransa ile 1535 yılında imzaladığı antlaşmanın “Kapitülasyonlar, antlaşmayı imzalayan hükümdarın dönemi için geçerli olacaktır.” hükmünü, hangi yıl “Kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir.” şeklinde değiştirerek Fransa’ya tanıdığı kapitülasyonları sürekli yapmıştır?
A) 1740
B) 1774
C) 1779   
D) 1801

7.   Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler arasında yoktur?
A)   Kişi özgürlüğü
B)   Emperyalizm
C)   İnsanların eşitliği
D)   Milliyetçi düşünce

8.   Aşağıdaki okullardan hangisinin adı Cumhuriyet Dönemi’nde “Deniz Harp Okulu” olarak değiştirilmiştir?
A)   Darülfünun
B)   Mektebimülkiye
C)   Mühendishaneibahrihümayun
D)   Mühendishaneiberrihümayun

9.   Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi 1720’de Lehistan’a, 1725’te de Rusya’ya mehter takımı göndermiştir?
A) I. Mahmut   
B) III. Ahmet
C) II. Mahmut   
D) I. Abdülmecit

10.   İstanbul’daki Selimiye Kışlası’nı yaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Selim   
B) II. Selim
C) III. Selim   
D) I. Süleyman
 
11.   Osmanlı egemenliğindeki Balkan milletlerini kendi çıkarları için bağımsızlık mücadelesine kışkırtan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya   
B) İspanya
C) Fransa   
D) Rusya

12.   1804 yılında Sırplar, aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde ayaklanmışlardır?
A) Kara Yorgi   
B) Gürcü Nebi
C) I. Nikola   
D) Picasso

13.   Rusya, aşağıdaki hangi antlaşma ile hem Karadeniz’deki güvenliğini artırmış hem de Akdeniz’e donanmasını geçirme hakkını elde etmiştir?
A)   Versay Antlaşması
B)   Belgrad Antlaşması
C)   Karlofça Antlaşması
D)   Hünkâr İskelesi Antlaşması

14.   Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlere, aşağıdakilerden hangisiyle devlet memuru olma hakkı tanınmıştır?
A)   Senediittifak
B)   Islahat Fermanı
C)   Tanzimat Fermanı
D)   İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi

15.   Osmanlı’nın “Meşrutiyet” yönetimine geçmesi için büyük çabalar sarf eden grup, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Hürriyet ve İtilafçılar
B)   Müdafaa-i Hukukçular
C)   Yeni Osmanlılar
D)   Yeniçeriler

16.   Osmanlılar, aşağıdaki topluluklardan hangisini “Milletisadıka” olarak adlandırmışlardır?
A) Arnavutları
B) Ermenileri
C) Rumları   
D) Sırpları


17.   Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, aşağıdaki hangi olaydan olumsuz etkilendiği için ilk kez İngiltere’den dış borç alınmıştır?
A)   Kırım Savaşı
B)   93 Harbi
C)   Şark meselesi
D)   Boğazlar sorununun ortaya çıkması

18.   Mustafa Kemal’in tanınması ve Millî Mücadele’de önder olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin payı en çoktur?
A)   Hareket Ordusu ile Selanik’ten İstanbul’a gelerek 31 Mart İsyanı’nı bastırmasının
B)   Muş’u ve Bitlis’i Rus işgalinden kurtarmasının
C)   Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasının
D)   Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarının

19.   “Milletler Cemiyeti adına bir ülkenin başka bir devlet tarafından yönetilmesine - - - - yönetimi denir.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Ortak
B) Manda
C) Özerk   
D) Federal

20.   I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)   Atina Antlaşması
B)   Nöyyi Antlaşması
C)   Versay Antlaşması
D)   Triyanon Antlaşması


CEVAP ANAHTARI:
1. C
2. A
3. D
4. B
5. D
6. A
7. B
8. C
9. B
10. C
11. D
12. A
13. D
14. B
15. C
16. B
17. A
18. D
19. B
20. A

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
785 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 12:11:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
805 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 14:20:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
846 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:49:01
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
819 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:59:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
788 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:14:00
Gönderen: Uyanan Gençlik