Uyanan Gençlik

Tarih 3 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 3 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 15:59:42 »
2016 - 2017 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI

1.   Anadolu’da, önce Türkiye Selçuklu Devleti’ni, daha sonra da Osmanlı Devleti’ni kuran Türk
boyu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz   
B) Kuman
C) Kıpçak   
D) Moğol

2.   Aşağıdakilerden hangisi Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvandır?
A) Tekfur   
B) Despot
C) Voyvoda   
D) Şövalye

3.   Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesine neden olan siyasi olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   I. Murat’ın bir Sırplı tarafından şehit edilmesi
B)   Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması
C)   Kösedağ Savaşı
D)   Ankara Savaşı

4.   İslam halifesi Yıldırım Bayezit’e, aşağıdaki hangi başarısından dolayı “Sultanıiklimirum” unvanını vermiştir?
A)   Niğbolu Savaşı’nı kazanması
B)   İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olması
C)   Büyük ölçüde Anadolu Türk birliğini sağlaması
D)   İstanbul’u fethetmek için Anadolu Hisarı’nı yaptırması

5.   I. Taht kavgalarını önlemek
II.   Yönetim deneyimi kazanmak
III.   Ülkeyi ve halkı yakından tanımak
Verilenlerden hangileri, Osmanlı şehzadelerinin sancaklara gönderilme nedenleri arasında yoktur?
A) Yalnız I   
B) Yalnız II
C) Yalnız III   
D) I, II ve III.

6.   “Osmanlılarda esnafa, zanaatlarını uygulayabilmeleri için verilen bir tür ayrıcalıktır.” şeklinde tanımlayabileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dirlik   
B) Gedik
C) Çıkma   
D) Risale
 
7.   I. Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
II.   Hz. Muhammed’in İstanbul’u fetheden komutanı ve askerleri övmesi
III.   Bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi
İstanbul’un fethinin yukarıdaki nedenlerinin “dinî”, “siyasi” ve “ekonomik” olarak sınıflandırılması, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?
Dinî   Siyasi   Ekonomik
A)   I   II   III
B)   III   II   I
C)   II   I   III
D)   II   III   I

8.   Amasra’daki Ceneviz egemenliğine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Murat   
B) II. Mehmet
C) II. Bayezit   
D) I. Süleyman

9.   Osmanlı yönetici sınıfının “Seyfiye”, “İlmiye” ve “Kalemiye” adıyla bölümlere ayrılmasında esas alınan öge, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Dinî inanç
B)   Etnik köken
C)   Gelir durumları
D)   Görevlerin niteliği

10.   Anadolu Beylerbeyliğinin merkezi, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
A) Kütahya   
B) Manisa
C) Kayseri   
D) Konya

11.   Aşağıdaki gelişmelerden hangisini, “Coğrafi keşifleri hızlandırmıştır.” iddiasında öncelikli olarak kullanamayız?
A)   Coğrafya bilgisinin gelişmesini
B)   Gemicilik sanatının ilerlemesini
C)   Modern matbaanın kullanılmasını
D)   Pusulanın daha hassas hâle getirilmesini

12.   XVI. yüzyıl Avrupasında doğan ve gelişen hümanizm akımı, aşağıdakilerden hangisine karşıdır?
A)   Ticari faaliyetlere
B)   Evrensel değerlere
C)   Bilimsel çalışmalara
D)   Skolastik düşünceye
 
13.   Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde ülkede bozulan düzeni, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi, kuvvete başvurarak yeniden kurmaya çalışmıştır?
A) III. Murat   
B) IV. Murat
C) II. Osman   
D) I. Süleyman

14.   • Nasuh Paşa Antlaşması
•   Amasya Antlaşması
•   Serav Antlaşması
Verilen antlaşmaların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İran ile imzalanmış olmaları
B)   Haçlı Seferleri’ni bitirmeleri
C)   Osmanlı’nın batı sınırını belirlemeleri
D)   Kuruluş Dönemi siyasi olayları olmaları

15.   Aşağıdaki görevlilerden hangisi, Osmanlı toprak yönetimiyle ilişkiendirilebilir?
A) Vakanüvis   
B) Sipahi
C) Serasker   
D) Levent

16.   Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfının özelliklerinden değildir?
A)   Yargılama yaparlar.
B)   Arapça bilirler.
C)   Müslümandırlar.
D)   Askerî eğitim alırlar.

17.   Osmanlı Devleti’nin en önemli sorununun gelir – gider dengesizliği olduğunu düşünerek ilk kez bütçe çalışması yapan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
B)   Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
C)   Köprülü Mehmet Paşa
D)   Tarhuncu Ahmet Paşa

18.   Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı – Rus antlaşmasıdır?
A)   Bucaş Antlaşması
B)   Çehrin Antlaşması
C)   Karlofça Antlaşması
D)   Zitvatorok Antlaşması

19.   “Akçe” adı verilen ilk Osmanlı parası, aşağıdaki hangi padişah döneminde basılmıştır?
A) Osman Bey   
B) Orhan Bey
C) I. Bayezit   
D) I. Murat

20.   Aşağıdaki İstanbul camilerinden hangisi Avrupalılarca “Mavi Cami” olarak adlandırılmaktadır?
A)   Dolmabahçe Camisi
B)   Süleymaniye Camisi
C)   Sultan Ahmet Camisi
D)   Mihrişah Valide Sultan Camisi

CEVAP ANAHTARI:
1. A
2. C
3. D
4. A
5. A
6. B
7. C
8. B
9. D
10. A
11. C
12. D
13. B
14. A
15. B
16. D
17. D
18. B
19. A
20. C

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
831 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 12:11:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
855 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 14:20:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
894 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:49:01
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
957 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:05:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
831 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:14:00
Gönderen: Uyanan Gençlik