Uyanan Gençlik

Tarih 1 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 1 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 14:20:12 »
2016-2017 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 2. OTURUM KİTAPÇIĞI

1.   Aşağıdakilerden hangisi çizili, sesli ve görüntülü tarih kaynakları sınıfına girer?
A) Kronikler   
B) Şecereler
C) Menkıbeler   
D) Taş plaklar

2.   “Bakır Çağı” ile “Demir Çağı” arasındaki tarih öncesi dönem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk Çağ   
B) Orta Çağ
C) Tunç Çağı   
D) Yeni Taş Çağı


3.   Büyük Selçuklu sultanı Melikşah adına hazırlanan takvim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miladi Takvim
B) Celali Takvim
C) Rumi Takvim
D) Hicri Takvim

4.   Tarih biliminin aşağıdaki yöntemlerinden hangisinde çözümlenen kaynakların özelliklerinin belirlenmesi, verdikleri bilgilerin güvenilir ve doğru olup olmadığının araştırılması yapılır?
A) Tasnif   
B) Tahlil
C) Tenkit   
D) Terkip


5.   Orhun Anıtlarını okumak isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlanmak zorundadır?
A) Heraldik   
B) Epigrafi
C) Ekoloji   
D) Antropoloji

6.   Aşağıdakilerden hangisi Friglerin gelişme gösterdiği alanlardan biri değildir?
A) Mumyacılık   
B) Hayvancılık
C) Dokumacılık
D) Kaya mimarisi

7.   Aşağıdakilerden hangisi, Pers uygarlığı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A)   İbadethanelerine ziggurat denir.
B)   Kralları için büyük saraylar inşa etmişlerdir.
C)   Eyaletlerle haberleşmek amacıyla düzenli bir posta örgütü oluşturmuşlardır.
D)   Ülke yönetimini kolaylaştırmak amacıyla “satraplık” denilen eyalet sistemini kurmuşlardır.
 
8.   Tarihte bilinen ilk imparatorluğu, aşağıdaki uygarlıklardan hangisi kurmuştur?
A) Sümerler   
B) Amurrular
C) Elamlar   
D) Akadlar

9.   Mezopotamya’dan aldıkları kanunlara eklemeler ve düzeltmeler yaparak Anadolu’da ilk kanunları oluşturan İlk Çağ Anadolu uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hattiler   
B) Hititler
C) Frigler   
D) Urartular

10.   Sümerlerin bulduğu çivi yazısını Anadolu’ya getirilmesini sağlayan İlk Çağ kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elamlar   
B) Akadlar
C) Asurlular   
D) Babiller

11.   Bumin Kağan, aşağıdaki hangi Türk devletini kurmuş olmasından dolayı kendisine “İl Kağan” unvanı verilmiştir?
A) Uygur   
B) I. Kök Türk
C) II. Kök Türk   
D) Avrupa Hun

12.   Orta Çağ Avrupası’nda kasaba ve şehirlerde oturup ticaret ve sanayi ile uğraşan sosyal sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asiller   
B) Rahipler
C) Köylüler   
D) Burjuvalar

13.   Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü ile ilişkilendirilemez?
A)   Merkezî krallıkların güçlenmesi
B)   Derebeylik rejiminin ortaya çıkması
C)   Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
D)   Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi

14.   Hazarlar ile Müslüman Araplar arasında ilk savaş, aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde meydana gelmiştir?
A) Hz. Ali   
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman   
D) Hz. Ebu Bekir

15.   Asya Hun hükümdarı Mete, Orta Asya’da yaşayan bütün Türk boylarını egemenliği altına almakla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamış olabilir?
A)   Anadolu’yu fethetmeyi
B)   İpek Yolu’na egemen olmayı
C)   Çin topraklarını ele geçirmeyi
D)   Türk siyasi birliğini kurmayı

16.   İlk Türklerde hükümdarın bile töreye uymak zorunda olması, aşağıdaki değerlerden hangisinin benimsendiğine kanıtıdır?
A)   Laik devlet anlayışının
B)   Güçler ayrılığı ilkesinin
C)   Kanun üstünlüğünün
D)   Ulusal egemenliğin

17.   Avrupa Hunları, Avrupalıların ordularını Türk ordu sistemine göre yeniden yapılandırmalarında rol oynamışlardır. Hükümdarlarından Attila yaptığı faaliyetleriyle Avrupa’da romancılara, ressamlara, heykeltıraşlara konu olmuştur.
Verilen paragrafta Hunların, Avrupa’yı hangi alanda etkilediğinden söz edilmemiştir?
A) Sanat   
B) Edebiyat
C) Askerî   
D) Din

18.   Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati-t Türk adlı eserinde “Türk” kelimesine, aşağıdaki hangi anlamı yüklediğini yazmaktadır?
A)   Kudret
B)   Olgunluk çağı
C)   Türemek, çoğalmak
D)   Kanun, nizam sahibi

19.   619 ve 626 yıllarında Sasanilerle birlikte İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti, aşağıdakilerde hangisidir?
A) Avarlar   
B) Macarlar
C) Bulgarlar   
D) Hazarlar

20.   İlk Türk devletlerinde konargöçer bir yaşamın sürdürülmesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde herhangi bir etkiye yol açmaz?
A) Dokumacılık   
B) Ekonomi
C) Mimari   
D) Din


CEVAP ANAHTARI:
1. D
2. C
3. B
4. C
5. B
6. A
7. A
8. D
9. B
10. C
11. B
12. D
13. A
14. C
15. D
16. C
17. D
18. B
19. A
20. D


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
785 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 12:11:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
845 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:49:01
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
819 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:59:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
910 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:05:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
788 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:14:00
Gönderen: Uyanan Gençlik