Uyanan Gençlik

Açık Öğretim Lisesi - Din Kültürü Ahlak Bilgisi 2 - Soruları ve Cevapları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Bilgecan

  • *****
  • Join Date: Oca 2013
  • Yer: İstanbul
  • 3279
  • +520/-0
  • Cinsiyet: Bay
  • 1 Soru - 1 Cevap
1.  Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kurala denir.
Bu cümle ile tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âdet    B) Örf      C) Kültür    D) Değer

2.  Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Bireyin bilincinde yer alan ve dav­ranışı yönlendiren unsurlardır.
B) Toplum ya da fertler tarafından benimsenen birleştirici unsurlardır.
C) Birey ve toplumun maddi ihtiyaçlarını karşılamak için getirilmiş yargılardır.
D) Toplumun manevi ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve fertlerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçütlerdir.

3.  Çocuğun dünyayı anlama çabası içerisinde çevresinden gördüğü etkilerönemlidir. Çünkü paylaşım, sevgi, saygı, adalet ve hoşgörü gibi birçok değer çocuklukta davranışlara yerleşerek zamanla karakter haline gelmektedir. Bu metinde, aşağıdakilerden hangisinin değerlerin oluşumuna etkisi vurgulanmaktadır?
A) Din    B) Aile     C) Eğitim        D) Örf

4.  Bir toplumda eskiden beri uygulanagelen nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara örf denir. Dolayısıyla örf insanların çoğunluğunun benimseyip alışkanlık haline getirdiği işlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi örfe örnek oluşturur?
A) Evliliklerde düğün yapmak
B) Kabirleri ziyaret etmek
C) Bayramlarda ziyaretleşmek
D) Erkek çocukları sünnet ettirmek

5.  O, milletimizin varlığı, hürriyeti ve istiklali demektir. Onda bu yüce milletin imanı, destanlaşmış kahramanlığı,
bağımsızlığı ve bağımsızlığının şanlı tarihi anlatılır.
Bu metinde milletimizi birleştiren hangi temel değerden bahsedilmektedir?
A) Bayrak Şiiri          B) Çanakkale Şiiri        C) İstiklal Marşı         D) Kurtuluş Destanı

6. 
I. Din           II. Cinsiyet        III.   Aile         IV. Sağlık
Bunlardan hangileri değerlerin oluşumu üzerinde doğrudan etkili değildir?
A) I ve III.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) II ve IV.

7.  Hz. Peygamber veda hutbesinde kan davası, kölelik, faiz ve tefeciliği yasaklamış, kadınların haklarının
korunmasını istemiştir. İnsanların can, mal, namus ve özgürlüklerinin dokunulmaz olduğunu bildirmiştir.
Buradan hareketle İslam bilginleri dinin amacının “zarûrât-ı hamse” denilen beş temel ilkeyi korumak ol­
duğunu ifade etmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
A) Örf      B) Akıl         C) Din       D) Can

8.  “Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Din duygusu fıtrîdir.
B) Din bireyi muhatap alır.
C) Dinin amacı güzel ahlaktır.
D) Din, birey ve toplum dengesini kurar.

9.  Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçları arasında değerlendirilemez?
A) Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını önlemek
B) Kişilerin din ve inanç hürriyetini güvence altına almak
C) Her vatandaşa eğitimden eşit ölçüde yararlanma imkânı sunmak
D) Devletin din ve mezhepler karşısındaki tarafsızlığını sağlamak

10.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarının dinlerini öğrenme taleplerini karşılamak ve öğrenmelerine
yardımcı olmak için çeşitli imkânlar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) İlahiyat fakültelerinin açılması
B) İmam-Hatip okullarının kurulması
C) Diyanet İşleri Başkanlığının ku­rulması
D) Din adamlarının özel bir statüye kavuşturulması

11.  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemesinde etkili olan sebepler arasında yer almaz?
A) Gök Tanrı inancı ile Tevhit inancı arasındaki benzerlik
B) İslam devletinin sağladığı ekonomik avantajlar
C) Sûfi geleneğe bağlı dervişlerin yaşayışları
D) İslam dininin hoşgörü ve sevgi anlayışı

12.  Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkisi olan âlimlerdendir. Kûfe’de doğmuştur.
Asıl adı Nûman b. Sâbit’tir. Birçok talebe yetiştirmiştir. En önemli eseri Fıkh-ı Ekber’dir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebû Hanife    B) Mâturîdi      C) İmam Şafii    D) Ebû  Yusuf

13.  “er-Risale” ve “el-Ümm” adlı eserler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Maturidi       B) Eş’ari        C) Ebu Hanife       D) Şafii

14.  Türkistan’da “Hazreti Türkistan”olarak tanınan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Yesevi
B) Ahmet Yükneki
C) Yusuf Has Hacib
D) Hacı Bektâş-ı Veli

15.  13. yüzyılda Anadolu’da kurulmuştur. Prensipleri, temelde Kur’an ve Sünnet’e dayanır. Dini, ahlaki kural­
larla iktisâdi kuralları birleştiren ve sosyal yapıya kavuşturan bir teşkilattır.
Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hisbe    B) Debbağlık      C) Bâcıyan-ı  Türk  D) Ahilik

16.  Anadolu’da tasavvuf anlayışının yerleşmesinde etkili olan âlimlerdendir.
Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Dini eğitimini Hoca Ahmet Yesevi’nin talebelerinden
almıştır. Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Hacı Bayram-ı Veli
D) Mevlâna Celaleddin-i Rumi

17.  İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.
Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan hangi âlime aittir?
A) Ahi Evran
B) Ahmet Yesevi
C) Yunus Emre
D) Hacı Bektaş-ı Veli

18.  Aşağıdakilerden hangisi tıp alanında önemli hizmetleri olan âlimlerdendir?
A) Uluğ Bey
B) Ali Kuşçu
C) Birunî 
D) İbn-i Sina

19.  Mevlana Farsça yazmış olduğu eserinde veciz şiirlerle, kısa ibretlik hikâyelerle insanların gönüllerine
hitap etmiş ve İslam dinini sevdirmeye çalışmıştır.
Bu metinde bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi
B) Makâlât
C) Divan-ı Kebir
D) Risaletü’n-Nushiyye

20.  Aşağıdakilerden hangisi ahiliğin temel prensiplerinden değildir?
A) Sözünde vefalı olacaksın!
B) Akrabalarını gözeteceksin!
C) İyi kalpli ve cömert olacaksın!
D) İftira ve gıybetten sakınacaksın!

CEVAP ANAHTARI:
1.  D
2.  C
3.  B
4.  A
5.  C
6.  D
7.  A
8.  B
9.  C
10. D
11. B
12. A
13. D
14. A
15. D
16. B
17. C
18. D
19. A
20. B

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
986 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:11:06
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
1013 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:29:01
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
380 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 13:59:40
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
433 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:11:21
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
408 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 17:57:18
Gönderen: D®agon