Uyanan Gençlik

Açık Öğretim Lisesi - Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1 - Soruları ve Cevapları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Bilgecan

  • *****
  • Join Date: Oca 2013
  • Yer: İstanbul
  • 3279
  • +520/-0
  • Cinsiyet: Bay
  • 1 Soru - 1 Cevap
1.    I. İslam’ın ana kaynağıdır.
 II. Bütün sahabe tarafından ezberlenmiştir.
III. Hz. Peygamber zamanında yazıya geçirilmiştir.
IV. Hz. Peygamber zamanında iki kapak arasında toplanmıştır.
Kur’an-ı Kerim’le ilgili bilgilerden doğru olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?
A) I ve III.
B) I ve IV.
C) II ve  III.
D) II ve IV.

2.  “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir kitabı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Ahmet Hamdi Akseki
C) Hasan Basri Çantay
D) Muhammed Hamdi Yazır

3.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili kavramlar arasında yer almaz?
A) Ayet      B) Sure    C) Tefsir    D) Cüz

4.  Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde İslam dini hızla yayılmış, birçok millet Müslüman olmuştu. Farklı coğrafyalarda yaşayan milletler İslam’ın ilkelerini öğrenmek ve uygulamak için Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç duymuştu. Kur’an-ı Kerim’in farklı okunması da ihtilaflara sebep olmuştu.Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesine
B) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasına
C) Kur’an-ı Kerim’in mealinin yapılmasına
D) Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasında toplanmasına

5.  Hz. Muhammed 632 yılında hac ibadetini yapmak üzere Mekke’ye gitti.
Hac esnasında 8 Mart 632 Cuma günü Arafat’ta bir araya gelen yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı.Bu konuşma İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Veda haccı    B) Mekke vaazı     C) Veda hutbesi  D) Son hitap

6.  Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddeleri arasında yer almaz?
A) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacak.
B) Şehir dışından bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak.
C) İki taraftan biri üçüncü bir tarafla savaşırsa diğer taraf yardımcı olacak.
D) Müslümanlarla Yahudiler arasında bir anlaşmazlıkta iki taraftan birer hakem tayin edilecek.

7.  Hz. Peygamber Mekke döneminde bütün engellemelere rağmen, Mekkelilere ve Mekke dışından gelenlere İslam’ı anlatmaya devam etti. Bu çerçevede 620 yılında Medine’den gelen bir grupla görüştü ve onları İslam’a davet etti. Onlar da bu daveti kabul edip Müslüman oldular. Daha sonraki yıl daha kalabalık bir grup Medine’den gelip aynı yerde yine Hz. Peygamber’e biat edip İslam’ı kabul etti.Metinde geçen olay aşağıdaki yerlerden hangisinde gerçekleşmiştir?
A) Kâbe      B) Akabe       C) Daru’l-Erkam        D) Beni Saide gölgeliği

8.  Sözlükte “bir işi güzel yapma, güzelleştirme, iyi ve güzel söz söyleme” gibi anlamlara gelir. Terim olarak,
“Kur’an-ı Kerim’in harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okunmasını öğreten ilimdir.”
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecvit      B) Mukabele         C) Hatim           D) Tertil

9.  “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.
Oku, Rabb’in sonsuz iyilik sahibidir. Kalemle (yazmayı) öğreten O’dur.
İnsana bilmediğini öğreten O’dur.”  (Alak suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hz. Peygamber’e son inen ayetlerdir.
B) Hz. Peygamber’e ilk inen ayetlerdir.
C) Hicretten sonra inen ilk ayetlerdir.
D) Tevhit inancıyla ilgili ayetlerdir.

10.  Temiz su bulunmadığında veya suyun kullanılmasına engel bir sebep bulunduğunda temiz toprakla alınır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdest      B) Gusül       C)   Teyemmüm   D) Tezkiye

11.  “De ki: O Allah birdir. Allah samettir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”
(İhlas suresi, 1-4. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Paganizm    B) Politeizm      C)   Ateizm       D) Monoteizm

12.  “... Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”  (Nahl suresi, 93. ayet)
“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı zannediyorsunuz?”
 (Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Evrenin bir düzen içinde yaratıl­dığı
B)  İnsanın akıl ve irade sahibi olduğu
C) Dünya hayatının amaçsız olmadığı
D) Her türlü eylemin hesabının sorulacağı

13.  Mekke’den Medine’ye hicret edenleri yurtlarına kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan üslümanlardır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhacir     B) Ensar      C) Muvahhidûn   D) Muslihûn

14.  Hinduizm’deki üç tanrıdan Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edicidir. Şintoizm’de de Güneş,
Ay, Fırtına, Deniz, Ateş ve Gıda tanrıları vardır.
Metinde anlatılan dinlerin aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisine sahip oldukları söylenir?
A) Politeizm      B) Monoteizm         C)   Ateizm        D) Pragmatizm

15.  Cuma ve bayram namazları öncesinde gusül abdesti almanın hükmü nedir?
A) Farz-ı ayn    B) Farz-ı kifâye      C) Vâcib     D) Sünnet

16.  Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e (sav.) vahiy yoluyla bildirilen ve sonsuza kadar değiş­
meden devam edecek olan son ilahi mesajdır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Hadis      B) Sünnet       C) Kur’an          D) Tebliğ

17.   • Elleri dirseklere kadar yıkamak
       •  Yüzü yıkamak
       •  Başı meshetmek
       •  Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
Bunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır?
A) Namaz      B) Teyemmüm       C) Gusül       D) Abdest

18.  Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından biri değildir?
A) Sorumluluk bilinci kazandırır.
B) Toplumsal refaha katkıda bulunur.
C) Güzel ahlak sahibi olmasını sağlar.
D) İnsanın Allah’a olan sevgi ve saygısını artırır.

19.  Sözlükte saygı, itaat, kulluk, tapınma, boyun eğme gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise,
Yüce Yaratıcı ’ya olan sevgi, saygı ve inancı çeşitli davranışlarla ortaya koymaktır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak      B) Tezkiye        C) İbadet         D) Uhuvvet

20.  “Ey iman edenler! Allah’a, Resulüne,  Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin...”
 (Nisa suresi, 136. ayet)
Bu ayet, Kur’an’ın ana konularından hangisi ile ilgilidir?
A) İnanç        B) İbadet        C)   Ahlak        D) Muamelât

CEVAP ANAHTARI
1.  A
2.  D
3.  C
4.  B
5.  C
6.  D
7.  B
8.  A
9.  B
10. C
11. D
12. A
13. B
14. A
15. D
16. C
17. D
18. B
19. C
20. A

Kaynak: http://odsgm.meb.gov.tr

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1031 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:20:16
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
1013 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:29:01
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
380 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 13:59:40
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
433 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:11:21
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
408 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 17:57:18
Gönderen: D®agon