2017 -2018 - 8. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
2017 -2018 - 8. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı
« : 12 Haziran 2017, 16:37:41 »
[html] [/html]

1. ÜNİTE
İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME / CANLILAR VE HAYAT ................................................
1. DNA VE GENETİK KOD ...
a. Nükleotid, Gen, DNA ve Kromozom ........................................................................................
b. DNA’nın Yapısı ve Kendini Eşlemesi .......................................................................................
2. MİTOZ ...
a. Mitoz Bölünme ...
b. Mitoz Bölünme Evreleri ...
3. MAYOZ ...
a. Üreme Hücrelerinin Mayozla Oluşumu ....................................................................................
b. Mayozun Canlılar İçin Önemi ...................................................................................................
c. Mayozu Mitozdan Ayıran Özellikler ..........................................................................................
4. İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME .............................................................................
a. İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar .........................................................................
b. Embriyonun Sağlıklı Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler .....................................................
5. ERGENLİK VE SAĞLIK ...
a. Çocukluktan Ergenliğe Geçişte Oluşan Bedensel ve Ruhsal Değişimler ...............................
b. Ergenlik Döneminin Sağlıklı Geçirilebilmesi İçin Yapılması Gerekenler

2. ÜNİTE
BASİT MAKİNELER / FİZİKSEL OLAYLAR .........................................................................................
1. BASİT MAKİNELER ...
a. Kaldıraçlar ...
b. Makaralar ...
c. Eğik Düzlem ...
ç. Çıkrık ...
d. Dişli Çarklar ...
2. BASİT MAKİNELERİN KULLANIM ALANLARI ........................................................................
3. BASİT MAKİNE YAPALIM ...

3. ÜNİTE
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ / MADDE VE DEĞİŞİM ..........................................................
1. PERİYODİK SİSTEM ...
a. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistemin Oluşturulması .......................................................
b. Periyodik Sistemde Grup ve Periyotlar ....................................................................................
c. Periyodik Sistemdeki İlk 18 Elementin Elektron-Katman İlişkisi ..............................................
2. ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ....................................................................................
a. Metaller ...
b. Ametaller ...
c. Soy Gaz ...
3. KİMYASAL BAĞ ...
a. İyonik Bağ ...
b. Kovalent Bağ ...
4. ASİTLER VE BAZLAR ...
a. Asit ve Bazların Özellikleri ...
b. Maddelerin pH Değerleri ...
c. Asit ve Bazların Maddeler Üzerine Etkisi .................................................................................
ç. Temizlik Malzemesi Olarak Kullanılan Asit ve Bazların Tehlikesi .............................................
d. Asit Yağmurlarının Oluşum Sebepleri ve Sonuçları .................................................................
5. KİMYASAL TEPKİMELER ...
a. Kimyasal Tepkimelerde Bağların Oluşumu ve Kırılması ..........................................................
b. Kimyasal Tepkime Türleri ...
c. Kimyasal Tepkimelerde Kütle Korunumu .................................................................................
6. TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİ ............................................................................................
a. İthal ve İhraç Edilen Kimyasal Ürünler .....................................................................................
b. Geçmişten Günümüze Kimya Endüstrisi .................................................................................
c. Kimya Endüstrisindeki Meslekler ...........................................................................................

4. ÜNİTE
IŞIK VE SES / FİZİKSEL OLAYLAR ...................................................................................................
1. IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER .......................................................................................
a. Ortam Değiştiren Işığın İzlediği Yol ........................................................................................
b. Işığın Kırılması ve Kırılma Kanunları .....................................................................................
c. Mercekler de Işığı Kırar ...
ç. Merceklerin Kullanım Alanları .................................................................................................
2. SESİN SÜRATİ ...
a. Sesin Farklı Ortamlardaki Sürati ............................................................................................
b. Ses Bir Enerji Türüdür ...

5. ÜNİTE
CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ / CANLILAR VE HAYAT ..........................................................
1. BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI ...........................................................................................
a. Besin Zincirindeki Üretici-Tüketici-Ayrıştırıcı İlişkisi ...............................................................
b. Bitkilerde Besin Üretimi (Fotosentezin Önemi) ......................................................................
c. Canlılarda Solunum ...
2. MADDE DÖNGÜLERİ ...
a. Madde Döngüleri ...
b. Madde Döngülerinin Yaşam Açısından Önemi ......................................................................
c. Ozon Tabakasının Seyrelmesinin Nedenleri ve Bu Durumun Canlılar Üzerindeki
Olası Etkileri ...
3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ...............................................................................................
a. Sürdürülebilir Yaşam ...
b. Kaynakların Tasarruflu Kullanımı ...........................................................................................
c. Katı Atıkları Ayrı Toplamanın Önemi ......................................................................................
4. BİYO-TEKNOLOJİ ...
a. Günümüzdeki Biyo-teknoloji Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz Etkileri ..........................
b. Biyo-teknoloji Uygulamalarının Geçmişten Günümüze Gelişimi ...........................................
c. Biyo-teknolojik Çalışmalarla İlgili Meslekler

6. ÜNİTE
MADDENİN HÂLLERİ VE ISI / MADDE VE DEĞİŞİM .......................................................................
1. ÖZISI ...
a. Farklı Maddelerin Özısıları da Farklıdır .................................................................................
2. ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ ...............................................................................
a. Isı Alış Verişi ...
b. Isı ile Özısı, Kütle ve Sıcaklık Arasındaki İlişki .......................................................................
c. Isı Alış Verişiyle İlgili Problemler Çözelim ..............................................................................
3. MADDELERİN HÂLLERİ VE ISI ALIŞ VERİŞİ .........................................................................
a. Hâl Değişimi Esnasında Isı Alış Verişi Olur ...........................................................................
b. Maddelerin Hâl Değişimi Isılarının Hesaplanması .................................................................
c. Maddenin Hâl Değişimi Grafiği ..............................................................................................
ç. Günlük Yaşamda Meydana Gelen Hâl Değişimleri ................................................................

7. ÜNİTE
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK / FİZİKSEL OLAYLAR ........................................................................
1. ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME ..........................................................................
a. Elektriklenmenin Bazı Doğa Olaylarında ve Teknolojideki Kullanım Alanları ........................
b. Elektrik Yüklerinin Sınıflandırılması .......................................................................................
c. Elektriklenme Çeşitleri ...
2. ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER .................................................................................................
a. Cisimlerin Sahip Oldukları Elektrik Yükleri .............................................................................
b. Elektroskopun Kullanım Amacı ..............................................................................................
c. Topraklanma ...

8. ÜNİTE
DEPREM VE HAVA OLAYLARI / DÜNYA VE EVREN .......................................................................
1. DEPREMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ..............................................................................
a. Depremle İlgili Genel Bilgiler ..................................................................................................
b. Deprem Bilimi (Sismoloji) ...
c. Türkiye’nin Deprem Bölgeleri .................................................................................................
ç. Depremin Sebepleri ve Yol Açacağı Sonuçlar .......................................................................
d. Deprem Tehlikesine Karşı Alınabilecek Önlemler ..................................................................
2. HAVA OLAYLARI ...
a. Havanın Temel Bileşenleri ...
b. Hava Olayları ...
c. Hava Olaylarının Sebepleri ...
ç. Hava Olaylarının Yeryüzü Şekillerine Etkisi ...........................................................................
d. Hava Tahminlerinin Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi ...................................................
e. Meteoroloji ve Meteorolog ...
3. MEVSİMLERİN OLUŞUMU ...
a. Mevsimlerin Oluşmasının Sebebi ..........................................................................................
4. İKLİM ...
a. İklim ile Hava Olayları Arasındaki Farklar ..............................................................................
b. Klimatoloji (İklim Bilimi) ...
c. Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Olası Sonuçları .....................................................