Uyanan Gençlik

Alt Bölümler

Yeni ileti yok Tam Sayılar (0 uye, 2 Ziyaretciler)

Yeni ileti yok Rasyonel Sayılar

Yeni ileti yok Sayı Örüntüleri

Yeni ileti yok Denklemler

Yeni ileti yok Denklem Kurma Problemleri

Yeni ileti yok Cebirsel İfadeler

Yeni ileti yok Faktöriyel

Yeni ileti yok Permütasyon

Yeni ileti yok Olasılık(0 uye, 1 Ziyaretci)

Yeni ileti yok Oran ve Orantı

Yeni ileti yok Yüzde ve Problemler

Yeni ileti yok Kâr - Zarar Problemleri

Yeni ileti yok Faiz Hesabı

Yeni ileti yok Veri Analizi - Veri işleme(0 uye, 1 Ziyaretci)

Aritmetik ortalama, mod, medyan, açıklık

Yeni ileti yok Tablo ve Grafikler(0 uye, 3 Ziyaretciler)

Çizgi grafiği, Sütun grafiği, Daire grafiği, Yanıltan grafikler

Yeni ileti yok Çember ve Daire(0 uye, 1 Ziyaretci)

Yeni ileti yok Çokgenler(0 uye, 1 Ziyaretci)

Yeni ileti yok Doğrular ve Açılar

Yeni ileti yok Dönüşüm Geometrisi

Simetri, Yansıma, Öteleme, Döndürme

Yeni ileti yok Geometrik Cisimler(0 uye, 8 Ziyaretciler)

Yapıların görünümü, kareliler takımı, Kare, Dikdörtgen, Yamuk, Paralelkenar, eşkenar dörtgen, Silindir