Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Kelime Oyunu / Artvin yöresine özgü bir halk oyununun adı
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 18 Şubat 2018, 11:21:53  »
CEVAP: Atabarı

Atabarı, Artvin halk oyunlarından bar türü bir oyun.

Atabarı, eskiden “Artvin barı” adıyla bilinirdi. Artvin barı adı, 1936'da Artvin barı (Atabarı) olarak değiştirildi ve yeni adı eski adını unutturduğu gibi, bu oyun Atabarı adıyla zaman içerisinde ilin simgelerinden biri durumuna geldi.

Atabarı Sözleri

Bahçası Var Bağı Var
Ayvası Var Narı Var
Atamızdan Yadigâr
Bizde Atabarı Var

Uzun Uzun Kamışlar
Ucuni Budamışlar
Benim Ela Gözlümü
Askera Yollamışlar

Ben Bir Uzun Kamışım
Yoluna Dikilmişim
İster Al İster Alma
Arnuva Yazılmışım

Buray Baba Evidur
Tahtaları Kevidur
Çalın Vurun Oynayın
Burası Düğün Yeridur

Atabaridur Bari
Bahçada Gördüm Yarı
Sesledim Ses Vermadi
Ağladı Zarı Zarı
2
Kelime Oyunu / Dil Kuralları Bilimi
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 18 Şubat 2018, 11:16:55  »
CEVAP: Gramer


Türk Dil Kurumu:

gramer
isim Fransızca grammaire
1. isim: Dil bilgisi

"Türk gramerinin inceliklerini ancak yabancı gramer esaslarını kafamızda tercüme ederek buluyoruz."
- N. F. Kısakürek

2. Dil bilgisi kitabı
"Yıllar yılı gramere bakmadan üç kelime yazmadığını kendi itiraf eder."
- H. Taner
3
Kelime Oyunu / Kimyasal Şike
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 18 Şubat 2018, 11:13:42  »
CEVAP: Doping


Türk Dil Kurumu

doping
isim, spor, İngilizce doping
isim, spor: Bir spor yarışması sırasında vücuda ek enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaç

Doping ile ilgili Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

doping yapmak:
1. bazı bedensel özellikleri değiştiren veya artıran bir uyarıcı maddeyi çok az miktarda almak

"Günahı boynuna, doping de yapıyormuş."
- H. Taner

2. uyarıcı etkide bulunmak
4
Kelime Oyunu / Miras Yönergesi
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 18 Şubat 2018, 11:07:34  »
CEVAP: Vasiyet

Türk Dil Kurumu

vasiyet
isim Arapça vaṣiyyet
1. isim Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
"Şimdiki hür Türkiye halkının yarınki hür Türkiye halkına vasiyeti işte budur." - R. E. Ünaydın

2. Vasiyetname
"Dayım ölmeden önce bir vasiyet hazırlamış, kasabadaki evi, tarladaki birkaç dönüm toprağı Zöhre'ye bırakmış." - A. Ümit

Vasiyet ile ilgili Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
vasiyet etmek: öldükten sonra herhangi bir şeyin yapılmasını istemek

Vasiyet ile ilgili Birleşik Sözler
vasiyetname:
isim (vasiyetna:me) Arapça vaṣiyyet + Farsça nāme
isim Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet

"Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir."
- Anayasa
5
Kelime Oyunu / Rehine Ücreti
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 18 Şubat 2018, 11:03:11  »
CEVAP: Fidye


Türk Dil Kurumu

fidye
isim, Arapça fidye
isim: Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık, fidyeinecat

"Baskı altında tutulduğunu bilip fidye vadederek seni kaçıracak birini aramışım."
- K. Bilbaşar

fidyeinecat
(fidyeineca:tı) eskimiş Arapça fidye + necāt : Fidye
6
Kelime Oyunu / Aşırı Ulusçuluk
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 18 Şubat 2018, 10:53:33  »
CEVAP: şovenizm

Türk Dil Kurumu:

şovenizm
isim, Fransızca chauvinisme
isim: Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım.
7
CEVAP: Kavuklu

Türk Dil Kurumu

kavuklu (I)
sıfat
1. sıfat Kavuk giymiş

Kavuklu (II)
özel, isim
1. özel, isim: Orta oyununda hikâyeyi anlatıp asıl görevi üstlenen, espri ve komiklik yapan kişi
8
Kelime Oyunu / Dişle ilgili dişe ait anlamındaki yabancı kökenli söz
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 18 Şubat 2018, 10:48:47  »
CEVAP: Dental

    (en) Dental.
    Dişlere veya diş hekimliğine ait

Dental, dişle ilgili anlamında kullanılır.
Tıpta sık olarak kullanılan terimlerden biridir. 
9
Kelime Oyunu / Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 17 Şubat 2018, 09:48:08  »
CEVAP: yolsuzluk


Türk Dil kurumu:

yolsuzluk -ğu
isim
1. isim Yolsuz olma durumu
"Bir müdafaa cephesi tutacağız ama paşanın yolsuzluktan akla karayı seçtiğini kendi yazılarında okudum."
- S. M. Alus

2. Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma
"Bir hafta içinde adamlarının on beşten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tuttu." - S. F. Abasıyanık

3. Parasızlık
"Kaç vakittir aklımda ama yolsuzluk... Yollu olsam insan gibi yaşamasının daniskasını bilirim."
- O. Kemal
10
CEVAP:  kuş yuvası

Türk Dil Kurumu:

aşiyan
isim (a:şiya:nı) eskimiş Farsça āşiyān

1. isim: Kuş yuvası
"Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin
  Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?"
- M. A. Ersoy

2. Ev, oturulan yer, mesken
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10