Temel Hukuk Soru-Cevap Temel Hukuk Soru Bankası 2

  • 0 replies
  • 3410 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı pusula

  • ****
  • 290
  • +57/-3
  • Cinsiyet: Bay
  • Kaybolduğunuz yolda pusulanız Hz. Kur'an olsun...
Temel Hukuk Soru-Cevap Temel Hukuk Soru Bankası 2
« : 23 Nisan 2008, 17:51:22 »27. Servet üzerinden alınan vergiler?
Emlak Vergisi
Motorlu Taşıtlar vergisi
Veraset ve intikal vergisi
Taşıt alım vergisi

28. 1982 Anayasasına göre seçilmenin ilkeleri?
Gizli Olması
Tek dereceli olması
Oyların dökümünün açık olması
Serbest Olması

29. Yürürlükte olan T.C. Anayasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
1982

30. Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanları?
Genel idare merkez teşkilatı
Üniversiteler
Genel İdare taşra teşkilatı
Belediyeler

31. Vergi, Resim, harç ve benzeri yükümlerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına vergi hukukunda ne denir?
Kanunilik İlkesi

32. Cumhurbaşkanı Seçilmek için gerekli koşullar?
40 Yaşını doldurmuş olmak
Kanunun aradığı şartlara sahip olmak
Üniversite bitirmiş olmak
Türk vatandaşı olmak

33. Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu ilke nedir?
Genellik

34. 1982 Anayasasında yürütme organının başı kimdir?
Cumhurbaşkanı

35. “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye Ceza Hukukunda ne denir?
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

36. 1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?
Danışma Meclisi

37. T.C. Laik bir devlet olduğu hükmü nerde yer alır?
Anayasada

38. Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki kararı nedir?
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

39. Taşradaki kademelerin hangisinde bir bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur?
İl

40. Şahısların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Anayasa Hukuku

41. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM

42. İdare hukukunun merkez teşkilatında kim bulunur?
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu

43. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, Ceza Hukukunun hangi unsurunu açıklar?
Kanunilik

44. Vali ve Kaymakam idare hukukunun idare teşkilatın hangi kolunda yer alır?
Taşra Teşkilatı

45. TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
550

46. Türk Hukukuna göre milletvekili seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
18-30

47. Kişilerin doğumdan ölüme kadar önem arz eden bütün ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Medeni Hukuk

48. Kıymetli Evraklar Nelerdir?
Bono
Poliçe
Makbuz senedi
Çek

49. Bir Alman ile bir türkün evlenmesine ilişkin sorunlar hangi hukuk dalıyla ilgilidir?
Kanunlar İhtilafı

50. Çekişmesiz Yargıda ne yoktur?
Menfaatleri zıt iki taraf

51. Şahısların ehliyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Şahsın Hukuk

52. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplamına miras hukukunda ne ad verilir?
Tereke

53. Limited Ortaklıkta en az ve en çok ortak sayısı nedir?
2-50

54. Borçlar hukuku hangi hukuk dalına girer?
Medeni Hukuk

55. Ticari bir işletmeyi ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçanın sorumluluğu sınırsız diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlı olan şirket türü nedir?
Komandit

56. Özel Hukukun Dalları?
Ticaret Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Devletler Özel Hukuku

57. Bankacılık ve sigortacılık yapamayan şirket türü nedir?
Limited

58. Özel Sigorta Türleri?
Kara Sigortası
Deniz Sigortası
Can Sigortası
Mal Sigortası

59. Türk Medeni hukukunun temel kaynağını oluşturan Türk Medeni Kanunu ile borçlar kanunu hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
1926

60. Kambiyo Senetleri Nelerdir?
Bono
Poliçe
Çek

61. Medeni hukuk ve özel hukukun çoğu zaman eş anlamlı kullanılması medeni hukukun hangi özelliğini gösterir?
Özel hukukun geniş ve önemli bir dal olması

62. Bir Anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne denir?
Hisse Senedi

63. Deniz ticaretinde geminin bayrağı neyi gösterir?
Geminin bağlı olduğu devleti

64. Medeni Hukukun Dalları?
Aile Hukuku
Şahsın Hukuku
Eşya Hukuku
Miras Hukuku

65. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
Tacir


66. Şirketlerde sınırsız sorumlu ortak ne demektir?
Tüm malvarlığı ile sorumlu olmak

67. Bir uyuşmazlığın kanunlar ihtilafı konusuna girebilmesi için hangi unsurun olması gerekir?
Yabancılık unsuru

68. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete Deniz Ticaretinde ne denir?
Navlun

69. Trabzon’da bir Türk ile Norveçlinin yaptıkları ticari sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar hangi hukuk dalını ilgilendirir?
Kanunlar İhtilafı

70. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı yapılan sözleşmeye ne denir?
Navlun Sözleşmesi

71. Ticaret Şirketleri?
Anonim
Limited
Kolektif
Komandit

72. Nişanlanma, Evlenme ve boşanma gibi konuları düzenleyen hukuk dalı nedir?
Aile Hukuku

73. Meclise sunulan kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülme usül ve esasları ne ile düzenlenir?
Meclis İç Tüzüğü ile

74. Tüzükler hukuken hangi kaynaklardandır?
Yazılı

75. TBMM’de kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde yayımlanır?
15
76. Kanunların Özellikleri?
Yazılı
Genel
Soyut
Sürekli

77. Adli yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararlarını kim verir?
Yargıtay

78. Türkiye’de Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk kez hangi yılda verilmiştir?
1971

79. Kazai İçtihatlar Hukukun hangi kaynaklarındandır?
Yardımcı

80. Hakimin bur uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf, adet hukukuna başvurması örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?
Tali Kaynak olmasını

81. Kanun Teklifi Ne demektir?
Millet vekillerinin meclise sunduğu kanun projesi

82. Metinde yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar resmi gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
45

83. Tüzükler çıkarılmadan önce hangi makamın onayından geçmesi gerekir?
Danıştay

84. Paftos ve örfü belde hukukun hangi kaynakları arasında yer alır?
Özel örf ve Adet kuralları

85. Hakkın mahiyetini açıklayan görüşler?
Karma Nazariye
Menfaat nazariyesi
Hürriyet nazariyesi
İrade nazariyesi

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
3824 views
Son İleti 23 Nisan 2008, 17:49:56
Gönderen: pusula
9 replies
13916 views
Son İleti 13 Eylül 2012, 12:44:14
Gönderen: busegül
4 replies
2928 views
Son İleti 06 Kasım 2012, 20:19:08
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1451 views
Son İleti 08 Kasım 2012, 09:19:53
Gönderen: busegül
0 replies
1970 views
Son İleti 28 Mayıs 2013, 11:50:10
Gönderen: busegül
0 replies
1353 views
Son İleti 29 Mayıs 2013, 16:13:29
Gönderen: busegül
0 replies
1882 views
Son İleti 30 Mayıs 2013, 11:42:59
Gönderen: busegül
0 replies
1782 views
Son İleti 12 Eylül 2013, 14:38:18
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
537 views
Son İleti 16 Ekim 2017, 11:23:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
252 views
Son İleti 03 Nisan 2018, 09:28:00
Gönderen: Ders Hocası