Düşünceyi Geliştirme Yolları

 • 3 replies
 • 2785 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı sult@n

 • *
 • 3097
 • +189/-0
 • Cinsiyet: Bayan
  • Uyanan Gençlik
Düşünceyi Geliştirme Yolları
« : 27 Şubat 2010, 19:15:45 »Bir yazıda ileriye sürülen görüş ve düşüncenin inandırıcılığını sağlamak amacıyla yazar çeşitli yollara başvurur. Düşünceyi geliştirme yolları, daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinin içinde kullanılırlar. Düşünceyi geliştirmek için başvurulan yöntemler şunlardır:

 
1) TANIMLAMA:

Bir kavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına tanımlama denir. Tanım kısaca “nedir” sorusuna verilen cevaptır. Sözü edilen kavram ya da varlığın ne olduğunun açıklanmasıdır. Daha çok açıklama ve tartışma tekniklerinde kullanılan bu yolla tanımlanan şeyin okurun zihninde daha kolay belirmesi amaçlanır. Parça içinde bir tek tanımın verilmesi tanımlama için yeterlidir.

 “İnsanın bazen mırıltısı, bazen çığlığıdır öykü. Ölüme karşı başkaldırıdır. Kör geceye tutulan şavktır. Çölde bulunan vahadır. Bir anlığına bile olsa, bağımsızlıktır. Ölümlü, çaresiz hayatlarımızda, bir kavalcının nefesindeki ezgi, bir ekmekçinin koca hamur teknesine saldığı güzel mayadır…”
 

Örnek: * İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. (Nesnel)
* Yiğitlik, kahramanlık, savaş temalarını işleyen şiirlere epik şiir denir. (Nesnel)
* Yaşam, güçlükleri yenebilme sanatıdır. (Öznel)
* Toros dağlarının etekleri Akdeniz’den başlar. (Değil)

 
2) ÖRNEKLENDİRME:

İleriye sürülen soyut düşüncenin somutlaştırılması yöntemidir. Söylenmek istenilenin okuyucunun kafasında canlandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Sözü edilen bir düşüncenin zihinlerde somut hâle getirilebilmesi için başvurulan bir düşünceyi geliştirme yoludur. Yerinde verilen bir örnek bazen söylenecek birçok sözden daha etkili ve kalıcı olabilir.

 Bu bazen bir fıkra, bir eser, bir öykü olabilir.

 “Toplumda insanlar arası güvensizlik, iletişimsizlik ve bencillik artarak devam ediyor. İnsanlar arsındaki uçurum her gün artıyor. Bu tablo karşısında derin bir ümitsizliğe düştüğümüzde bazen öyle insani olaylarla karşılaşıyoruz ki birden bire yüreğimizdeki kireçler çözülüyor; umutsuzluklar çiçek açan umutlara dönüyor. Bir sanatçımız için düzenlenen konser de bunlardan biri. Amansız bir hastalığa yakalanan bu müzisyeni iyileştirmek, onun tedavi masraflarını karşılamak için bütün müzisyen arkadaşları seferber olmuşlar.”
 

Örnek:
Genç Kalemler hareketi,edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayışı getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış;halk,aydınların yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1911’li yıllarda yazan Ömer Seyfettin’i, Ziya Gökalp’i açıp okuyun, severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, tamlamalar…hep anlayacağınız biçimdedir.

 
3) KARŞILAŞTIRMA:


Karşılaştırmada iki varlık, iki kavram ya da iki şey arasındaki benzerlik ve karşıtlıklardan yararlanma söz konusudur. Benzerliklerin ya da karşıtlıkların ortaya konması karşılaştırma ile olur. Birden fazla varlık ya da kavramın aralarındaki benzerlerini ya da farklarını ortaya koymak için başvurulan anlatım yoludur. Bunda amaç kavramın başka kavramlardan farklı yönlerini ortaya koymak, böylece onun belirgin özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Ya da ortak yönler söylenerek bu özelliklerin daha iyi belirmesi amaçlanır.

 
“İnternet medyanın bir parçasıdır ancak çok seçeneğe sahip olması açısından medyadan daha üstündür. İnternette geri beslenme açısından müthiş bir olanak mevcut. Çok seçenek olduğu için insanları geleneksel medya gibi bir kulvarda tutamazsın. Bir gazeteyi al demekle, bir siteyi izle demek arasında çok büyük fark vardır. İnsan medyaya kıyasla internette sürekli yeni şeyler keşfediyor.”
 

Örnek:
* Özge Ali’ye göre daha çalışkandır.
*En çok sevdiğim arkadaşım sensin.
*Eski şiir hayali öğeleri yeni şiir ise somut öğeleri içerir.

 

4) TANIK GÖSTERME (ALINTI YAPMA):


Anlatılmak istenilen düşüncenin başkalarının görüşlerinden,sözlerinden yararlanarak açıklanması yoludur. Başkalarının aynı konuda söylediği sözler yazı içerisinde alıntı olarak gösterilir. Tanık olarak düşüncesine başvurulan kişinin, konusunda uzman güvenilir olması gerekir. Yazar, okuru kendi düşüncelerinin doğruluğuna inandırmak için sözünü ettiği konuda söz sahibi olan birisinin sözünü yazısına alabilir. Böylece kendinin de haklı olduğunu belirtir. Tanık gösterilecek kişini sadece adının anılması yetmez. Ona ait sözün de yazıda olması gerekir.

 

“Türk şiirinde deha şairler çıktı. Fakat şiiri değerli kılan sadece daha şairler değildir. Küçük şairler de şiire katkıda bulunur. Eliot: ‘Bir büyük şair vardır, bunlar edebiyatta devrim yaparlar. Bir de küçük şairler vardır ki onlar da bireysel ruh durumlarını dışa vuran çok güzel şiirler yazarak edebiyat dünyasını zenginleştirirler.’ Sözleri ile bunu desteklemektedir.”

 

Örnek:
Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Fizolof Sokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş…ne büyük saadet!” derken bunu anlatmıyor mu?

 
5) SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA:


Düşünceyi inandırıcı kılmanın yollarından biri de sayısal verilerden yararlanmadır. İnsanlar okuduklarının sayılarla desteklendiğini görürlerse yazıyı daha da inandırıcı bulurlar.

 
Örnek: Ada pazarı Şeker Fabrikası 1953’te işletmeye açıldı. Kuruluşta günde 1800 ton olan pancar işleme kapasitesi 1980’de 6000 tona çıkarıldı. Bu büyük bir gelişme.

 
6) BENZETME:


Bir kavramı ya da varlığı başka kavram ya da varlığa ait özelliklerle anlatmadır.

 “Deneme yazarı bir söz işçisidir. Onun bir kuyumcuya benzetirim ben kuyumcu nasıl değerli madeni bin bir özenle işleyerek çok değerli eserler oluşturursa, deneme yazarı da sözcükleri büyük bir dikkatle ve özenle bir araya getirerek eserini oluşturur.”7)İLİŞKİ KURMA:İki fikir arasındakibilgiden üçüncü bir fikir çıkarmak ilişki kurma olarak ifade edilir.

"Öyleyse şöyledir" anlatımı hakimdir.

İki olay ya da iki durum arasındaki benzerlikten yararlanarak düşüncenin somutlaşması sağlanır.

ÖRNEK:

Okulda iken tahta sıraların üstüne isimlerini çakıy­la kazıyan arkadaşlarımız vardı.
Bir gün bunlardan birisine:
-        Ne işe yarayacak bu? diye sormuştum. Küçü­cük bıçağın ucuyla tahtayı oymaya devam ederek düşünmeden cevap verdi:
-        Hiiçç... yarına kalır.
Günlerden bir gün Persespolis'i geziyordum. Şeh­rin girişindeki aslanlı kapının duvarında isimlere rastladım. Bunlar, vaktiyle harabeleri gezmeye gelmiş her milletten gezginlerdi.
Herkes zamanla yumuşamış taşlara kendi adını kazımıştı. Bunlar­dan tarihin büyük duvarlarına tutunmak isteyen in­sanların duygularını gördüm. Sanırım içlerinden birini okul arkadaşım gibi yakalayıp davranışının sebebini sormak mümkün olsaydı, aynı cevabı ve­recekti.

-    Hiiçç.... Yarına kalır.

Bu parçada "bilinçli" olmamakla birlikte sözün uçup gideceğini, ama yazının, böylece insanın yarına kalacağını düşünenlerin davranışı verilmektedir. Ya­zar, arkadaşı ile gezginlerin davranışlarındaki benzer­likleri arasında ilişki kurarak düşüncesini sunmuştur.

 

*

Çevrimdışı sult@n

 • *
 • 3097
 • +189/-0
 • Cinsiyet: Bayan
  • Uyanan Gençlik
Ynt: Düşünceyi Geliştirme Yolları
« Yanıtla #1 : 27 Şubat 2010, 19:42:27 »
ÖRNEK SORU

Edebiyatın konusu insandır, doğadır; edebiyat bü­tün olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Eleştirinin konusu ise eserdir; amacı eseri tanıt­mak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirmen ise dolaylı ya­ratan kişidir.
Yargılanan bir eser olmadıkça eleşti­ri de olmaz.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han­gisi ağır basmaktadır?

A) Örneklendirme 
B) Karşılaştırma
C) Tanımlama
D) Tartışma
E) ÖykülemeÇÖZÜM:
Bu parçanın anlatımında kullanılan yön­tem "karşılaştırma"dır. "Edebiyat" ile "eleştiri" konula­rı yönünden; "edebiyatçı" ile "eleştirmen" yaratmada­ki nitelikleri yönünden karşılaştırılmıştır. Bu karşılaş­tırmada ayrı yönler ele alınmıştır.

YANIT: B

*

Çevrimdışı sult@n

 • *
 • 3097
 • +189/-0
 • Cinsiyet: Bayan
  • Uyanan Gençlik
Ynt: Düşünceyi Geliştirme Yolları
« Yanıtla #2 : 27 Şubat 2010, 20:04:22 »
ÖRNEK :
Horozlar ötüyor, Adana’da sabah oluyor. Güneş gözlerime
doğuyor. Büyük saat kulesi 7’yi vuruyor. Sütçünün,
yumurtacının seslerini duyuyorum. Kahvaltıda
tulum peyniri ile “kara kız” var. Babam, zeytine “kara
kız” diyor. Harçlığımı alınca doğru bisiklet kiralamaya…
O kavurucu sıcak altında akşama dek Taşköprü,
Baraj Yolu, Havaalanı… Derken tüm Adana baştan
başa benim oluyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
ağır basmaktadır?

A) Öyküleme
B) Karşılaştırma
C) Örnekleme
D) Açıklama
E) TartışmaÇÖZÜM:
Parçada, bir kişinin yaşadığı olaylar, oluş sırasına
göre anlatıldığı için “öyküleme” ye başvurulmuştur.
CEVAP: A

*

Çevrimdışı sult@n

 • *
 • 3097
 • +189/-0
 • Cinsiyet: Bayan
  • Uyanan Gençlik
Ynt: Düşünceyi Geliştirme Yolları
« Yanıtla #3 : 27 Şubat 2010, 20:06:21 »
ÖRNEK :

Kitapta doğru, güzel, iyi dediğimiz en yüksek kültür değerlerinin
dildeki anlamları tespit edilmiştir. Bunların
yitirilmeleri önlenmiş, sürüp gitmeleri sağlama bağlanmıştır.
Kuşaklar edindikleri bilgi ve görgüleri birbirine
aktarırlar, gelenek dediğimiz de budur. Kültürün sürekliliğini
sağlayan, bir yaz boz tahtası olmasını engelleyen
gelenektir. Kitap da, kültürdeki sürekliliği, kendi görevi
bakımından en sağlam biçimde gerçekleştiren aracımızdır.

Bu parçada yazar, ilk cümledeki yargısını geliştirmek
için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A) Alıntı yapma
B) Betimleme
C) Örneklendirme
D) Karşılaştırma
E) TanımlamaÇÖZÜM:
Bu paragrafta yazar, giriş cümlesindeki kültür değerlerinin
dildeki anlamlarını “Kültürün sürekliliğini sağlayan, bir
yazboz tahtası olmasını engelleyen gelenektir.” ve “Kuşaklar
edindikleri bilgi ve görgüleri birbirine aktarırlar,
gelenek dediğimiz de budur.” cümlelerinin tanım cümlesi
olduğunu görüyoruz.
CEVAP: E

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
1 replies
2067 views
Son İleti 16 Aralık 2008, 15:54:29
Gönderen: Black_house
0 replies
1422 views
Son İleti 25 Şubat 2013, 10:09:12
Gönderen: Nadya
0 replies
1632 views
Son İleti 27 Şubat 2014, 15:31:35
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1164 views
Son İleti 08 Kasım 2014, 17:46:04
Gönderen: D®agon
0 replies
7450 views
Son İleti 25 Haziran 2016, 13:26:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
4370 views
Son İleti 02 Temmuz 2016, 10:28:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
612 views
Son İleti 05 Temmuz 2017, 10:01:53
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
151 views
Son İleti 07 Mayıs 2018, 13:56:36
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
210 views
Son İleti 26 Mayıs 2018, 15:41:46
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
254 views
Son İleti 28 Mayıs 2018, 08:56:38
Gönderen: Uyanan Gençlik