Eş Anlamlı Sözcükler - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

 • 2 replies
 • 3841 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı sult@n

 • *
 • 3097
 • +189/-0
 • Cinsiyet: Bayan
  • Uyanan GençlikYazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı karşılayan sözcüklerdir.

Örneğin;
ak ⇒ beyaz
eser ⇒ yapıt
elem ⇒ keder
tasa ⇒ üzüntü
sene ⇒ yıl
sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir.

Örneğin;
“Dershanenin sana sağladığı imkân ve olanaklardan istifade etmelisin.”

“Neşeli, sağlıklı, şen bir görünümü vardı.”

cümlelerindeki altı çizili sözcükler eş anlamlıdır.


NOT:
Eşanlamlı sözcükler her zaman birbirlerinin yerine kullanılmaz.

“Ak akçe kara gün içindir.”

Atasözünde ak sözcüğünün yerine ”beyaz” sözcüğünü
getirip, “Beyaz akçe kara gün içindir.” şeklinde kullanamayız.


Türk Dil Kurumu Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü için 1aa Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Eş anlamlı sözcükler Sözlüğü
« Yanıtla #1 : 14 Aralık 2012, 10:06:52 »
abide <-------> anıt
ablem <-------> belirge
abluka <-------> kuşatım
acayip <-------> yabancı
acele etmek <-------> İvmek
aceleci <-------> ivecen
Acz (aciz) <-------> düşkü
adabı muaşeret <-------> görgü
adalet <-------> tüze
adaptasyon <-------> uyarlama
adapte etmek <-------> uyarlamak
adât ve ahlak <-------> töre
adet <-------> alışkanlık, görenek
adet <-------> sayı
adli <-------> tüzel
afaki <-------> şundan, bundan
afiyet <-------> esenlik, sağlık
afsun (efsun) <-------> büyü
ahenk <-------> uyum
ahenkli <-------> uyumlu
ahenksiz <-------> uyumsuz
ahiren <-------> son günler
ahize <-------> alıcı, almaç
ahlak <-------> aktöre
ahlaki <-------> aktöresel
aidat <-------> ödenti, kesinti
aidiyet <-------> ilinti
ait <-------> değin, ilişki, ilişkin
ajan <-------> gizmen
akis <-------> yankı
akli <-------> ussal
aksan <-------> dil, vurgu
aksetmek <-------> yansımak
aksiyon <-------> belit
aktif <-------> etken, etki, eylemlemsel
aktüalite <-------> Güncellik
aktüel <-------> güncel
alaka <-------> ilgi
alakadar <-------> ilgili
alarm <-------> uyandırı
alelade <-------> olağan
alem <-------> evren
alemet <-------> belirti
alev <-------> yalım
aleyhtar <-------> karşıtçı
amatör <-------> özengeç
ambargo <-------> engelleyim
amel <-------> edim
ameli <-------> edimsel, kılgısal
ameliye <-------> işlem
amil <-------> etmen
amme <-------> kamu
amplifikatör <-------> yükselteç
amud <-------> dikme
amudi <-------> dikey
anahtar <-------> açkı
analfabet <-------> okumaz yazamaz
analiz <-------> çözümleme
anane <-------> gelenek
anarşi <-------> kargaşa, düzensizlik
ançuez <-------> hamsi ezmasi, hamsi sarması
anlaşmazlık <-------> ihtilaf
antet <-------> başlık
antitez <-------> karşı sav
antoloji <-------> seçki
antreman <-------> alıştırım
antrenör <-------> alıştırman
antrepo <-------> ara koruncak
antropoloji <-------> insanbilim
araz <-------> belirti
arkeolog <-------> kazıbilimci
arzuhal <-------> dilekçe
asa <-------> değnek
asalet <-------> soyluluk
asır <-------> çağ, yüzyıl
asri <-------> çağdaş
astronom <-------> gökbilimci
aşk <-------> sevi
atalet <-------> süredurum (Fizik)
ati <-------> gelecek, ilerisi
avans <-------> önödeme, öndelik
ayna <-------> gözgü
aynı <-------> özdeş
ayniyet <-------> özdeşlik
azap <-------> ezinç
aza <-------> üye
bagaj <-------> taşıncak, taşıncaklik
bahtiyar <-------> mutlu
baki <-------> kalımlı
bakir <-------> erdem
bakire <-------> erden
banliyö <-------> yörekent
baraz <-------> büget
bariz <-------> belirgin
basit <-------> yalınç
bazı <-------> bir takım, kimi
bedbaht <-------> mutsuz, karayazgılı
bedbin <-------> kötümser
beddua <-------> ilenç, ilenme
bedel <-------> karşılık
bedhah <-------> kötücül
beka <-------> kalım
bekraunt <-------> artyetişim
bereketli <-------> artağanlık
beyanat <-------> demeç
beyanname <-------> bildirge, bildiri
beynelmilel <-------> uluslararası
bibliyofil <-------> kitap seven
bibliyografya <-------> kaynakça
bilhassa <-------> özellikle
bilvasıta <-------> dolaylı
bina <-------> yapı
bitap <-------> argın
bitaraf <-------> yansız
biyografi <-------> yaşam öyküsü
bizzat <-------> kendi, kendin, kendim
blokaj <-------> bekletim
blöf <-------> ürkütmece
bono <-------> ödence
brifing <-------> özetlem
buhar <-------> buğu
buhran <-------> bunalım
buldozer <-------> yerkürer
burjuva <-------> kentsoylu
burs <-------> öğrenmelik
bünye <-------> yapı
bürokrasi <-------> yazçiz
bürokrat <-------> yazçizci
cahil <-------> bilisiz
casus <-------> çaşıt
cazibe <-------> Albeni, alım, çekicilik
cinayet <-------> kıya, öldürü
cins <-------> eşey
cinsi <-------> eşeysel, cinsel
ciro <-------> çevirim
civar <-------> yöre
cümle <-------> tümce
çaresizlik <-------> umarsızlık
çek <-------> ödene
dair <-------> değin, üzerine
damping <-------> düşürüm
debdebe <-------> görkem
defa <-------> kez
def'aten <-------> birden
defile <-------> giyim gösterisi
define <-------> gömü
deformasyon <-------> değiştirim
dehşet <-------> yılgı
dejenerasyon <-------> soysuzlsşma, yozlaşma
dekor <-------> bezem
dekorasyon <-------> bezemleme
delil <-------> kanıt
demogog <-------> halk avcısı
demografi <-------> nüfus bilimi
demokrasi <-------> elerki
demokratik <-------> elerksel
departman <-------> bölüm
depo <-------> korunak
depo etmek <-------> yığmak, biriktirmek
depozit <-------> önödence
dercetmek <-------> koymak, geçirmek
derece <-------> aşama
deşarj <-------> boşalım, boşalma
deşifre etmek <-------> çözmek, sökmek
devalüasyon <-------> değer düşürme
devam <-------> sürek
deveran <-------> dolaşım
devet <-------> çağrı
devir <-------> çağ, çevrim
devre <-------> çevrim(fiz), dönem
dilem <-------> ikilem
direkt <-------> dolaysız
direktif <-------> yönerge
diyalektif <-------> eytişim
doktrin <-------> öğreti
doküman <------->
döviz <-------> istence(gösteride)
dua <-------> yakarış, yakarma
düşman <-------> yağı
ebedi <-------> ölümsüz, sonrası, bengi
edebi <-------> yazınsal
edebiyat <-------> yazın
efkarı umumiye <-------> kamuoyu, halkoyu
egoist <-------> bencil
ehemmiyet <-------> önem
ehil <-------> yeterli
ehliyet <-------> yeterlik
ekonomi <-------> tutum
ekonomik <-------> tutumsal
ekseriya <-------> çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
ekseriyat <-------> çoğunluk, oy çokluğu
ekskavatör <-------> yerkazar
ekstra <-------> özüt
el'an <-------> şimdi, bugünlü günde
elastiki <-------> esnek
elastikiyet <-------> esneklik
elbise <-------> giysi
elit <-------> seçkin
emin <-------> güvenilir, güvenli
emir <-------> buyruk, komut
emniyet <-------> güvenlik, güvenirlik
emparyalist <-------> sömürgeci
emperyalizm <-------> elkoyuculuk, buyuruculuk
empresyonist <-------> izlenimci
emretme <-------> buyurma
endikatör <-------> gösterge
endirekt <-------> dolaylı
endişe <-------> kaygı
endüstri <-------> işleyim
enerji <-------> erk, güç, güre
enerjik <-------> gürel, güreli
enfreruj <-------> kızılötesi
enkaz <-------> yıkıntı
enstruman <-------> araç, çalgı
entern <-------> yetişici (hekimlik)
entresan <-------> ilginç, ilgi çekici
erozyon <-------> aşınma
esaret <-------> tutsaklık
esas <-------> asal
esef etmek <-------> acınmak
eser <-------> yapıt, yaratı
esir <-------> tutsak
eskiz <-------> taslak
esrarlı <-------> gizemli
estetik <-------> güzel duyu
eşantiyon <-------> örneklik
eşel mobil <-------> oynak ölçü
etraf <-------> çevre, dolay
evham <-------> kuruntu
ezeli <-------> öncesiz
ezilet <-------> özgü
faal <-------> etkin
faaliyet <-------> etkenlik
fabrika <-------> yapınak
fabrikasyon <-------> yapınış
fabrikatör <-------> yapınman
facia <-------> ağlatı
fakir <-------> yoksul
fakirlik <-------> yoksulluk
faktör <-------> etman
fal <-------> bakı
fani <-------> kalımsız
fantezi <-------> düşlem
faraziye <-------> varsayım
fark <-------> ayrım
farklı <-------> ayrımlı
farksız <-------> ayrımsız
farz etmek <-------> varsaymak
fatura <-------> satmaca
fayda <-------> yarar
faydalanma <-------> yaralanma
faydalı <-------> yaralı
fazilet <-------> erdem
fedakar <-------> esirgemez, özverili, özgeçili
felaket <-------> yıkım
ferman <-------> buyruk, buyrultu
fert <-------> birey
fetiş <-------> tapıncak
fevkalade <-------> olağandışı, olağanüstü
feza <-------> uzay
fikir <-------> düşünü, düşüncel
filhakika <-------> gerçekten
finanse etmek <-------> akçalamak
form <-------> biçim
fren <-------> durduraç
frigotik <-------> soğutmalı
fuel oil <-------> yağyakıt, sıvıyakıt
fultaym <-------> tamgün
füsun <-------> büyü
gafil <-------> aymaz
gaflet <-------> aymazlık
galibiyet <-------> yengi
garanti <-------> güvence
garip <-------> yabansı
gaye <-------> amaç, erek
gayret <-------> çaba
gayri ihtiyari <-------> istemsiz
gayri muayyen <-------> belgisiz, belirsiz
gayri muntazam <-------> düzensiz
gayri mümkün <-------> olanaksız
gayri müsavi <-------> eşitsiz
gayri samimi <-------> içtensizlik
gayri tabii <-------> olağandışı, olağanüstü
gazete <-------> günce
gıda <-------> besin
grafik <-------> çizge
grev <-------> işbırakımı, bırakım
greyder <-------> yerdüzler
güruh <-------> tayfa, takım, bölük
haberleşme <-------> bildirişim, yazışma
hacim <-------> oylum
hadise <-------> olay
hafif <-------> yeğni
hafıza <-------> bellek
hakem <-------> yargıcı
hakikat <-------> gerçek
hakim <-------> bilge
hâkim <-------> başat, egemen, yargıç
hakimiyet <-------> başatlık, egemenlik
hal <-------> çözüm, durum
hal çaresi <-------> çözüm yolu
hal şekli <-------> çözüm yolu
halletmek <-------> çözmek
hamle <-------> atılım
hararet <-------> ısı
hareket etmek <-------> devinmek
hars <-------> ekin
has <-------> özgü
hasıl olmak <-------> üremek
hasım <-------> yağı
hasret <-------> özlem
hassas <-------> duyar, duyarlı
hassasiyet <-------> duygan, duygulu, duyarlık
hasta <-------> sayrı
hastalık <-------> sayrılık
hat <-------> çizgi
hata <-------> yanılgı
hatip <-------> konuşmacı
hatıra <-------> andaç, anı
hatırlama <-------> ansıma
hatırlamak <-------> ansımak
hayal <-------> düş, görüntü
hayal etmek <-------> düşlemek
hayali <-------> düşsel, imgesel
hayat <-------> dirim, yaşam
hayati <-------> dirimsel, yaşamsal
hayret <-------> şaşkı
haysiyet <-------> onur, özsevi
haysiyetli <-------> onurlu
haysiyetsiz <-------> onursuz
hazım <-------> sindirim
hazine <-------> gömü
hedef <-------> erek
hediye <-------> armağan
helelozni <-------> sarmalı (fizik)
hemcins <-------> türdeş
hemfikir <-------> düşündeş, oydaş
hercümerç <-------> karışıklık, kargaşalık
heterojen <-------> ayrışık
hevesli <-------> özenci
heyecan <-------> coşku
heyet <-------> kurul
heykel <-------> yontu
heykeltraş <-------> yontucu
hibe <-------> bağışlama
hicret <-------> göç, göçme
hikaye <-------> anlatı, öykü
hikaye etmek <-------> öykülemek
hile <-------> aldatıcı
his <-------> duygu
hisse <-------> pay
hissedar <-------> paydaş
hissetmek <-------> duymak, sezmek
hissikablevuku <-------> önsezi
hitabe <-------> söylev
hiyerarşi <-------> aşama, sıradüzen
hobi <-------> düşkü
hodbin <-------> bencil
holding <-------> tüm ortaklık
homojen <-------> benzeşik
homoseksüel <-------> eşcinsel
hukuk <-------> tüze
hukuki <-------> tüzel
hulasa etmek <-------> özetlemek
hurafe <-------> boşinan
husumet <-------> yağılık
hususi <-------> özel
hususi teşebbüs <-------> özel girişim
hususiyet <-------> özellik
huzme <-------> demet
hücre <-------> göze (biyoloji)
hücum <-------> saldırı, atak
hücum etmek <-------> saldırmak
hükmi şahıs <-------> tüzel kişi
hüküm <-------> yargı
hümanist <-------> insancı, insancıl
hür <-------> erkin
hürmet <-------> saygı
hürriyet <-------> özgürlük
hüviyet <-------> kimlik
ibadet <-------> tapınç
ibadet etmek <-------> tapınmak
ibret <-------> öğrenek
icap (ettirmek) <-------> gerektirme
icap etmek <-------> gerekmek
icat <-------> buluş
icra etmek <-------> uygulamak, yürütmek
içtimai <-------> toplumsal
idare <-------> yönetim
idare heyeti <-------> yönetim kurulu
idareci <-------> yönetici
idari <-------> yönetimsel
iddia <-------> sav
iddia etmek <-------> savlamak
ideal <-------> ülkü, ülküsel
idealist <-------> ülkücü
ididal <-------> ılımlılık, ölçülülük
idrak <-------> algı
idrak etmek <-------> algılama, anlamak
ifade <-------> anlatım, deyiş
iflas <-------> batkı
ifraz <-------> salgı
iftira <-------> kara çalma, karacılık
ihmal etme <-------> savsaklamak
ihmalkar <-------> savsak
ihracaat <-------> dışsatım
ihsan <-------> kayra
ihtar <-------> uyarı, uyarma
ihtimal <-------> olasılık
ihtimam <-------> özen
ihtiras <-------> tutku
ihtisas <-------> uzmanlık
ihtişam <-------> görkem
ihtiyaç <-------> gerekseme
ihtiyari <-------> istemli
ihtiyat <-------> sakıntı
ihtiyatkar <-------> sakıngan
ihtizaz <-------> titreşim
ikametgah <-------> konut
ikaz <-------> uyarı, uyarma
ikmal <-------> bütünleme
iktibas <-------> aktarma, alıntılama
iktidar <-------> erk
iktifa etmek <-------> yetinmek
iktisadi <-------> tutumsal
iktisat <-------> tutum
ilahi <-------> tanrısal
ilahiyat <-------> tanrı bilim
ilan <-------> duyuru
ilga etmek <-------> varlığını kaldırmak
ilham <-------> esin
ilham almak <-------> esinlenmek
illegal <-------> yasadışı
illüzyonist <-------> gözbağcı
ilmi <-------> bilimsel
iltica <-------> sığınma
iltica etmek <-------> sığınmak
iltihap <-------> yangı, irin
ima <-------> anıştırma
ima etmek <-------> anıştırmak
imaj <-------> görüntü, imgel
imal <-------> yapım
imalatçı <-------> yapımcı
imalathane <-------> yapımevi
iman <-------> inan, inanç
imkan <-------> olabilirlik, olanak
imkansız <-------> olanaksız
imla <-------> yazım
imtihan <-------> sınav
imtiyaz <-------> ayrıcalık
inat <-------> direnim
indeks <-------> dizin
infaz <-------> yürütüm
inhiraf <-------> açılım
inhisar <-------> tekel
inkar <-------> yadsıma
inkar etmek <-------> yadsımak
inkilap <-------> devrim
inkişaf <-------> açınma, gelişim, gelişme
insiyak <-------> içgüdü
insiyaki <-------> içgüdüsel
inşaat <-------> yapı
intiba <-------> duyuş, izlenim
intihap <-------> seçim
intizam <-------> düzen, düzenlilik
iptidai <-------> ilkel
irade <-------> istem, istenç
irsi <-------> kalıtsal
irtibat <-------> bağlantı
irtica <-------> gericilik
irticalen <-------> doğaçtan, doğaçlama
isim <-------> ad
ispat <-------> kanıtlama
ispat etmek <-------> kanıtlamak
istatistik <-------> sayılama
istibdat <-------> baskı, zorbalık
istida <-------> dilekçe
istidat <-------> anıklık
istifa <-------> çekilme
istifade <-------> ası, yarar
istifade etmek <-------> yararlanmak
istihbarat <-------> danışma, haber alma
istihlak <-------> tüketim, yoğaltım
istihsal <-------> üretim
istikamet <-------> doğrultu, yön, yönelti
istiklal <-------> bağımsızlık
istila <-------> salgın
istimlak <-------> kamulaştırma
istisna <-------> ayrallık, kural dışı
istişare <-------> danışma
isyan <-------> başkaldırı
işaret <-------> im, belgi, belirti
işaret etmek <-------> imlemek, göstermek
ithalat <-------> dışalım
itibar <-------> saygınlık
itikat <-------> inanç
itilaf <-------> anlaşma
itimat <-------> güven,
itina <-------> özen
itinalı <-------> özenli
itiyat <-------> alışkı, alışkanlık
itiyat <-------> alışkanlık
izah <-------> açıklama, anlayış
izale (etme) <-------> giderme, yoketme
izdiham <-------> yığılaşma
izolasyon <-------> yalıtım
izole etmek <-------> yalıtmak
izzeti nefis <-------> onur, özsevi
jeneratör <-------> üreteç (Fiz)
jeolog <-------> yerbilimci
jeoloji <-------> yerbilim
jurnal <-------> giz iletim
jüri <-------> seçici
kabiliyet <-------> yetenek
kabir <-------> gömüt
kabus <-------> karabasan, ağırlık basma
kadar <-------> değin, dek, denli
kademe <-------> aşama
kader <-------> alınyazısı, yazgı
kaderci <-------> yazgıcı
kafi <-------> yeter, yeterli
kafiye <-------> uyak
kaide <-------> kural
kainat <-------> evren
kalifiye <-------> nitelikli
kalite <-------> nitelik
kaliteli <-------> nitelikli
kamera <-------> sinealıcı
kamp <-------> dinlenek, toplanak
kampanya <-------> savaşım, alım-satım dönemi
kamyon <-------> yüklet
kanaatkar <-------> yetkin
kanande <-------> akıncı
kanun <-------> yasa
kanuni <-------> yasal
kaparo <-------> güvenmelik
kapital <-------> anamal
kapitalist <-------> anamalcı
kapris <-------> özenç
karakter <-------> ıra
kare <-------> dördül
kati <-------> kesin
katip <-------> yazman
katiyen <-------> kesinlik
katliam <-------> kırım
kaybetme <-------> yitirme
kaybolmak <-------> yitmek
kayıp <-------> yitik
keder <-------> üzünç
kelime <-------> sözcük
kemiyet <-------> nicelik
kere <-------> kez
kesafet <-------> yoğunluk
kesif <-------> yoğun
keşif <-------> bulgu
keyfiyet <-------> nitelik
kifayet <-------> yeterli
kifayetli <-------> yeterli
kifayetsiz <-------> yetersiz
kısım <-------> bölüm
kıstas <-------> ölçek, ölçüt
kitabe <-------> yazıt
kıyafet <-------> giyim
kıyas <-------> örneksel
kıyas <-------> ölçme, benzetme
kıyaslama <-------> karşılaştırma
kollokyum <-------> konuşu
komedi <-------> güldürü
komedyen <-------> güldürmen
komisyon <-------> yarkurul
kompleks <-------> karmaşık, karmaşa
komplike <-------> karışık
komplo <-------> gizdüzen
komposizyon <-------> düzen
konferans <-------> konuşma
konfeti <-------> saçı
kongre <-------> kurultay
konserve <-------> saklanca
konsorsiyum <-------> genortaklık
konsültasyon <-------> danışım
kontekst <-------> bağlam
kontenjan <-------> saptanca
kontrat <-------> sözleşme
kontrol <-------> denetim
kontrol etmek <-------> denetlemek
konvoy <-------> katar
kooperatif <-------> birleşke
koordinasyon <-------> eşgüdüm, ortakgüdüm
koordine etmek <-------> eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
kortej <-------> alay
kostümlü parti <-------> giyimli eğlenti
kramp <-------> kıraç
kreasyon <-------> yaratı
kredi <-------> yerenek, saygı
kritik <-------> eleştiri, tehlikeli sonuç
kriz <-------> bunalım
kudret <-------> erk (Fiz) erke, güç
kumanya <-------> azık
kupür <-------> kesik
kur'a çekmek <-------> ad çekmek
kuvöz <-------> yaşanak
kuvvet <-------> güç
küfür <-------> sövgü
kültür <-------> ekin
laboratuvar <-------> deneylik
lahiya <-------> tasarı
lakaydi <-------> ilgisizlik
lanet <-------> kargış
lanet etmek <-------> kargışlamak
lazım <-------> gerekli, gerek
liberal <-------> erkin, erkinikçi
liberalizm <-------> özel girişimcilik
lider <-------> önder
likid <-------> sıvı
lisan <-------> dil
lokavt <-------> işkapatım
lügat <-------> sözlük
lütuf <-------> kayra
lüzum <-------> gerekli, gereklik
lüzum hasıl olmak <-------> gerekmek
lüzumsuz <-------> gereksiz
mabet <-------> tapınak
macera <-------> serüven
madde <-------> nesne, özdek
maddi <-------> özdeksel, tensel

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
Eş Anlamlı Sözcükler - Eş Anlamlı Kelimeler
« Yanıtla #2 : 24 Temmuz 2015, 09:50:18 »
nadir – ender
nakil – atama – taşıma
nakit – para – akça
nakliyeci – taşımacı
namzet – aday
nasihat – öğüt
nebat – bitki
neden – sebep
nefes – soluk
nehir – ırmak
nem – rutubet
nesil – kuşak
nesir – düzyazı
neşe – sevinç
netice – sonuç
nispet – oran
nitelik – kalite
noksan – eksik
numune – örnek
nutuk – söylev
okul – mektep
olanak – imkan
olası – mümkün
olay – vaka
olumlu – müspet
olumsuz – menfi
onarım – tamir
onay – tasdik
onur – şeref
oran – nispet
otlak – mera
oy – rey
ozan – şair
öbek – grup
öbür – diğer
ödenti – aidat
ödlek – korkak
ödül – mükafat
ödün – taviz
öfke – hiddet
öge – unsur
öğrenci – talebe
öğrenim – tahsil
öğüt – nasihat
ömür – hayat – yaşam
önce – evvel
önder – lider
önemli – mühim
öneri – teklif
önlem – tedbir
örgüt – teşkilat
örneğin – mesele
örnek – misal
öteki – diğeri
ötürü – dolayı
öykü – hikaye
özel – hususi
özen – itina
özgün – orijinal
özgür – hür
özlem – hasret
pabuç – ayakkabı
padişah – hükümdar – sultan
paha – değer – eder – fiyat
pak – temiz
pakt – anlaşma
parantez – ayraç
pasak – kir
pasaklı – kirli
pasif – tepkisiz – edilgen
pinti – cimri
pis – kirli
politika – siyaset
problem – sorun
Rab – Tanrı
radde – derece
radyatör – petek
rağmen – karşın
raket – tokaç
rakım – yükselti
rastlantı – tesadüf
rey – oy
risale – kitapçık
riya – ikiyüzlülük
romantik – duygusal
rötar – gecikme
rötuş – düzeltme
ruhsat – izin
rulo – tomar
rutubet – nem
rüya – düş
rüzgar – yel
saadet – mutluluk
sade – yalın
sağlık – sıhhat
saha – alan
sahil – kıyı – kumsal
saldırı – hücum
samimi – içten
sanayi – endüstri
sandalye – iskemle
savaş – harp
saz – çalgı
sebep – neden
sene – yıl
sermaye – kapital
serüven – macera
sevinç – mutluluk
sıçan – fare
sıhhat – sağlık
sınav – imtihan
sınıf – derslik
sır – giz
sima – yüz
siyah – kara
siyaset – politika
soluk – nefes
son – nihayet
sonbahar – güz
sonuç – netice
sorumluluk – mesuliyet
sorun – mesele
soylu – asil
sömestir – yarıyıl
söylev – nutuk
söz – laf – kelam – lakırdı
sözcük – kelime
sözlük – lügat
sulh – barış
suni – yapay
surat – yüz
sürat – hız
sürekli – devamlı
şafak – tan
şahıs – kişi
şahit – tanık
şair – ozan
şaka – latife
şans – talih
şark – doğu
şart – koşul
şayet – eğer
şef – lider – önder
şehir – kent
şekil – biçim
şen – neşeli
şeref – onur
şöhret – ün
şuur – bilinç
şüphe – kuşku
tabiat – doğa
tabii – doğal
tabip – hekim – doktor
talebe – öğrenci
talih – şans
tamir – onarım
tane – adet
tanık – şahit
tanım – tarif
tapınak – mabet
taraf – yan
tarım – ziraat
tarif – tanım
tartışma – münakaşa
tasdik – onay
taviz – ödün
tebrik – kutlama
tecrübe – deney
tedbir – önlem
teklif – öneri
tekrar – yine
temel – esas
tercüme – çeviri
tertip – düzen
tesadüf – rastlantı
tesir – etki
toplum – cemiyet
tören –merasim
tren – şimendifer
tuhaf – garip
tutsak – esir
tuvalet – hela – wc
tüm – bütün
tümör – ur
tümce – cümle

U Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

uçak – tayyare
uçurum – yar
ufak – küçük
uğraş – iş
ulu – yüce
ulus – millet
umumi – genel
umut – ümit
unsur – öğe
us – akıl
usta – ehil
uyarı – ikaz
uygar – medeni
uyum – ahenk
uzak – ırak
uzay – feza
ücra – sapa
üçkağıtçı – dolandırıcı
ülke – diyar – memleket
ülkü – ideal
üleş – pay
üleşmek – bölüşmek – paylaşmak
ülke – memleket – devlet
Ülker – Süreyya
ümit – umut
ünite – birim
ünlü – meşhur
üstat – usta
üstün – faik
ürem – faiz
ürün – mahsul – yapıt
üye – aza
vaka – olay
vakit – zaman
varlıklı – zengin
varsıl – zengin
vasıta – araç
vatan – yurt
vazife – görev
vaziyet – durum
vesika – belge
veteriner – baytar
vilayet – il
viraj – dönemeç
vücut – gövde
yalın – sade
yan – taraf
yanıt – cevap
yapay – suni
yapıt – eser
yar – uçurum
yaratık – mahluk
yardımcı – muavin
yargıç – hakim
yarıyıl – sömestri
yas – matem
yasa – kanun
yaş – ıslak
yaşam – hayat – ömür
yaşlı – ihtiyar
yazı – ova
yazım – imla
yekün – toplam
yel – rüzgar
yemek – aş
yerel – mahalli
yetenek – kabiliyet
yıl – sene
yine – tekrar
yitik – kayıp
yoksul – fakir – fukara
yöntem – metot
yurt – vatan
yüce – ulu
yürek – kalp
yüz – surat – sima – çehre
yüzyıl – asır
zabit – subay
zaman – vakit
zarar – ziyan
zehir – agu
zengin – varlıklı – varsıl
zeybek – efe
zırnık – metelik
zıt – karşıt
ziraat – tarım
ziyan – zarar
zor – güç
zorunlu – mecburi

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1347 views
Son İleti 22 Eylül 2014, 18:22:43
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1123 views
Son İleti 17 Şubat 2015, 09:07:09
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
985 views
Son İleti 17 Şubat 2015, 09:08:41
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
983 views
Son İleti 17 Şubat 2015, 09:15:14
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
853 views
Son İleti 17 Şubat 2015, 09:23:49
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
785 views
Son İleti 17 Şubat 2015, 09:29:47
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
866 views
Son İleti 17 Şubat 2015, 09:34:43
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
797 views
Son İleti 17 Şubat 2015, 09:37:24
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1014 views
Son İleti 17 Şubat 2015, 09:42:25
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2086 views
Son İleti 11 Temmuz 2016, 16:47:29
Gönderen: Uyanan Gençlik