7. Sınıf Sosyal Bilgiler - 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları - 4

  • 0 replies
  • 1312 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1- Yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden  hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?
A)Coğrafi Keşifler      B)Reform Hareketleri      C)Rönesans HareketleriD)Aydınlanma Çağı’nın başlangıcı

2- I-El tezgahlarının yerini makineler almıştır.
II-Hammadde ve Pazar arayışı başlamıştır
III-İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A Haclı Seferleri        B)Coğrafi Keşifler    C)Rönesans  C) Rönesans Hareketleri  D)Sanayi İnkılâbı

3-Osmanlı Devletinde köylüler toprağı iki sene boş bırakırlarsa yani ekmezlerse toprakları ellerinden alınırdı.
Osmanlı Devletinin yaptığı bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köylüyü topraksızlaştırmak                 
b) Ticareti canlandırmak
c) Tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak             
d) Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak

4- Fatih Devrinin genel özellikleri şunlardır:
* İlk altın para bastırılmıştır.
* Osmanlı Devleti imparatorluk haline gelmiştir.
* Sahn-ı Seman medresesi açılmıştır.
* Enderun adında bir saray okulu açılmıştır.
Bu bilgilerden hareketle;
I. Ekonomi büyük ölçüde gelişmiştir.
II. Pek çok toprak ve millet Osmanlı egemenliğine alınmıştır.
III. Kültürel alanda gelişim yaşanmıştır.
IV. Yerel yönetimlere büyük yetkiler verilmiştir.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.

5- Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami, kervansaray, köprü, aşevi gibi toplusal hizmetler gerçekleştirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların görevlerinden biri değildir?
A) Ülkenin siyasi politikasına yön vermek
B) Ticareti canlandırmak
C) Ülkeyi imar faaliyetleri ile bayındır hale getirmek
D) Sosyal yardımlaşmayı sağlamak

6- Lale Devrinde gerçekleşen;
• Çiçek aşısı uygulamasının yapılması
• İstanbul’da kumaş ve çini fabrikalarının açılması
gibi yenilikler, aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgilidir?
A) Eğitim - Sanayi        B) Sağlık - Sanayi    C) Askerî - Siyasi       D) Askerî – Sağlık

7- Çin’den başlayan İpek Yolu ve Hindistan’dan başlayan Baharat Yolu Osmanlı Yükselme Dönemi’nde Türkler tarafından ele geçirilmesi üzerine Avrupalılar, Çin ve Hindistan’a ulaşabilecekleri yeni yollar bulmak amacıyla Coğrafi Keşifleri başlatıp, Atlas Okyanusu’nu kullanarak Afrika’yı dolaşmış ve Hint Okyanusu’na ulaşmayı başarmışlarıdır. Böylece Akdeniz limanları ile İpek ve Baharat yolları önemini yitirmiştir.     
 Parçada verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi  Avrupalıları rahatsız etmiştir.
B) Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler gerilemiştir.
C) Yeni ticaret yollarının bulunması Akdeniz ticaretinin aksamasına neden olmuştur.
D) Coğrafi keşiflerin temelinde ekonomik nedenler vardır.

8- Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin benzeri, Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda Selçuklu ve Bizans uygarlıklarında da görülür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A) Tarih boyunca uygarlıklar arasındaki etkileşimin
B) Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının
C) Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının
D) Anadolu’da tarımın başlıca geçim kaynağı

9-  II.Mahmut dönemindeki;
I. Sekban-ı Cedid ordusu kuruldu
II. Divan-ı Hümayun kaldırıldı
III. İlk resmi gazete çıkarıldı
gibi gelişmelerin eşleştirmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
     Yönetim            Askeri            Kültürel
A)     I                           II                    III
B)     II                          I                     III
C)    III                         II                      I
D)    III                          I                      II

10- “Rönesans’ın oluşmasında ve gelişmesinde sosyal, siyasal, ekonomik ve teknik gelişmeler etkili olmuştur.”
Rönesans’ın oluşumu ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha çok teknik gelişmelerle alakalıdır?
A)Matbaanın kullanım alanının genişlemesi
B)Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa’da sanattan anlayan sınıfın oluşması
C)Bazı bilim adamlarının İtalya’da eski eserleri kendi dillerine tercüme etmesi
D)Avrupa’nın Müslümanlar yoluyla İslam medeniyetini tanıması ve ondan etkilenmesi

11- Ortaçağ Avrupa’sında düşünmeye ve araştırmaya yer vermeyen, kilisenin söylediklerini kabul eden düşünce sistemidir.     
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Skolastik düşünce          B) Rönesans        C) Derebeylik        D) Özgür düşünce

12-Reform hareketleri sonucunda Almanya'da Protestanlık, Fransa'da Kalvenizm, İngiltere'de de Anglikanizm mezhebi ortaya çıktı.
Sadece bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? 
A)  Avrupa'da siyasal birliğin sağlandığı      
B)  Ortodoks mezhebinin daha geniş bir alana yayıldığı
C)  Avrupa'da mezhep birliğinin bozulduğu   
D)  Avrupa'da yeni dinlerin ortaya çıktığı

13- “Ahi Teşkilatının görevleri nelerdir?” sorusunu aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevaplandırmıştır?
A) Kalite, fiyat ve üretim kontrolünü sağlamak.
B) Farklı alanlarda devlet adamı yetiştirmek.
C) Esnaflar arasında düzeni ve dayanışmayı sağlamak.
D) Gençlere mesleki eğitim vermek.

14- Coğrafi Keşifler = Portekiz
     Rönesans = İtalya
     Reform = ?
     Sanayi İnkılabı = İngiltere
Yukarıda verilen eşleştirmelerde ?  yerine aşağıdaki ülkelerden hangisi gelmelidir?
A) İspanya      B) Fransa    C) Almanya   D) ABD

15- Türk-İslam bilim adamlarından olan Biruni, UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) tarafından doğumunun yıldönümünde anılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?
A) Eserlerini sadece İslam devletleri için yazması
B) Tüm dünyayı etkileyen çalışmalar gerçekleştirmesi
C) Çağdaş astronominin temellerini atması
D) Matematik, Coğrafya gibi bir çok alanda eserler vermesi

16- Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi, yeni kıta
ve ülkelerin keşfedilmesi, hangi bilimsel gelişmenin
bir sonucudur?
A)Pusulanın bulunmasının 
B) Kağıdın icadının
  C) Matbaanın icadının         
D) Barutun bulunmasının

17- Türkiye’de tarımın gelişebilmesi amacıyla tarıma destek sağlayan çeşitli kuruluşlar oluşturulmuştur.  Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri olamaz?
A) Devlet Su İşleri     B) Ziraat Bankası      C) Tarım Kredi Kooperatifleri      D) Sanayi Odaları

18-    Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının ülkesinde ticaretin gelişmesine yönelik olarak yapılmıştır?
 A)   Kervansaraylar   B)   Medreseler       C)   Darüşşifa       D)   İmaretler                 

19- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi sanatçılarından değildir?
A) Leonardo da Vinci    B) Mikel Angelo    C) Shakespare       D) Jean Jack Rousseau

20-  * Lidyalılar takas (Değiş-Tokuş) usulünün gelişen ticareti karşılayamadığı düşüncesiyle parayı icat ettiler.
 *Mısırlılar Nil nehrinin taşıp ürünlerinin sular altında kalmaması için zamanı hesaplamak amacıyla Güneş yılı esaslı takvimi yapmışlardır.
Bu bilgiler göz önünde bulundurularak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İlkçağda güçlü devletler yoktur.
B)İlkçağ uygarlıkları yazıyı kullanmamıştır.
C)Doğu uygarlıkları batıdan daha gelişmiştir.
D) Buluşlar sorunlara çözüm bulma çabasıyla yapılmıştır.

CEVAPLAR
1. A
2. D
3. C
4. D
5. A
6. B
7. B
8. A
9. B
10. A
11. A
12. C
13. B
14. C
15. A
16. A
17. D
18. A
19. D
20. D

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
1 replies
5120 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 14:14:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2281 views
Son İleti 21 Kasım 2013, 16:09:08
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2822 views
Son İleti 04 Nisan 2015, 11:09:56
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
963 views
Son İleti 04 Kasım 2015, 18:19:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1135 views
Son İleti 04 Kasım 2015, 19:52:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1686 views
Son İleti 25 Mart 2016, 16:29:14
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1742 views
Son İleti 25 Mart 2016, 16:56:07
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1141 views
Son İleti 25 Mayıs 2016, 13:24:43
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
954 views
Son İleti 15 Aralık 2016, 13:16:31
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
350 views
Son İleti 17 Ağustos 2018, 16:41:10
Gönderen: Uyanan Gençlik