7. Sınıf Sosyal Bilgiler - 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları - 5

  • 0 replies
  • 1651 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: BayNizam-ı Cedit   Nişancı   İtfaiye Örgütü   Kazasker   Matbaa
Islahat Fermanı   II.Abdülhamit   Sekban-ı Cedit   Tanzimat Fermanı   II.Mahmut
Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun olarak yerleştiriniz.
1   Osmanlı Devleti’nde ilk kez kanun gücünün üstünlüğü …………………..  ………………….  ile ortaya çıkmıştır.
2   …………………………... III.Ahmet döneminde. İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur.
3   Osmanlı Devleti’nde adalet ve eğitim işlerine bakan divan üyesi ……………………….
4   III.Selim döneminde kurulan Avrupaî tarzdaki ordunun adı …………………………..’tir.
5   Yeniçeri Ocağı ve Divan-ı hümayun …………………………… döneminde kaldırılmıştır.

Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6- Osmanlı Devleti, Preveze Deniz Savaşı ile Karadeniz’de üstünlüğü ele geçirmiştir. (     )
7- İstanbul’un fethi ile Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ açılmıştır. (     )
8- Lale Devri sanatçılarından Levnî yaptığı heykellerle ün kazanmıştır. (     )
9- Ziraat Bankası sanayicilere kredi vermek amacıyla kurulmuştur. (     )
10- Halifelik, Mısır Seferi ile Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. (      )

Aşağıda verilen kavramları doğru bir şekilde eşleştiriniz.
   Durum ya da Olay   İlgili Kişi ya da yer
11   Reform                           İngiltere
12   Rönesans                        Kristof Kolomb
13   Aydınlanma Çağı                  Shakespare
14   Coğrafi Keşifler                     Galileo
15   Sanayi İnkılabı                     Martin Luther

Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz.
16- Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;
Matbaanın yaygınlaşması
Rönesans Hareketleri
İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi gibi gelişmeler yaşanmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Coğrafi Keşifler                     
B) Fransız İhtilali
C) Sanayi Devrimi                     
D) Reform Hareketleri

18- Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğramıştır.
Skolâstik düşünce yıkılmış, bilime dayalı düşünce gelişmiştir
Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kalmıştır.
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi olayların sonucudur?
A) Coğrafi keşifler – Reform – Rönesans 
B) Reform – Coğrafi keşifler –Rönesans
C) Rönesans - Coğrafi keşifler – Reform 
D) Coğrafi keşifler - Rönesans – Reform

19-   Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’nın ekonomik yapısının değişmesi             
Rönesans ile Skolâstik düşüncenin yıkılması
Kiliseye ve papaya olan güvenin azalması
Bu gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni ticaret yollarının bulunması
B) Özgür düşünce ortamının doğması
C) Kilisenin tamamen güven kaybetmesi
D) Mezhep birliği sağlanması     

20- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın başlamasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez ?
A) Matbaanın icadı ve bu sayede kitapların çokça ve ucuz olarak basılması
B) Kâğıdın Avrupa’da yaygınlaşması ve bunun sonucunda okuma yazma bilenlerin sayısının çoğalması
C) Coğrafi keşiflerle zenginleşen yeni sınıfın, sanatçıları koruması
D) Avrupa’daki derebeyliklerin Haçlı Seferleri’ni desteklememesi

21- Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması
B) Ticaret yollarının değişmesi
C) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması
D) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin taşınması
   
17- Lidya’da ilk paranın kullanılması
Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da kullanılması
Yunanlı Arşimet’in kaldıraç kanunlarını keşfetmesi
Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Gelişmeler ilk olarak Avrupa’da başlamıştır.
B) Günümüz uygarlığı farklı medeniyetlerin katkısıyla oluşmuştur.
C) Ticaret ilk çağlarda oldukça gelişmiştir.
D) Ulaşım araçlarını gelişimi bilgi alışverişini hızlandırmıştır.

22- Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlıların yapılan keşiflerden olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur?
A) Hristiyanlığın farklı bölgelerde yayılması
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
C) Avrupalıların yeni bitki türlerini öğrenmele¬ri
D) Avrupa'dan Amerika kıta sına göç yaşan¬ması

23-  Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda;      
Matbaa kuruldu.   
Ziraat Bankası açıldı.
Posta teşkilatı kuruldu.                                    
Kütüphaneler açıldı.
Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz?
A) Askerlik       B) Ekonomi       C) Kültür   D) Haberleşme   
 
24- Sanayi İnkılâbıyla birlikte üretim için gerekli ham maddeye ve üretilen malların satılacağı pazarlara olan gereksinim artmıştır.
Bu durum Avrupa devletlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelmelerine neden olmuştur?
A) Halkın yönetime katılmasını sağlamaya
B) Sömürgecilik faaliyetlerine hız vermeye
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye
D) Dini hoşgörüyü artırmaya

25- II. Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki uygulamalardan hangisi Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye ve yeniliklerin önündeki tehdidi kaldırmaya yöneliktir?
A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
B) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
C) Posta teşkilatının oluşturulması
D) Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi

CEVAPLAR:
1-Tanzimat Fermanı
2-Matbaa
3-Kazasker
4-Nizam-ı Cedit
5-II.Mahmut
6-Yanlış
7-Doğru
8-Yanlış
9-Yanlış
10-Doğru
11-Reform-Martin Luther
12-Rönesans-Shakespare
13-Aydınlama Çağı-Galileo
14-Coğrafi Keşifler-Krsitof Kolomb
15-Sanayi İnkılabı-İngiltere
16-D
17-B
18-D
19-B
20-D
21-C
22-B
23-A
24-B
25-A

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
3456 views
Son İleti 21 Kasım 2013, 15:04:15
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2227 views
Son İleti 21 Kasım 2013, 16:09:08
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2770 views
Son İleti 04 Nisan 2015, 11:09:56
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
944 views
Son İleti 04 Kasım 2015, 18:19:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1287 views
Son İleti 25 Mart 2016, 16:43:56
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1722 views
Son İleti 25 Mart 2016, 16:56:07
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2528 views
Son İleti 04 Mayıs 2016, 18:39:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
918 views
Son İleti 15 Aralık 2016, 13:16:31
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2518 views
Son İleti 24 Mart 2017, 11:13:08
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
309 views
Son İleti 17 Ağustos 2018, 16:41:10
Gönderen: Uyanan Gençlik