8. Sınıf Fen ve Teknoloji - 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (1)

  • 0 replies
  • 901 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1. Genetik biliminde kendi adıyla bilinen deneyleri yapan bilim adamı kimdir?
A) Darwin
B) Lamark
C) Gregor Mendel
D) Robert Hooke

2. Aşağıdakilerden hangisi tomurcuklanarak ürer?
A) Bira mayası
B) Çilek
C) Paramesyum
D) Deniz yıldızı

3. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biridir?
A) Parça değişimi gözlenir.
B) Sadece üreme organlarında gerçekleşir.
C) Kromozom sayısını değiştirmez.
D) Dört yeni hücre oluşur.

4. Aşağıdaki kalıtsal hastalıklardan hangisi kromozomların düzgün ayrılmaması sonucu ortaya çıkar?
A) Mongolizm
B) Renk körlüğü
C) Hemofili
D) Orak hücreli anemi

5. Aşağıdakilerden hangisi yönetici moleküldür?
A) ATP
B) DNA
C) Protein
D) Enzim

6. Nükleotit --> ? --> DNA  --> kromozom
Yukarıda “?”li yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Gen
B) Çekirdek
C) Mitoz
D) Mayoz

7. Nükleotidin yapısında hangisi bulunmaz?
A) Baz
B) Glikoz
C) Fosfat
D) Deoksiriboz

8. A, T, G, A, T baz sıralamasına sahip bir DNA tek zincirinin karşısına hangisi gelir?
A) C, C, T, A, A
B) A, A, T, C, G
C) G, G, C, T, A
D) T, A, C, T, A

9. İki canlının farklılığını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A) DNA baz sıralanışı
B) Kromozom sayısı
C) Kromozom şekli
D) DNA fosfat sayısı

10. Darwin’e göre;
I. Yaşam ortamlarının bir engelle ayrılması
II. Çevreye uyum sağlayabilenlerin yaşamını sürdürmesi
III. Fazla kullanılan organın gelişimini sürdürmesi durumlarından hangileri türdeki değişimin nedenlerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II - III
D) I – II

11. DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
B) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
C) Dört çeşit nükleotitten oluşur.
D) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.

12.Bir bitki hücresinin:
I. çekirdek
II. ribozom
III. mitokondri
IV. kloroplast
yukarıdaki organellerinden hangilerinde DNA bulunur?
A) I ve III
B) I – III ve IV
C) I – II ve III
D) I – II – III ve IV

13. RNA ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Tek iplikli bir moleküldür.
B) Kendini eşleyemediğinden DNA üzerinden sentezlenir.
C) Ayırt edici bazı timindir.
D) Dört çeşit nükleotitten oluşur.

14. Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir
DNA molekülünde:
I. toplam adenin bazı sayısı
II. toplam deoksiriboz şekeri sayısı
III. toplam hidrojen bağı sayısı
IV. toplam pürin bazı sayısı
V. toplam fosforik asit sayısı hangileri hesaplanabilir?
A) I – II ve III
B) II – IV ve V
C) I – III ve IV
D) II – III – IV ve V

15. 2400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotit sayısı sitozinlerin üç katı kadar olduğuna göre, bu DNA molekülündeki timin nükleotitleri sayısı nedir?
A) 300
B) 600
C) 900
D) 1200

16.I. Adenin nükleotiti taşıma
II. Her nükleotitte bir fosforik asit molekülü taşıma
III. Kendini eşleyebilme
IV. Kalıtımı sağlama
Yukarıda verilenlerden hangileri, DNA ve RNA’nın ortak özelliklerindendir?
A) I ve III
B) III ve IV
C) I ve II
D) I – II ve IV

17.Bir hayvan hücresinde RNA:
I. ribozom
II. çekirdek
III. sitoplazma
IV. mitokondri
yukarıdaki organel ve kısımlardan hangilerinde bulunur?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I - II ve IV
D) I – II – III ve IV

18. Yapısındaki deoksiriboz şekeri sayısıbilinen bir DNA molekülünde:
I. toplam fosforik asit sayısı
II. hidrojen bağı sayısı
III. toplam pirimidin baz sayısı
IV. toplam nükleotit sayısı hangileri hesaplanabilir?
A) I ve III
B) I – II ve IV
C) I – III ve IV
D) I – II – III ve IV

19. I. Çekirdekte bulunma
II. Hücre yönetiminde görev alma
III. Kendini eşleyebilme
IV. Sitoplazmada bulunma
Yukarıdakilerden hangileri, ökaryot bir hücrede, DNA ile RNA’nın ortak özelliğidir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I – II ve IV
D) II – III ve IV

20. RNA ile ilgili:
I. Protein sentezinde görev alır.
II. Çekirdekte DNA üzerinden sentezlenir.
III. Yapısında adenin nükleotiti kadar urasil nükleotiti bulunur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) I ve II
C) II ve IIl
D) I – II ve III


CEVAPLAR:
1. C
2. A
3. C
4. A
5. B
6. A
7. B
8. D
9. A
10. D
11. B
12. B
13. C
14. B
15. A
16. C
17. D
18. C
19. D
20. A


[/size]

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
2 replies
3788 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 18:19:14
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1672 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 10:34:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2226 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 10:49:11
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1188 views
Son İleti 23 Ekim 2015, 09:43:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
964 views
Son İleti 27 Ekim 2015, 13:34:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
941 views
Son İleti 29 Ekim 2015, 10:15:31
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1286 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 16:19:50
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1248 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 16:52:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1067 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 17:08:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1387 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 17:45:31
Gönderen: Uyanan Gençlik