6. Sınıf Fen ve Teknoloji I. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları (8)

  • 0 replies
  • 1386 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1. Aşağıdaki kısımlardan hangisi kemiğin enine büyümesini sağlar?
A) Sert kemik    B) Kemik zarı     C) Süngerimsi kemik     D) Kemik iliği

2. Kalp ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)   Dört odacıktan oluşmuştur.
B)   Yapısında hareketli kapakcıklar bulunur.
C)   Solda kirli kan, sağda ise temiz kan bulunur.
D)   Kanı vücuda pompalamak ile görevlidir.

3. Aşağıdaki kaslardan hangisi istemsiz olarak çalışır?
A) Kol Kası     B) Kalp Kası     C) Çene Kası      D) Bacak Kası

4. I - Akciğer atardamarı
II - Akciğer toplardamarı
III - Aort atardamarı
IV - Ana toplardamar

Yukarıdaki damarlardan hangilerinde oksijence zengin kan bulunur?
A) II - III
B) I - III
C) III - IV
D) I - IV

5. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin kısımlarından değildir?
A) Kemik Zarı      B) Kan damarları      C) Kırmızı kemik iliği    D) Alveoller

6. Kan grupları arsındaki kan alış verişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) B grubu, AB grubundan kan alabilir.
B) AB grubu, O grubuna kan verebilir.
C) A grubu B grubundan kan alabilir.
D) O grubu, O grubuna kan verebilir.

7. Küçük kan dolaşımında, kanın dolaştığı kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
1. Kalbin sağ karıncığı
2. Akciğerler
3. Akciğer atar damarı
4. Kalbin sol kulakçığı
5. Akciğer toplardamarı

A) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
B) 4 – 2 – 1 – 3 – 5
C) 5 – 4 – 3 – 2 - 1
D) 1 – 3 – 4 – 5 – 2

8. a) Akciğerde gaz değişimi __________ denilen yapılarda gerçekleşir.
b) Yemek borusu, mide gibi iç organlarımızın yapısında __________ kas bulunur.
c) ___________ kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplayarak yeniden kana kazandırır.
d) Kasların kemiklere bağlandığı yerlere ___________ denir.
e) Vücudun savunmasında görevli olan kan hücresi _____________ dır.
f) Küçük kan dolaşımı kalp ile ................ arasında gerçekleşir.
g) Destek ve hareket sistemini oluşturan üç yapı vardır. Bunlar: ___________ , __________ ve ___________
h) _________ kaslar isteğimize bağlı çalışır.
9. şağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
1. Kemik iliği kan hücresi yapımında görev alır.  (     )
2. Aşı olmak veya hastalık geçirmek bağışıklık kazanmaya yardımcı olur. (     )
3. Yetişkin insanlarda bebeklerden daha fazla kemik bulunur.  (     )
4. Akciğer toplardamarı temiz kanı taşır.  (     )
5. A kan grubuna sahip bir birey AB kan grubu bir bireye kan verebilir.  (     )
6. Kirli kan kalbin sağ karıncığından çıkarak akciğer toplardamarı ile akciğerlere iletilir.  (     )
7. Midemizin çalışmasını sağlayan kaslar, çizgili kaslardır. (     )
8. Kanın pıhtılaşmasını kan pulcukları sağlar. (     )
9. Vücuttaki tüm eklemlerin hareket kabiliyeti aynıdır.  (     )

10. Aşağıdakilerden hangisi tüm kasların ortak özelliğidir?
A) Kasılıp gevşeme
B) İstemsiz çalışma
C) Hızlı kasılma
D) Çabuk yorulma

11. I. Organları korur.
II. Kan hücresi üretir.
III. Harekete yardımcı olur.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Kalp    B) Deri     C) Kemik     D) Beyin

12. I - Hızlı çalışır.
II - Sürekli çalışır.
III - Yorulmaz.
IV - Kırmızı renklidir.

Yukarıda verilenlerden hangileri çizgili kasların özelliğidir?
A) I – II
B) II - III
C) I - III
D) I - IV

13. Kandaki akyuvarların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücrelere oksijen taşır
B) Vücuda giren mikropları yok eder.
C) Kanın pıhtılaşmasını sağlar
D) Hücrelerde oluşan artık maddeleri taşır.

14. Aşağıdakilerden hangisi oynar eklem değildir?
A) Dirsek eklemi
B) Omurga eklemi
C) Omuz eklemi
D) Kalça eklemi

15. Destek ve hareket sistemimizi oluşturan yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Damarlar ve lenf
B) İskelet ve kalp
C) Kaslar ve mide
D) İskelet ve kaslar

16. Büyük dolaşımın başladığı ve bittiği yerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Sağ karıncıkta başlar, sol kulakçıkta biter.
B) Sol kulakçıkta başlar, sol karıncıkta biter.
C) Sol karıncıkta başlar, sağ kulakçıkta biter.
D) Sağ karıncıkta başlar, sağ kulakçıkta biter.

17. Dolaşım sistemimizle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Küçük dolaşımının görevi kirli kanın temizlenmesini sağlamaktır.
B) İnsan kalbi iki kısımdan oluşur.
C) Büyük dolaşımın görevi hücrelere besin ve oksijen taşımaktır.
D) Kan damarları atar damar, toplardamar ve kılcal damarlar olmak üzere üçe ayrılır.

18. Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin görevlerinden birisi değildir?
A) Bazı mineralleri depolamak.
B) Kan hücreleri üretmek.
C) Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
D) Boşaltım sistemine yardımcı olmak.

19. I. İsteğimizle çalışır.
II. İskeletle birlikte hareketi sağlar.
III. İskeletin etrafını saran kırmızı renkli kaslardır.

Çizgili kaslarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

20. Kanın pıhtılaşmasını kandaki hangi yapı sağlar?
A) Akyuvarlar     B) Alyuvarlar      C) Kan pulcukları      D) Koful


CEVAPLAR:
1. B - Kemik zarı kemiğin enine büyümesini (kalınlaşmasını) sağlar.
2. C - Kalbin Soldaki odacıklarında temiz kan, sağdaki odacıklarında kirli kan bulunur.
3. B - Kalp kası isteğimiz dışında çalışır.
4. A - Aort atardamarı ve Akciğer toplardamarı oksijence zengin (temiz kan) taşır.
5. D
6. D - 0 kan grubu genel verici kan grubudur. Kendine ve diğer bütün kan gruplarına kan verebilir.
7. A - Küçük kan dolaşımının izlediği yol aşağıdaki gibidir.
Kalbin Sağ Karıncığı → Akciğer atardamarı → Akciğer → Akciğer toplardamarı → Kalbin Sol Kulakçığı
8. a) Hava kesesi (alveol)
b) Düz
c) Lenf damarları
d) Tendon
e) Akyuvar
f) Akciğer
g) İskelet, kaslar ve eklemler dir.
h) Çizgili
9. 1. DOĞRU
    2. DOĞRU
    3. YANLIŞ
    4. DOĞRU
    5. DOĞRU
    6. YANLIŞ
    7. YANLIŞ
    8. DOĞRU
    9. YANLIŞ
10. A - Tüm kaslar kasılıp gevşeme hareketi yapar.
11. C - Verilen özellikler iskelet sistemimizin bir parçası olan kemiklere aittir. 
12. D - Çizgili kaslar kırmızı renklidir ve hızlı çalışırlar. Sürekli çalışmazlar ve uzun süreli hareketler sonucu yorulurlar.
13. B - Akyuvar hücreleri vücudumuzu savunmada görevlidir. Vücuda giren mikropları yok ederler.
14. B - Omurga eklemi yarı oynar eklemdir. Oynar eklem çeşidi değildir.
15. D - Destek ve hareket sistemimizi oluşturan yapılar; İskelet ve kaslardır.
16. C - Büyük dolaşımı sol karıncıkta başlar, sağ kulakçıkta biter.
17. B - İnsan kalbi dört (odacık) kısımdan oluşur.
18. D - Kemiklerimiz boşaltım sistemine yardımcı olmazlar.
19. D - Verilen özelliklerin hepsi çizgili kaslara aittir.
20. C - Kanın pıhtılaşmasını kan pulcukları sağlar.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
2 replies
3787 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 18:19:14
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1671 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 10:34:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2223 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 10:49:11
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1188 views
Son İleti 23 Ekim 2015, 09:43:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1083 views
Son İleti 23 Ekim 2015, 09:54:43
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
941 views
Son İleti 29 Ekim 2015, 10:15:31
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1284 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 16:19:50
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1247 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 16:52:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1066 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 17:08:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
900 views
Son İleti 04 Kasım 2015, 10:24:40
Gönderen: Uyanan Gençlik