6. Sınıf Fen ve Teknoloji I. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları (5)

  • 0 replies
  • 1291 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: BayA.) Boşluk Doldurma Soruları
gevşeme, eklem, zıt, yassı, eklemler, düz, kemik zarı, çizgili, Kalp kası, kıkırdak
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıda verilen sözcükler ile tamamlayınız.
1. Bilinçli olarak kullandığımız kaslara ________ kaslar denir.
2. Kafatası kemikleri, çene kemiği ve diz kemiği vücudumuzdaki __________  kemiklerdir.
3. ___________ kemiğin enine büyümesini (kalınlaşmasını) kırılma ve çatlama durumlarında kemiğin onarılmasını sağlar.
4. Kolun ön tarafındaki ve arka tarafındaki kaslar birbirine  _____ yönde çalışır.
5. Uzun kemiklerin eklemlere bakan kısmında bulunan esnek yapılara ________ denir.
6. Kemikleri birbirine bağlayan yapılara ________ denir
7. İsteğimiz dışında hareket eden kaslara ________ kas denir.
8. çizgili kas yapısında olup, düz kas özelliğinde çalışan kastır.
9. Vücudumuzdaki kaslar kasılıp  ___________ hareketi yapar.
10. Destek ve hareket sistemi iskelet, kaslar ve __________ den oluşur.

B.) Aşağıdaki testi cevaplayınız?
1.) Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı hücredir?
A) Bakteri hücresi
B) Karaciğer hücresi
C) Böbrek hücresi
D) Akciğer hücresi

2.) Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresini dış etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar?
A) Hücre zarı     B) Çekirdek      C) Hücre duvarı (çeperi)      D) Koful

3.) Yapı ve görevleri aynı olan hücrelerin bir araya gelmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Organ      B) Doku       C) Sistem       D) Organizma

4.) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin görevlerinden değildir?
A) Hücreyi yönetme    B) Bölünme      C) Kalıtsal maddeleri aktarma     D) Madde depolama

5.) Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak bulunan organellerden değildir?
A) Kloroplast    B) Mitokondri      C) Çekirdek      D) Hücre Zarı

6.) Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan değildir?
A) Bitki hücresinde kloroplast vardır
B) Bitki hücresi yuvarlak hayvan hücresi köşelidir
C) Bitki hücresinde hücre duvarı vardır.
D) Hayvan hücresinde sentrozom vardır.

7.) Hücrede madde iletiminden sorumlu organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koful    B) E.Retikulum     C) Golgi      D) Ribozom

8.) Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hücre - Doku - Sistem - Organ - Canlı
B) Hücre - Doku - Organ - Sistem - Canlı
C) Hücre - Organ - Doku - Sistem - Canlı
D) Doku - Hücre - Organ - Sistem - Canlı

9.) Aşağıdakilerden hangisi yalnız bitki hücresinde bulunur?
A) Mitokondri     B) Sentrozom      C) Kloroplast      D) Çekirdek

10.) Aşağıdakilerden hangisinde hücre organelinin görevi yanlış verilmiştir?
A) Kloroplast - Renk verme
B) Çekirdek - Yönetim
C) Mitokondri - Enerji üretme
D) Zar - Madde Tasıma

11.) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A) Soluk borusu    B) Mide    C) Gırtlak     D) Akciğerler

12.) Akciğerler de gaz alış-verişi nerede gerçekleşir?
A) Bronşluklarda    B) Bronşlarda     C) Alveollerde      D) Soluk borusunda

13.) Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp vermeyi hızlandırmaz?
A) Dağa tırmanmak
B) Paraşütle uçaktan atlamak
C) Akşam saat 22.30'da uyumak
D) Koşmak

14.) Aşağıdakilerden hangisi akciğerin solunum organı olmasının insana sağladığı yararlardan değildir?
A) Boşaltıma yardımcı bir organdır.
B) Dolaşım sistemine yardımcı bir organdır.
C) Karbondioksitin vücuttan dışarı atılmasını sağlar.
D) Besinlerin sindirilmesine yardımcı bir organdır.

15.) Aşağıdakilerden hangisi, soluk alma sırasında gerçekleşmez?
A) Akciğerlerin daralması
B) Diyaframın düzleşmesi
C) Kaburgalar arasındaki kasların kasılması
D) Göğüs boşluğunun genişlemesi

16.) Aşağıdakilerin hangisinde solunum sistemindeki yapılar yutaktan başlayarak doğru sıralanmıştır?
A) Soluk borusu - Bronş - Bronşçuk
B) Bronş - Alveol - Bronşçuk
C) Bronşçuk - Bronş - Alveol
D) Soluk borusu - Alveol - Bronş

17.) Burnun solunumla ilgili görevlerine;
I. Kuru havanın nemlendirilmesi
II. Serin havanın ısıtılması
II. Havadaki tozların tutulması olaylarından hangileri örnek verilebilir?
A)   Yalnız I
C)   I ve III
B)   II ve III
D)   I, II ve III

18.) İnsanda solunumla enerji üretme olayının gerçekleşmesi için;
I. Besin
II. Karbondioksit
III. Oksijen
maddelerinden hangileri gereklidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III

19.) Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerin sağlığını korumada etkili değildir?
A) Tozlu ortamlarda kalmamak
B) Sıcak yemeklerden kaçınmak
C) Kapalı yerlerde fazla kalmamak
D) Terli iken soğuğa çıkmamak

20.) Gırtlak aşağıdaki durumların hangisinde soluk borusunu kapatır?
A) Akciğerlere hava girdiği zaman
B) Akciğerlerin hacmi daraldığı zaman
C) Besin yutulduğu anda
D) Akciğerlerin hacmi genişlediği zaman

21.) Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?
A) Hücrelere besin ve oksijen taşır.
B) Sindirim enzimini taşır.
C) Atık maddeleri hücrelerden uzaklaştırır.
D) Vücut ısısını düzenler.

22.) Kırmızı kan hücreleri aşağıdaki yapılardan hangisinde üretilir?
A) Kemik iliği    B) Karaciğer    C) Akciğer     D) Kalp

23.) Aşağıdakilerden hangisi alyuvarlar için yanlış bir bilgidir?
A) Vücudu mikroplara karşı korur.
B) Hücrelerden karbondioksit alıp akciğere taşır.
C) Hücrelere oksijen taşır.
D) Yapısında hemoglobin bulunur.

24.) İnsanda akyuvar sayısının azalmasıyla aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A) Solunum zorluğu çekilir.
B) Kanda çok az oksijen taşınır.
C) Vücudun enerji üretimi azalır.
D) Vücut direnci zayıflar.

25.) Aşağıdakilerden hangisi kan hücrelerinden değildir?
A) Akyuvar   B) Plazma    C) Kan pulcuğu    D) Alyuvar

26.) Küçük kan dolaşımı ile hangi olay gerçekleştirilir?
A) Vücuda kan dağıtılması
B) Doku hücrelerine besin gönderilmesi
C) Kanın temizlenmesi
D) Kalp atışının arttırılması

27.) Kanın yapısında kan pulcukları (trombositler) bulunmasaydı ne olurdu?
A) Karbondioksit dışarı atılamazdı.
B) Kanamalar durmazdı.
C) Solunum yapılamazdı.
D) Mikroplara karşı antitoksin üretilemezdi.

28.) Aşağıdaki durumların hangisinde insanda kanda akyuvar sayısı artmaz?
A) Şeker hastası olan kişinin
B) Kızamık olan kişinin
C) Nezle olan kişinin
D) Grip olan kişinin

29.) . Aort atar damarı
II. Akciğer toplardamarı
III. Akciğer atar damarı
Yukarıdaki damarlardan hangileri büyük dolaşımda görevlidir?
A) yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

30. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damarın görevi değildir?
A) Hücrelere oksijen sağlamak
B) Kanın akışını kolaylaştırmak
C) Hücrelere besin taşımak
D) Hücrelerdeki karbondioksiti almak[/size]CEVAPLAR:
A) 1. Çizgili
2. Yassı
3. Kemik zarı
4. Zıt
5. Kırdak
6. Eklem
7. Düz
8. Kalp kası
9. Gevşeme
10. Eklemler
B) 1. A
2. C
4. B
4. D
5. A
6. B
7. B
8. B
9. C
10. D
11. B
12. C
13. C
14. D
15. A
16. A
17. D
18. C
19. B
20. C
21. B
22. A
23. A
24. D
25. B
26. C
27. B
28. A
29. A  Akciğer toplardamarı ve Akciğer atar damarı küçük kan dolaşımında görevlidir. Aort atardamarı ise kalpteki temiz kanın vücuda gönderildiği en büyük atardamardır ve büyük kan dolaşımında görevlidir.
30. B


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
2 replies
3792 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 18:19:14
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1676 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 10:34:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2228 views
Son İleti 24 Nisan 2015, 10:49:11
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1191 views
Son İleti 23 Ekim 2015, 09:43:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
965 views
Son İleti 27 Ekim 2015, 13:34:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
941 views
Son İleti 29 Ekim 2015, 10:15:31
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1250 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 16:52:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1070 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 17:08:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1390 views
Son İleti 30 Ekim 2015, 17:45:31
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
901 views
Son İleti 04 Kasım 2015, 10:24:40
Gönderen: Uyanan Gençlik