9. Sınıf Tarih 1.Ünite: Tarih Bilimi Konusu Soru ve Cevapları

  • 1 replies
  • 4361 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1. Tarih,bir olaylar serisini değil,insanların sosyal yaşamı konu edinir. Ayrıca olaylara yön veren,tarihin akışını değiştiren önderler de tarihin ilgi alanına girer.Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur.Çünkü toplumların yok oluşu bir takım kanunlar gereği olarak değil,şartların meydan okuyuşuna cevap veremedikleri içindir.
Yalnızca bu bilgilere bakarak,
I. Tarih,olayların toplumlar üzerindeki etkileriyle ilgilenir.
II. Tarih toplumların yaptığı kanunlarla ilgilenmez.
III. Tarih boyunca birçok toplum zamanın şartlarına uyamadıkları için yok olmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A)    Yalnız I
B)    Yalnız II
C)    Yalnız III
D)    I ve II
E)    II ve III

2. Tarih öncesi devirlerde köylerin kurulmasının,
I. Mimarinin gelişmesi
II. Toplumsal yaşamın başlaması
III. Hukuksal düzenlemelere ihtiyacın artması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?


A)    Yalnız I
B)    Yalnız II
C)    I ve II
D)    II ve III
E)    I, II ve III

3. Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yardımcı bilim dalı ile ilgi sahası doğru eşleştirilmemiştir?

A)    Epigrafya - Kitabeler bilimi
B)    Nümizmatik - Paralar bilimi
C)    Arkeoloji - Kazı bilimi
D)    Kronoloji - Yer bilimi
E)    Paleografya - Yazı bilimi

4. Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri'ndeki gelişmeler arasında gösterilemez?

A)    Yerleşik yaşama geçilmesi
B)    Ticaret faaliyetlerinin başlaması
C)    Tarım ürünlerinin üretilmesi
D)    Tarih çağlarına geçilmesi
E)    Köylerin kurulması

5. Tarihte kultiirlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

A)    Takvim
B)    Yazı
C)    Kağıt
D)    Barut
E)    Matbaa

6. I. 12 Hayvanlı Türk takvimi
II. Celali takvim
III. Rumi takvim
IV. Hicri takvim
Yukarıdakilerin hangilerinde güneşin hareketleri zaman olgusu olarak kabul edilmiştir?


A)    Yalnız III
B)    Yalnız IV
C)    I, II ve III
D)    II ve IV
E)    III ve IV

7. I. Cilalı Taş Devri
II. Tunç Devri
III. Paleolitik Devir
Yukarıdaki devirlerin hangilerinde şehir devletleri kurulmuştur?


A)    Yalnız I
B)    Yalnız II
C)    Yalnız III
D)    I ve II
E)    I ve III

8. Tarihsel olayların incelenmesinde,
I. Kaynak taraması yapılması
II. Olayların günümüz koşulları göz önüne alınarak araştırılması
III. Kaynakların karşılaştırılması
uygulamalarından hangilerinin bilgilerin güvenirliğini artırdığı savunulabilir?


A)    Yalnız I
B)    Yalnız II
C)    I ve II
D)    I ve III
E)    II ve III

9. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihin yararlandığı bilimlerden biri değildir?

A)    Coğrafya
B)    Antropoloj
C)    Arkeoloji
D)    Astroloji
E)    Filoloji

10. Atatürk; "Büyük devletler kuran atalarımız,büyük ve yaygın uygarlıklara da sahip olmuşlardır.Bunu aramak, incelemek,Türklüğe ve cihana bildirmek,bizler için bir borçtur." demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Türk tarih ve uygarlığının tanıtılması
II. Türk tarihinin sadece başarılı dönemlerinin incelenmesi
III. Türk tarihinin kronolojik sıraya göre anlatılması
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?


A)    Yalnız I
B)    Yalnız II
C)    Yalnız III
D)    I ve II
E)    II ve III


CEVAPLAR:

1. b   Yalnız II    
2. e   I, II ve III    
3. d   Kronoloji - Yer bilimi    
4. d   Tarih çağlarına geçilmesi     
5. b   Yazı
6. c   I, II ve III 
7. b   Yalnız II    
8. d   I ve III    
9. d   Astroloji    
10. a     Yalnız I

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay
9. Sınıf Tarih 1.Ünite: Tarih Bilimi Konusu Soru ve Cevapları
« Yanıtla #1 : 12 Mayıs 2014, 15:05:11 »
1. Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir.Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih,sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır.Bunlar zamana,mekana ve konuya göre sınıflandırmadır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir?


A)    Cilalı Taş Devri
B)    Türk Hukuk Tarihi
C)    Osmanlı Tarihi
D)    Avrupa Tarihi
E)    Dinler Tarihi

2. Toplumların oluşumlarını,yaşayışlarını inceleyen, olayların arkasındaki toplumsal yasaları araştırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nümizmatik
B)    Diplomatik
C)    Arkeoloji
D)    Sosyoloji
E)    Filoloji

3. Aşağıdaki takvimlerden hangisi, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hükümdarlığı döneminde Türkler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?

A)    Hicri Takvim
B)    Celali Takvim
C)    12 Hayvanlı Türk Takvimi
D)    Rumi Takvim
E)    Miladi Takvim

4. Eski uygarlıklar tarafından kullanılan yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Paleografya
B)    Kronoloji
C)    Heraldik
D)    Arkeoloji
E)    Filoloji

5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih çağlarının başlama ve bitişlerinde esas alınmamıştır?

A)    Fransız İhtilali'nin başlaması
B)    İstanbul'un fethedilmesi
C)    I.Meşrutiyet'in ilan edilmesi
D)    Yazının bulunması
E)    Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması

6. Atatürk;"Tarih yazmak,tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat,içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması
II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi
III. Ulusal çıkarların gözetilmesi
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?


A)    Yalnız I
B)    Yalnız II
C)    Yalnız III
D)    I ve III
E)    I, II ve III

7. Tarih bilimi deney ve gözlem metotlarını kullanamaz Bu durumun nedenleri arasında,
I. Olaylar arasında neden-sonuç; ilişkisi bulunması
II. Tarihin geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
III. Her tarihi olayın birbirinden farklı özelliklere sahip olması
olgularından hangileri gösterilebilir?


A)    Yalnız I
B)    Yalnız II
C)    Yalnız III
D)    I ve II
E)    II ve III

8. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir?

A)    Çanakkale Savaşı
B)    TBMM'nin açılması
C)    İstanbul'un fethedilmesi
D)    Preveze Deniz Savaşı
E)    Anadolu'nun Türkleşmesi

9. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir?

A)    Yerleşik hayata geçilmesi
B)    Hayvanların evcilleştirilmesi
C)    Yazının bulunması
D)    Ateşin bulunması
E)    Demirin bulunması

10. Tarih; geçmişte yaşamış insanların yaşantılarını, sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, toplumlar arası ilişkilerini yer, zaman ve sebep-sonuç göstererek inceleyen bilim dalıdır. Buna göre;
I. Tarih geleceği aydınlatır.
II. Tarihten dersler çıkarılır.
III. Tarihin konusu insandır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A)    Yalnız I
B)    Yalnız II
C)    Yalnız III
D)    I ve II
E)    II ve III


CEVAPLAR:

1. a   Cilalı Taş Devri    
2. d   Sosyoloji    
3. b   Celali Takvim    
4. a   Paleografya    
5. c   I.Meşrutiyet'in ilan edilmesi    
6. a   Yalnız I    
7. b   Yalnız II    
8. e   Anadolu'nun Türkleşmesi    
9. c   Yazının bulunması    
10. c    Yalnız III

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
2318 views
Son İleti 12 Şubat 2014, 13:54:19
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
3180 views
Son İleti 12 Şubat 2014, 14:33:51
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
29143 views
Son İleti 12 Şubat 2014, 14:59:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
4 replies
5692 views
Son İleti 21 Şubat 2014, 15:11:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2972 views
Son İleti 21 Şubat 2014, 16:10:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
4159 views
Son İleti 25 Mart 2014, 15:04:38
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1962 views
Son İleti 25 Mart 2014, 15:08:21
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
10948 views
Son İleti 12 Mayıs 2014, 15:07:44
Gönderen: Uyanan Gençlik
1 replies
6581 views
Son İleti 12 Mayıs 2014, 15:11:21
Gönderen: Uyanan Gençlik
1 replies
5496 views
Son İleti 12 Mayıs 2014, 15:15:10
Gönderen: Uyanan Gençlik