7. Sınıf Fen Ve Tenoloji - 4.ÜNİTE - Maddenin Yapısı - Ders Notları

 • 8 replies
 • 15341 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: BayAtomlar Nasıl Kararlı Olur?

Son katmanı dolu olan atomların KARARLI olduğunu söylemiştik.
Tüm atomlar kararlı olmak ister. Yani elektron dizilimini soygazlara benzetmek ister. Bunun için elektron alır veya elektron verir.

Örneğin;Yukarıdaki potasyum atomu kararlı değildir. Çünkü son katmanında sadece 1 elektronu vardır.
Bu atom ya 7 elektron alarak son katmanını 8 ‘e tamamlayacak, ya da 1 elektronunu vererek geriye 8 elektronlu 3. katmanı kalacak.
7 elektron almaktansa 1 elektron vermek daha kolay olduğu için atom bu elektronunu verir ve kararlı hale geçer.
Bu sayede +1 yüklü olur.

Oktet Kuralı:
Kararlı hale geçmek isteyen atomların son katmanını  8 elektrona tamamalamak istemesidir.

Dublet Kuralı:
Kararlı hale geçmek isteyen atomların son katmanını  2 elektrona tamamalamak istemesidir. 1. katman en fazla 2 elektron aldığı için bazı atomlar için son katmanı 2ye tamamlamak da kararlı hale geçmek için yeterlidir.  Az sayıda elektronu bulunan Hidrojen, lityum, berilyum, bor elementleri bu kurala uyar.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
Kimyasal Bileşikler

Bu konuda günlük hayatta sıkça kullanılan kimyasal bileşiklerin formülleri, molekül modelleri ve kullanım alanları anlatılmaktadır

İki veya daha fazla atomun özelliklerini kaybederek bir araya gelmesi sonucu oluşan yeni özellikli maddeye BİLEŞİK denir.
Doğada sayamayacağımız kadar çok bileşik vardır.
Bazı bileşikler yapay olarak da oluşturulabilir.
Aşağıda verilenler, çok sbilinen bazı bileşiklerdir.

Su
Formülü: H2O
Atom sayıları: 2 tane hidrojen, 1 tane oksijen
Kullanım alanları: Dünyanın ve vücudumuzun yaklaşık 3/4 ü sudan oluşur.
Bitki ve hayvanların yaşaması için gereklidir.

______________________________________________

Amonyak
Formülü: NH3
Atom sayıları: 1 tane azot, 3 tane hidrojen
Kullanım alanları: Patlayıcı madde yapımında. Gübre ve temizlik ürünlerinde amonyak bulunur.

________________________________________

Karbon dioksit
Formülü: CO2
Atom sayıları: 1 tane karbon, 2 tane oksijen
Kullanım alanları: Bitkiler fotosentez yaparken karbondioksit kullanır.
Yangın söndürme tüplerinde ve kola gibi gazlı içeceklerde kullanılır.

_________________________________________

Kükürt dioksit
Formülü: SO2
Atom sayıları: 1 tane kükürt, 2 tane oksijen
Kullanım alanları: Şeker fabrikalarında kullanılır.
Hava kirliliği sonucu asit yağmuru oluşmasına neden olur.

 
______________________________________________

Basit şeker
Formülü: C6H12O6
Atom sayıları: 6 tane karbon, 12 tane hidrojen, 6 tane oksijen
Kullanım alanları: Şeker besinlerin içinde karbonhidrat olarak bulunur.
Glikoz ismiyle de bilinir.

_____________________________________________

Hidrojen Klorür
Formülü: HCl
Atom sayıları: 1 tane hidrojen, 1 tane klor
Kullanım alanları: Temizlik malzemelerinde kullanılır. Midede bulunan asittir.

Diğer bazı bileşikler:
Karbonmonoksit: CO :  1 karbon, 1 oksijen
Karbonat: CO3 : 1 karbon, 3 oksijen
Alüminyum Klorür AlCl 3 :1 alüminyum, 3 klor
Kalsiyum Karbonat: CaCO3 : 1 kalsiyum, 1 karbon, 3 oksijen
Bakır Sülfat : CuSO4 : 1 bakır, 1 kükürt, 4 oksijen
Bakır Klorür: CuCl2 : 1 bakır, 2 klor

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler

Bir çözelti her zaman aynı hızda gerçekleşmez.
Çözünmeye etki eden bazı faktörler vardır.
Bu yazıda çözünme hızına etki eden faktörleri inceliyoruz.

1. Çözünmeye Sıcaklığın Etkisi.
Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar.
Sıcak suda şeker çözmek, soğuk suda çözmekten daha kolaydır.
Çamaşır yıkarken sıcak su kullanılmasının nedeni budur. Çamaşır deterjanı kirlerin çözünmesini sağlar. Sıcaklığın artması bu çözünmeyi artırır.
Bazı durumlarda sıcaklık çözünmeyi azaltır.
Örneğin gazozun içinde çözünen karbondioksit gazının çözünürlüğü sıcaklık attıkça azalır. Bu yüzden gazlı içeceklerde “soğuk içiniz” ibaresi bulunur.

2. Çözünmeye Tanecik Boyutunun Etkisi
Çözünen maddenin tanecikleri küçüldükçe çözünme hızı artar.
Örneğin lolipopu suda çözmeye çalışalım.

Lolipopu bütün olarak çözmeye çalışırsak kolay çözünmez. Eğer lolipopu bir çekiçle ezerek çözmeyi denersek kolayca çözündüğünü görürüz.

3. Çözünmeye Karıştırma Etkisi
Bir çözeltiyi karıştırmak;

Katı ve sıvılarda çözünmeyi hızlandırır.
Gazlarda çözünmeyi azaltır.

Örnek verirsek
Katı-sıvı karışımı olan şekerli suyu karıştırırsak şeker daha çabuk çözünür. Çayımızı veya toz içeceğimizi karıştırmamızın nedeni budur. (Çözünme hızlanmıştır)

Gaz – sıvı karışımı olan gazozu karıştırırsak gazozun içinde zaten çözünmüş olan karbondioksit gazının çözünürlüğü azalır ve gaz dışarı fışkırır. Gazlı içeceklerin çalkalanınca kabarmasının nedeni budur. (Çözünme azalmıştır.)

4. Basıncın Çözünmeye Etkisi
Basıncın artması gazların çözünürlüğünü artırır.

5. Maddenin Cinsinin Çözünme Hızına Etkisi
Çözücü ve çözünenin cinsi yani hangi maddeden oldukları çözünmeyle doğrudan alakalıdır. Bazı maddeler iyi bir çözücü olabilir. Bazı maddeler vardır ki hiç bir maddenin içinde çözünmeyebilir. Çayımıza taş atıp karıştırırsak bir çözünme gerçekleşmez.

UYARI:
Burada çözünme hızıyla çözünme miktarı(çözünürlük) karıştırılabilir.
Çözünme hızı zamanla alakalıdır.
Çözünürlük ise bir çözücüde çözünebilen maddenin miktarıyla alakalıdır.

Yukarıdaki örneklerde parçacık boyutu ve karıştırma çözünme hızını artırmasına rağmen çözünürlüğe etki etmez.
Sıcaklık ise hem çözünme hızına hem de çözünürlüğe etki eder.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
Derişik Ve Seyreltik Çözelti

Homojen karışımlara çözelti denir.
Çözeltilerde çözücü ve çözünen maddeler bulunur.
Örneğin şekerli suda su çözücü şeker ise çözünendir.

İki çözeltiden içinde daha fazla çözenen daha DERİŞİKtir.
Ali çayına 2 kaşık şeker atıyor. Kardeşi Suna ise çayına 3 kaşık şeker.
Bu durumda Suna’nın çayı daha derişiktir.

Aşağıda su içine kırmızı boya katılmış sular görülmektedir.Yukarıdaki 5 bardağı incelediğimizde;

En  derişik olan 5′tir. İçinde en fazla kırmızı boya çözünen 5 olduğu için.
En seyreltik olan 1′dir. İçinde en az kırmızı boya çözünen 1 olduğu için.
3. bardaktaki çözelti 1 ve 2 ‘den daha derişiktir. 4 ve 5′ten ise daha seyreltiktir.

Aşağıdaki resim derişik ve seyreltik çözeltilere başka bir örnektir:Bir Çözeltinin Derişimini Artırma
Buharlaştırma: Bir çözeltiyi kaynattığımızda çözeltinin çözücüsü buharlaşarak azalır. Bu nedenle çözünen madde yoğunluğu artar. Örneğin yemeği çok kaynatırsak tadı daha tuzlu olur. Bunun nedeni kaynama sırasında suyun buharlaşması ve yemekteki tuz yoğunluğunun artmasıdır.

Çözünen Ekleme: Bir çözeltiye çözünen madde eklersek çözelti derişimi artar. Örneğin tuzlu suya biraz daha tuz koyup karıştırırsak çözelti daha derişik olur.

Çözeltinin Derişimini Azaltma
Çözücü ilave etme: Çözeltinin derişimini düşürmek için çözen madde ilave edilebilir. Örneğin tuzlu suya biraz su ilave edersek çözelti daha seyreltik olur.

Doymuş Çözelti
Belirli miktarda bir çözücü maddenin çözebileceği madde miktarının bir sınırı vardır.
Örneğin, bir bardak çay birkaç küp şekeri içinde çözebilir. Fakat çözebileceği şeker miktarının bir sınırı vardır. Bir bardak çayın 30 küp şekeri çözmesi mümkün değildir.

Özetlersek,
Bir çözelti, çözebileceği madde miktarının tamamı kadar çözünen madde taşıyorsa doymuş çözeltidir.
Doymuş çözeltiye çözünen madde eklersek eklenen madde dibe çöker.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
3 replies
6323 views
Son İleti 05 Mart 2014, 13:04:19
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
4260 views
Son İleti 15 Şubat 2014, 22:30:15
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2117 views
Son İleti 17 Şubat 2014, 16:54:17
Gönderen: Uyanan Gençlik
6 replies
5832 views
Son İleti 05 Mart 2014, 14:54:54
Gönderen: Uyanan Gençlik
3 replies
4125 views
Son İleti 05 Mart 2014, 15:17:15
Gönderen: Uyanan Gençlik
3 replies
5893 views
Son İleti 05 Mart 2014, 15:47:11
Gönderen: Uyanan Gençlik
5 replies
10430 views
Son İleti 13 Mart 2014, 16:11:20
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2597 views
Son İleti 05 Mart 2014, 16:21:07
Gönderen: Uyanan Gençlik
1 replies
3218 views
Son İleti 05 Mart 2014, 16:30:15
Gönderen: Uyanan Gençlik
2 replies
3991 views
Son İleti 11 Eylül 2014, 17:49:19
Gönderen: Uyanan Gençlik