Kısaltmalar Sözlüğü

 • 24 replies
 • 22682 views

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #5 : 11 Şubat 2014, 21:10:18 »- E -

E: Eczane

EAC: 1. bk. AİBÖ (European Association for Cooperation) 2. bk. DAT (The East African Community)

EADB: bk. DAKB (East African Development Bank)

EAEC: bk. AAET (European Atomic Energy Community)

EAGGF: bk. ATYGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

EAT: Eski Anadolu Türkçesi

EBK: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

EBRD: bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development

EBU: bk. AYB (European Broadcasting Union)

EBWE: bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development)

EC: bk. AT (European Community)

ECB: bk. AMB (European Central Bank)

ECE: bk. BMAEK (United Nations Economic Commission for Europe)

ECHR: bk. AİHM (European Court of Human Rights)

ECJ: bk. ATAD (European Court of Justice)

ECLA: bk. LAKEK (The Economic Commission for Latin America and Caribbean)

ECOWAS: bk. BADET (Economic Community of West African States)

ECSC: bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)

Ecz. : Eczacı

ed. : 1. Edebiyat 2. Editör

e. : Edat

EEC: bk. AET (European Economic Community)

EEG: Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)

EFT: Bankalar arası para aktarımı (Electronic fond transfer)

EFTA: bk. ASTB (European Free Trade Area/Association)

EGM: Emniyet Genel Müdürlüğü

EGMR: bk. AİHM (European Court of Human Rights)

EGO: Ankara Belediyesi Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri

EĞİTEK: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EIB: bk. AYB (European Investment Bank)

EİBKT: Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı

EİBÖ: Ekonomik İş Birliği Örgütü

EİEİ: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

EKG: Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)

ekon. : Ekonomi

EMG: Kas akım grafiği (Electromyographie)

EMI: bk. APE (European Monetary Institute)

EMK: Elektromotor kuvvet

EMU: bk. AİPB (European Monetary Union)

Ens. : Enstitü, enstitüsü

EPA: bk. APÖ (European Parliamentary Association)

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

EPU: bk. AÖB (European Payments Union)

ERDEMİR: Ereğli Demir Çelik Fabrikaları

ERDF: bk. ABKF (European Regional Development Fund)

Erm. : Ermenice

ERÜ: Erciyes Üniversitesi

ESA: bk. AUA (European Space Agency)

ESF: bk. ASF (European Social Fund)

ESGM: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

ESHOT: İzmir Belediyesi Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri

ESOGÜ: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

ET : Eski Türkçe

ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ETOGM: Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

EU: bk. AB (European Union)

EuGH: bk. ATAD (European Court of Justice)

EURATOM: bk. AAET (European Atomic Energy Community)

EÜ: 1. Ege Üniversitesi 2. Erzincan Üniversitesi

EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi

EWG: bk. AET (European Economic Community)

EXİMBANK: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #6 : 11 Şubat 2014, 21:13:25 »
- F -

f. : Fiil

F: Fiyat, fiyatı

FAB: Federal Araştırma Bürosu

FAC: bk. YİBF

Fak. : Fakülte

Fak-Fuk Fon: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

FAO: bk. GTÖ (United Nations Food and Agricultural Organization)

Far. : Farsça

FBA: Fransız Basın Ajansı

FBI: bk. FAB (Federal Bureau of Investigation)

fel. : Felsefe

FIBA: bk. UBF (Fédération Internationale de Basketball Association)

FIDE: bk.USF (Fédération Internationale des Échecs)

FIDES: bk. İSKYF

FIFA: bk. UFF (Fédération Internationale de Football Association)

fil. : Filoloji, filolojisi

FILA: bk. UAGF (Fédération Internationale des Luttes Associées)

FIR: Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)

FİSKOBİRLİK: Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

fiz. : Fizik

fizy. : Fizyoloji

FKB: Fizik, kimya, biyoloji

FM: Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)

FMVIÜ: Işık Üniversitesi

fob : Malın belirlenen limanda gemi üzerindeki teslim fiyatı (free on board)

Fr. : Fransızca

FRB: bk. AMB (Federal Reserve Bank)

FSMVÜ: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FTAA: bk. ASTB (Free Trade Area of the Americas)

FÜ: 1. Fatih Üniversitesi 2. Fırat Üniversitesi

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #7 : 11 Şubat 2014, 21:16:29 »
- G -

g: Gram

G: Güney

GAMHK: Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri

GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi

GAPBKİ: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

GATA: Gülhane Askerî Tıp Akademisi

GAUT: Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu

GAZÜ: Gaziantep Üniversitesi

GB: 1. Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte) 2. Güneybatı 3. Gümrük Birliği

GBT: Genel Bilgi Taraması

GD: Güneydoğu

GDAOP: Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı

GDZÜ: Gediz Üniversitesi

Gen. : General

geom. : Geometri

GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı

GİGM: Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

gn. : Genel

Gnkur. : Genelkurmay

GOÜ: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gön. : Gönderen

gr. : Gramer

Grt: Groston

GSGM: 1.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

GSM: Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)

GSMH: Gayrisafi millî hasıla

GSÜ: Galatasaray Üniversitesi

GSYH: Gayrisafi yurt içi hasıla

GTÖ: Gıda ve Tarım Örgütü

GUS: bk. BDT (Commonwealth of Independent States)

GÜ: 1. Gazi Üniversitesi 2. Giresun Üniversitesi 3. Gümüşhane Üniversitesi

GYD: Görüntülü yoğun disk

GYTE: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

GZK: Gazikent Üniversitesi

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #8 : 11 Şubat 2014, 21:19:18 »
- H -

H: 1. Hicri 2. Hastane, hastanesi

HA: Harp Akademisi

HABITAT: Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)

HACCP: Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi

HAVAŞ: Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

hay. b. : Hayvan bilimi

haz. : Hazırlayan

HDD: Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)

hek. : Hekimlik, hekim, hekimi

HGK: Harita Genel Komutanlığı

HGM: Haberleşme Genel Müdürlüğü

HIV: AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)

HİTÜ: Hitit Üniversitesi

HKK: Hava Kuvvetleri Komutanlığı

hl: Hektolitre

hlk. : Halk ağzı

HM: Hazine Müsteşarlığı

hm: Hektometre

HMUK: Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

HO: Harp Okulu

HRÜ: Harran Üniversitesi

Hs. Uzm. : Hesap Uzmanı

HSSGM: Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

HUK: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

huk. : Hukuk

HÜ: Hacettepe Üniversitesi

Hv. Kuv. : Hava Kuvvetleri

Hv. Kuv. K. : Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

Hz. öz. : Hizmete özel

Hz. : 1. Hazret, Hazreti 2. Hizmet, hizmette

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #9 : 11 Şubat 2014, 21:26:29 »
- I - İ

IĞDÜ: Iğdır Üniversitesi

IAAF: bk. UAAF (International Amateur Athletic Federation)

IAEA: bk. UAEA (International Atomic Energy Agency)

IATA: bk. UHTB (International Air Transport Association)

İAÜ: İstanbul Aydın Üniversitesi

IBEC : bk. UEİBB (International Bank for Economic Corporation)

İbr. : İbranice

IBRD: bk. UİKB (International Bank for Reconstruction and Development)

İBÜ: İstanbul Bilim Üniversitesi

İBÜN: İstanbul Bilgi Üniversitesi

ICAO: bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)

ICC: bk. UTO (International Chambers of Commerce)

ICIC: bk. UHİK (Islamic Committee of the International Crescent)

ICJ: bk. UAD (International Court of Justice)

ICRC: bk. UKK (International Committee of the Red Cross)

ICSID: bk. UYAÇM (International Center of the Settlement of Investment Disputes)

IDA: bk. UKA (International Development Agency)

IDB: bk. İKB (Islamic Development Bank)

İDBÜ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İDT: İktisadi Devlet Teşekkülleri

IEA: bk. UEA (International Energy Agency)

İEGM: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İETT: İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi

İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesi

IFAD: bk. UTKF (International Fund for Agricultural Development)

IFC: bk. UFK (International Finance Corporation)

IFOAM: bk. UETHF (International Federation of Organic Agriculture Movements)

İGB: Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı

İGEME: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

IGH: bk. UAD (International Court of Justice)

İGM: İlköğretim Genel Müdürlüğü

İHB: İnsan Hakları Başkanlığı

İKB: İslam Kalkınma Bankası

İKBÜ: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

İKÖ: İslam Konferansı Örgütü

İKÜ: İstanbul Kültür Üniversitesi

İKV: İktisadi Kalkınma Vakfı

İLBANK: İller Bankası Genel Müdürlüğü

ILO: bk. UÇÖ (International Labor Organization)

IMF: bk. UPF (International Monetary Fund)

İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

IMO: bk. UDÖ (International Maritime Organization)

İng. : İngilizce

INTERPOL: Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)

İO: İlköğretim okulu

IOC: bk. UOK (International Olympic Committee)

IPI: bk. UBE (International Press Institute)

IRO: bk. UMT (International Refugee Organization)

is. : İsim

ISBN: Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)

İSDEMİR: İskenderun Demir Çelik Fabrikaları

İSEDAK: İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İSKİ: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İSKYF: İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları

ISMN: Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)

ISO: bk. USÖ (International Organization for Standardization)

İSO: İstanbul Sanayi Odası

İsp. : İspanyolca

ISSN: Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)

İŞKUR: Türkiye İş Kurumu

işl. : İşleyen

İŞOT: İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali

İt. : İtalyanca

İTB: İstanbul Ticaret Borsası

ITC: bk. UTM (International Trade Center)

İTG: İç Ticaret Genel Müdürlüğü

İTİCÜ: İstanbul Ticaret Üniversitesi

ITO: Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)

İTO: İstanbul Ticaret Odası

İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi

İÜ: 1. İnönü Üniversitesi 2. İstanbul Üniversitesi

IWF: bk. UPF (International Monetary Fund)

İYTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İZTB: İzmir Ticaret Borsası

İZTO: İzmir Ticaret Odası

İZÜ: İzmir Üniversitesi

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
3554 views
Son İleti 02 Nisan 2008, 22:03:30
Gönderen: kardelen
27 replies
15197 views
Son İleti 21 Mart 2009, 22:54:18
Gönderen: kardelen
0 replies
2556 views
Son İleti 25 Ekim 2010, 12:43:38
Gönderen: busegül
0 replies
2374 views
Son İleti 19 Şubat 2012, 13:36:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2174 views
Son İleti 06 Kasım 2012, 09:47:34
Gönderen: busegül
21 replies
8675 views
Son İleti 27 Aralık 2012, 12:29:33
Gönderen: busegül
Hukuk Sözlüğü

Başlatan D®agon « 1 2 ... 5 6 » Sözlükler

28 replies
8781 views
Son İleti 22 Ağustos 2013, 09:38:14
Gönderen: D®agon
0 replies
2813 views
Son İleti 15 Eylül 2013, 22:48:43
Gönderen: busegül
5 replies
3736 views
Son İleti 27 Ekim 2013, 00:18:53
Gönderen: D®agon
0 replies
792 views
Son İleti 28 Temmuz 2017, 15:08:40
Gönderen: Webmaster