2017-2018 -6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları

 • 3 replies
 • 4620 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
1-Bir olayın birden çok nedeni ve sonucu olabilir.Buna olayın ………………………………………… denir.
Verilen bilgiye göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Çok boyutluluğu
B) Tek etkene bağlı olması
C) Kontrol edilebilir olması
D) Zamanla değişmesi

2-I-Kediler çok sevimli hayvanlardır.
II-Ülkemizin en güzel şehri İzmir’dir.
III-İstanbul’da bulunan Topkapı Sarayı Osmanlı Devletinden kalmadır.
IV-En çok reklamı yapılan ürün, en kaliteli üründür.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi olgudur?
A) IV        B) III       C) II          D) I

3- Teslime: Herkese göre aynıdır.
    Şule:Doğruluğu tartışmalıdır.
    Batuhan:Kişiden kişiye göre değişir.
    Umut: Herkes tarafından kabul edilmez.
   Hangi öğrencinin söylediği ifade görüş’ün özellikleri arasında yer almaz?
A) Umut       B) Batuhan    C) Şule         D) Teslime

4-1-Rapor yazmak
    2-Araştırmanın konusunu belirlemek
    3-Varsayımlar ileri sürmek
    4-Konu ile ilgili veri toplamak
 Yukarıda verilen aşamalardan hangisi bilimsel araştırmanın ilk basamağıdır?
A)1       B)2      C)3       D)4

5-“Marketten kahvaltılık tereyağı aldım.Eve geldiğimde baktım ki, son kullanma tarihi geçmiş.Geri götürdüm ama alamdılar.Bu konuda nereye başvurabilirim?”
 Ayşe Hanım’ın hakkını aramak için aşağıdakilerden hangisine başvurması en uygun olur?
A) Tüketici Hakem Heyeti
B) Mahalle Muhtarlığı
C) Belediye Başkanlığı
D) Medya Kuruluşları

6-“Sorunlarımızın çözümünde neleri ölçü olarak almalıyız? Sorusuna verilecek cevaplardan hangisi yanlış olur?
A) Çıkarlarımızı 
B) Haklarımızı
C) Sorumluluklarımızı
D) Özgürlüklerimizi

7- Atatürk, toplumların kendi öz kültürlerini ve geçmişlerini bilmedikleri takdirde varlıklarını koruyamayacaklarını söylemiştir.
Verilen bilgiye göre Atatürk bu amaçla aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
A) Anadolu Ajansı
B) Türk Dil Kurumu
C) Türk Tarih Kurumu
D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

8-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlere ait bir bilim dalı değildir?
A) Antropoloji   
B) Tarih
C) Biyoloji       
D) Coğrafya

9-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimleri geliştirmek için açtığı kurumlardan biri değildir?
A) Dil,Tarih ve Coğrafya Fakültesi
B) Türk Dil Kurumu
C) Türk Hava Kurumu
D) Türk Tarih Kurumu

10-Bir çizimin harita olabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A) Ölçeğinin olması
B) Çok geniş alanları göstermesi
C) Düzlem üzerine aktarılmış olması
D) Kuşbakışı çizilmiş olması

11-Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli ve daha ayrıntılıdır?
A) 1/10.000.000   
B) 1/1.000.000
C) 1/100.000         
D) 1/10.000

12-Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?
A) En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.
B) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km’dir.
C) İki paralel arası zaman farkı 4 dakikadır.
D) Paralellerin boyları Ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülür.

13-Bir araştırmacı, yararlandığı kaynaktan “bilgi çalmış” olmakla suçlanmaktadır.
Bu araştırmacı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Değişik kaynaklardan yararlanmıştır.
B) Bilgi fişi hazırlamıştır.
C) Elde ettiği bilgileri sınıflandırmıştır.
D) Dipnot veya kaynak göstermemiştir.

14-“ Bir kişinin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.”
Buna göre bir kişinin özgürlüğü nerede bitmektedir?
A)Yasaların sınırlarında kaldığında
B)Başkalarının özgürlüklerinin desteklediğinde
C)Başkasının özgürlüğü zarar gördüğünde
D)İhtiyaçlarını gidermek için davranışta bulunduğunda

15-Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı amaçlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kişilik kazanmış insanlardan beklenebilecek bir davranış değildir?
A)Toplumdaki bireylerle iyi ilişkilerde bulunmak
B)Vatandaşlık hak ve sorumluluklarının bilincinde olmak
C)Uyumlu davranışlar sergilemek
D)Hakkını kuvvet kullanarak aramak

Aşağıdaki boşlukları altta verilen uygun kelimelerle doldurunuz. Kullanmadığınız kelimelerin üzerini çiziniz.
Kroki-Ölçek,  Hipotez-Dipnot,  Ekvator-Başlangıç Meridyeni,
Sorumluluk-Özgürlük, 26-45 K ile 36-42 D – 36-42 K ile 26-45 D

16- Türkiye ……………………… kuzey paralelleri ile, ……………………doğu meridyenleri arasında yer alır.
17- ……………………., kişinin kendisine ve başkasına zarar vermeden istediğinin yapabilmesidir.
18- …………………………….İngiltere’nin başkenti Londra’daki Grinviç Gözlemevinden geçer.
19- Doğruluğu henüz deneylerle kanıtlanmamış, ancak kanıtlanacağı umulan düşünceye ………………….. denir.
20- Haritalardaki küçültme oranına …………… denir.CEVAPLAR:
1. A
2. B
3. D
4. B
5. A
6. A
7. C
8. C
9. C
10. B
11. D
12. C
13. D
14. C
15. D
16. Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır.
17. Özgürlük, kişinin kendisine ve başkasına zarar vermeden istediğinin yapabilmesidir.
18. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin başkenti Londra'daki Greenwich gözlemevi'nden geçer
19. Doğruluğu henüz deneylerle kanıtlanmamış, kanıtlanacağı umulan düşünceye Hipotez denir.
20. Haritadaki küçültme oranına ölçek denir

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1- Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere görüş denir.(  Y )

2- Halil İNALCIK arkeoloji alanında çalışmalar yapmış ünlü bir arkeologumuzdur.(   Y  )

3- Türkiye, Ekvatorun kuzeyinde ve Başlangıç Meridyeninin doğusunda yer alır. (   D  )

4- Atatürk, ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesi için Avrupa’ya öğrenciler göndermiştir. ( D   )

5- Meridyenlerin boyları birbirine eşittir ve kutuplarda birleşirler. (   D  )

Aşağıdaki kavramlardan sadece uygun olanlarını ilgili yerlere yerleştiriniz.

 Geoid-Varsayım-Matematik Konum-Ekvator-Bilim-Enlem-Sosyal Bilgiler-Meridyen

6- Sosyal Bilgiler dersi bireyin toplumsallaşmasını, sorumlu ve duyarlı bir vatandaş olmasını sağlar.

7- Herhangi bir yerin Ekvatora ve Başlangıç Meridyenine olan uzaklığına Matematik Konum denir.

8- Doğruluğu henüz deneylerle kanıtlanmamış, kanıtlanacağı umulan düşünceye Varsayım denir.

9- Ekvator kutuplardan eşit uzaklıkta olan ve yerküreyi iki eşit parçaya ayıran en büyük paralel dairesine denir.

10- Dünyamızın kutuplardan basık Ekvatorda şişkince olan kendine özgü şekline Geoid denir.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
OLGU-HİPOTEZ-GÖRÜŞ-HARİTA-ÖLÇEK-GEOİD-EKVATOR-TÜRK TARİH KURUMU-GENELLEME

Yukarıda verilen sözcükleri uygun yerlere yazınız.


1- Olgu ve kavramlardan yola çıkarak daha kapsamlı bilgilere ulaşmaya …GENELLEME..  denir.

2- …ÖLÇEK.. haritalardaki küçültme oranıdır.

3- Dünyamızın kutuplardan basık, Ekvatorda şişkince olan kendine özgü şekline …GEOİD. denir.

4- Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere …OLGU… denir.

5- …TÜRK TARİH KURUMU… sosyal bilimleri geliştirmek amacıyla Atatürk tarafından açılan kurumlardan biridir.

Aşağıda verilen cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

6- Vatandaşların kendileriyle ya da kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri için yetkili makamlara yazı ile başvurmalarına dilekçe hakkı denir.     D
7- Bir bilimsel araştırma yapacağımız zaman ilk yapacağımız şey, kütüphaneye gidip araştırma yapmaktır.     Y
8- Haritalarda payda büyüdükçe ölçek küçülür, payda küçüldükçe ölçek büyür.     D
9- Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Buna göre ülkemiz Ekvatorun kuzeyinde, Başlangıç Meridyeninin doğusundadır.     D
10- Türk Dil Kurumu, Atatürk tarafından, tarihimizi araştırmak ve Avrupa’da Türkler hakkında yapılan olumsuz propagandaları etkisiz kılmak için kurulmuştur.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
Yeni müfredata uyumludur arkadaşlar. Güle güle kullanın  okk

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
3 replies
5936 views
Son İleti 29 Ekim 2013, 16:42:08
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2303 views
Son İleti 29 Ekim 2013, 16:02:50
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2053 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 13:47:48
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2447 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 13:53:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
4214 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 14:01:35
Gönderen: Uyanan Gençlik
1 replies
5195 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 14:14:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
3141 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 14:22:40
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
3595 views
Son İleti 21 Kasım 2013, 15:04:15
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2350 views
Son İleti 21 Kasım 2013, 16:09:08
Gönderen: Uyanan Gençlik
1 replies
619 views
Son İleti 10 Kasım 2017, 09:21:01
Gönderen: Ders Hocası