Kur'ân-ı Kerîm'in Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

  • 0 replies
  • 2415 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Black_house

  • *
  • 4499
  • +462/-0
  • Cinsiyet: Bay
  • Sen, Seni Sevdiğinle Bil Ey Can! "O" Seninledir.
    • Uyanan Gençlik“Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir.”

“Her kim Allah’ın kitabından bir harf okursa o harfin karşılığında kendisine bir sevap verilir.Her sevabın karşılığında on mislidir.Elif-Lam-Mim bir harftir demiyorum.Fakat Elif bir harftir,Lam bir harftir,Mim de bir harftir.”

“Şüphesiz ki Allah bu kitap sebebiyle bir takım milletleri yüceltir ve diğer bir kısmını da alçaltır.”

“Kim benden bir şey istemek yerine Kur’an-ı Kerim’le meşgul olursa isteyenlere verilenin daha faziletlisini ona veririm.Allah kelamının diğer kelamlara üstünlüğü Allah’ın yaratıklara olan üstünlüğü gibidir.” (Hadis-i Kutsi)

“Kur’an-ı okuyan mümin kokusu hoş ve tadı güzel turunç gibidir.Kur’an-ı okumayan mümin ise tadı güzel olup kokusu olmayan hurma gibidir.Kur’an-ı okuyan facir (günahkar kimse) kokusu güzel olup tadı acı olan reyhane bitkisi gibidir.Kur’an okumayan facir ise tadı acı olup kokusu olmayan Ebu Cehil karpuzu gibidir.İyi arkadaş güzel koku satan kimse gibidir.Sana ondan hiçbir şey sirayet etmese güzel koku sirayet eder.Kötü arkadaş ta demirci körüğü çeken gibidir.Onun is ve karasından sana bir şey bulaşmasa bile dumanı seni rahatsız eder.”

“Kur’an-ı maharetle okuyan kimse Allah’a yakın olan yüce meleklerle beraberdir.Kur’an-ı kekeleyip zorluk çekerek okuyan kimseye ise iki kat ecir vardır.”

“Ebu Zerr(ra)’dan şöyle rivayet edilmiştir. : “Ya RasulAllah,bana öğüt ver” dedim. “–Allah’a karşı gelmekten sakın,takva yolunu tut.Çünkü o bütün işlerin başıdır.” Buyurdu. “-Ya RasulAllah! Daha ne tavsiye edersiniz?” dedim. “-Kur’an-ı okumaya devam et.Çünkü Kur’an dünyada senin için bir nurdur.Yolunu aydınlatır.Gökte senin için bir azıktır,kıyamette sana faydası dokunur.” Buyurdu. Başka bir rivayette şu ilave vardır: “....Diline sahip ol,ancak hayır söyle.Şüphesiz ki sen ancak bununla şeytanı yenersin.”

“Kur’an şefaatçidir,şefaati kabul edilir.Savunucudur,savunması kabul edilir.Kim onu lider kabul edip peşinden gider (hükümlerine uyar)sa kendisini cennete götürür.Kim de onu arkasına iterse kendisini cehenneme sevkeder.”

“Kur’an-ı okuyunuz.Çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaati olarak gelir.”

“Kur’an-ı Kerim’i okuyup içerisindeki hükümlerle amel ederse kıyamet gününde ana ve babasına bir taç giydirilir ki parlaklığı,güneşin evlerdeki parlaklığından daha güzeldir.Ya Kur’an’la amel edene verilecek mükafatı tahmin edebiliyormusunuz ?”

“Kim Kur’an-ı Kerim’i okur,öğrenir ve onunla amel ederse ana ve babasına kıyamet gününde güneş gibi parlak olan nurdan bir taç ve dünyada eşi olmayan güzel cennete elbiseleri giydirilir.Onlar: “-Bu ne sebeple bize giydirildi?” diye sorduklarında “-Çocuğunuz Kur’an öğrenip okuduğu için” diye cevap verilir.

“Kıyamet gününde Kur’an-ı Kerim’i okuyup onunla amel eden kimse gelince,Kur’an: “-Ya Rabbi’ ona hulle giydir” der.Bunun üzerine ona şeref tacı giydirilir.Kur’an “-Ya Rabbi! Ona lütuf ve ihsanını ziyadeleştir”der. Hemen ona şeref elbisesi giydirilir. Sonra Kur’an “-Ya Rabbi! Ondan razı ol” der.Allah’ta ondan razı olur ve ona: “-Oku ve yüksel” denilir.Allah okuduğu her ayetten dolayı ona bir sevap ta fazla verir.”

Kur’an sahibi kimseye (cennete girdiğinde) “Kur’an-ı oku da yüksel Dünyada okuduğun gibi yavaş yavaş oku.Şüphesiz ki senin cennetteki derecen okuyacağın son ayete göre tayin edilecektir.” (Başka bir rivayette şu ilave vardır: “...Bildiği ayetleri bitirinceye kadar okur ve her ayet sebebiyle bir derece yükselir.” Yine başka bir rivayette “Cennetin derecelerinin sayısı Kur’an ayetlerinin sayısı kadardır.Kur’an ehlinden cennete girenlerin derecesinden daha üstün bir derece yoktur.)

İki kimseye gıpta edilir: Birisi kendisine Allah’ın Kur’an öğrenmeyi nasip ettiği kimsedir ki gece gündüz onunla meşgul olur.Diğeri de Allah’ın kendisine mal verdiği kimse olup gece gündüz onu hayır yerlere sarf eder.”

“Üç kimse vardır ki en büyük korku(Kıyamet günü) onları tasaya düşürmez.Onlar hesaba çekilmezler ve yaratıkların hesaba çekilmesi bitinceye kadar güzel kokulu misk tepecikler üzerinde bulunurlar. Onlar: 1.Allah rızası için Kur’an okuyan ve onunla cemaate imamlık yapan,cemaatin de kendisinden razı olduğu kimse. 2.Allah’ın rızasını talep ederek insanları namaza çağıran kimse (müezzin). 3.Rabbi’ne ve efendilerine karşı görevlerine yerine getiren köle.” Başka bir rivayette “Köleliği Rabb’ine itaatına engel olmayan kimse” şeklindedir.

“Kur’an öğreniniz,okuyunuz ve okutunuz. Zira Kur’an-ı öğrenip okuyan,onunla amel eden hafızasında Kur’an olduğu halde uyuyan kimsenin hali ise içi misk dolu ağzı bağlı dağarcık gibidir.”

“Kur’an-ı Kerimi okuyan kimse Peygamberlik derecesine yükselir,şu kadar var ki ona vahyedilmez.Kur’an ehlinin hafızasında Allah kelamı varken kızanla kızması,cahilane harekette bulunanla cahil olması gerekmez (yakışmaz).”

“Oruç ve Kur’an kıyamet gününde kula şefaat ederler... Kur’an: “Ben onu geceleyin uykusundan alıkoydum (geceleri kalkıp namaz kıldı ve Kur’an okudu) Beni ona şefaatçi kıl.” der...”

“Sizler Allah’ın kelamı olan Kur’an’dan daha faziletli bir şey ile Allah’a dönemezsiniz”. Başka bir rivayette “Kur’an-ı Kerim Allah’a gökler,yer ve aralarında bulunan varlıklardan daha sevimlidir.” buyurulmuştur.

Resulullah (SAV): “Allah’ın insanlardan dostları vardır.” Buyurdu. Ashab: “Onlar kimdir ya RasulAllah?” dediler. Rasulullah (SAV) “Onlar ehl-i Kur’an’dır.Allah’ın dostları ve seçkin kullarıdır.” Buyurdu.

“Kim Kur’an-ı okursa ömrünün en fena devresine,en kötü noktasına iletilmez. Bunun delili Allah’ın şu sözüdür: “Sonra insanı aşağıların aşağısına çevirdik (indirdik) Ancak iman edenler hariç...” Burada iman edenlerden maksat: Kur’an okuyanlardır.

“Ümmetlerin en şereflileri Hamale-i Kur’an (Kur’an-ı ezberleyip ona hizmet edenler) ve geceleri ibadet edenlerdir.” Başka bir rivayette “Hamale-i Kur’an cennet ehlinin bayraktarlarıdır” buyurulmaktadır.

“Kur’an-ı okuyun,onunlar amel edin.Ondan yüz çevirmeyin.Onun hakkında (kıraat ve tefsirinde) haddi aşmayın.Geçiminizi onunla temin etmeyin.Onunla zengin olmak istemeyin”

“Kur’an-ı okuyan okuyuşunun mükafatını Allah’tan istesin.Şüphesiz ki ileride bir takım kimseler türeyecek,bunlar Kur’an okuyup onunla insanlarda yardım isteyeceklerdir.”

“Kim Kur’an-ı okur da onunla insanları sömürür,mallarını yemeye vesile edinirse kıyamet gününde yüzü etten soyulmuş olarak gelir.”

“Kur’an-ı seslerinizle güzelleştirin.Çünkü güzel ses Kur’an-ın güzelliğini arttırır. Başka bir rivayette “Güzel ses Kur’an-ın ziynetidir.” Bir başka rivayette ise “Her şeyin bir süsü vardır.Kur’an-ın süsü de güzel sestir.” Buyurulmaktadır.

“Kur’an-ı Arapların lahneleri ve sesleri ile okuyunuz.Fasıkların ve ehl-i kitabın lahnelerinden kaçınınız.Benden sonra öyle bir kavim gelecek ki onlar Kur’an-ı şarkı ve ölüye ağlayanların tarzında okuyacaklar.Kur’an onların boğazlarından aşağıya inmeyecektir.Onlar ve onlara imrenenlerin kalpleri fitneye tutulmuştur.”

Namazda Kur’an okumak namaz dışında okumaktan daha faziletlidir. Namaz dışında Kur’an okumak tesbih ve tekbirden daha faziletlidir.Tesbih sadakadan daha faziletlidir.Sadaka oruçtan daha faziletlidir.Oruç ise bir kalkandır.İnsanı ateşten korur.”

“İnsanın Kur’an-ı mushafa bakmadan okumasının sevabı bin derecedir.Mushafa bakarak okunmasında ise buna iki bin derece ziyade edilir.” Başka bir rivayette “kim her gün mushafa bakarak 200 ayet okursa kendi kabri etrafındaki yedi kabre şefaat etme izni verilir ve anne babasının azabı –kafirde olsalar- hafifletilir.” Bir başka rivayette ise “Kur’an-ı yüzüne bakarak okuyan kimsenin ezbere okuyana fazileti farz namazının nafile namaza fazileti gibidir.” Bir başka rivayette şöyle buyurulmaktadır: “Kim Kur’an-ı öğrenir,ezberler ve muhafaza ederse onu cennete götürür ve ailesini fertlerinden hepsi de cehennemlik olan 10 kişiye şefaatçi kılar.”

“Kur’an-ı ayda bir hatmet veya 20 günde hatmet yahut 10 günde ya da 7 günde hatmet. Bundan daha fazla olmasın.” Bir başka rivayette ise “Kur’an-ı her 3 günde bir okuyup hatmet.3 günden daha az bir zaman içerisinde okuyan Kur’an-ı anlayamaz.” Bir başka rivayette ise “Kur’an-ı 7 günde bir okuyup hatmet.Daha fazlasını yapmaya kalkışma.Çünkü eşinin senin üzerinde hakkı vardır.Ziyaretçilerinin senin üzerinde hakkı vardır.Bedeninin de senin üzerinde hakkı vardır.”

Abdullah bin Amr (ra)’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Kur’an-ı seni kötülüklerden uzaklaştırdığı müddetçe oku.Şayet Kur’an seni kötülüklerden uzaklaştırmıyorsa sen onu okumuş sayılmazsın.”

“Kur’an-ı hüzünle oku.Çünkü o hüzünle inmiştir.” Bir başka rivayette “Kur’an-ı okuyun ve ağlayın,şayet ağlayamıyorsanız ağlamaya çalışınız.”

“Kur’an-ı kalpleriniz ona ısındığı müddetçe okuyunuz.Usanır,aklınız başka yere giderse okumayı bırakıp kalkınız.”

“Kur’an-ı okuyunuz.Şüphesiz Allah Kur’an-ı ezberleyen bir kalbe azab etmez.” Başka bir rivayette ise şu ilave vardır: “...Kur’an-ı sevenlere müjdeler olsun.”

“Kur’an kendisinden sonra asla fakirlik olmayan bir zenginliktir.Onun önünde hiçbir zenginlik yoktur.” Bir başka rivayette “kime Kur’an verilir de bir başkasına kendisinden daha çok verildiğini zannederse Allah’ın yücelttiğini küçültmüş ve küçülttüğü şeyi de yüceltmiş olur.”

“...Kim güçlüğüne katlanarak ve alacağı sevabı Allah’tan umarak Kur’an-ı okursa her harfi karşılığında ona (cennette) hurilerden bir eş verilir.”

“Kur’an apaçık bir nurdur.Hikmetli bir zikir (kitap) ve dosdoğru bir yoldur.” Bir başka rivayette “Bu Kur’an Allah’ın ziyafet sofrasıdır.Yiyebildiğiniz kadar onun (ruhları doyuran,insanı manen yücelten) nimetlerinden tadınız. Şüphesiz ki bu Kur’an Allah’ın ipidir. (bir ucu semada,bir ucu yeryüzündedir.Düşenler ancak ona tutunmak suretiyle kalkabilirler.) O,apaçık bir nurdur (insanları aydınlatır). Faydalı şifadır (Maddi ve manevi dertlerin devası ondadır.) Kur’an,kendisine sarılanların koruyucusu,kendisine uyanların kurtarıcısıdır.Kur’an’a uyan doğru yoldan sapmaz ki kınansın;eğrilmez ki doğrultulsun.Kur’an’ın insanları hayrete düşüren şeyleri tükenmez.O,çok okumakla eskimez (her okuyuşta insana daha fazla bir haz ve şevk verir.daha yeni yeni şeyler anlaşılır.) Onu okuyunuz.Çünkü Allah onu okumanın her harfine 10 sevap verir.”

“Kur’an devadır.” Bir başka rivayette “En hayırlı dua Kur’an’dır.” Bir başka rivayette ise “İki şifaya sarılınız.Bunlar bal ve Kur’an’dır.”

“Kim Allah kitabından bir ayet dinlerse ona kat kat sevap yazılır,kim de ondan bir ayet okursa kıyamette kendisine nur olur.”

“Hz.Ali (ra) demiştir ki: “Resulullah’ın (SAV) şöyle buyurduğunu işittim:
“ – Bana Cebrail (AS) geldi ve; “-Ya Muhammed ümmetin senden sonra ihtilafa düşecektir.” Dedi. “-Bundan çıkış yolu nedir?” dedim.Şöyle cevap verdi:
“ – Allah’ın kitabıdır.Allah her cebbar ve zalim kimseyi onunla helak eder.Ona sarılan kurtulur. –Bu cümleyi iki defa tekrar etti.- Kur’an hak ile batılı ayırt eder.O oyuncak değildir. (Hepsi hak ve ciddidir.) Hiçbir kimse onun benzerini uydurup getiremez. Onun esrar ve mucizesi tükenmez.Onda sizden öncelerin haberi,aranızda meydana gelecek olayların çözümü ve sizden sonra meydana gelecek olan birtakım şeylerin haberi vardır.”
-Hz.Ali şöyle buyurmuştur: “Kim Kur’an-ı namazda okursa her harfi için 100 sevap verilir.Otururken okuyana ise her harfi için 50 sevap verilir. Kim Kur’an-ı namaz dışında abdestli olarak okursa 25 sevap kazanır.Abdestsiz olarak okuyan ise 10 sevap kazanır.”


Not:Bu hadisler Aliyyü’l – Kari’nin Kur’an-ı Kerim’in fazileti hakkında derlediği hadislerden seçilmiştir.Tercümeleri Durak Pusmaz’a aittir.Kitap Bahar yayınları tarafından hadislerin Arapça kaynaklarıda verilerek basılmıştır.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
45 replies
43968 views
Son İleti 31 Mart 2014, 22:38:30
Gönderen: Black_house
0 replies
2247 views
Son İleti 21 Nisan 2009, 22:11:05
Gönderen: Black_house
0 replies
2849 views
Son İleti 13 Şubat 2010, 01:10:41
Gönderen: gece_mavisi
0 replies
2152 views
Son İleti 07 Ocak 2012, 21:25:30
Gönderen: D®agon
0 replies
1464 views
Son İleti 06 Ocak 2013, 15:55:27
Gönderen: D®agon
0 replies
1589 views
Son İleti 05 Haziran 2013, 11:30:15
Gönderen: busegül
0 replies
1406 views
Son İleti 23 Haziran 2013, 09:30:54
Gönderen: D®agon
0 replies
2069 views
Son İleti 12 Nisan 2014, 23:24:02
Gönderen: Black_house
0 replies
132 views
Son İleti 08 Mayıs 2018, 20:34:20
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
188 views
Son İleti 09 Mayıs 2018, 12:39:36
Gönderen: Uyanan Gençlik