Mitoloji Sözlüğü

 • 21 replies
 • 9552 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Mitoloji Sözlüğü
« : 27 Aralık 2012, 12:11:37 »A

Abas: Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.
Abaris: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.
Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi.
Acacallis: Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.
Acamas: Thesus ile Phedre’nin oğlu.
Admetos: Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası.
Admete: Eurystee’nin kızı.
Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.
Adrasteia: Girit adasında yaşayan bir peri kızı.
Adrastos: Argos kralı, (Adraste)
Adrogos: Girit kralı Minos’un oğullarından biri.
Aedon: Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı.
Acetes: (Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu.
Aegee: (Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı.
Aegina: (Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı.
Aeson: (Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası.
Aethra: (Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası.
Agemedes: Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yaptı.
Agememnon: Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.
Aganippe: İlham perilerinin yani Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes kaynağı
Agapenar: Yunan kahramanlarından biri.
Agathodaimon: Toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı.
Agathon: Atinalı ünlü bir trajedi yazarı.
Agave: (Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi, Semele’nin kızkardeşi.
Agdistis: Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis’I dünyaya getiriryor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.
Agenor: Finikeliler soyunun atası İo’nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.
Aglaia: Üç Kharitlerden biri.
Aglaures: Kekrops’un kızı.
Agron: Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlşarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiç bir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.
Agyieus: Yolların, sokakların, meydanların tanrısı olarak Apollon’a verilen adlardan biridir.
Aiakos: Zeus ile Aigina’nın oğlu ve Telamon’un babası. İyi kalpli ve adaletsever olduğundan öldükten sonra yeraltı ülkesinin yargıcı oldu. Minos ve Rhadamantys onun yargıç arkadaşları idi.
Aias: Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı
Aias, Salamis kralı Telemon’un oğlu. İlias’ta Akhilleus’tan sonra en yiğit, güzel bir kahraman olarak anılır.
Aias, Lokri’in oğlu, kırk gemi ile Troia’ya gitti, çok hızlı koşardı.
Aidoneus: Yeraltı dünyasının tanrısı Hades’in bir diğer adı.
Aigeus: Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederekkendisini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.
Aigisthos: Kral Thyestesİn kendi öz kızı Pelopia’dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı arasındaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar, keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus’u öldüren ve Trobia savaşına giden Agememnon’un karısını ayartan, delikanlı, Agememnon’u da öldürdü fakat kendisi de Orestes tarafından öldürüldü.
Aigle: Heliades’lerden, yani Phaeton’un kız kardeşlerinden birinin adı.
Aineias: Kral Ankhises ile Aphrodite’ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)’nda gizlendi. Uzun ve dolanbaçlı yollardan Kartaca’ya oradanda İtalya’ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.
Aiolos: Rüzgarların tanrısına verilen ad. Bunu bazıları Zeus’un, bazıları Hippotes ile Menalippe’nin oğlu sayarlar.
Aisa: Kader tanrısı Moira’nın başka bir adı.
Aison: İolkos şehrinin kralı. Pelias’ın ağabeyi, İason’un babası.
Aithalides: Hermes’in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.
Aithra: Kral Pitteheus’un kızı. Theseus’un anası. Aithra, Dioskur’lar tarafından kaçırılmış, köle olarak Helena’ya verilmişti. Helena ile Troia’ya gelen Aithra, Troia’nın düşmesi üzerine torunları tarafından kurtarıldı.
Akaman: Alkmanion ile Kallirhoe’nin oğlu
Akakallis: Girit kralı Minos’uv kızı. Dione adı ile de çağırılır.
Akastos: Pelias’ın oğlu Medias’ın kardeşi
Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.
Akhates: Aineias’ın sadık dostu. Troia’dan kaçarken de onun yanındaydı.
Akhales: Herakles (Hercul) ile Omphale’nin oğullarından biri.
Akheus: Poseidon ile Larides’in oğlu, Pelasgos ile Phtius’un kardeşi. Basitliği ile ün kazanmıştı.
Akhilleus: Peleus ile Tethys’in oğlu ünlü Yunan Kahramanı. Topuğundan başka hiç bir yerine ok işlemez, kılıç kesmezdi.
Akhiroe: Ares’in torunu çok güzel bir kız.
Akhyls: Karanlıklar tanrıçası.
Akis: Faunus ile Nympha Symaethis’in oğlu
Akrepheus: Apollon’un oğlu. Biotiada, akrephia şehrine kendi adını vermiştir.
Akragos: Zeus ile Okeanos’un kızlarından Astepore’nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevirildi.
Aktor: Poseidon’un oğlu
Akuilon: Eos ile Ailos’un oğlu. Doğuştan saçları beyazdır ve yılandan bir kuyruğu vardır.
Akus: Hephaistos ile Letafet tanrıçalarının en genci Agaia’nın oğlu.
Alala: Savaş’ın kızı. Kişisel savaş olarak bilinir.
Alalkomenis: Thebai kralı Ogyges ile Thebe’nin kızı. Telksine ile Aulis’in kızkardeşi. Üç kardeş tanrıça Athena’nın süt anneleriydi.
Alba Longa: (Albano) Aimeas’ın oğlu
Albion: Poseidon’un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları kavgadan galip çıkınca Zeus kardeşi Bergion ile onun başlarına taş yağdırdı.
Albunea: Bir peri kızı.
Alekto: Uranos’un kanından yaratılan öc tanrılarından biri.
Aleksandros: Kahraman Paris’in bir lakabı.
Alkaios: Perseus’un üç oğlundan biri
Alkandros: Tanrıların gözüne girmiş ünlü bir kahin.
Alkathoos: Pelops ile Hiphodemie’nin oğlu. Megara şehrine kral oldu.
Alkestis: Pelias ile Anaksibia’nın kızı, kral Admetos’un karısı.
Alkimedon: Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman.
Alkinoe: Korinthos kralı Polybos’un kızı, Amphilokos’un karısı.
Alkinoos: Koro adasının eski adı olan Scheria adasında yaşayan bir kral.
Alkithoe: Minyas’ın kızı, iki kardeşi ile birlikte şarap tanrısının ayinlerine katılmadıkları için çıldırdılar. Artemis onlara acıdı ve üç kardeşi yarasaya çevirdi.
Alkmene: Mykena kralının kızı. Kral Amphitriyon’un karısı Herakles’in annesi.
Alkmeon: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Annesini öldürdü.
Alkyone: Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk’in karısı. Kocası bir deniz kazasında ölünce kendisini denize attı. Birbilerini çok seven bu iki insana acıyan Tethys karı kocayı iki deniz kuşuna çevirdi.
Aloeus: Gök ile yer’in oğlu olan bir Titan. İphimedia adında bir kadınla evlenmişti ancak Poseidon bu kadını sevmiş ve ondan ikide çocuğu olmuştu.
Aloadlar: Poseidon ile İmphimedia’nın ikiz çocuklarına verilen ad. Bunlar Ares’I bile aylarca esir tutacak kadar güçlü ve yiğit kahramanlardı. Fakat gökyüzüne saldırmak istedikleri için Apollon onları öldürdü.
Alope: Korkyon’un kızı Poseidon’dan Hippothous adında bir oğlu olmuştu.
Alphesibea: Arkadia kralı Phegeus’un kızı, annesini öldüren Alkmeon ile evlenmişti.
Alphesibia: Diyonysos’un aşık olduğu Asya’lı bir peri kızı.
Alpos: Sicilyada yaşayan korkunç bir dev.
Althaia: Melagros’un annesi.
Althala: Kalydon kralı Peneus’un karısı ve Melagros’un annesi.
Althemenos: Girid kralı Kereteus’un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafından yutuldu.
Ameltheia: Zeus’un süt annesi olan keçi.
Amata: Kral Latinus’un karısı. Lavinia’nın annesi. Kızının Ene ile evlenmesine üzülerek intahar etti.
Amathus: Herakles’in oğlu.
Amentes: Hades’in lakabı
Ambarvalia: Romada Mars şerefine yapılan tören
Amazonlar: Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan kadınlar. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar kendilerine ait bir devlet kurmuşlar. Thermodon(Terme Çayı) kıyısında Themikyra şehrinde yaşarlardı. Savaş Tanrıçası Ares’e taparlardı.
Ambrossia: Olymps tanrılarının baldan dokuz kat daha tatlı olan yiyeceği. Bu gıdadan tadanlar ölümsüz oluyorlardı.
Ammon: Kıbrıs kralı Kynyros’un oğlu, Myrrha’nın kocası
Amor: Aphrodite’ın oğlu Eros’un bir diğer adı.
Amphiaros: Zeus ve Apollon tarafından korunan bir kahin. Oikides ile Hypermestra’nın oğlu.
Amphikttyon: Deukalion ile Pyrrha’nın oğlu.
Amphilokhos: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Oda babası gibi bir kahin idi.
Amphion: Zeus ile Antiope’nin oğlu Niobe’nin kocası.
Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu. Çok kuvvetli idi.
Amphitrit: Poseidon’un karısı. Nereos ile Doris’in kızı.
Amphitrion: Triynthe kralı Akaios’un oğlu.Alkmene’nin kocası. Alkmene Zeus’tan hamile kalarak Herakles’I doğurdu.
Amulius: Albe adasının efsanevi kralı ve Prokas’ın oğlu.
Amyklos: Apollon’un istemeyerek vurup öldürdüğü daha sonra sümbül çiçeğine dönüştürdüğü delikanlı.
Amykos: Poseidon’un oğlu.Vahşi tabiatlı bir kral idi.
Amymone: Donaos’un elli kızından biri..Satyr’dan kaçarken Poseidon yardımına geldi ve ona aşık oldu. Bu aşktan Nauplios adındaki kahraman doğdu.
Anaksarete: Kıbrıslı çok güzel fakat kalpsiz bir kız. Kendisine aşık olan İphis’in intihar etmesine neden olduğu ve ölümüne aldırmadığı için Aphrodite onu taştan bir heykele dönüştürmüş.
Ananke: İnsan şeklindeki bir kader tanrısı.
Androgeos: Girit kralı Minos’un oğlu. Bir zaferden dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü.
Androklos: Ephes şehrinin kurucularından.
Andromakhe: Hektor’un karısı ve Eetion’un kızıydı. Yedi kardeşi, babası ve annesinin ölümüne tanık olduktan sonra kocasınıda bir savaşta kaybetti. Yunanlılara esir düşerek Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un metresi oldu.
Andromeda: Kral Kepheus ile Kasiope’nin kızı.
Anios: Apollonun Delosta yaşayan oğlu.
Ankhises: Troia kahramanlarından biri. Kapys ile Themiste’nin oğlu. Aphrodite’ten Aeneas (Enee) adında bir oğlu oldu.
Ankhores: Phirigia kralı Midas'ın oğlu. Bir uçuruma düşerek can verdi.
Antaios: Poseidonile Gaia’nın oğlu olan Libyalı dev.
Antenor: Troia kralı Priam’ın arkadaşı Yunalılarla anlaşıp Troia’ya ihanet etti.
Anteros: Aphrodite’in Ares’ten olan oğlu.
Antigone: Oidipus’un kızı.
Antiklea: Odysseus’un annesi. Oğlunun öldüğünü sanarak intihar etti.
Antiope: Nikteos’un kızı, Zeus ona aşık olmuştu.
Anubis: Mısırın ölüler tanrısı.
Antiphates: Sicilyada yaşayan dev cüsseli, insan eti yiyen Laistryon’ların kralı.
Antiphus: Priamos’un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.
Apathe: Hile tanrısı.
Aphareus: İdas ile Lynkeus’un babası.
Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.
Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.
Arai: Beddua tanrısı
Arakne: Lydya’lı güzel bir kız. Kendini tanrıça Athenadan üstün gördüğü için tanrıça tarafından örümceğe dönüştürüldü.
Ardolos: Hephaistos ile Aglea’nın oğlu.
Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.
Arge: Apollon’un geyiğe dönüştürdüğü bir peri kızı.
Argos: Zeus ile Niobe’nin oğlu
Ariadne: Dionysos’un karısı.
Ariane: Girid kralı Minos ile Pasiphane’in kızı.
Arimasp’lar: Tek gözlü efsanevi millet. Altını koruyan yarı kuş yarı arslan olan Gryps’lerle sürekli savaş halindeydiler.
Arion: Hayatı efsaneleşmiş Kesbos’lu bir çalgıcı
Arion: Poseidon ile Demeter’in oğlu.
Aristaios: .Apollon ile Kyrene adlı bir perinin oğlu. Çobanlığın, zeytin yetiştirmenin ve arıcılığın tarısıydı. Orpheus’un karısı Eurydike’ye aşık olmuştu.
Aristodemos: Messenia kralı, yurdunu kurtarmak için yirmi yıl boyunca Ispartalılarla çarpıştı. Bunun uğruna kızını tanrılara kurban etti ancak genede Ispartalılara yenildi. Ve kızının mezarı başında kendini öldürdü.
Arkas: Zeus ile peri kzı Kallisto’nun oğlu.Arkadiaların atası, Erato’nun sevgilisi.
Arkhelaos: Temenos’un oğlu. Herakles’in torunu
Arkhemoros: Hyripyle’nin İason’dan olan oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldü.
Arkiron: Kentauros’lardan biri.
Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden bir kaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.
Askanios: Aeneas ile Kreuse’nin oğlu
Askalaphos: Akheron’un oğlu. Tanrıça Demeter’I kızdırdığı için kocaman bir kayanın altına kapatılmıştı. Herakles bu gence acıyıp onu bir baykuşa çevirerek acısına son verdi.
Asklepios: (Esculope) Apollon’un oğlu, sağlık, iyi etme ve hekimlik tanrısı. Tanrılara karşı gelip, ölüm döşeğindeki hastaları iyi ettiği, ölüleri hayata döndürdüğü için Zeus tarafından öldürüldü.
Asia: Okeanos ile Ethys’in kızı. Asya kıtasına adını koydu.
Assaon: Niobe’nin babası. Kızına aşıktı, kızı bu aşka karşılık vermeyince torunlarını öldürdü.
Asteria: Titan Kheos ile Phebe’nin kızı. Zeus bu kıza gönül verince onunla birlikte olmak istemeyen Asteria bir bıldırcın olarak Zeus’un elinden kurtuldu. Ve kendini denize atarak yüzen bir ada olan Ortygia’ya dönüştü.
Asterion: Girit adası kralı. Europa’nın Zeus’tan olan iki oğlu Minos ve Rhadamantys’I o büyüttü ve krallığını Minos’a bıraktı.
Astraios: Eos’un yani şafak kızıllığının kocasıdır. Yıldızlara hükmederdi.
Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.
Astyanaks: Hector ile Andromakhe’nin oğlu. Troia ele geçirilince Odysseus onu kale duvarından aşağı atarak öldürdü.
Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.
Ate: Hata ve günah tanrıçası, insanların basiretini bağlardı.
Athamas: Phtiksos’un babası, İno’nun kocası.
Athena: Zeka tanrıçası. Bir adıda Pallastır.
Atlas: Titan İapetos ile Deniz kızlarından Klymene’nin oğlu. Diğer Titanlarla birlikte Olympos’a saldırdığı için Zeus onu gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdı.
Atreus: Pelops ile Hippodemia’nın oğlu. Thyestes ile Nikippe’nin kardeşidir. Önce Kleola ile evlendi ve bu evlilikten Pelisthes doğdu. İkinci evliliği dul kalan gelini Aerope ile oldu. Bu evlilikten Agememnon ile Menelaos adlı iki oğlu ve Anaksibia adlı bir kızı oldu.
Atrides: Atreus soyundan gelenler bu adla anılır özellikle Agememnon ve Menelaos.
Atropos: Bildiklerinden şaşmayan üç Moria(Park) lardan biri.
Attis: Eski anadolu tanrılarından biri. Adonis kadar güzeldi bu yüzden Anadolu tanrılarının anası Kybele ona gönül verdi. Ondan hayat boyu kendisine sadık kalma sözü almıştı ancak Attis Sakarya nehrinin perisi Sagaratis’e gönül verdi. Kybele buna çok öfkelendi ve peri kızının hayatının bağlı olduğu ağacı kesti. Attis’I de delirtti.
Auge: (Augia) Aleus’un kızı. Herakles’ten Telephos adında bir oğlu olmuştu.
Telephos’u doğurduktan sonra Mysia’ya kaçtı. Orada kral Teothras’ın karısı oldu. Daha sonra kim olduğunu bilmeden kendi öz oğlu ile evlendi.
Augias: Elis bölgesinin efsanevi kralı.
Aura: Phrygia’lı güzel bir kız. Rüzgar gibi çevikti. Artemis’in av arkadaşlarından biriydi. Dionysos buna aşık oldu ama yakalayamadı. Daha sonra Aphrodite araya girdi ve Aura’nın aklını başından aldı. Dionysos’tan iki çocuğu oldu ama çocuklarını parçaladı sonra kendini Sakarya ırmağına attı. Zeus bu deli anneyi bir kaynağa çevirdi.
Aurora: Eos’un latince adı. Şafak tanrıçası.
Auson: Odysseus ile Kalypso’nun oğlu. Latinos adında Latinlaerin babası sayılan bir oğlu vardı.
Autolykos: Odysseus’un dedesi. Hermes’in oğlu idi.
Autemedon: Akhilleus’un arabasını sevkeden kahraman
Autonone: Kadmos'un kızı. Aktaion'un anası, Dionysos onu delirttiğinden kız kardeşi Agaue ile birlikte Pentheus'u parçaladı.

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Ynt: Mitoloji Sözlüğü
« Yanıtla #1 : 27 Aralık 2012, 12:12:22 »
B
   
Baal: Asur TanrısıBakkhant'lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar
Basileia: Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion
ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.
Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes'e yardım eden ihtiyar.
Bauba: Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.
Baukis: Philemon'un karısı.
Bellerophon: Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un oğlu.
Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.
Beroe : Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.
Bia : Dev palas ile Styx'in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.
Bianos : Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
Bias : Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi.
Biton : Kydippe'nin oğlu
Bona Dea : Doğurganlık tanrıçası.
Boreas : Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos'un oğlu
Bormos : Titias'ın oğlu, çok güzel bir delikanlı olan Bormos'u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.
Brankhos : Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.
Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla savaşında tanrı Zeus'un tarafında yer aldılar.
Britomartis : Girit'li bir tanrıça, Zeus ile Karme'nin kızı.
Brontes : Gök ile yerin oğlu Kylop'lardan biri.
Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.
Bryte : Ares'in kız Minos'un sevgilisi.
Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.
Byblis : Miletos'un kızı. Erkek kardeş'I Kaunos'a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis'i çağlayan'a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)
Byzas : Poseidon'un oğlu. Annesi Zeus ile İo'nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu
Bassareus : Dionysos'un latince adı
Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.
Bianna : Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.
Boarmia : Pallas'ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.
Boreadlar : Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.
Bosphoros : Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazınıneski adı.
Botres : Eumelos'un oğlu. Tanrı Apollon'a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.
Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.
Briseis : Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızydı. Babasının katili Akhilleus'un sevgilisi oldu.
Brithynoos : Apollon'un adlarından biri.
Brykhia : Aphrodite'in adlarından biri. entheus’u parçaladı.

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Ynt: Mitoloji Sözlüğü
« Yanıtla #2 : 27 Aralık 2012, 12:13:49 »
C

Cacus : Herakles tarafından öldürülen bir dev.
Caeculüs : Vulcain'in oğlu
Caelus : Uranos'un latince karşılığı
Camene : Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarına da inanırlardı.
Camilla : Volskiler kralı Metabus'un amazonlara benzeyen kızı.
Camenta : Romalı doğum tanrıçası.
Carmenta : Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.
Carna : Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı.
Catanitus : Latinlerin Ganymedes'e verdikleri ad.
Centimaniler : Yüz kollu devler.
Ceres : Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter'in bir diğer adı.
Clio : Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa'sına Latinlerin verdikleri ad.
Concordia : Romalıların barış tanrıçası.
Concus : Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.
Cubido : Aşk tanrısı Eros'un bir diğer adı.

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Ynt: Mitoloji Sözlüğü
« Yanıtla #3 : 27 Aralık 2012, 12:14:32 »
D
   
Dada : Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın.
Daedalion : Sabah yıldızı Eoshoros'un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.
Daimon : İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.
Daktylos : İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea doğurmuştur.
Daimos : Ares'in yardımcısı, korku.
Damaster : Poseidon'un oğlu
Dammaneus : Daktylos'lardan biri.
Danae : Argos kralı Akrisios'un kızı.
Danaidler : Danaos'un elli kızına verilen ad.
Danaos : Belos'un iki oğlundan biri, farklı farklı kadınlardn elli kızı olmuştu.
Daphne : Apollon'un aşık olduğu peri kızı, defne ağacına çevirildi.
Daphnis : Çoban şiirlerinin mucidi, sicilyalı bir çoban.
Dardanos : Zeus'un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan almış.
Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatkar
Deimos : Korku anlamına gelen Deimos Ares'in en yakın arkadaşıdır.
Deioneus : Dia'nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yamıştı.
Deiphobos : Priamos'un oğlu, Hector'un kardeşi.
Delphoi : Gelecek olaylardan haber verme yeri, kehanet tapınağı.
Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üzerinde sabit bir ada haline getirdi.
Dejanıra : Herakles'in karısı
Demeter : Toprak ve ürün tanrıçası.
Demodike : Kretheus'un karısı, Phriksos'un kaynanası.
Demodokos : Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.
Demophon : Theseus ile Phedra'nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.
Despoina : Demeter'in Posidon'dan olan kızı Persophene'in bir diğer adı.
Deukalion : Prometheus ile Klymene'nin oğlu, Pyrrha'nın kocası. Tufan da sağ kalanlardan.
Diana : Artemis'in latice adı.
Dido : Karthaca kraliçesi, Aineas'ı sevmişti karşılık alamayınca kendini öldürdü.
Didyme : Brankhid'lerin kahinlik tapınağı
Dike : Zeus ile Themis'in kızı. Adalet sembolü.
Diktynna : Giritte Artemis'in yerini tutan iki tanrıçadan biri.
Diktys : Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı. Perseus ve annesi Danae'yi bulmuştu.
Dimoedes : Arezen'in kardeşiydi ve onun kızı Euopis ile evlenmişti ancak Euopis onu kendi kardeşi ile aldatıyordu. Durum ortaya çıkınca Euopis kendini öldürdü. Diometes daha sonra sahilde genç bir kadın cesedi buldu ve buna aşık oldu. Ceset çürümeye başlayana kadar onu sakladı daha sonra muhteşem bir törenle defnetti ama bu anlamsız aşkı içinden söküp atamadı ve mezarın başında kendini öldürdü.
Dione : Okeanos'un kızı
Dionysos : Şarap tanrısı
Dioskur'lar : Zeus'un oğullarından Kastor ile Polydenkes'e verilen ad. Anneleri Leda idi. İki kardeş gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yardımlarına koşarlardı.
Dirke : Epopeus'un karısı
Dodona : Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara, dualara cevap verirdi.
Dolion'lar : Bugünkü Kapıdağda yaşayan bir halk.
Dolon : Troia'lı bir genç. Çok hızlı koşardı, savaş sırasında casus olarak Yunanlıların arasına karıştı ancak yakalandı ve Diomedes tarafından öldürüldü.
Doris : Okeanos ile Tethys'in kızı. Kardeşi Nereos ile evlendi. Ondan Nereid'ler diye bilinen elli kızı oldu.
Doros : Apollon ile Phthie'nin oğlu
Dryad'lar : Ormanlarda yaşayan ağaç perileri. Hayatları ağaca bağlıydı. Ağaç çürüdüğü yada kesildiği zaman bunlarında hayatları son bulurdu.
Dryas : Ares'in oğullarından biri.
Dryope : Kral Dryops'un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apollon bu kıza gönül verdi ve yılan şekline girerek onunla birleşti. Kız bu olaydan kimseye haber vermedi. Andreamon ile evlendi ve bir oğlu oldu. Adını Amphissos koydular.
Dryops : Apollon ile Dia'nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan'ı doğurdu.

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Ynt: Mitoloji Sözlüğü
« Yanıtla #4 : 27 Aralık 2012, 12:15:30 »
E

Eakos : Zeus ile peri kızı Egine'nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı.
Eetion : Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak'ın babası.
Efhialtes : Gaia ile Uranus'un oğlu olan bir dev.
Egeria : Romalıların doğum tanrıçası.
Egeus : Atina kralı Theseus'un babası. Theseus Minotaure'e karşı kazandığı zaferden dönerken beyaz yelken çekmediği için babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denizew attı. O günden beri bu denize ege denizi derler.
Egestes : (Akestes) Sicilyada Krimisos ırmağının tanrısının oğlu
Egina : Asapos ırmağı tanrısının kızı, Zeus tarafından kaçırıldı.
Egisthos : Thyeste'nin oğlu.
Egypios : Antheus ile Boulis'in oğlu.
Egyptos : Mısırın ünlü kahramanlarından, Poseidon ile Nil nehrinin oğlu. Mısıra adını verdi.
Eidothea : Proteus'un oğlu babasına akıl danışmaya gelen Menelaos'a yardım etti.
Eileithyia : Doğum arğrıları tanrısı. Bu tanrı, doğumlarında kadınlara yardım edermiş.
Eirene : Barış sembolü Horalardan biri.
Ekhemos : Aeropos'un oğlu.
Ekhestos : Zalimliği ile tanınan Epir kralı.
Ekhidna : Gövdesi kadına, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder. Lerna Hydrası denilen yılanın annesidir.
Ekhion : Kadmos'un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri.
Ekho : Ormanlarda, dağlarda dolaşan yankı perisi. Her yerde yanlızlığı arıyor insanlardan ve tanrılardan kaçıyordu. Aşkına karşılık vermediği için Pan çobanları ona karşı kışkırttı. Ve çobanlar Ekho'yu parçalayıp, parçalarını her tarafına attılar.
Elektra : Agememnon ile Klytaimenestra'nın kızı. Okeanos ile Tethys'in kızlarından birininde adı Elektra idi.
Elektryon : Perseus'un üç oğlundan biri.
Eleutherios : Zeus'un lakabı
Elysion : Yeraltı cenneti
Elpenor : Odysseus'un arkadaşalarından biri. Kirke onu domuza çevirmişti ama daha sonra tekrar insan şekline döndü.
Empusa : Hekate'nin, insanları korkutmak için yarattığı bir canavar. Her çeşit kılığa girebilirdi. İnsan etiyle beslenirmiş ve kurbanalarını çok güzel bir kadın kılığına girerek avlarmış.
Endymion : Ayışığı Selene'nin aşık olduğu güzel bir delikanlı.
Enyalios : Savaş tanrısı Ares'in adlarından biri.
Enyo : Ares'in en sadık arkadaşlarından biri. Enyo felaket anlamına gelir.
Eolos : Rüzgarların bekçisi.
Eolia : Eolos'un oturduğu ada.
Eos : Şafak
Epaphos : Zeus ile İo'nun oğlu
Epeios : Panopeus'un oğlu Troia savaşına otuz gemi ile gelmişti.
Epeos : Panopee'nin oğlu surları yıkmak için kullanılan aleti icat etti ve Troia savaşındaki tahta atı yaptı.
Ephesos : (Ephes) Anadolu'nun Ege sahillinde eski devirlerin en ünlü şehri.
Ephialtes : Gaia ile Uranos'un oğlu olan dev.
Epidauros : Asklepios'un en meşhur tapınağının bulunduğu yer.
Eikaste : İokaste'nin diğer adı.
Epimelides : Sürüleri bekleyen perilerin adı.
Epimenides : Giritli bir şair ve kahin. Atinayı Veba salgınından kurtarmıştı.
Ephimetheus : Prometheus'un kardeşi
Epione : Asklepois'in karısı.
Epiphania : Tanrıların insan şeklinde yada başka şekillerde maddi olarak görülmesi.
Epiros : Ekhion'un kızı
Epopeus : Bir kahramanın adı. Poseidon'un oğlu olduğu söylenir
Erato : Dokuz ilham perisinden biri
Erebos : Khaos ile Nyks'in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.
Erekhteous : Atina'nın ünlü kahramanı.
Erginos : Beotia bölgesinde Orkhomenos kralı.
Eridanos : Okeanos ile Tethys'in oğlu. Efsanevi bir nehir.
Erigone : Atinalı İkarios'un kızı. Dionysos'un sevgilisi.
Erikhthonios : Hephaistos'un oğlu. Hephaistos'un yere saçılan tohumlarından meydana gelen yarı insan yarı yılandı. Athena bu çocuğa acıyıp onu bir kutuya koydu ve Kekrops'un üç kızına emanet etti. Erikhthonios büyünce çok akıllı bir insan oldu ve Atina krallığını ele geçirdi.
Erinona : Namus ve masumiyeti ile ün salan Kıbrıs'lı kız. Zeus bile ona aşık olmuştu. Hera bu aşka engel olmak için Adonis'I Erinona'ya bela etti. Kızlığını kaybeden Erinona tavus kuşuna çevirildi.
Eriny'ler : İntikam saçan tanrıçalar.
Eriphyle : Argos kralı Talaos'un kızı, Adraste'nin kardeşi.
Eris : Nifak, anlaşmamazlık tanrıçası, Ares'in kardeşi ve arkadaşı. Istırab(Ponos), Unutmak(Lethe), Açlık(Limos), Keder(Argos) çocuklarıdır.
Eros : Aşka tanrısı, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'in oğlu.
Erymanthos : Apollon'un oğlu. Adonis ile buluşmak için yıkanan Aphrodite'i çıplak gördüğü için tanrıça gözlerini kör etti. Bunun üzerine Apollon oğlunu bir yaban domuzuna çevirdi ve Adonis'i öldürttü.
Erysikhthon : Thesseba kralı Triapos'un oğlu. Dinsiz ve zalim bir adamdı. Demeter'e ait bir ormanı tahrip edince tanrıça onu açlıkla kıvrandırarak cezalandırdı.
Eryks : Aphrodite ile Poseidon'un oğlu.
Erytos : İole'nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. Herakles yarışmada onu geçtiği halde sözünde durmadı bunun üzerine Herakles onu öldürdü.
Eskulape : Hekimlik tanrısı Asklapios'a latinlerin verdiği ad.
Eteokles : Oidipus ile İokaste'nin oğlu, Thebai kahramanlarından biri.
Ethemea : Artemis'in etrafıdaki perilerden biri. Cos adasındaki kral Merops ile evlenmek için tanrıçadan ayrılınca, tanrıça buna çok sinirlendi ve onu okları ile delik deşik etti.
Euadne : Esir düşen kocasını yakarlarken kendisini kocasını yaktıkları ateşe atan fedakar kadın.
Euandros : Arkadialı bir kahraman, yurdundan ayrılıp İtalya da bir koloni kurdu.
Eukhenor : Kahin Polydos'un oğlu, babası ona iki çeşit ölümden birini seçmesini söyledi.Ya evinde kalıp rahat döşeğinde can vermek yada savaşta çetin fakat şerefli bir ölüm. Troia savaşına katıldı ve yiğitçe öldü.
Eumaios : Odysseus'un sadık çobanı
Eumenid'ler : Attikada ki intikam tanrıçalarına verilen ad.
Eumolpos : Poseidon ile Khione'un oğlu. Herakles'in öğretmeni.
Euneos : İason ile Hypsiplye'nin oğlu.
Eunike : Bir deniz perisi. Nereos ile Doris'in kızı.
Eunomia : Okeanos'un kızları Hora(Saat) lardan biri. Letafet perilerinin annesi.
Eunomos : Arkhiteles'in oğlu. Herakles tarafından öldürüldü.
Euphemos : Poseidon'un oğlu, Arganaut'lardan biri. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.
Euphorbos : Pantheos'un oğlu Troia'lı bir kahraman. Patroklos'u öldürmüştü.
Euphorion : Akhilleus ile Helena'nın çocuğu. Zeus ona aşık oldu fakat Euphorion ondan kaçtı ve Melos adasına sığındı. Çok öfkelenen Zeus yıldırımıyla onu öldürdü.
Euphrosyne : Eurymone'nin üç kızı olan Kharit'lerden biri.
Europa : Finike kralı Agenar ile Telepassa'nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus'tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.
Euros : Eos ile Astraeos'un oğlu. Güney-batı rüzgarı olarak bilinir.
Euryale : Gaia'nın kızkardeşleri olan Gorgon'lardan biri
Euryalos : Aenes'in arkadaşlarından biri. Güzelliği ile ün salan bu delikanlı Nisus ile büyük bir aşk yaşadı.
Eurybie : Yer ile denizin kızı, Astraos'un annesi.
Eurydike : Orpheus'un karısı. Aristeos'tan kaçarken bir yılan tarafından öldürüldü.
Eurygania : Oidipus'un karısı.
Eurylokos : Odysseus'un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.
Eurykleia : Odysseus'un süt annesi.
Eurymakos : Odysseus'un karısına göz koyanlardan biri. Odysseus tarafından öldürüldü.
Eurymeda : Oeneus ile Althea'nın kızı. Kardeşi Meleagros'un ölümüne çok ağladığından Meleagrid denilen kuşa dönüştürüldü.
Eurymedon : Prometheus'un babası. Titanlarla yapılan savaşta Zeus tarafından uçurumdan aşağı atıldı.
Eurynome : Okeanos ile Tethys'in kızı. Zeus tarafından sevildi ve üç Kkari(Letafet perileri) doğurdu.
Eurynomos : Yeraltı tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemiklerini bırakırdı.
Euryphaessa : Hyperion'un karısı . Helios, Selene ve Eos'u doğurdu.
Eurypylos : Tanınmış karamanlara verilen ad.
Eurysakes : Aiaks ile Tekmassa'nın oğlu.
Eurytheus : Herakles'e çeşitli görevler veren Tiryns kralı.
Euterpe : İlham perileri olan Musa'lardan birinin adı, flüt çalmasını öğretirdi.
Eurytion : Kentaur'lardan biri. Hippodemiz'yı kaçırmak isteyince Lapithlerle savaş başladı.
Eurytos : Herakles'e yay bükmesini öğreten ünlü kral İola'nın babası.
Euthymos : Temesa şehrini kurtaran ünlü kahraman.
Evadne : Poseidon ile Pitane'nin kızı.
Evandros : Sarpedon'un oğlu Lykia'lı bir yiğit Troia savaşında yardıma gelmişti.
Evenos : Ares ile Demonike'nin oğlu. Etolia krallarından biri. Marpassa adında ki kızına talip olanları öldürüyordu.
Evippe : Epir kralı Tyrimmas'ın kızı, Odysseus onu baştan çıkarıp sonrada terk etmişti. Bu beraberlikten Euryalos dünyaya geldi. Evippe çocuğun boynuna "Minnettarlığın İşareti" yazan bir tabela asıp Odysseus'a yolladı.
Evohe : Dionysos'un lakabı. Cesaret oğlum anlamına gelir.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
Deyimler sözlüğü

Başlatan D®agon « 1 2 ... 6 7 » Sözlükler

33 replies
17646 views
Son İleti 12 Haziran 2009, 20:26:02
Gönderen: D®agon
0 replies
2433 views
Son İleti 06 Kasım 2012, 09:47:34
Gönderen: busegül
0 replies
5289 views
Son İleti 28 Ağustos 2013, 15:34:18
Gönderen: Bilgecan
0 replies
3000 views
Son İleti 15 Eylül 2013, 22:48:43
Gönderen: busegül
22 replies
8308 views
Son İleti 25 Ekim 2013, 22:40:58
Gönderen: D®agon
0 replies
1293 views
Son İleti 28 Şubat 2014, 23:10:59
Gönderen: D®agon
0 replies
1067 views
Son İleti 28 Mart 2014, 20:53:50
Gönderen: busegül
0 replies
1564 views
Son İleti 18 Ağustos 2014, 18:47:00
Gönderen: D®agon
0 replies
1156 views
Son İleti 28 Temmuz 2017, 15:08:40
Gönderen: Webmaster
0 replies
713 views
Son İleti 01 Eylül 2018, 20:11:37
Gönderen: Ders Hocası