Yasin Suresi Arapça Metni - Arapça okunuşu Oku

  • 0 replies
  • 5692 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı busegül

  • *
  • 20005
  • +359/-0
  • Cinsiyet: Bayan
  • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
    • Uyanan Gençlik
Yasin Suresi Arapça Metni - Arapça okunuşu Oku
« : 30 Kasım 2012, 11:35:28 »
ANAHTAR
Altι çizgili ve uzatmalι ve kιrmιzι renkli harfler 4-7 elif miktarι uzatιlarak okunur.
Türkçe küçük ve büyük harfler ayrι ayrι Arapça harflari gösterirler.
z = zel
h = dal'den önce gelen hιriltιlι "h" harfi
s = peltek s
K = Kaf
k= kef
'A = üstünlü Ayn
Å = cezmli Ayn
'I = esreli Ayn
'U = ötreli Ayn
H = cimden sonra gelen Ha harfi
h = yumuşak h harfi
S = Sad
s = sin
D = dat
d = dal
T = Tι
t = te
Z = Zι
z = ze

1. Sayfa
36-1 yâsîn
36-2 vel Kur'ânil Hakiym
36-3 inneke le minel mürseliyn
36-4 'Alâ SιrâTιm müsteKιym
36-5 tenziylel 'Aziyzir raHιym
36-6 li tünzira Kavmem mâ ünzira âbâühüm fehüm gâfilûn
36-7 leKad HaKKal Kavlü 'Alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn
36-8 innâ ce'Alnâ fiy a'ÅnâKιhim aglâlen fe hiye ilel ezKâni fehüm muKmeHûn
36-9 ve ce'Alnâ mim beyni eydiyhim seddev ve min halfihim sedden fe agşeynâhüm fehüm lâ yübSιrûn
36-10 ve sevâün 'Aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn
36-11 innemâ tünziru menittebe'Az zikra ve haşiyer raHmâne bil gayb* fe beşşirhü bi magfirativ ve ecrin keriym
36-12 innâ naHnü nuHyiyl mevtâ ve nektübü mâ Kaddemû ve âsârahüm* ve külle şey'in aHSaynâhü fiy imâmim mübiyn
2. Sayfa
36-13 vaDrib lehüm meselen aSHâbel Karyeh* iz câehel mürselûn
36-14 iz erselnâ ileyhimüsneyni fe kezzebûhümâ fe 'Azzeznâ bi sâlisin fe Kâlû innâ ileyküm mürselûn
36-15 Kâlû mâ entüm illâ beşerum mislünâ ve mâ enzeler raHmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn
36-16 Kâlû rabbünâ ya'Ålemü innâ ileyküm le mürselûn
36-17 ve mâ 'Aleynâ illel belâgul mübiyn
36-18 Kâlû innâ teTayyarnâ biküm* leil lem tentehû le nercümenneküm ve le yemessenneküm minnâ 'Azâbün eliym
36-19 Kâlû Tâiruküm me'Aküm* ein zükkirtüm* bel entüm Kavmüm müsrifûn
36-20 ve câe min aKSal mediyneti racülüy yes'Â Kâle yâ Kavmittebi'Ûl mürseliyn
36-21 ittebi'Û mel lâ yes'elüküm ecrav ve hüm mühtedûn
36-22 ve mâ liye lâ a'Åbüdülleziy feTaraniy ve ileyhi türce'Ûn
36-23 e ettehιzü min dûnihî âliheten iy yüridnir raHmânü bi Durril lâ tugni 'Anniy şefâ'Atühüm şey'ev ve lâ yünKιzûn
36-24 inniy izel le fiy Dalâlim mübiyn
36-25 inniy âmentü bi rabbiküm fesme'Ûn
36-26 Kιyledhulil cenneh* Kâle yâ leyte Kavmiy ya'Ålemûne
36-27 bimâ gafera liy rabbiy ve ce'Aleniy minel mükramiyn
3. Sayfa
36-28 ve mâ enzelnâ 'Alâ Kavmihî mim ba'Ådihî min cündim mines semâi ve mâ künnâ münziliyn
36-29 in kânet illâ SayHatev vâHιdeten fe izâ hüm hâmidûn
36-30 yâ Hasraten 'Alel 'Ibâd* mâ ye'tiyhim mir rasûlin illâ kânû bihî yestehziûn
36-31 elem yerav kem ehleknâ Kablehüm minel Kurûni ennehüm ileyhim lâ yerci'Ûn
36-32 ve in küllül lemmâ cemiy'Ul ledeynâ muHDarûn
36-33 ve âyetül lehümül arDul meytetü aHyeynâhâ ve ahracnâ minhâ Habben feminhü ye'külûn
36-34 ve ce'Alnâ fiyhâ cennâtim min nahιyliv ve a'Ånâbiv ve feccernâ fiyhâ minel 'Uyûn
36-35 li ye'külû min semerihî ve mâ 'Amilethü eydiyhim efelâ yeşkürûn
36-36 sübHânelleziy haleKal ezvâce küllehâ mimmâ tümbitül arDu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'Ålemûn
36-37 ve âyetül lehümül leylü neslehu minhün nehâra fe izâ hüm muZlimûne
36-38 veş şemsü tecriy li müsteKarril lehâ* zâlike taKdiyrul 'Aziyzil 'Aliym
36-39 vel Kamera Kaddernâhü menâzile Hattâ 'Âde kel 'Urcûnil Kadiym
36-40 leşşemsü yembegιy lehâ en tüdrikel Kamera ve lel leylü sâbiKun nehâr* ve küllün fiy felekiy yesbeHûn
4. Sayfa
36-41 ve âyetül lehüm ennâ Hamelnâ zürriyyetehüm fiyl fülkil meşHûn
36-42 ve halaKnâ lehüm mim mislihî mâ yerkebûn
36-43 ve in neşe' nugrιKhüm felâ Sariyha lehüm ve lâ hüm yünKazûn
36-44 illâ raHmetem minnâ ve metâ'An ilâ Hιyn
36-45 ve izâ Kιyle lehümütteKû mâ beyne eydiyküm ve mâ halfeküm le'Alleküm türHamûn
36-46 ve mâ te'tiyhim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânû 'Anhâ mu'ÅriDιyn
36-47 ve izâ Kιyle lehüm enfiKû mimmâ razaKakümüllâhü Kâlelleziyne keferû lilleziyne âmenû e nuT'Imü mel lev yeşâüllâhü eT'Amehû in entüm illâ fiy Dalâlim mübiyn
36-48 ve yeKûlûne metâ hâzel va'Ådü in küntüm SâdiKιyn
36-49 mâ yenZurûne illâ SayHatev vâHιdeten te'huzühüm ve hüm yehιSSιmûn
36-50 felâ yesteTιy'Ûne tevSιyetev ve lâ ilâ ehlihim yerci'Ûn
36-51 ve nüfiha fiyS Sûri fe izâ hüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
36-52 Kâlû yâ veylenâ mem be'Asenâ mim merKadinâ* hâzâ mâ ve'Ader raHmânü ve SadeKal mürselûn
36-53 in kânet illâ SayHatev vâHιdeten feizâ hüm cemiy'Ul ledeynâ muHDarûn
36-54 fel yevme lâ tuZlemü nefsün şey'ev ve lâ tüczevne illâ mâ küntüm ta'Åmelûn
5. Sayfa
36-55 inne aSHâbel cennetil yevme fiy şügulin fâkihûn
36-56 hüm ve ezvâcühüm fiy Zιlâlin 'Alel erâiki müttekiûn
36-57 lehüm fiyhâ fâkihetüv ve lehüm mâ yedde'Ûn
36-58 selâmün Kavlem mir rabbir raHιym
36-59 vemtâzûl yevme eyyühel mücrimûn
36-60 elem a'Åhed ileyküm yâ benîy âdeme el lâ ta'Åbüdûş şeyTân* innehû leküm 'Adüvvüm mübiyn
36-61 ve eni'Åbüdûniy* hâzâ SιrâTum müsteKιym
36-62 ve leKad eDalle minküm cibillen kesiyrâ* efelem tekûnû ta'ÅKιlûn
36-63 hâzihî cehennemülletiy küntüm tû'Adûn
36-64 ιSlevhelyevme bimâ küntüm tekfürûn
36-65 el yevme nahtimü 'Alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn
36-66 velev neşâü leTamesnâ 'Alâ a'Åyünihim festebeKuS SιrâTa fe ennâ yübSιrûn
36-67 velev neşâü le mesahnâhüm 'Alâ mekânetihim femesteTâ'Û muDιyyev ve lâ yerci'Ûn
36-68 ve men nü'Ammirhü nünekkishü fiyl halK* efelâ ya'ÅKιlûn
36-69 ve mâ 'Allemnâhüş şι'Åra ve mâ yembegîy leh* in hüve illâ zikruv ve Kur'ânüm mübiyn
36-70 li yünzira men kâne Hayyev ve yeHιKKal Kavlü 'Alel kâfiriyn 
6. Sayfa
36-71 evelem yerav ennâ halaKnâ lehüm mimmâ 'Amilet eydiynâ en'Âmen fehüm lehâ mâlikûn
36-72 ve zellelnâhâ lehüm fe minhâ rakûbühüm ve minhâ ye'külûn
36-73 ve lehüm fiyhâ menâfi'U ve meşârib* efelâ yeşkürûn
36-74 vettehazû min dûnillâhi âlihetel le'Allehüm yünSarûn
36-75 lâ yesteTιy'Ûne naSrahüm ve hüm lehüm cündüm muHDarûn
36-76 felâ yaHzünke Kavlühüm* innâ na'Ålemü mâ yüsirrûne ve mâ yu'Ålinûn
36-77 evelem yeral insânü ennâ halaKnâhü min nuTfetin fe izâ hüve haSιymüm mübiyn
36-78 ve Darabe lenâ meselev ve nesiye halKah* Kâle mey yuHyiyl 'IZâme ve hiye ramiym
36-79 Kul yuHyiyhellezî enşeehâ evvele merrah* ve hüve bi külli halKιn 'Aliym
36-80 elleziy ce'Ale leküm mineş şeceril ahDari nâran fe izâ entüm minhü tûKιdûn
36-81 eveleyselleziy haleKas semâvâti vel arDa bi Kâdirin 'Alâ ey yahlüKa mislehüm* belâ ve hüvel hallâKul'Aliym
36-82 innemâ emruhû i erâde şey'en ey yeKûle lehü kün fe yekûn
36-83 fe sübHânelleziy bi yedihî melekûtü külli şey'iv ve ileyhi türce'Ûn


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
8 replies
5488 views
Son İleti 22 Temmuz 2008, 16:48:51
Gönderen: Asilzade
0 replies
3419 views
Son İleti 28 Ocak 2009, 23:52:44
Gönderen: D®agon
1 replies
3243 views
Son İleti 31 Ekim 2009, 16:30:14
Gönderen: busegül
0 replies
4604 views
Son İleti 22 Ekim 2010, 10:54:21
Gönderen: Nesli Hareket
0 replies
4212 views
Son İleti 20 Ocak 2011, 00:10:56
Gönderen: D®agon
0 replies
2151 views
Son İleti 14 Ağustos 2012, 12:03:32
Gönderen: busegül
0 replies
6640 views
Son İleti 13 Mart 2014, 22:43:17
Gönderen: D®agon
0 replies
6296 views
Son İleti 13 Mart 2014, 22:51:53
Gönderen: D®agon
0 replies
5162 views
Son İleti 13 Mart 2014, 23:00:33
Gönderen: D®agon
0 replies
1732 views
Son İleti 08 Kasım 2015, 12:27:51
Gönderen: kardelen