Türk İslam Edebiyatı - 2018 ÜÇ DERS - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 24 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Yazılı edebiyatı bulunan ilk devlet olan Köktürkler’den geriye kalan en önemli eser
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Pazırık Kurganı
C) Ani Harabeleri
D) Türeyiş Destanı
E) Orhon Abideleri

2. Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?
A) Mısra
B) Beyit
C) Müseddes
D) Tahmis
E) Rubai

3. İslamî Türk Edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısas-ı Enbiyâ
B) Kur’ân-ı Kerim
C) Siyer
D) Şuarâ Tezkireleri
E) Ahbâru’l-Arab

4. En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazım kurallarını inceleyen ilmî disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belâgat
B) Kafiye
C) İnşâ
D) Fesâhat
E) Mazmun

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk İslam Edebiyatının Orta Asya sahasındaki
eserlerinden biri değildir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Atabetü’l-hakâyık
C) Divanu Lügati’t-Türk
D) Kutadgu Bilig
E) Garibnâme

6. Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk iki ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir.
B) Tasavvuf bu edebiyatın kaynaklarından biridir.
C) Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
D) Türk şair ve müelliflerinin oluşturduğu bir edebiyattır.
E) Türklerin İslam’ı kabul etmeleriyle başlar.

7. XVIII. yüzyılın edebi özelliklerinin en belirgini olan “Mahallileşme Akımı” hangi şair
öncülüğünde başlamıştır?
A) Şeyh Galib
B) Nedim
C) Nabî
D) Tatavlalı Mahremî
E) Edirneli Nazmî

8. XX. yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme
gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Asaf Halet Çelebi
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Sezai Karakoç

9. Allah’ın güzel isimlerini konu alan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid
B) Münâcât
C) Esmâ-ı hüsnâ
D) Na‘t
E) Kırk hadis

10. Mutasavvıf şairler tarafından kaleme alınan ve vahdet-i vücûd felsefesinden söz edilen
nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münâcât
B) Tevhid
C) Kasîde
D) Esmâ-ı hüsnâ
E) Gazel

11. Bir nazım türü olan münacatın mensur eserlerdeki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sebeb-i telif
B) Salvele
C) Amma ba’d
D) Hamdele
E) Besmele

12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilgili edebî türlerden biri değildir?
A) Münâcat
B) Regâibiyye
C) Mevlid
D) Hicret-nâme
E) Mi’râciye

13. Hz. Peygamber’in (s.a.s) doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?
A) Hilye-i Nebî
B) Erbaûn
C) Münâcât
D) Mevlid
E) Menâkıbnâme

14. Hz. Peygamber'i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
A) Miraciyye
B) Na't
C) Hilye
D) Medhiyye
E) Şemâil

15. Mukaddes değerler uğruna düşmanlara karşı yapılan savaşların anlatıldığı edebî tür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazavâtnâme
B) Zafernâme
C) Fetihnâme
D) Süleymannâme
E) Sefernâme

16. Dinî edebiyatımızda Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesini konu edinen
şiirlere ne ad verilir?
A) Matem
B) Sagu
C) Maktel
D) Ağıt
E) Mersiye

17. Aşağıdakilerden hangisi “Fetihnâmeler”de kullanılan üslup özelliklerinden biri değildir?
A) Bazen tehdit içerikli ifadeler de kullanılmıştır.
B) Padişahın kudretini gösteren ifadelere yer verilir.
C) Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salât ile başlar.
D) Diplomatik bir dil kullanılmıştır.
E) Sâde, basit bir dille yazılmıştır.

18. Tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara
ne ad verilir?
A) Tevşih
B) Tevhid
C) İstihraciyye
D) Gülbank
E) Tapuğ

19. Yesevî gelenek içinde yazılan şiirlere ne ad verilir?
A) Deyiş
B) Tapuğ
C) Türrehat
D) Şatahat
E) Hikmet

20. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin eserlerinden biridir?
A) Halilnâme
B) Fakrnâme
C) Risâletü’n-Nushiyye
D) Garibnâme
E) Vasf-ı Hâl

CEVAP ANAHTARI
1. E
2. A
3. B
4. A
5. E
6. C
7. B
8. D
9. C
10. B
11. D
12. A
13. D
14. B
15. A
16. C
17. E
18. D
19. E
20. C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1502 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
560 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 15:46:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:56:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
14 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 15:56:55
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
17 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:03:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
12 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:22:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
22 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:42:27
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
22 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:53:37
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:03:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
24 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:13:48
Gönderen: Ders Hocası