7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Ahlaki Davranışlar - Konu Testi 3

  • 0 replies
  • 34 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1.  “Allah’a  andolsun,  senden  önceki  ümmetlere  peygam-berler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gös-terdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.”(Nahl suresi, 63. ayet)Aşağıdakilerden  hangisi  ayette  altı  çizili  bölüme  ör-nek gösterilebilir?
A) Kendini beğenmek
B) Alçakgönüllü olmak
C) İbadet etmek
D) Onurlu davranmak

2.  “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürü-yenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez.”     (Lokman suresi, 18. ayet) Aşağıdakilerden  hangisi  bu  ayette  eleştirilen  davra-nışlardan biridir? A) Özel hayatı araştırmak
B) Kaba ve çirkin konuşmak
C) Büyüklük taslamak
D) Her duyduğuna inanmak

3.  Amr’ın  oğlu  Abdullah  anlatıyor.  Resûlullah  evimizdeyken gel, sana bir şey vereceğim, diye annem beni ça-ğırdı. Resûlullah anneme “Çocuğa ne vermek istedin?” diye sordu. Annem “Hurma vereceğim, diye cevap verdi. Bunun üzerine O, “Eğer (aldatıp) bir şey vermeseydin, sana bir yalan günahı yazılırdı, buyurdu.Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Çocuklara hurma yedirmek yararlıdır.
B) Hz. Peygamber ev ziyareti yapmıştır.
C) İyi niyetle de olsa yalan söylenmemelidir.
D) İslam dinine göre her türlü yalan günahtır.

4.  “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey ema-net edildiğinde korumaz, ihanet eder.”Bu hadiste işaret edilen durumlardan hangileri aşağı-daki ayet ve hadislerde yer almaz?
A) “Emanet ehline verilmediği zaman kıyamet yakındır.”(Hadis-i Şerif)
B) “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir.”(Hadis-i Şerif)
C) “...Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren) ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 34. ayet)
D) “Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söyler, yazık, yazık ona!”(Hadis-i Şerif)

5.  “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir.” Müslümanla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi bu ha-disin mesajıyla uygundur?
A) Güvenilir kişilere yardımcı olur.
B) Her yerde güvenilir insanları över.
C) Güvenilir kişilerle arkadaşlık yapar.
D) Söz ve davranışlarıyla güven verir.

6.  “Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davranan-ları sever.”   (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)Aşağıdakilerden  hangisi  bu  ayette  övülen  davranış-lardan biri değildir?
A) Eli açık olmak 
B) Öfkeyi kontrol etmek
C) Tatlı dilli olmak 
D) Bağışlayıcı olmak

7.  Aşağıdaki  ayetlerden  hangisinin  konusu  diğerlerin-den farklıdır?
A) “...Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah çokça af-fedicidir, güçlüdür.” (Nisâ suresi, 149. ayet)
B) “... Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hük-met. Allah âdil olanları sever.” (Mâide suresi, 42. ayet)
C) “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder...” (Nahl suresi, 90. ayet)
D) “...Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaleti gerçekleştir-mekten alıkoymasın...” (Mâide suresi, 8. ayet)

8.  “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”                   (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet) Bu ayetin mesajına en uygun davranış aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Okunmuş kitabı kütüphaneye bağışlamak
B) Özlediği bir yiyeceği arkadaşıyla paylaşmak
C) Oynanmayan oyuncakları başkasına vermek
D) Zamanla küçülen elbiseleri kardeşe bırakmak

9.  “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel davra-nışla karşılık ver. O zaman göreceksin ki aranızda düş-manlık olan kimse sana samimi bir dost oluvermiş!”         (Fussilet suresi, 34. ayet) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayetin mesajına uygundur? A) Hakaret edene aynıyla cevap vermek
B) Kötü konuşana güzel sözle karşılık vermek
C) Ağaca zarar vererek meyve koparanı azarlamak
D) Kötü lakap takana daha kötüsünü takmak

10.  “Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki onlar herkesi sever ve herkes de onları sever. Benim katımda en sevimsizle-riniz laf taşıyan, dostların arasını açan ve temiz kimseler-de kusur arayanlarınızdır.”Bu hadise göre aşağıdaki tutumlardan hangisi güzel ahlaklı kişide görülmez?
A) Dedikodudan uzak durmak
B) Kendi kusurlarıyla ilgilenmek
C) Çevresiyle iyi ilişkiler kurmak
D) Başkalarına tepeden bakmak

11.  “Ben, haklı olduğu hâlde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söyle-mekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajına ay-kırıdır?
A) Kandırarak şaka yapmak
B) Aldatmaktan uzak durmak
C) Gerekmedikçe konuşmamak
D) Münakaşa etmekten kaçınmak

12.  “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahları-nızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse ger-çekten büyük bir kazanç elde eder.”        (Ahzâb suresi, 70 ve 71. ayetler) Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A) Allah yalan söylenmesinden razı değildir.
B) Dürüstlük Allah’ın rızasına uygun bir hâldir.
C) Bağışlanmanın tek yolu doğru sözlü olmaktır.
D) İşlerin düzgün olması dürüst olmaya bağlıdır.


CEVAP ANAHTARI
1. A
2. C
3. A
4. B
5. D
6. C
7. A
8. B
9. B
10. D
11. A
12. CKAYNAK: Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
174 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:19:06
Gönderen: D®agon
0 replies
225 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:25:02
Gönderen: D®agon
0 replies
176 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:31:17
Gönderen: D®agon
0 replies
209 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:35:34
Gönderen: D®agon
0 replies
12 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 20:58:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
18 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:04:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
22 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:13:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
28 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:19:17
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
28 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:36:02
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
24 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:42:56
Gönderen: Ders Hocası