7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Ahlaki Davranışlar - Konu Testi 2

  • 0 replies
  • 25 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1.  “...Eğer  hükmedecek  olursan,  aralarında  adaletle  hük-met. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” (Mâide suresi, 42. ayet)Aşağıdaki  hadislerin  hangisinin  konusu  bu  ayetin konusuyla aynıdır?
A)    “Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.”
B)   “Allah’tan korkun, çocuklarınız arasında adaleti gözetin.”
C)    “İyiliklerin en iyisi, kişinin baba dostlarının ailelerini ziyaret etmesidir.”
D)    “Küçüğüne acımayan, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.”

2.  “Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yü-celemez.”Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla örtüşmektedir?
A) Mahkemeye vermek hak arama yoludur.
B) Merhamet insana yakışan bir duygudur.
C) Adalet toplumları yücelten bir değerdir.
D) Zayıf ve kimsesizleri korumak erdemdir.

3.    • ‘‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sev-medikçe de gerçek mümin olamazsınız.’’• ‘‘Birbirinize haset etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinize kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kul-ları! Kardeş olun.’’Bu hadislerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A) Sevgiyi yok edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
B) Birlik ve beraberliği korumak herkesin görevidir.
C) Her Müslüman birbirine dostça davranmalıdır.
D) İman etmek cennete girmek için yeterlidir.

4.  “Şüphesiz Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.” (Ahkâf suresi, 13. ayet)Buna göre,   
I.    Bir Müslümanın özü sözü bir olmalıdır.   
II.   İman eden kişi inancını açıklamalıdır.   
III.   Ahirette üzülmemek için iman etmek yeterlidir.
yargılarından  hangileri  bu  ayetin  mesajıyla  örtüş-mektedir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

5.  Aşağıdaki Hz. Peygamberle ilgili ifadelerden hangisi insanlara değer vermekle ilgili değildir?
A) Gece yarısı kalkıp ibadet etmesi
B) En küçük ikramı bile kabul etmesi
C) Küçük büyük herkese selam vermesi
D) Muhatabın yüzüne bakarak konuşması

6.  Aşağıdakilerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir?
A) Sahibinden izin almadan meyve toplayan
B) Kızdığı zaman aklına geleni söyleyen
C) Ödev ve işlerini zamanında yapan
D) Şaka yaparken yalana başvuran

7.  Kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davran-maya yönelten bir değerdir.Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Dostluk
B) Saygı
C) Sevgi
D) Dürüstlük

8.  Torunu Hz. Hasan’ı öperken onu gören bir sahabenin: “Ey Allah’ın Resulü! Ben çocukları şimdiye kadar hiç öpme-dim.” demesine Allah Resulü çok üzülmüş ve “Merhamet etmeyen merhamet görmez.” buyurmuştur.Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu bu parça-nın konusundan farklıdır?
A)    “Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini söylesin.”
B)    “Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bu-lunmaz.”
C)   “Yerdekilere  merhamet  ediniz  ki  göktekiler  de  size merhamet etsinler.”
D)    “Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı gös-termeyen bizden değildir.”

9.  “Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günah-kâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. ...”(İsrâ suresi, 15. ayet)Bu ayetten insanla ilgili,     
I.    Dilediğini seçmekte serbesttir.   
II.   Bütün eylemlerinden sorumludur.   
III.   İyi ile kötüyü ayırma yeteneğine sahiptir.sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

10.  I.    Her ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak     
II.   Onur ve şereflerine yaraşır davranmak   
III.   Fedakârlıklarını hatırlayıp ziyaret etmek
Numaralanmış  durumlardan  hangileri  gazilerimize karşı görevlerimiz arasında sayılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

11.  Bir kişi, yardım etmekle ilgili bir soruya Bakara suresinin 264. ayetini okuyarak cevap vermiştir: “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadaka-larınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çı-karmayın...”Bu parçaya göre aşağıdaki sorulardan hangisi sorul-muştur?
A) Yardımın miktarı ne kadar olmalıdır?
B) Ne zaman ve nerede yardım edilmelidir?
C) Yardım ederken nelere dikkat edilmelidir?
D) Yardım ederken kimlere öncelik verilmelidir?

12.  İhtiyaç duyan herkese ayrım yapılmadan yardım edilmeli-dir. Bu güzel bir davranıştır ancak yardım edilecek husus önemlidir. Ahlaka uygun olmayan, vicdanın onaylamadığı konularda yardım etmek doğru değildir. Mâide suresinin 2. ayeti yardım ederken dikkat edilmesi gereken ilkeyi öğretmektedir: “... İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının...”Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Komşunun pazar torbasını taşımak
B) Kardeşine anlamadığı bir konuyu açıklamak
C) Köyde kurulan kütüphaneye kitap bağışlamak
D) Sınavda cevap kâğıdını arkadaşına göstermek


CEVAP ANAHTARI
1. B
2. C
3. D
4. A
5. A
6. C
7. B
8. A
9. D
10. A
11. C
12. D


KAYNAK: Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
174 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:19:06
Gönderen: D®agon
0 replies
225 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:25:02
Gönderen: D®agon
0 replies
176 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:31:17
Gönderen: D®agon
0 replies
209 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:35:34
Gönderen: D®agon
0 replies
18 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 20:51:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
18 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:04:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
22 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:13:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
28 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:19:17
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
28 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:36:02
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
34 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:48:35
Gönderen: Ders Hocası