7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Ahlaki Davranışlar - Konu Testi 1

  • 0 replies
  • 29 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. • İnsanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareket-leridir.
• Bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşı-sında tuttuğu yol, davranış şeklidir.
• Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir.Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlan-mamıştır?
A) Değer
B) Davranış
C) Din
D) Tutum

2.  “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için har-carlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine değinil-memiştir?
A) Cömertlik
B) Öz denetim
C) Bağışlama
D) Adalet

3.  “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile...”(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)Aşağıdaki davranışlardan hangisine bu ayette değinil-memiştir?
A) Nazik olmak
B) Yardım etmek
C) Dua etmek
D) Bağışlamak

4.  “Müslüman, dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konu-sunda) Müslümanların güven içinde oldukları kimsedir.”Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A) Cömert olmalıdır.
B) Doğru sözlü olmalıdır.
C) Dedikodudan uzak durmalıdır.
D) İzinsiz başkalarının malını almamalıdır.

5.  Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir.Bu tanım, aşağıdaki değerlerden hangisine aittir.A) Çalışkanlık B) Adalet C) Yardımseverlik D) Vatanseverlik6.  “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınları-nızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak titizlikle adaleti ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettiğiniz kişiler ister zengin ister fakir olsun adaletten ayrılmayın. ...”(Nisa suresi, 135. ayet)
Bu ayete göre   
I.   Yalancı şahitlikten uzak durulmalıdır.   
II.   Yalancı şahitlik edenler uyarılmalıdır.   
 III.   Şahitlik ederken Allahın rızası gözetilmelidir. sonuçlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III. 
D) II ve III.

7.  Aşağıdaki  ayetlerden  hangisinin  konusu  diğerlerinden farklıdır?
A)    “...Bir  kötülüğü  bağışlarsanız  şüphesiz Allah  çokça affedicidir, güçlüdür.” (Nisâ suresi, 149. ayet)
B)    “... Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hük-met. Allah âdil olanları sever.” (Mâide suresi, 42. ayet)
C)    “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder...” (Nahl suresi, 90. ayet)
D)    “...Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaleti gerçekleştir-mekten alıkoymasın...” (Mâide suresi, 8. ayet)

8.  Aşağıdakilerden  hangisi  ‘güvenilir  olmakla’  doğru-dan ilgili değildir?
A) Verilen sözü tutmak
B) Doğru şahitlik etmek
C) Alınan emaneti korumak
D) İyilik gördüğünde teşekkür etmek

9.  “Ben, haklı olduğu hâlde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söyle-mekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajına ay-kırıdır?
A) Münakaşa etmekten kaçınmak
B) Aldatmaktan uzak durmak
C) Şaka amacıyla kandırmak
D) Yeteri kadar konuşmak

10.  “Allah’a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete gire-mezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsı-nız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir şey öğreteyim mi? Aranızda selamı yayınız.”Bu hadisin asıl mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnananların ödülü cennettir.
B) Müminler birbirlerini sevmelidir.
C) Selamlaşmak kalpleri yumuşatır.
D) Selamlaşmak yaygınlaştırılmalıdır.

11.  Aşağıdaki tanımların hangisi ‘sabır’ kavramına aittir?
A)    Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesin-den gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gay-reti göstermektir.
B)    Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anla-mına gelir.
C)    Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol etmesidir.
D)    İnsanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi gösterme-ye yönelten duygudur.

12.  “Kulların sabaha eriştiği her gün (yeryüzüne) iki melek iner. Bu iki melekten biri, ‘Allah’ım malını, hayır yolunda harcayan kişiye onun yerine yenisini ver.’ der. Diğeri de ‘Allah’ım malını hayır yolunda harcamayan kişinin malını telef et.’ der.”Bu hadisin mesajı aşağıdaki değerlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Dostluk
B) Vatanseverlik
C) Sorumluluk
D) Yardımseverlik


CEVAP ANAHTARI:
1. C
2. D
3. B
4. A
5. B
6. C
7. A
8. D
9. C
10. B
11. A
12. D


KAYNAK: Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
174 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:19:06
Gönderen: D®agon
0 replies
225 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:25:02
Gönderen: D®agon
0 replies
176 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:31:17
Gönderen: D®agon
0 replies
209 views
Son İleti 09 Eylül 2019, 18:35:34
Gönderen: D®agon
0 replies
12 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 20:58:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
18 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:04:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
22 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:13:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
28 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:19:17
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
25 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:42:56
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
34 views
Son İleti 17 Şubat 2020, 21:48:35
Gönderen: Ders Hocası