2020 - 5. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (3)

  • 0 replies
  • 709 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif ArslanerA. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın. (10 x 2 = 20 Puan)
1-(…….) Müslümanların kutsal kitabı Tevrat’tır.
2-(…….) Kur’an-ı Kerim’in tek harfi dahi değişmemiştir.
3-(…….) Bir müslümanın bir başkasıyla üç günden fazla küs durması olmaz.
4-(…….) Kur’an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir.
5-(…….)  İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmak günahtır.
6-(…….) Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara akraba denir.
7-(…….) Ahiret gününde tek söz sahibi Allah’tır.
8-(…….) İsteklerimizi Allah’a iletmek için dilek tutarız.
9-(…….) Melekler topraktan yaratılmış varlıklardır.
10-(…….) Kur’an-ı Kerim'in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.


davranışlar   ayet   Kur’an-ı Kerim   Peygamber   besmele
Mikâil (a.s.)   Kabe   Hz.Osman   Zekat   saygı
 B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.(10x3=30 Puan)
1-  Hz.Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitap …………………………….dir.
2- Dinimiz, insanı güzel ……………………….yapmaya yönlendirir.
3- Dinimizce zengin sayılan bir Müslüman’ın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle     ihtiyaç sahiplerine vermesine………………………vermek denir.
4- Eûzü billahî mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillahirrahmânirrahîm  ……………………….. dir.
5- Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek ………………………dir.
6- Kur’an-ı Kerim'in her cümlesine …………………………denir.
7- Kur’an-Kerim ………………………………zamanında çoğaltıldı.
8-……………… Allah’ın(c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişidir.
9- .................,yeryüzünde Allah’ın adını anmak amacıyla yapılan ilk ibadet yeridir.
10- Öğretmenlerimize daima sevgi ve …………….. göstermeliyiz.

C.Aşağıda verilen caminin bölümlerini eşleştiriniz.(5x2=10puan)
1 . Camilerde kıbleyi gösteren imamın namaz kıldığı oyuklu yerin adı
2. Namazdan önce abdest almak için etrafında muslukların sıralandığı su haznesidir.
3. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri
4. Ezan okuyan kişi
5. Minarenin tepesine yerleştirilen hilal şeklindeki tepeliğin adı

Şadırvan
Kürsü
Müezzin
Âlem
Mihrab

D.Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (20x2=40puan)
1-Besmelenin anlamı nedir?
A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.
B) Allah’a çok şükür.
C)Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla (başlarım.)
D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

2-Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman’a yakışmayan bir davranıştır?
A)Saygılı ve hoşgörülü olmak                       
B) Arkadaşlarımızın arkasından konuşmak
C)Temiz ve bakımlı olmak                           
D) İbadetlerini zamanında yapmak

3-Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki sevgi ve saygı bağını güçlendirir?
A)Kıskançlık                                           
 B)Kin
C)Yardımlaşmak                                     
D)Nefret

 4- Hz.Muhammed’in anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Hz.Amine - Hz.Abdullah       
B.Hz.Fatma – Hz. Ali
C.Hz.Hatice – Hz.Ebubekir       
D.Hz.Aişe – Hz.Ömer

5- Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oku!                                 
B) Namaz kıl!                                     
C) Oruç tut!                         
D) Zekât ver!

6-Mekke’de bulunan Kabe’yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz             
B) Oruç         
C)  Zekat     
D)  Hac                                 

7- Allah’ın Cebrail aracılığı ile Peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir?     
A.Kıssa             
B. Kitap             
C.Vahiy               
D.Suhuf

8-Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? A)  Saygılı olmak          B)  Savurganlık                 
C)  Çalışmak             
D) Sorumluluk

9-Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an, Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.
B) Kur’an Hz. İbrahim’e indirilmiştir.
C) Kur’an, Ramazan ayı içinde yer alan Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.
D) Kur’an yirmi üç senede indirilmiştir

10-Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (cc) şükür ifadesi değildir?
A) Hamdolsun         
B) Salavat   
C) Elhamdülillah         
D) Şükürler olsun

11-Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?       
A) Hira Mağarası                         
B) Kâbe                         
C) Hacer-ül Esved                         
D) Cami

12-Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza saygı duyduğumuzu gösterir?
A) Gereksiz harcamalar yapmak
B) Evi ve odamızı dağıtmak
C) Odalarına kapıyı vurmadan girmek
D) Gerektiğinde onlardan izin almak

13- Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamber doğru olarak verilmiştir?
A) İncil-Hıristiyanlık-Hz. İsa (as)                
B) Kur’an-ı Kerim-İslamiyet-Hz. Muhammed (sav)
C) Tevrat-Yahudilik-Hz. Davut (as)                
D) Zebur-Yahudilik-Hz. Musa (as)

14- Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız?
A) Besmeleyle       
B) Namazla       
C) Oruçla     
D) Selamla

15- Yollara tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Cimridir                                     
B) Çalışkandır.               
C) Cömerttir.                                 
D) Ahlakı güzeldir

16-Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi?
A) Oku!      
B) Yaz!   
C) İtaat et!      
D) Düşün!

17-"Çalışırım, ................... yardımına güvenir ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Allah'ın                 
B) Babamın                                               
C) Devletin                 
D) Öğretmenimin   
       
18-”Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?
A)  Merhaba   
B)Elhamdülillah 
C) Besmele     
D)Şükür

19- Oruç ayı hangi aydır?
A.Recep             
B.Şaban     
C.Ramazan     
D.Muharrem               

20 Kur’an-ı Kerim’in ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir?
A) Mikail           
B) İsrafil         
C) Cebrail         
D) Azrail

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
853 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 02:05:25
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
819 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 02:09:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
876 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 03:22:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
16 views
Son İleti 09 Şubat 2020, 22:32:10
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
18 views
Son İleti 09 Şubat 2020, 22:36:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
269 views
Son İleti 09 Şubat 2020, 22:51:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
271 views
Son İleti 09 Şubat 2020, 22:53:17
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
713 views
Son İleti 09 Şubat 2020, 23:05:10
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
713 views
Son İleti 09 Şubat 2020, 23:07:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
700 views
Son İleti 09 Şubat 2020, 23:11:03
Gönderen: Ders Hocası