İlk Dönem İslam Tarihi - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları 2

  • 0 replies
  • 121 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63773
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslanerdhbt
1. Hz. Peygamber’in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verilir?
A) Muharebe
B) Gazve
C) Mübâreze
D) Mükâtele
E) Seriyye

2. Hz. Hatice’nin, Hz. Peygamber’le evlenmek istemesinin en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asil bir aileden gelmiş olması
B) Hz. Peygamber’in başarılı bir tacir olması
C) Maddi desteğe ihtiyaç duyması
D) İyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması
E) Ekonomik durumunun iyi olması

3. Hz. Peygamber’in Kudüs’ten göğe yükselmesine ne ad verilir?
A) Siyer
B) Hicr
C) İsrâ
D) Hatîm
E) Mirâc

4. Mekke’ye verilen “Harem”, “el-Beledü’l-Emîn” ve “el-Beledü’l-Harâm” isimleri ile şehrin
hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Şehrin güvenlikli olması
B) Askerî açıdan güçlü olması
C) Kadîm şehirlerden olması
D) Ticaret merkezi olması
E) Bir inanç ve kültür merkezi olması

5. Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bedir Savaşı için uygun bir ortam hazırlanmıştır.
B) Arabistan’ın İslâm hâkimiyeti altına alınması yolunu hazırlanmıştır.
C) Fetihten sonra Mekkeli müşrikler cezalandırılmamıştır.
D) Putlar kırılmış ve Mekke’de puta tapıcılık sona ermiştir.
E) Kureyş müşriklerinin çoğu İslam’ı kabul etmiştir.

6. “Hz. Peygamber, ibadetlerin Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirilmesini tavsiye
eder, kendisi de böyle davranırdı.” Yukarıdaki cümlede işaret edilen tutum ve
davranışı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkram
B) İrfan
C) İhsan
D) İkrar
E) İsâr

7. Ticaretle uğraşan Hz. Hatice'ye Mekkeliler arasında "saf ve temiz" anlamında verilen
unvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemîle
B) Sahr
C) Hazn
D) Tâhire
E) Berre

8. Hz. Peygamber’in fizikî özellikleri yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan
eserlere ne ad verilir?
A) Siyer
B) Şemâil
C) Delâil
D) Megazî
E) Hilye

9. İlk halife seçiminde Ensar’ın adayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esad b. Zürare
B) Sa’d b. Muaz
C) Üseyd b. Hudayr
D) Sa’d b. Ubade
E) Numan b. Beşir

10. Hz. Peygamber'in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslâm
toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan
hareketlerine ne ad verilir?
A) Mütenebbi
B) Ridde
C) Müdlic
D) Nebbiye
E) Mürted

11. Hz. Ebû Bekir Arap Yarımadası dışına gerçekleştirilecek ilk fetihler için aşağıdaki
bölgelerin hangisini hedef almıştır?
A) Libya
B) Mısır
C) Irak
D) Anadolu
E) İran

12. Hz. Ömer’in mensup olduğu aile, Câhiliye döneminde Mekke yönetimi ile ilgili
aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmekteydi?
A) Sifâre
B) Sikâye
C) Rifâde
D) Nedve
E) Livâ

13. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in kendinden sonra halife olması için
aralarından birini seçmekle görevlendirdiği grubun üyelerinden biri değildir?
A) İlyâs b. Mudar
B) Hz. Osman
C) Talha b. Ubeydullah
D) Hz. Ali
E) Abdurrahman b. Avf

14. Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İslâm tarihinde “emîrü’l-mü’minîn” tabiri ilk defa kendisi için kullanılmıştır.
B) En meşhur lakabı, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelen “Fârûk”tur.
C) On yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
D) Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye koluna mensuptur.
E) Hulefâ-yi Raşidîn devrinin ikinci halifesidir.

15. Rûme kuyusunu kendi parası ile satın alıp Müslümanlara hibe eden ve Tebük ordusunun donatılmasında en büyük hizmeti veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Muhammed
E) Hz. Ebu Bekir

16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın iç karışıklıklara zemin hazırlayan ve isyanın
sebepleri arasında gösterilen uygulamaları arasında yer almaz?
A) Medine civarındaki bazı arazileri koruluk haline getirmesi
B) Bazı sahâbilerin maaşlarını kesmesi
C) Ebû Zer ve Ammâr b. Yâsir gibi sahâbileri cezalandırması
D) Valiliklere ve diğer önemli devlet görevlerine sadece akrabalarını getirmesi
E) İran, Azerbaycan ve Horasan’da fetihlere çıkması

17. Hz. Osman'ın, Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin
başkanlığına tayin ettiği sahâbi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Übey b. Ka’b
B) Ebû Musa el-Eş’arî
C) Zeyd b. Sâbit
D) Abdullah b. Mesûd
E) Abdullah b. Zübeyr

18. Aşağıdaki olayların hangisi sebebiyle “Birlik Yılı” tabiri kullanılmıştır?
A) Hz. Ömer’in, Hz. Ebû Bekir tarafından halife olarak tayin edilmesi
B) Hz. Peygamber’in vefat ettiği yılda İslam’a girişlerin artması
C) C) Hz. Ali’nin Muâviye ile anlaşma yapması
D) Hz. Ali’nin halktan biat alması
E) Hz. Hasan’ın hilâfeti Muâviye’ye devretmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra kendisine halifelik
önerisi yapılan kişilerden biri değildir?
A) Hz. Ali
B) Muhammed b. Ebû Bekir
C) Zübeyr b. Avvam
D) Talha b. Ubeydullah
E) Sa’d b. Ebû Vakkâs

20. Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziyâd b. Ebîh
B) Ebû Musa el-Eş‘arî
C) Sa‘d b. Ebî Vakkâs
D) Abdullah b. Ömer
E) Abdullah b. ez-Zübeyir

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
526 views
Son İleti 26 Aralık 2017, 11:21:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
668 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
615 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
497 views
Son İleti 04 Mart 2018, 15:24:11
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
749 views
Son İleti 13 Mart 2018, 09:23:53
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
717 views
Son İleti 13 Mart 2018, 11:19:51
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
399 views
Son İleti 26 Mart 2018, 11:41:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1489 views
Son İleti 26 Mart 2018, 14:19:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
309 views
Son İleti 10 Ocak 2019, 16:52:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
151 views
Son İleti 22 Ocak 2020, 00:08:16
Gönderen: Ders Hocası