İslam Ahlak Esasları - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları 2

  • 0 replies
  • 88 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. İrade hürriyeti hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İrade hürriyeti, insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar
verebilmesi imkânıdır.

B) İrade hürriyeti, insanın doğruyu seçebilmesi için zorunlu değildir.
C) Fiillerin ahlaki değer taşımasıyla irade hürriyeti arasında doğrudan bir irtibat yoktur.
D) İrade hürriyeti, ahlaki bir varlık olarak insanın mütemmim cüzü değildir.
E) İnsan iradesiyle her şeyi isteyebilir.

2. İslam ahlakına göre bir fiile ahlaki statü kazandıran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiilin faydalı olması
B) Fiilin, insanlar tarafından beğenilmesi
C) Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmiş olması
D) Fiilin, mevcut kültür anlayışına uygun olması
E) Fiilin, Hz. Peygamber onu gerçekleştirmeden önce zaten iyi olması

3. Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını,
bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasavvuf
B) Edebiyat
C) Din felsefesi
D) Ahlâk felsefesi
E) Hukuk felsefesi

4. Mutezile alimlerine göre ahlak ilmi açısından en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet
B) Tevhid
C) Emir bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker
D) Vaad ve va'îd
E) Menzile beyne’l-menzileteyn

5. Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmaklık
B) Günahkârlık
C) Şehvet Azlığı
D) Kurnazlık
E) Saldırganlık

6. Bireysel ahlak bakımından çirkin ahlak/ rezilet özelliğini sergileyen yönetici ve bireylerden müteşekkil toplumlara ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) ilkel toplum
B) sufli toplum
C) barbar toplum
D) gelişmiş toplum
E) erdemsiz toplum

7. İslam ahlakında hikmet erdeminin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zulüm
B) Gazap
C) İffetsizlik
D) Cehalet
E) Unutkanlık

8. İbadet, aşağıdaki erdemlerden hangisine aittir?
A) Hikmet
B) İffet
C) Cesaret
D) Ölçülülük
E) Adalet

9. İbadetlerin amacı olarak görülen ve "üst düzeyde Allah bilinci ve duyarlılığı" olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhlâs
B) Takvâ
C) Verâ
D) İstikamet
E) Zühd

10. İnsanın kişiliğini, şerefini, dinini, vatanını ve namusunu koruma duygusu nefsin
güçlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Düşünme gücü
B) Saldırı gücü
C) Öfke gücü
D) Arzu gücü
E) Koruma gücü

11. Müminlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan
kaçınmanın emredildiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enfâl
B) Hucurât
C) Necm
D) Fetih
E) Mü'minûn

12. Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve
tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplum
B) Üniversite
C) Ordu
D) Okul
E) Aile

13. Ahlakta ödev kavramını öne çıkarıp onu bir vazifeler ilmi olarak tanımlayan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. Locke
B) Descartes
C) Sokrat
D) Kant
E) Platon

14. Hz. Peygamber'in, içerisinde "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayeti bulunduğundan
dolayı kendisini yaşlandırdığını söylediği sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakara
B) Mâide
C) Hûd
D) Nisâ
E) Yusuf

15. Aşağıdakilerden hangisi işverenin karşılaması gereken işçi haklarından biri
değildir?
A) Çocuklarına öğrenim bursu vermek
B) Ücretini zamanında ödemek
C) Sağlık sigortası gibi haklarını karşılamak
D) Can güvenliği tedbirlerini almak
E) Hakkaniyetli bir ücret politikası izlemek

16. Ahlak literatüründe "kendin için istediğini başkası için de istemek, istemediğini başkası
için de istememek" ilkesine ne ad verilir?
A) Maksim
B) Empati
C) Kategorik imperatif
D) Altın kural
E) Kesin buyruk

17. Ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde
yaygınlaşması konusunda en etkin kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim
B) Din
C) Hukuk
D) Felsefe
E) Sanat

18. Milli park veya yeşil kuşak uygulamasının ilk kez uygulandığı şehirler aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Mekke ve Medine
B) Medine ve Bağdat
C) Mekke ve Kudüs
D) Kahire ve İstanbul
E) Bağdat ve Şam

19. İslam çevre etiğinin en üst düzey kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi
B) Sorumluluk
C) Erdemlilik
D) Yararlılık
E) Bilgelik

20. Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakında sorumluluk kuramının temel
ilkelerinden biridir?
A) Nimet
B) Merhamet
C) Emanet
D) Ayet
E) Kutsiyet

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
553 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 12:51:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
478 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 16:13:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
530 views
Son İleti 26 Aralık 2017, 11:21:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
669 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:27:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
620 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
624 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:41:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
603 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 17:21:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
89 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:18:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
100 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:30:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
128 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:59:19
Gönderen: Ders Hocası