İslam İnanç Esasları - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları 2

  • 0 replies
  • 89 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Allah’ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymaması anlamına gelen
selbi sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vücud
B) Kıdem
C) Beka
D) Muhalefetün li’l havadis
E) Kıyam bi nefsihi

2. Aşağıdakilerden hangisi din kavramının temel anlamlarından biri değildir?
A) İtaat
B) Ahiret
C) Ceza
D) Tutulan yol
E) Hüküm

3. ------- peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak noktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Ahlâk esasları
B) Hukuk kuralları
C) Geleneksel değerler
D) İbadet kuralları
E) İnanç esasları

4. Aşağıdakilerden hangisi vahiy şekillerinden biri değildir?
A) Doğrudan vahyetme
B) Melek aracılığıyla vahyetme
C) Rüyada vahyetme
D) Kalbe yerleştirme
E) Soru sormayla vahyetme

5. Melekleri yapı olarak cinlerden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaybî olmaları
B) Nurdan yaratılmaları
C) Yaratılmış olmaları
D) Görünmez olmaları
E) Sorumluluk sahibi olmaları

6. Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla
bildirmesine ne ad verilir?
A) Vahiy
B) Layiha
C) İhsan
D) Haşr
E) Riya

7. Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah’ın izniyle insanları hidayete ulaştırmaya çalışmışlardır.
B) İnsanları tebliğ ettikleri hususları kabule zorlamışlardır.
C) Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar.
D) Kendilerine hiçbir şekilde kullukta bulunulmasını istememişlerdir.
E) Güvenilir, doğru, ileri görüşlü, ihlâslı ve seçkin insanlardır.

8. Ahiret âleminin imkânına işaret eden ve Kur’an’daki bilgilerle örtüşen bilimsel teori
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrim teorisi
B) İzafiyet teorisi
C) Kuantum teorisi
D) Büyük patlama (big bang) teorisi
E) Sicim teorisi

9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıyameti nitelendiren adlardan biri değildir?
A) Tekvin
B) Sâat
C) Râcife
D) Sahha
E) Tâmme

10. Ahiret âlemine imanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların yaptıkları eylemlerin hesaplarını vermeyeceklerine inanmaktır.
B) Ölümden sonra sadece insanlara ait ruhların yaşayacağına inanmaktır.
C) Evrenin bütünüyle yok olacağına inanmaktır.
D) Ölen insanlara ait ruhların dünyada başka bedenlerde yaşamaya devam ettiğine
inanmaktır.
E) Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından,
ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin gerçekleşeceğine inanmaktır.


11. Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere
dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
A) Manevi mucizeler
B) Aklî mucizeler
C) Hissî mucizeler
D) Haberî mucizeler
E) Maddî mucizeler

12. Kader inancına dair dini metinleri aşırı bir akılcılıkla yorumlayan mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matüridiyye
B) Selefiyye
C) Mutezile
D) Eşariyye
E) Ehl-i sünnet

13. İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah’ın onun fiilini
yaratmasına ne ad verilir?
A) Milel
B) Nihal
C) Tevfîk
D) Deyn
E) İstisna

14. Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilâhî sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
A) İlim, irade, kudret ve yaratma
B) Kıyam bizzat ve muhalefetün hilhavadis
C) Kelam ve vahdaniyet
D) Kıdem ve beka
E) Semi ve basar

15. Bir kimsenin inancını dile dayalı olarak dışa vurmasına karşılık inkârını gizlemesine ne ad verilir?
A) Şirk
B) İmân
C) Fısk
D) Nifak
E) Küfür

16. Allah'ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik gösteren kimseye ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) münafık
B) muhsin
C) mürted
D) müşrik
E) nifak

17. "Davranış inancın değil, inanç davranışın şartıdır." görüşüyle inanç-davranış
ilişkisinde dengeyi kuran mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selefiyye
B) Hariciler
C) Ehl-i sünnet
D) Mutezile
E) Şia

18. İslam inanç sisteminde "Ehl-i kıble tekfir edilemez." ilkesi, sonucu itibariyle nasıl bir
Müslümanlık anlayışını hedefler?
A) İbadetleri vurgulayan bir Müslümanlık anlayışını
B) Çalışmaya özen gösteren bir Müslümanlık anlayışını
C) Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
D) Tartışmacı bir Müslümanlık anlayışını
E) Sorgulayıcı bir Müslümanlık anlayışını

19. Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmeye ne ad verilir?
A) Bireysel irtidat
B) Siyasî irtidat
C) Toplumsal irtidat
D) Amelî irtidat
E) İtikadî irtidat

20. Aşağıdakilerden hangisi inkarın psikolojik nedenlerinden biri değildir?
A) Sosyal baskı grupları
B) Büyüklenmek
C) Aşırı dünya sevgisi
D) Kıskançlık
E) Arzuların peşinden gitmek

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
478 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
530 views
Son İleti 26 Aralık 2017, 11:21:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
669 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:27:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
620 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
624 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:41:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
603 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 17:21:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
517 views
Son İleti 24 Mart 2018, 12:39:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
100 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:30:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
87 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:42:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
127 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:59:19
Gönderen: Ders Hocası