İslam Sanatları Tarihi - Çıkmış Ara Sınav Soruları (2019 GÜZ ARA)

  • 0 replies
  • 39 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63761
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
A) Heykel
B) Müzik
C) Resim
D) Mimari
E) Minyatür

2. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde
gelen etken ve kaynaktır?
A) Gelenek
B) Hüner
C) Malzeme
D) Kültür
E) Din

3. Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye ne ad verilir?
A) Zanaatkâr
B) Mahir
C) Bilgin
D) Artist
E) Sınaatkâr

4. Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Enderun Mektebi
B) Hendese-i Mülkiye Mektebi
C) Daruttıp
D) Bab-ı Âli Mektebi
E) Darulhuffaz

5. Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samerra Camii
B) Kurtuba Camii
C) Nayin Camii
D) Elhamra Camii
E) Mescid-i Nebî

6. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdığı nitelikleri bünyesinde toplayan İran'ın en önemli camilerinden biridir?
A) Divriği Ulu Cami
B) İsfahan Mescid-i Cuma
C) Zevvare Cuma Cami
D) Baybars Cami
E) Kurtuba Ulu Cami

7. İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahra’nın bulunduğu şehir
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdat
B) Medine
C) Mekke
D) Şam
E) Kudüs

8. İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hırbetü’l mefcer
B) Kurtuba Camii
C) Medinetü’z-Zehra
D) Amr Camii
E) Kubbetü’s-Suleybiye

9. Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bursa Ulu Cami
B) Edirne Selimiye Camii
C) İstanbul Sultanahmet Camii
D) Edirne Üç Şerefeli Camii
E) İstanbul Süleymaniye Camii

10. Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) mimar risalesi
B) menazır
C) mimar kârnâmesi
D) tersim
E) mimarbaşı defteri

11. Osmanlı mimari ekolünde, merkezinde cami olan birbirine bağlı yapılar topluluğuna ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) muvakkıthane
B) külliye
C) medrese
D) bedesten
E) kervansaray

12. Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?
A) Tabhane
B) Matbah
C) Bedesten
D) Arasta
E) Kervansaray

13. İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra -------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) hattat
B) kalemkeş
C) kalemkar
D) nakkaş
E) müzehhip

14. Erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılan yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuğra
B) Kûfi
C) Verraki
D) Rik'a
E) Reyhani

15. ------- hat sanatında sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidine verilen addır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Sülüs
B) Muhakkak
C) Çiçekli Kufi
D) Tevkī’
E) Tomar

16. Hz. Muhammed’in (s.a.s) Medine halkına okuma yazma öğretmekle görevlendirdiği
sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Saîd
B) Abdullah b. Zübeyr
C) Ubey b. Kaab
D) Enes b.Malik
E) Ebu Hüreyre

17. I. Hacı Ali et-Tebrizi
II. Saz Yolu
III. Baba Nakkaş
IV. Ali Üsküdari
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devri saray üsluplarındandır?
A) Yanlız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

18. Tezhip kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süslemek
B) Boyamak
C) Renklendirmek
D) Altınlamak
E) Bezemek

19. I. Durak
II. Aşere
III. Hizib
IV. Secde
V. Hamse
Yukarıdakilerden hangileri mushaf güllerinden değildir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) II, III ve V

20. Bir çiçeğin kuş bakışı görüntüsünün üslûplaştırılarak çizilmesiyle ortaya çıkan
motif aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çintemani
B) Münhanî
C) Penç
D) Goncagül
E) Hatâyî


CEVAP ANAHTARI
1   2  3   4  5   6  7   8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20
B  E  D  A  E  C  E  B  D  C  B   C   A   B   D  A  E   D   A   C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
600 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
616 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
444 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
616 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
239 views
Son İleti 03 Ocak 2019, 17:03:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
294 views
Son İleti 10 Ocak 2019, 16:52:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
178 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 16:47:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
91 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:23:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
119 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 18:11:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
155 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 18:22:22
Gönderen: Ders Hocası