2019-2020 - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler - 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 138 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63761
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner-)Aşağıdaki cümlelerin Doğru mu, Yanlış mı olduğunu tablo üzerinde (x)işareti koyarak belirtiniz.(10p)

D   Y                                       CÜMLELER-İFADELER
      Rollerin bazıları doğuştan bazıları sonradan kazanılır.
      Türklerin adetlerini, geleneklerini, toplum hayatını düzenleyen yazısız hukuk kurallarına töre denir.
      Türklerin anayurdu Anadolu’dur.
      "Türklerin İslamiyet’i benimsemesindeki nedenlerden birisi de Gök Tanrı inanışı ile İslamiyet arasındaki benzerliklerin olmasıdır.
      Haçlı Seferleri sonucunda Bizans, Anadolu’yu Türklerden geri almıştır.
      Dünya üzerinde dört tane okyanus bulunmaktadır.
      En çok yağış alan iklim karasal  iklimdir.
      Miryokefalon Savaşıyla Bizans İmparatorluğumun Anadolu'yu Türklerden geri alma ümidini tamamen yitirmiştir.
      Toplumlar kültürel değerlerine sahip çıktıkça güçlü kalabilirler.
      Meridyenler kutup noktalarında birleşir.

B-)Çoktan seçmeli Soruları dikkatli okuyup, cevabı üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.
1-Kültür, ülkeden ülkeye değişebileceği gibi bir bölge içinde bölgeden bölgeye hafta yöreden yöreye de
değişebilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılığa
örnektir?
A) Ülkemizin dilinin Türkçe olması
B) Akdeniz  Bölgesi’nin yöresel oyunlarının diğer bölgelerden farklı olması
C) İlköğretimin devlet okullarındaki kitapların aynı olması
D) Ülkemizdeki tüm vatandaşların eşit hakka sahip olması

2-İlk Türk devletlerinde, Türkler genellikle hayvancılık faaliyetlerinde bulunmuşlar ve çadırlarda yaşamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Yerleşik hayata geçtiklerinin
B) Tarımla uğraştıklarının
C) Göçebe yaşam tarzını benimsediklerinin
D) Savaşçı bir karakterde olmadıklarının

3--Türk adının geçtiği ilk tarihsel metinlerdir.
-Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı belgelerindendir.
-Türk tarihi ve kültürünün aydınlatılmasına önemli
katkılar sağlamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhun Yazıtları
B) Ergenekon Destanı
C) Uygur abideleri
D) Göç Destanı

4- Hz. Ömer (r.a.) Döneminde;
-Ülke yönetim birimlerine ayrıldı,
-Eyaletlerin başına valiler atandı.
Bu uygulamaların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vergi gelirlerini artırmak
B)Ayaklanmaları  bastırma
C)Ülke idaresini kolaylaştırmak
D)Devlet yönetiminde güçlüleri, söz sahibi yapma

5-Hz. Muhammed (s.a.v)’in İslam’ı tebliğ etmeden önceki dönemde Arap Yarımadası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Kan davaları hâkimdi.
B)Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
C)Siyasi alanda birlik ve bütünlük yoktu.
D) Yöneticiler, halkın oylarıyla seçilirdi.

6-İlk Türk - İslam devletlerinin, egemen oldukları bölgelerde kervansaraylar İnşa etmesi, hangi alandaki faaliyetleri korumak istediklerini göstermektedir?
A) Askerlik         B) Ticaret
C) Hayvancılık         D) Sanat

7-751 yılında Çinliler ile Araplar arasında yapılan Talaş Savaşı'ndan sonra Araplara yardım eden Türkler, kitleler hâlinde İslam dinini kabul etmeye başlamıştır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A)Müslümanların sayısının artmasına
B) Türk - Arap mücadelelerinin başlamasına
C) İslam kültürünün etki alanının artmasına
D) İslamiyet'in yeni bir güç kazanmasına

8-Gaznelilerin Türk - İslam tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Selçuklular ile savaşması
B)Bilime önem vermeleri
C)Hindistan'da İslamiyet! yaymaları
D)Eğitim kurumlarını açmaları

9-Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Anadolu'daki Bizans hâkimiyetine tamamen son vermeleri
B) Anadolu'nun imar edilmesini sağlamaları
C) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları
D) Anadolu'da fetih yapmaları

10-Türklere Anadolu’nun kapıları açıldı.
-Türkler Anadolu’ya göç etmeye başladı.
- Anadolu’da Türk devletleri kurulmaya başladı.
Yukarıda verilen bilgiler hangi olay sonrasında ortaya çıkmıştır?
A)Pasinler Savaşı
B)Dandanakan Savaşı
C)Kösedağ savaşı
D)Malazgirt Savaşı

11-Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da yaşamaları aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?
A)Anadolu’da ticari faaliyetlerin artmasına
B)Türk-İslam kültürünün Anadolu’ya yerleşmesine
C)Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına
D)Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başlamasına

12-Tarihte en eski ticaret yollarından biri de İpek Yoludur. Çin’in Şian şehrinden başlayıp Orta Asya ve Anadolu üzerinden Avrupa’ya uzanan bu ticaret yolu tarih boyunca doğu ile batı arasında ekonomik ve kültürel etkileşime neden olmuştur.
Buna göre İpek Yolunun aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir?
A)Hayvancılığı geliştirmeye
B)Okyanus  ötesi ülkelere ulaşmaya
C)Savaşlarda başarı kazanmaya
D)Doğu - Batı ticaretinin gelişmesine

13-Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgiler arasında yer alır?
 A)Bölgenin yer altı kaynakları
B)Bölgenin başlangıç paraleli ve meridyenine uzaklığı
C)Bölgenin doğal güzellikleri
D)Bölgenin denizlere göre konumu

14-Ülkemizin okyanuslara ve denizlere, komşu ülkelere, önemli ticaret turizm, sanayi ve ulaşım yerlerine göre bulunduğu yer özel konumunu ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konumunun bir sonucu değildir?
A) Asya ve Avrupa kıtalarının kesişimindi yer alması
B) İstanbul ve Çanakkale Boğaz’larına sahip olması
C) Yıl boyunca dört mevsimin görülmesi
D) Üç tarafının denizlerle çevrili bir yarım oda olması

15-Fiziki haritalarda deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan yükseklikler hangi renk ile gösterilir?
A) Yeşil            B) Beyaz
C) Kahverengi         D) Mavi

16-Engin: Kışlar ılık geçer.
Zeki : Bitki örtüsü makidir.
Erkan : En çok yağışı kış mevsiminde alır.
Aşağıda verilen illerden hangisi bu özelliğe uymaz?
A) Antalya      B) Mersin
C) İzmir      D) Erzurum


17-İpek Yolu, Türklerin elinde bulunduğu süre içinde Türk devletleri kısa sürede gelişip zenginleşmiş ve güçlü devletler hâline gelmiştir. Bu yolu ellerinde tutamadıkları zaman ise kısa süre içinde yıkılış sürecine girmişlerdir.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
A)İpek Yolu'nu sadece Türklerin kullandığını
B) İpek Yolu’nun, Türk devletlerinin ekonomik ve siyasi gücü üzerinde etkili olduğunu
C)İpek Yolu'ndan elde edilen gelirin devletler arasında paylaşıldığını
D) İpek Yolu’nun zaman içinde ekonomik önemini kaybettiğini

18-Türkiye 360 - 420 kuzey paralelleri arasında yer alır.
Buna göre, aşağıda paralel daireleri verilen merkezlerden hangisinin Türkiye'nin kuzeyinde yer aldığı söylenebilir?
A)170K       B) 280K       C) 320’K    D) 500K


CEVAP ANAHTARI
DOĞRU YANLIŞ
D
D
Y
D
Y
Y
Y
D
D
D

TESTLER
1-B
2-C
3-A
4-C
5-D
6-B
7-B
8-C
9-A
10-D
11-B
12-D
13-B
14-C
15-A
16-D
17-B
18-D
 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
139 views
Son İleti 04 Ekim 2019, 17:34:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
101 views
Son İleti 07 Ekim 2019, 16:19:17
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
107 views
Son İleti 07 Ekim 2019, 16:31:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
80 views
Son İleti 07 Ekim 2019, 16:36:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
153 views
Son İleti 07 Ekim 2019, 17:31:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
838 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 02:05:25
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
801 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 02:09:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
853 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 03:22:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
904 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 04:46:46
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
907 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 06:50:32
Gönderen: Ders Hocası