AÖF Tefsir -2019 Yaz Okulu - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 188 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Lokman suresi 2. ayette Kur'an'ın niteliği olarak zikredilen, aynı zamanda Allah'ın sıfatlarından biri olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metîn
B) Hakîm
C) Azîm
D) Kerîm
E) Azîz

2. Kur’an-ı Kerim’in inişiyle ilgili olan “müneccemen” ifadesinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıldızlaştırarak
B) Eleştiriden uzak olarak
C) Parça parça
D) Muhatapları dikkate alarak
E) Konuları göz önüne alarak

3. Lokman suresi 22. ayetine göre "içten bir kulluk sergileyerek Allah'a yönelme" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşfik
B) Mü'min
C) Muhlis
D) Muhsin
E) Müslim

4. 'Yevmü'd-dîn' ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zelil kılma
B) Din günü
C) Hizmet
D) Tutulan yol
E) Üstün gelme

5. Aşağıdakilerden hangisi Nûh Sûresi 21-24. ayetlerde geçen, Nuh kavminin ilahlarından biridir?
A) Menât
B) Hübel
C) Uzzâ
D) Vedd
E) Lât

6. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ilim ile ilgili sıfatlarından biridir?
A) Tevvâb
B) Ğafûr
C) Habîr
D) Kadîr
E) Azîz

7. Aşağıdakilerden hangisi Mülk sûresinin isimlerinden biridir?
A) Melâike
B) Berâe
C) Dehr
D) Kıtâl
E) Münciye

8. Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir?
A) Her şeyin Allah’ı tesbih etmesi
B) Bitkilerin yaratılışı
C) Nûh (as) ’un duası
D) Hayvanların yaratılışı
E) Lut (as) ’un duası

9. Hucurât suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temel ahlaki değerler ve davranışlar
B) Cennet ve cehennem tasvirleri
C) Peygamber kıssaları
D) Kur'an'ın hak olduğunun delilleri
E) Medineli Yahudilerin akıbetleri

10. Haşr suresindeki bilgilere göre sürgünü hak eden Nadîroğulları yurtlarını hangi yönlerden mahvetmişlerdir?
A) Vatandaşlık hakları-topraklarındaki mülkiyet hakları
B) Yaşam tarzları-dinleri
C) Topraklarındaki mülkiyet hakları-yaşam hakları
D) Vatandaşlık hakları-insan hakları
E) Dinleri-ırkları

11. Allah’ın “Azîz” sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her türlü kusurdan, noksanlıktan uzak, kutsalın kaynağı
B) Kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan
C) İslâm, kurtuluş, huzur ve esenliğin kaynağı
D) Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi
E) İman, güven ve emniyet veren

12. Aşağıdakilerden hangisi Hucurât suresinin ana kavramlarından biri değildir?
A) Kıst
B) Minnet
C) Zan
D) Cihad
E) Nebe'

13. "Takvâ" kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah'a karşı derin saygı şuuru içinde bulunmaktır.
B) Haramlardan sakınmaktır.
C) Allah bilincini sürekli zihinde canlı tutmaktır.
D) Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirmektir.
E) İnsanlarla iyi geçinmektir.

14. ------- kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslam’ın esası olan davranışları yerine getirmek olarak tanımlanan kavramdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) İman
B) Tevekkül
C) Salih amel
D) Takva
E) Tevbe

15. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân bütünlüğünde “Muttakî” anlamına
gelmektedir?
A) Câhid mü’min
B) Müsamahakâr mü’min
C) Münîb mü’min
D) Müşfik mü’min
E) Zâhid mü’min

16. Allah’a ortak koşanlara ne ad verilir?
A) Müstekbir
B) Münafık
C) Kâfir
D) Müşrik
E) Fâsık

17. Aşağıdakilerden hangisi, “Ha-Be-Be” kökünün kök anlamı değildir?
A) Engel olmak
B) Bağlı olmak
C) Bağlanmak
D) Bağlılık
E) Bir yerde sürekli durmak

18. Arapça'da fitnenin kökü olan f-t-n’nin ilk temel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbtilâ
B) Yakmak
C) İmtihân
D) Saptırma
E) Zulüm

19. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da fitne kavramının anlamını karşılayan
kelimelerdendir?
A) Mübahele
B) Mücâdele
C) İğvâ
D) Müdafaa
E) İnsâf

20. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân siyakında “sevgi” anlamına gelen kelimelerden biri değildir?
A) Hanân
B) Sabâbe
C) Şeğaf
D) Ğarâm
E) Şevk


CEVAP ANAHTARI
1. B
2. C
3. D
4. B
5. D
6. C
7. E
8. C
9. A
10. A
11. B
12. D
13. E
14. A
15. E
16. D
17. A
18. B
19. C
20. E


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
209 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 16:47:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
123 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:23:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
128 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:53:44
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
140 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 18:11:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
6 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 09:39:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
8 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 11:19:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
11 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:30:05
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
7 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 15:02:49
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
6 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:03:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
15 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 22:55:20
Gönderen: Ders Hocası