AÖF Din Psikolojisi - 2019 Yaz Okulu - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 54 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Tanrı ve diğer dinî kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiğini ölçerek anlam haritaları oluşturmaya çalışan Din Psikolojisi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mülâkatlar
B) Semantik analiz
C) Deneyler
D) Tutum ölçekleri
E) Sistemli gözlemler

2. Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi'nin amaçlarından biridir?
A) Tanrı’nın varlığını ispatlamaya çalışmak
B) Dinî metinleri yorumlamak
C) Bireylerin dinî yaşayış ve davranışlarını tasvir etmek
D) Bir din ya da mezhebin diğerine üstünlüğünü ispatlamak
E) Dinin kaynağı, özü ve hakikati konusunda hüküm yürütmek

3. Aşağıdakilerden hangisi iç güdümlü dindarların sahip olduğu özelliklerden
biridir?
A) İç güdümlü dindarlar kendilerini dinî değerlere değil, dinî değerleri kendilerine uyarlarlar.
B) İç güdümlü dindarlar için din, toplumsal makam, itibar, kimlik kazandırma, güvenlik sağlama, yoksunlukları teselli ve telafi etme, kendilerini haklı çıkarmanın aracıdır.
C) İç güdümlü dindarlar için din benliğin hizmetinde bir değerdir.
D) İç güdümlü dindarlar kendilerini dine uyumlu hale getirme çabası içerisindedirler.
E) İç güdümlü dindarlar dinî inanç ve değerlere ancak ihtiyaç durumunda başvururlar.

4. Dua, namaz, oruç, hac, kurban, kutsal kitabı okuma, ayin gibi dinî uygulamalar dindarlığın aşağıdaki hangi boyutunu oluşturur?
A) Zihinsel
B) İdeolojik
C) Etki
D) Tecrübe
E) Törensel

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çevrede gerçekleşen öğrenme süreçleri arasında yer almaz?
A) Özdeşleme
B) Gözlemleme
C) Aidiyet
D) Taklit
E) Model alma

6. Allah'a yönelik dinî bir kabiliyet ve hazır oluşluk anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhsan
B) Ahlak
C) Fıtrat
D) Vahdet
E) Vicdan

7. Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması ve kendine değer vermesine ne ad verilir?
A) Bencillik
B) Benlik saygısı
C) Kimlik
D) Benlik
E) Karakter

8. Din Psikolojisi literatüründe "dindarlık" veya "dinî hayat" kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir?
A) Duygusal yönelimlerine
B) Sosyal ilişkilerdeki duyarlılığına
C) Ahiret hayatına yönelik çalışmalarına
D) Metafizik beklentilerine
E) Allah ile uyumlu bir hayat yaşama çabasına

9. Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın çok boyutlu ölçeklerinden biri değildir?
A) Algı
B) Duygu
C) Bilgi
D) İbadet
E) İnanç

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, eğitim seviyesi ve dindarlık arasındaki ilişki ile ilgili bulgulardan biridir?
A) Eğtim seviyesi yükseldikçe dindarlık azalır.
B) Eğitim seviyesi düştükçe dinî kurallara uygun yönelişler azalır.
C) Eğitim seviyesi düştükçe yardımlaşma davranışı düşer.
D) Eğitim seviyesi yükseldikçe ibadetlere devam sıklığı artar.
E) Eğitim seviyesi yükseldikçe dini-sosyal etkinliklere katılım artar.

11. Aşağıdakilerden hangisi bireyin ergenlik dönemi dinî gelişiminde etkili olan sosyal faktörlerden biri değildir?
A) Aile
B) Bireyselleşme
C) Okul
D) Dinî kurumlar
E) Arkadaş etkisi

12. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının gelişim karakteristiklerinden biri değildir?
A) Himaye altında bulunma
B) Düşünmeden kabul
C) Benmerkezcilik
D) İradecilik
E) Taklit ve telkin şeklinde öğrenme

13. Aşağıdakilerden hangisi, imanda bilişsel yapıya temel teşkil eden bilginin
özelliklerinden biri değildir?
A) Vahye dayalı olması
B) İnsanın kavrayış alanını aşması
C) Değer hükmü taşıması
D) Değişime kapalı olması
E) Deneyle elde edilebilmesi

14. İnanan kişinin imanını derinleştirme ve olgunlaştırma çabasına olumlu katkılarda bulunan şüphe çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sadakat şüphesi
B) İnkârcı şüphe
C) Arayış şüphesi
D) Bencillik şüphesi
E) Kavramsal şüphe

15. I. Kavramlar arasında ilişki kurar.
II. Dünya görüşlerini yapılandırır.
III. Hayata dair anlamlar üretir.
Yukarıdakilerden hangileri Tanrı tasavvurunun işlevleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

16. Çocuklarda tasavvurların oluşumuna kaynaklık eden ve onların ilk Tanrı
tasavvurlarının en derin ve en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkadaş grubu
B) Okul
C) Anne ve baba
D) Toplum
E) Dinî çevre

17. Dinî ritüeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dinî duyguları geliştirirler.
B) Dindarlığın toplumsal boyutunu oluştururlar.
C) Birlik ve bütünlük ruhunu canlı tutarlar.
D) İbadet içinde yer alırlar.
E) Dinî inancı kuvvetlendirirler.

18. Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?
A) Allah ile iletişim kurma
B) Allah’ın varlığını düşünme
C) Şikâyette bulunma
D) Sıkıntıda olma
E) Rahatlama

19. Kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren kişilerde görülen din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneysel tip
B) Entelektüel tip
C) Mistik tip
D) Yeniden uyanış tipi
E) Duygusal tip

20. Aşağıdakilerden hangisi Gazâli’ye göre tövbenin boyutlarından biridir?
A) Değerlendirme
B) İsteklilik
C) Düşünme
D) Pişmanlık
E) Kabullenme


CEVAP ANAHTARI:
1. B
2. C
3. D
4. E
5. C
6. C
7. B
8. E
9. A
10. A
11. B
12. D
13. E
14. A
15. E
16. C
17. D
18. A
19. B
20. D

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
651 views
Son İleti 03 Ocak 2018, 11:26:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
383 views
Son İleti 14 Ocak 2018, 12:28:02
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
325 views
Son İleti 15 Mayıs 2018, 12:49:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
281 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:17:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1645 views
Son İleti 11 Mart 2019, 14:30:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1573 views
Son İleti 14 Mart 2019, 16:40:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
84 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 16:47:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
53 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:23:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
67 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:53:44
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
73 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 18:22:22
Gönderen: Ders Hocası