5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite 4 - Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 2

  • 0 replies
  • 97 views

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı D®agon

  • Her Şey Senin Rızan İçin Allah'ım.
  • *
  • 11539
  • +523/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • bilyonmu1. “Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar.
Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.”
 (Mâ’ûn suresi, 1-3. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) İnsanlar yardım etmeye teşvik edilmelidir.
B) Muhtaçlar yardım almaya özendirilmemelidir.
C) Müslüman muhtaçları gözetmekle sorumludur.
D) İnsanların yetimlere karşı sorumlulukları vardır.

2. • “Öyleyse sakın yetimi ezme, isteyeni azarlama!”
(Duhâ suresi, 9. ve10. ayetler)
• “En güzel ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadise göre hareket eden bir kişiden aşağıdaki davranışların hangisi beklenmez?
A) Cömert olması
B) Muhtaçlara sahip çıkması
C) Kimsesizlere duyarsız kalması
D) Yardımsever olması

3. Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Muhammed’in ailesinde
israftan kaçınılırdı.” bilgisini desteklemez?
A) Komşulara yardım edilmesi
B) İhtiyaç olanın satın alınması
C) Artan yemeğin atılmaması
D) Düğün töreninin sade yapılması

4.
Kavramlar Açıklamalar
• Cömertlik
• İstişare
• Dürüstlük
• İsraf
• Danışmak, fikir almak
• Gereksiz yere para, zaman, vb.
harcamak
• İkram etmek, eli açıklık
Bu tablodaki kavramlarla açıklamalar eşleştirildiğinde kavramlardan hangisi dışarıda kalır?
A) İsraf
B) İstişare
C) Cömertlik
D) Dürüstlük

5. Peygamberimiz, “Kendisinin veya başkasının yetiminin
bakımını üstlenen kimse ile ben, cennette şöyle olacağız.” diyerek birleştirdiği şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Her yetime sahip çıkılmalıdır.
B) Yetimlere zarar verilmemelidir.
C) Yetimlere akrabaları bakmalıdır.
D) Yetimleri komşuları gözetmelidir.

6. Hz. Muhammed’in ailesi konuklarını en güzel biçimde
ağırlardı. Konukların hal ve hatırlarını sorar, onlara güler
yüzle davranır ve ikramda bulunurlardı.
Bu parçada peygamberimizin ailesinin güzel davranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Cömertliğine
B) Tutumluluğuna
C) Misafirperverliğine
D) Yardımlaşmasına


7. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı diğerlerinden farklıdır?
A) “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.”
(İsrâ suresi, 29. ayet)
B) “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
C) “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet)
D) “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa haklarını ver,
fakat saçıp savurma.”
(İsrâ suresi, 26. ayet)

8. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi
emreder.”
(Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kişi daima adaletin yanında yer almalıdır.
B) Sadece yakın akrabaya yardım edilmelidir.
C) İyilik ederken akrabalara öncelik verilmelidir.
D) Akrabaya iyilik yapılması Allah’ı hoşnut eder.

9. Bir gün Peygamberimiz, sahabelerden birinin abdest
alırken suyu israf ettiğini görür. “Bu israf nedir?” diye sorar. Sahabe, “Abdestte israf olur mu?” diye karşılık verir.
Peygamberimiz, “Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.”
buyurur.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İbadet ederken aşırı gitmek doğru değildir.
B) Akarsularda israf etmeden abdest alınamaz.
C) Abdestli kişi israf etmemeye özen göstermelidir.
D) Tüketirken de ibadet ederken de aşırı gidilmemelidir.

10. “O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez
halde bulup yol göstermedi mi? Seni yoksul bulup zengin
etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme!”
(Duhâ suresi, 6-9. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Küçük yaşta yetim kaldığına
B) Allah tarafından gözetildiğine
C) Doğru yola Allah’ın ulaştırdığına
D) Evlenip çoluk çocuk sahibi olduğuna

11. Aşağıdakilerden hangisi “Kevser” kelimesinin anlamlarından biri değildir?
A) Bolluk, bereket
B) Neslin kesilmesi
C) Tükenmez nimet
D) Çok hayır

12. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini
yanlış aldığını gördüler. Ona doğrusunu öğretmek istediler. Adamın yanına yaklaştıktan sonra ona, “Bu bana
abdesti yanlış alıyorsun diyor. İkimiz de senin yanında
abdest alalım; bak bakalım hangimizin abdesti doğru?”
dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında abdest aldılar.
Adam da; “Çocuklar! Sizin aldığınız abdest doğru, benim
abdestim yanlışmış.” diyerek yanlışının farkına vardı.
Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?
A) İnsan yaşantısıyla topluma örnek olmalıdır.
B) İnsanların hatalarını yüzlerine söylemek daha etkilidir.
C) Hatalar düzeltilirken kalp kırmayacak bir yöntem kullanılmalıdır.
D) Doğru davranışları bilen kişi önce kendisi uygulamalıdır.


CEVAP ANAHTARI
1. B
2. C
3. A
4. D
5. A
6. C
7. B
8. B
9. D
10. D
11. B
12. B

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
2 replies
3092 views
Son İleti 19 Şubat 2014, 15:37:56
Gönderen: Uyanan Gençlik
2 replies
3261 views
Son İleti 19 Şubat 2014, 15:43:35
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2860 views
Son İleti 25 Mart 2014, 14:46:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2942 views
Son İleti 25 Mart 2014, 14:52:09
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
4977 views
Son İleti 25 Mart 2014, 14:57:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2216 views
Son İleti 06 Aralık 2014, 10:46:30
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1688 views
Son İleti 20 Şubat 2015, 14:08:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
628 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:04:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
438 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:07:50
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
76 views
Son İleti 10 Eylül 2019, 19:03:46
Gönderen: D®agon