DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK - 2018-2019 - Dönem Sonu Çıkmış

  • 0 replies
  • 108 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63722
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden biri değildir?
A) Kendisi için istediğini, başkaları için de istemesi
B) Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesi
C) Allah’tan korkması, kuldan utanması
D) Hakka ve haklıya itibar etmesi
E) Hiçbir işte yarış içine girmemesi

2. Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sebilullah
B) Gayretullah
C) Kelamullah
D) Sun’ullah
E) Sünnetullah

3. Aşağıdaki din eğitimi faaliyetlerinden hangisi yaygın din eğitiminin kapsamı dışında kalır?
A) Huzurevlerindeki dini etkinlikler
B) Cezaevlerindeki din hizmetleri
C) Yaz Kur’an kursları
D) Lise programlarında yer alan din dersleri
E) Cuma hutbeleri

4. Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençlik
B) İlk yetişkinlik
C) Orta yetişkinlik
D) Son yetişkinlik
E) Yaşlılık

5. Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca
faktörlerden biri değildir?
A) Velilerin özellikleri
B) Öğretmenin özellikleri
C) Öğrencinin özellikleri
D) Dersin muhtevası
E) Zaman, maliyet ve fiziksel imkânlar

6. Kültür insanî, din ise ilahî temellidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi açıkça dinî ölçütlere göre belirlenir?
A) Eğlence biçimi
B) Beslenme alışkanlıkları
C) Toplumsal görevler
D) İbadetlerin nasıl yapılacağı
E) Doğal çevrenin korunması

7. Okullarda din eğitimine yer verilmesi ve programın oluşturulması ülkelere göre farklılıklar taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların temel nedenleri arasında sayılamaz?
A) Hukuki düzenlemeler
B) Sosyal yapı ve beklentiler
C) Din eğitimine ihtiyaç duyulmaması
D) Eğitim sistemi
E) Dini yapılardaki farklılıklar

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dînî farklılıklara bakışını ifade eder?
A) Dini farklılıklar bir çatışma nedenidir.
B) İnanç, gerektiğinde zor kullanılarak da benimsetilebilir.
C) Müslüman olmayanlarla ilişki kurulması sakıncalıdır.
D) İslam dışındaki dinlerin söylemlerinin hiçbir değeri yoktur.
E) Her insanı, kendi iradesi ile, tercih ettiği inançla birlikte kabul etmek gerekir.

9. İletişim sürecinde gerek kodlama gerekse kod açma basamaklarındaki başarısızlık ------- olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) iletişimsizlik
B) yanılsama
C) yanlış anlama
D) anlamsızlık
E) anlaşılmazlık

10. Camide vaaz vermek ve hutbe okumak suretiyle cemaatle kurulan iletişim, aşağıdaki iletişim modellerinden hangisine örnektir?
A) İşlemsel
B) Dairesel
C) Doğrusal
D) Matematiksel
E) Helezonik

11. Aile ortamında yerleşmiş âdet ve alışkanlıklar çerçevesinde kurulan aile içi ilişkilere dayanan iletişime ne ad verilir?
A) Pedagojik iletişim
B) Sosyal iletişim
C) Duygusal iletişim
D) Yaşantısal iletişim
E) İlişkisel iletişim

12. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinden biri değildir?
A) Cezalandırma
B) Uzlaştırma
C) Rehberlik
D) İrşad
E) Toplu dua

13. “Siz, kitabı okuyup durduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz, aklınız ermiyor mu?”(Bakara, 2/44).
ayeti, kaynağın kişisel özelliklerinden hangisini ifade etmektedir?
A) Fedakârlık
B) Uzmanlık
C) İnanılırlık
D) Sadakat
E) Güvenilirlik

14. Konuşmacının insanlar tarafından cana yakın, anlayışlı, sempatik kabul edilmesi dini iletişimde kaynağın hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Güvenilirlik
B) Dürüstlük
C) Çekicilik
D) Uzmanlık
E) İnanılırlık

15. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin icra ettiği fonksiyonlardan biri değildir?
A) Uyum sağlayıcı
B) Yöneltici
C) Ayarlayıcı
D) Önleyici
E) Denetleyici

16. Psikolojik Danışma’yı, “kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci” olarak gören bilim adamı aşağıdakilerden hangisi?
A) Gibson
B) Nelson
C) Weiner
D) Shertzer
E) Stone

17. Bir insana ya da insan grubuna, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi,
çevresine dengeli ve sağlıklı bir biçimde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce belli bir süreç içinde yapılan yardım olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danışmanlık
B) Eğitim
C) Öğretim
D) Rehberlik
E) İrşat

18. ------- tatlı söz ve öğüt anlamına geldiği gibi karşısındaki kişinin iyiliğini istemek ve ona karşı samimi davranmak anlamına da gelen kavramdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Nasihat
B) Tavsiye
C) Ta’lim
D) Tebliğ
E) Mev’iza

19. "Yarattıklarımız içinde her zaman hak yoluna rehberlik eden ve hak ile adaleti sağlayan bir topluluk vardır." (A’râf 7/181) ayetinin işaret
ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidayet
B) Mev’iza
C) Nasihat
D) Tebliğ
E) İrşad

20. Din hizmetlerinde rehberlik alanlarından biri olan hapishanelerde verilecek rehberlik hizmetlerinde, hayatından bahsedilecek
peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Eyyub
B) Hz. Yusuf
C) Hz. Musa
D) Hz. İsmail
E) Hz. Yunus


CEVAP ANAHTARI:
1. E
2. E
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. E
9. B
10. C
11. D
12. A
13. A
14. C
15. E
16. B
17. D
18. A
19. A
20. B


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
780 views
Son İleti 29 Aralık 2017, 10:29:43
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
463 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
482 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:41:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
323 views
Son İleti 13 Mart 2018, 12:58:15
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
591 views
Son İleti 26 Mart 2018, 14:19:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
268 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:49:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
118 views
Son İleti 27 Mayıs 2019, 19:51:35
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
179 views
Son İleti 27 Mayıs 2019, 20:42:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
119 views
Son İleti 30 Mayıs 2019, 19:41:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
106 views
Son İleti 30 Mayıs 2019, 19:44:05
Gönderen: Ders Hocası