YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ - 2018-2019 - Dönem Sonu Çıkmış Sorular

  • 0 replies
  • 180 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63722
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya
gelmesine ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) samsara
B) puja
C) niganthan
D) sanksar
E) reenkarnasyon

2. Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi alanında Türkçe olarak yazılan ilk eserdir?
A) Mehmet Şemseddin, Tarih-i Edyan
B) Mahmut Esat, Tarih-i Edyan
C) Ahmet Midhat, Tarih-i Edyan
D) Şemseddin Sami, Esâtîr
E) Esat Bey, Tarih-i Edyan

3. Millî bir din olan -------, Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli dini kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Konfüçyanizm
B) Şintoizm
C) Hinduizm
D) Sihizm
E) Budizm

4. Budizm’in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan ------- “sönme, sakinleşme”
anlamına gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) dharma
B) nirvana
C) maitreya
D) dukkha
E) krişna

5. Yahudilik'te dört kaynak teorisini öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuenen
B) Spinoza
C) Wellhausen
D) Richard Simon
E) Jean Astruc

6. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın bölümlerinden biridir?
A) Yeşu
B) Hakimler
C) Ezra
D) Eyüp
E) Levililer

7. İsrail (Yisrael) terimi iki kelimeden oluşmaktadır ve kelimenin ilk kısmını oluşturan İsra (Yisra)
kelimesi çeşitli anlamlara gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kelimenin anlamlarından biridir?
A) Konuşmak
B) Okumak
C) Savaşmak
D) Güreşmek
E) Barışmak

8. Yeniden dirilmeyi kabul etmeyen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadukim
B) Peruşim
C) İsiyim
D) Karailik
E) Ortodoks Yahudilik

9. Yahudi inancına göre İbrahim ile başlayan peygamberlik görevi hangi peygamberle
sona ermiştir?
A) Samuel
B) Yeremya
C) Malaki
D) Musa
E) Harun

10. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ta Tanrı için kullanılan isimlerden biri değildir?
A) Elohim
B) Maşiah
C) El Olam
D) El Şadday
E) Yahve

11. Hıristiyanlık literatüründe Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Pentikost
B) Saint
C) Teotokos
D) Ebiyonit
E) Passion

12. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların iman esaslarından biri değildir?
A) Günahların affı için bir tek vaftizin kabul edilmesi
B) İncil'in Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması
C) Ölülerin dirilmesinin beklenmesi
D) İsa'nın göğe yükseldiğine, Baba'nın sağ tarafına oturduğuna inanılması
E) Gelecek dünyanın beklenmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın her üç mezhebi tarafından kabul edilen ilk yedi
konsilinden biri değildir?
A) I. Lyon Konsili
B) Kadıköy Konsili
C) I. İznik Konsili
D) Efes Konsili
E) I. İstanbul Konsili

14. Aşağıdakilerden hangisi Protestanlığın başlıca özelliklerinden biri değildir?
A) Kiliselerde resim, heykel ve tasvirlere yer vermezler.
B) Tanrı’nın ruhaniyetinde herkes eşittir.
C) Kilisede hiyerarşi yoktur.
D) Yedi sakramentin tamamını kabul ederler.
E) Dînî konularda başvurulacak tek kaynak Kutsal Kitap'tır.

15. ------- Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına, Paskalya'dan kırk gün sonra kutlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Pentikost
B) Assomption
C) Ascension
D) Annonciation
E) Evharistiya

16. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta yıllık ibadetlerden biri değildir?
A) Meryem Ana Günü
B) Haç yortusu
C) Noel
D) Paskalya
E) Hac

17. Hz. Muhammed'e (s.a.v) bir melek tarafından Allah'ın kendisini peygamber seçtiği
haberinin de verildiği ilk vahiy hangi ayda gelmiştir?
A) Safer
B) Muharrem
C) Şaban
D) Ramazan
E) Receb

18. Aşağıdakilerden hangisi ilk vahiy olarak gelen Alak suresinin ayetlerinden biri
değildir?
A) Oku! Zira Rabbin ikram sahibidir.
B) Bunlar hakim olan Kitab’ın ayetleridir.
C) O, insana bilmediğini öğretti.
D) O insanı kan pıhtısından yarattı.
E) O, kalemle (yazmayı) öğretti.

19. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Haşimoğullarına karşı aldığı boykot kararının
maddelerinden biri değildir?
A) Hiç kimse Haşimoğulları ile konuşmayacak
B) Bu boykot çocuk veya yaşlı ayırımıyapılmadan kabile fertlerinin tamamına uygulanacak
C) Boykot kararı bir yıl ile sınırlı olacak
D) Haşimoğullarından kız alıp verilmeyecek Müslümanlarla hiçbir ticari alış verişte
bulunulmayacak
E) Müslümanların İran'ı fethi üzerine Hindistan'ın Batı sahilinde bulunan Gujerat'a gelen Mecusiler
yöneticilerin bazı şartlarını kabul ederek buraya yerleşmişlerdir.

20. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biridir?
A) Yerel Hint elbiseleri giymek
B) Silah taşımak
C) Evlilik törenlerini gündüz yapmak
D) Ticaret yapmamak
E) Dini inançlarını gizlemek


CEVAP ANAHTARI:
1. E
2.D
3. A
4. B
5. C
6. E
7. D
8. A
9. C
10. C
11. E
12. B
13. A
14. D
15. C
16. E
17. D
18. B
19. C
20. A

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
685 views
Son İleti 01 Ocak 2018, 12:36:27
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
463 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
268 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:49:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
427 views
Son İleti 23 Ekim 2018, 09:44:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
789 views
Son İleti 18 Şubat 2019, 11:22:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1652 views
Son İleti 06 Mart 2019, 17:53:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
118 views
Son İleti 27 Mayıs 2019, 19:51:35
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
108 views
Son İleti 30 Mayıs 2019, 19:34:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
119 views
Son İleti 30 Mayıs 2019, 19:41:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
106 views
Son İleti 30 Mayıs 2019, 19:44:05
Gönderen: Ders Hocası