İslam Düşünce Tarihi - Dönem Sonu - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 218 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner- Evrenin yaratılmadığını, başı ve sonu olmadığını iddia eden felsefi düşünceye ne  ad verilir: Dehriyye

- Müslüman Meşşâî filozofların ilimler tasnifi içerisinde yer almaz?
Hadis

- hangisi Fârâbî’nin ilimleri sınırlandırdığı beş ana başlıktan biri değildir?
Fıkıh

- Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil zihnin kategorileri olduğunu söylediği, Aristo’nun on kategorisi yerine iki kategoriden bahsettiği eseri:
Pertevnâme

- hangisi İslam’ın temel inanç esaslarına yönelik bir eleştiri veya saldırıyı
doğrudan yöneltmemiştir?
Meşşailik

- halindeki aklın güç durumunda bulunan akla etki etmesiyle özne-nesne
ilişkisinde akıl işlemeye yani nesnelerden soyutlama yaparak bilgi üretmeye başlar. Bu aşamada akıl ile kavram birleşir, özdeşleşir.
İstediği her an bilgi üretebilen bu aklın en belirgin özelliği, önsel bilgileri, tümelleri yani varlığa ait tür cinsleri algılamasıdır. Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen akıl türü Kindi'ye göre aşağıdakilerden
hangisidir?
Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl

- Meşşai filozoflara göre, tümel kavramlar oluşturma, yargıda bulunma ve düşünme potansiyeline sahip olsa da daha aktif hale geçmemiş, insanın küçüklük döneminde içinde bulunduğu akıl haline ne ad verilir?
Kuvve halindeki akıl

- Yunan felsefesinin tercümesiyle beraber, Müslümanlar tarafından tanınan felsefe, Müslüman düşünürleri üçe ayırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu üç grup doğru olarak verilmiştir?
Sırf felsefe yapanlar - Felsefeyi dinle uzlaştıranlar - Felsefi metotla dini
savunanlar

- "Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni :
Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak

- Yunanca “hyle (heyula)” kavramının Arapça karşılığıdır: imkan

- İbn Sina’nın bilgi teorisi ve mantık konusundaki düşünceleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır:
Akıllar konusunda İbn Sina, Kındî ve Fârâbî ile aynı teoriyi kabul eder.

- Farabi’ye göre insan gerçek mutluluğunu nasıl gerçekleştirebilir?
Erdemli devlet içinde

- İbn Bâcce’ye göre aşağıdaki akıl yetkinliğindeki insanlardan hangileri aklın
konusu olan şeyleri ancak “maddi suretler aracılığıyla idrak edebilirler” ve yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıklarını tam
oluşturamazlar: Cumhur mertebesi

- Klasik metafizikten modern metafiziklere geçiş Osmanlı düşüncesinin hangi dönüşüm dönemini karakterize eder?
Son tarihsel dönüşümü dönemini

- hangisi Gazali’nin felsefi ilimleri değerlendirdiği başlıklardan biri
Tehâfüt


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
510 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
516 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
490 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
510 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
660 views
Son İleti 13 Mart 2018, 09:23:53
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
630 views
Son İleti 13 Mart 2018, 11:19:51
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
337 views
Son İleti 26 Mart 2018, 11:41:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
846 views
Son İleti 26 Mart 2018, 14:19:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
285 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:49:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
185 views
Son İleti 03 Ocak 2019, 17:03:01
Gönderen: Ders Hocası