Ünite 5: Dindarlığı Etkileyen Faktörler - Kısa Kısa

  • 0 replies
  • 174 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner-  hangisi dini hayatın şekillenmesinde yaş değişkenini dikkate alan
kuramlardan biridir: İlgisizlik Kuramı.

-  Yaş-Dindarlık ilişkisi bağlamında oluşturulan kuramlardan biri olan “geleneksel kuram”  18-30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşandığını, dinî yönelişlerde yeniden artışın ancak 30’lu yaşlardan itibaren gerçekleşebileceğini savunur.

-  Yaptıkları çalışmalar sonucunda yaş ilerledikçe genel dindarlık, sosyal dindarlık, Tanrı’ya adanmışlık ve tövbe etme eğilimlerinde artış gözlemleyen
araştırmacılar :  Kendler ve arkadaşları

- Dindarlığı yedi boyutta ele alan araştırma sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi erkeklerin kadınlara göre daha yüksek puan aldığı bir boyuttur?
 Otoriter/yargılayıcı bir tanrı inancı

-  Kadınların erkeklere oranla daha dindar olduklarını açıklayan araştırmaların kaynağı nedir? Batı Avrupa ve ABD Eksenli Araştırmalar

- 18-30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşandığını, dinî yönelişlerde yeniden artışın ancak 30’lu yaşlardan itibaren gerçekleşebileceğini
savunarak dindarlık ve yaş arasındaki ilişkiyi ortaya koyan kuram :   Geleneksel Kuram

-  hangisi Geleneksel Kuramın dindarlığa dair yapmış olduğu tespitler arasında yer almaz? Olgunluk döneminde dini yönelişler azalmaktadır.

- Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başladığı ve zamanla ortadan kalktığı dönem :  İlk yetişkinlik önemi

- Öğrenim düzeyi yükseldikçe dindarlık düzeyinde düşüş yaşanmaktadır. Hangisi bu durumun sebepleri arasında gösterilemez?  Eğitim seviyesi yükseldikçe dini organizasyonlara katılım azalması

-  hangisi dindarlığı etkileyen demografik değişkenlerden biri değildir? Irk

- Genel olarak cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamaz? ) Dinin cinsiyet vurgusu

-  hangisi genç bekârların dine ilgisiz davranışlarının ardında yatan etkenlerin belirleyici olanlarından biri değildir? Eğitim eksikliği

-  hangisi kırsal-kentsel çevre ile dindarlık ilişkisiyle ilgili yanlıştır?
 Sahip oldukları imkânlar nedeniyle kentlilerin dindarlığı kırsaldakilere göre daha yüksektir.

-  Aşağıdakilerden hangisi, dindarlık-cinsiyet ilişkisiyle ilgili Batı’da yapılan çalışmalar için geçerli değildir?  Bulgulara göre erkekler kadınlara göre daha yüksek dindarlık düzeyine sahiptirler.

-  Aşağıdakilerden hangisi dini hayatı etkileyen demografik değişkenler arasında yer almaz? Dindarlık düzeyi

- Türkiye’de dindarlık-yaş ilişkisini konu alan araştırmalardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Türkiye’deki bulgulara göre dindarlık-yaş ilişkisi,
“kararlılık kuramına” uygun düşmektedir.

- Dini şüphe olayı ağırlıklı olarak hangi gelişim döneminde ortaya çıkar ve gelişir?  Ergenlik

- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dine olan ilginin en az olduğu dönemdir?
17-22 yaş

- hangisi genel olarak nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde yaşayan bireylerin, daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayanlara göre dine daha
ilgisiz ve uzak durma nedenlerinden değildir?
Sosyal kontrol mekanizmalarının artan etkisi

-  hangisi ülkemizde üst sosyo ekonomik düzeydeki bireylerin dindarlıktan
uzaklaşmalarına yol açabilecek olası nedenlerden biri değildir?
 Elde ettikleri gelirin fazla olması 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
109 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:34:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
216 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 11:58:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
267 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 12:38:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
290 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 13:20:45
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
190 views
Son İleti 30 Aralık 2018, 14:04:39
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
162 views
Son İleti 30 Aralık 2018, 14:23:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
217 views
Son İleti 31 Aralık 2018, 09:01:43
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
181 views
Son İleti 31 Aralık 2018, 14:09:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
106 views
Son İleti 31 Aralık 2018, 16:51:25
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
195 views
Son İleti 31 Aralık 2018, 17:07:27
Gönderen: Ders Hocası