Din Kültürü Ahlak Bilgisi 7

  • 0 replies
  • 277 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Din Kültürü Ahlak Bilgisi 7
« : 16 Ekim 2018, 17:27:38 »1. Kıyamet gününde ölülerin diriltilip bir yerde toplanmasına ne ad verilir?
A) Ahiret
B) Haşir
C) Mizan
D) Hesap

2. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazında okunmaz?
A) Sübhaneke Duası
B) Salli-Barik Duaları
C) Cenaze Duası
D) Zamm-ı sure

3. “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)
Bu ayetin temel vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm varlıkları yaratan Allah’tır.
B) Allah, kullarına karşı merhametlidir.
C) Allah, hayatı amaçsız yaratmamıştır.
D) Allah’tan başka tüm varlıklar ölümlüdür.

4. Aşağıdakilerden hangisi insanların yeniden dirilişinden sonraki
aşamalardan biri değildir?
A) Sur’a üflenmesi
B) Hesap verilmesi
C) Mizanın kurulması
D) Cennet veya cehenneme gidilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisinin ahirete inanan bir kişide görülmesi
beklenir?
A) Dünyaya bağlılık
B) Bencillik
C) Hırs
D) Sorumluluk

6. Aşağıdakilerden hangisi ölen bir insan için yapmamız gereken
görevler arasında yer almaz?
A) Yıkamak
B) Dua etmek
C) Hayır yapmak
D) Yas tutmak

7. Neylersin ölüm herkesin başında...
Uyudun uyanamadın olacak,
Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali o musalla taşında
Cahit Sıtkı Tarancı
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde verilmek istenen asıl mesajı ifade eder?
A) Ölüm bir yok oluştur.
B) Ölüm bir hayat gerçeğidir.
C) Ölüm, zamansız gelir.
D) Ölüm, uykunun kardeşidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi tövbenin en son aşamasıdır?
A) Pişman olmak
B) Af dilemek
C) İyi davranışlara yönelmek
D) Hata yaptığının farkına varmak

9. “Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.”
(Nur suresi, 31. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her insan hata yapabilir.
B) Günah işleyen müminler dinden çıkar.
C) Tövbe etmeyen kişiler mümin olamaz.
D) Tövbe yalnızca müminler için geçerlidir.

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yüce Allah’ın isimlerinden
olan “es-Settar”ın anlamı verilmiştir?
A) Tövbeleri kabul eden
B) Hata ve günahları örten
C) Çok affedici, çok bağışlayan
D) Acıyan ve merhamet eden

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) “Allah, tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı
bilendir.” (Şûra suresi, 25. ayet)
B) “Hayat boyu günah işleyip te son nefesinde “Ben artık tövbe
ettim” diyen ve dolayısıyla kafir olarak ölen kimselere gelince,
böylelerinin sözde tövbeleri asla makbul değildir...” (Nisa
suresi, 18. ayet)
C) “...Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar,
sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (En’am suresi, 54.ayet)
D) “Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır;
Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir...” (Furkansuresi, 54. ayet)

12. “...Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar,
sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki
Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”(En’am suresi, 54.ayet)
Bu ayete göre tövbenin kabulü için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Hataen yapmış olmak
B) İyiye yönelmek
C) Allah’tan bağışlanma dilenmek
D) Son nefesi beklemek

13. Peygamber Efendimizin ortaya koyduğu uygulamalar, hangi
çeşit sünnet olarak isimlendirilir?
A) Fiilî
B) Kavlî
C) Takrirî
D) Kutsî

14. Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin açıklayıcılığı ile ilgilidir?
A) “Andolsun ki Resulullah, sizin için Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için güzel bir
örnektir.” (Ahzab suresi, 21.ayet)
B) “(Resulüm!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya suresi, 107. ayet)
C) “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...” (Âl-iİmran suresi, 31. ayet)
D) “O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları
temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir...” (Cuma suresi, 2. ayet)

15. Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konularda sünnet,
Kur’an’ın bütünlüğüne uygun hükümler koyar. Bu durum sünnetin hangi yönü
ile ilgilidir?
A) Tefsir
B) Teşrî
C) Te’kid
D) Tebliğ

16. Aşağıdaki eserlerden hangisi “Kütüb-ü Sitte” arasında yer almaz?
A) Sünen-i Tirmizi
B) Sünen-i Nesaî
C) Sünen-i Darimî
D) Sünen-i Ebu Davud

17. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) İmam Malik - Muvattaa
B) Ahmed b. Hanbel - el-Kafi
C) İbn Mace - Sahih
D) Tirmizi - Cami’

18. • Hicri takvimin birinci ayıdır.
• Peygamberimiz bu ayı “Allah’ın ayı” olarak nitelemiştir.
• Alevîlik-Bektaşîlik geleneğinde bu aya büyük önem verilir.
Hakkında bilgi verilen kameri ay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recep
B) Ramazan
C) Şevval
D) Muharrem

19. Ben gelmedim dava için Benim işim sevgi için Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Sevgi ve hoşgörü
B) Huzur ve istikrar
C) Barış ve güven
D) Arkadaşlık ve dayanışma

20. Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş Veli’nin düşünce sisteminde
yer alan “dört kapı” arasında yer almaz?
A) Şeriat
B) Tarikat
C) Uhuvvet
D) Marifet

CEVAP ANAHTARI:
1. B
2. D
3. C
4. A
5. D
6. D
7. B
8. C
9. A
10. B
11. B
12. D
13. A
14. D
15. B
16. c
17. A
18. D
19. A
20. C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
2 replies
3605 views
Son İleti 19 Şubat 2014, 15:14:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
1 replies
6528 views
Son İleti 19 Şubat 2014, 15:19:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
3 replies
6763 views
Son İleti 19 Şubat 2014, 15:30:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2860 views
Son İleti 25 Mart 2014, 14:46:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1962 views
Son İleti 25 Mart 2014, 15:08:21
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1843 views
Son İleti 29 Kasım 2014, 17:21:44
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1346 views
Son İleti 04 Kasım 2015, 11:08:41
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
423 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:20:01
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
488 views
Son İleti 11 Haziran 2017, 08:56:40
Gönderen: D®agon
0 replies
361 views
Son İleti 16 Ekim 2018, 17:33:46
Gönderen: Ders Hocası