Temel Dini Bilgiler - 2

  • 0 replies
  • 120 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63524
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Temel Dini Bilgiler - 2
« : 16 Ekim 2018, 17:20:17 »1. Hz. Peygamberin Taif’te kendisini taşlayanlara karşı tutumu,
Hudeybiye antlaşmasındaki tavrı ve Mekke’nin fethinde verdiği
mesajlar O’nun hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?
A) Doğruluk ve sabrını
B) Tevhidi esas almasını
C) Barış ve hoşgörüsünü
D) Cömertlik ve cesaretini

2. “Ey Resul! Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yapmamış olursun ...” (Maide suresi, 67. ayet)
Bu ayette Peygamberimizin hangi sıfatına işaret edilmiştir?
A) Sıdk
B) Emanet
C) Fetanet
D) Tebliğ

3. Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasına toplanması teklifini ilk olarak aşağıdaki halifelerden hangisi dile getirmiştir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir

4. Vahiy süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Vahyin ilk muhatabı Hz. Adem’dir.
B) En çok suhuf Hz. Şit’e gönderilmiştir.
C) Vahiy zincirinin son halkası Hz. Muhammed’dir.
D) İlk suhuf Hz. İbrahim’e gönderilmiştir.

5. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri hangi konsülde kutsal kabul edilmiştir?
A) İznik
B) İstanbul
C) Efes
D) Kadıköy

6. Kur’an-ı Kerim’i açıklarken sadece tarihi bilgilerle yetinmeyip
dil, edebiyat, dinler tarihi, sosyoloji gibi bilimlerden de yararlanılarak
yazılan tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rivayet Tefsiri
B) Lügavî Tefsir
C) Dirayet Tefsiri
D) İlmî Tefsir

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in bozulup kaybolmamasına
ve değişikliğe uğramamasına yönelik değildir?
A) Yazılması
B) Ezberlemesi
C) Allah’ın Kur’an’ı koruyacağını
vadetmesi
D) Hz. Peygamberin Kur’an’ı bir kitap hâline getirmesi

8. “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından
konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Şûra suresi, 51. ayet)
Bu ayette Allah’ın insanlarla iletişim kurma şekillerinden
hangisi yer almamıştır?
A) Rüya yoluyla
B) Vahiy yoluyla
C) Melek aracılığıyla
D) Perde arkasından

9. Aşağıdakilerden hangisi “hüzün yılı”nda vefat etmiştir?
A) Ebu Talib
B) Hz. Hamza
C) Abdülmuttalib
D) Zeyd b. Harise

10. Kur’an-ı Kerim’i toplamakla görevli komisyonun başkanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Zeyd b. Sabit
C) Abdullah b.Ömer
D) Sa’d b. Ebi Vakkas

11. Kur’an-ı Kerim’de genellikle on ayetten oluşan özel işaretlerle
ayrılmış kısımlara ne denir?
A) Tertil
B) Hizb
C) Aşir
D) Hıfz

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?
A) Hz. Yahya
B) Hz. Şuayp
C) Hz. İlyas
D) Hz. Şit

13. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in hicretten önce
İslam’ı duyurmak için gittiği şehirlerden biridir?
A) Medine
B) Taif
C) Hayber
D) Şam

14. Hendek savaşı hangi yıl yapılmıştır?
A) 624
B) 625
C) 627
D) 629

15. Hz. Peygamber, I. Akabe Biatı’ndan sonra hangi sahabiyiİslam’ı öğretmesi için Medine’ye göndermiştir?
A) Sa’d b. Ebi Vakkas
B) Mus’ab b. Umeyr
C) Abdullah b. Cahş
D) Zeyd b. Harise

16. İslam ahlakının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örf ve Adet
B) Kültürel Miras
C) Akıl ve Tecrübe
D) Kur’an ve Sünnet

17. Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ilminin amaçlarından biridir?
A) Kur’an’ı indiği tarihî zemin içinde tanıtmak
B) Hz. Muhammed’in sünnetinin yerel ve evrensel boyutunu
kavratmak
C) Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla donatmak
D) İnsanlara, özgür ve sorumlu bir varlık olduğunu öğretmek

18. Aşağıdakilerden hangisi fıkhın dört temel kaynağından birisidir?
A) Maslahat-ı Mürsele
B) Sedd-i Zeraî
C) İstihsan
D) Kıyas

19. Aşağıdakilerden hangisi tarih alanında eser veren kişilerden
değildir?
A) İbn Haşim
B) İbn İshak
C) Kindî D) Vahidî

20. Katip Çelebî, İbn Batuda ve Evliya Çelebi gibi isimler hangi
alanda meşhur olan kişilerdir?
A) Tarih
B) Coğrafya
C) Matematik
D) Optik

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. D
3. B
4. D
5. A
6. C
7. D
8. A
9. A
10. B
11. C
12. D
13. B
14. C
15. B
16. D
17. A
18. D
19. C
20. B

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
3653 views
Son İleti 23 Nisan 2008, 17:49:56
Gönderen: pusula
0 replies
3173 views
Son İleti 23 Nisan 2008, 17:51:22
Gönderen: pusula
1 replies
1854 views
Son İleti 26 Mayıs 2009, 22:08:56
Gönderen: D®agon
0 replies
1650 views
Son İleti 26 Şubat 2014, 14:16:47
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1879 views
Son İleti 29 Şubat 2016, 16:29:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1836 views
Son İleti 29 Şubat 2016, 16:37:16
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
425 views
Son İleti 16 Ekim 2017, 11:23:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
205 views
Son İleti 29 Ocak 2018, 13:54:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
151 views
Son İleti 03 Şubat 2018, 09:05:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
34 views
Son İleti 05 Kasım 2018, 12:19:26
Gönderen: Ders Hocası