İslam Mezhepleri Tarihi - Kişiler

  • 0 replies
  • 326 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63756
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
İslam Mezhepleri Tarihi - Kişiler
« : 06 Ekim 2018, 08:59:23 »Mezhepler Tarihi kaynaklarında Hz. Osman döneminde yaşanan siyasi ve sosyal kargaşanın baş sorumlusu olarak gösterilen kişi: Abdullah b. Sebe

Mu'tezile mezhebinin ortay çıkışı daha çok hangi isim ile olmuştur: Vasıl b. Ata

Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat terkibi ilk defa kim tarafından kullanılmıştır: Ebû'l-Leys es-Semerkandi

Muhtar es-Sakafî hangisini imam olarak kabul edip onun adına hareket etmiştir: Muhammed İbnü'l-Hanefiyye

Usûlü'l-Kâfî adlı Şiî hadis eseri hangi müellife aittir: Küleynî

İmamiyye fıkhı denilince akla ilk gelen imam: Cafer es-Sâdık

Tahkim olayında Muaviyye b. Ebû Süfyan'ın hakemliğini yapan: Amr b.el-Âs

Sıffın Savaşı'nda Muaviyye'nin ordusu mağlubiyete uğratılmak üzere iken, mushafı mızrakların ucuna bağlatarak Hz. Ali'nin ordusundaki Iraklıların, Allah'ın kitabının hakemliğine davet edilmesi planını teklif eden: Amr bin el-Âs

Abbasi halifesi Memun'un On iki imam silsilesi içinde kendisine veliaht tayin ettiği Şii imam: Ali er-Rızâ

İmamiyye'de Gaybet-i Sugrâ döneminin dördüncü vekili: Ali b. Muhammed es-Semârrî

İslam mezhepleri araştırmalarında Durkheim'in usulüne bağlı kalacağını belirterek içtimaiyatçı (sosyal-pozitivist) bir metodu benimseyen ve bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı: Yusuf Ziya Yörükan

İslam Mezhepler Tarihi Edebiyatının gelişim dönemi yazarı: Şehristânî

Müslümanların itikadi konularındaki ihtilaflarını anlatan "Makâlâtü'l-İslâmiyyîn ve ihtilafü'l-Musallin" adlı eserin yazarı: Ebu'l-Hasan el-Eş'ari

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehid edilmesinden sonra ortaya çıkan Tevvâbûn hareketinin ilk lideri kimdir: Süleyman b. Surâd el-Huzaî

Hz. Peygamberin vefatından sonra Ensar'ın halife seçimi için üzerinde uzlaştığı sahabi: Sa'd b. Ubade

Şiilere göre Hz. Muhammed (s.a.v.), Gadir-i Hum denilen yerde kimi vasi tayin etmiştir:Hz. Ali

Nusayrilik Tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan ve bazen fırkanın ikinci kurucusu olarak kubul edilen şahıs: Hamdan el-Hâsibî

Yezidiler'in kelime-i şehadetinde yer alan "Emin Cebrail Habibullah" ile kim kast edilmiştir: Melek Tâvus

Sünni çizgideki reycilik ilk defa hangi bilginin çevresinde başlamıştır: İmam-ı A'zam Ebu Hanife

Hz. Ali hangi şahıs tarafından öldürülmüştür: Abdurrahman b. Mülcem

"eş-Şehid", on iki imam'dan hangisinin meşhur lakabıdır: Hz. hüseyin

Alevilik tarihinin ilk dönemi açısından önemli kişilik: Hataî Ahmed Yesevi

Mehdi kavramı Şii çevrelerde ilk defa kiminle ilişkili olarak kullanılmay başlamıştır: Muhammed b. el-Hanefiyye

Avrupa aydınlanma akıcılığı ile tabiat felsefesinin yoğun tesirinde kalan ihyacı isim: Seyyid Ahmed Han

İslam modernizminin ilk temsilcilerinden biridir: Seyyid Ahmed Han

İslam mezhepleri Tarihinde Kader konusunu gündeme getiren ilk kişi: Ma'bed el-Cühenî

Selefiyye itikadını 12. yüzyılda Arap yarım adasının merkezindeki Necd bölgesinde yeniden güçlü şekilde seslendiren kişi ve temsil ettiği akım: Muhammed b. Abdülvehhâb - Vehhâbiyye

Önce müceddidlik, sonra mehdi ve mesihlik, nihayetinde ise nübüvvet iddiasında bulunan mezhep lideri: Mirza Gulam Ahmed

İhvân-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) teşkilatının kurucusu: Hasan el-Bennâ

Zeydiler, hangisini Mehdi olarak nitendirmişlerdir: Muhammed b. Abdullah en-Nefsü'z-Zekiyye

Eş'ariyye'nin ikinci kurucusu olarak bilinen kişi: Ebu Bekir Bâkıllâni

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
357 views
Son İleti 10 Nisan 2017, 09:12:05
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
393 views
Son İleti 10 Nisan 2017, 09:12:49
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
373 views
Son İleti 10 Nisan 2017, 09:13:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
343 views
Son İleti 10 Nisan 2017, 09:14:13
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
355 views
Son İleti 10 Nisan 2017, 09:14:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
464 views
Son İleti 05 Ekim 2018, 13:32:56
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
219 views
Son İleti 18 Ekim 2018, 19:34:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
287 views
Son İleti 20 Ekim 2018, 16:16:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
125 views
Son İleti 23 Ekim 2018, 15:26:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
260 views
Son İleti 03 Ocak 2019, 17:31:30
Gönderen: Ders Hocası